2024. 06. 20. csütörtök

Rafael
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Expedíciózz a háztartásodban

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) Expedíciózz a háztartásodban c. kampány rendezvényein résztvevők minden tekintetben sokkal környezettudatosabbaknak bizonyultak, ismereteik bővebbek lettek, mint az átlagemberek esetében – igazolta egy elvégzett kutatás.

Az ország 9 nagyvárosában 2012. júniusában és szeptemberében két ízben találkozhattak a helyi emberek a kampánynapokat szervező tanácsadók standjaival, illetve két klíma-tudatos hajóssal is, akik hasonló módon arra szeretnének minél több embert ösztönözni, hogy térjenek át egy takarékosabb, ésszerűbb, megújuló energiák használatára alapozott életmódra. A kommunikációs kampány keretében húsz témában jelenhettek meg tanácsadó szórólapok, hírlevelek, s a www.expediciozzokosan.hu-ról valamennyi le is tölthető. A rendezvényeken, az azt kísérő tevékenységekben (ökolábnyom számítás, kompomata, energomata játékok, totók, stb.) több mint tízezren vettek részt. Közöttük azok a diákok is, akik a tegnapi (2012.10.18.) kampányzáró konferencián, mint a „Van egy zöldítő ötletem” c. rajzpályázat nyerteseiként megjelentek.

 

A projekt bemutatása

Az Expedíciózz a háztartásban rendezvénysorozat célja volt, hogy felhívja a figyelmet az fogyasztás csökkentésének szükségességére és növelje a megújuló energiák használatára vo-natkozó ismereteket.

Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a megújuló energiák és a takarékos technoló-giák ismerete hazánkban alacsony, ezért felmérést végeztünk, amely a következő megállapí-tásra jutott. A vizsgált zöld technológiák használata a vizsgált kvázi szakértők körében is meg-lehetősen alacsony, a lakosság körében pedig komoly hiányosságok mutatkoznak ezen a té-ren. Azt tapasztaltuk, hogy bár a „hagyományos” fenntarthatósági üzenetek eljutnak ezekhez az emberekhez, cselekvés akkor kapcsolódik hozzájuk a legnagyobb eséllyel, ha ezt legalább minimális szinten indokolja a gazdasági racionalitás.

A projekt során egyaránt elértük a megyei jogú városokban élő fiatal felnőtt generációt, amely már önálló háztartással, családdal rendelkezik, valamint azokat, aki az önálló élet megkezdése előtt állnak. A júniusi és szeptemberi rendezvénysorozat helyszínei voltak: Nyíregyháza, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Miskolc, Eger, Esztergom. Ezek keretében az érdeklődők felfedezhették az átlag háztartásban a megelőzést és takarékosságot szolgáló technikákat, eljárásokat (Go stop, víztakarékos toalett és zuhany fejek, hulladékminimalizálás, LED világítás, stb.). A környezet és emberi egészséget kímélő szereket (tisztítás, tisztálkodás, kozmetikumok, barkácsolás). Megújuló erőforrások alkalmazási lehetőségeit (napkollektor), öko-építészeti megoldásokat. Az ismeretek átadása játékos, könnyed formában történt, szakértők tanácsainak meghallgatása mellett, valamennyi helyszínen lehetőség volt öko-lábnyom mérésre, makettok készítésére, kipróbálására. A legjobban szereplő résztvevők külön díjazásban (energiatakarékos eszközök) részesültek.

Projektünk különlegessége volt, hogy az eseményeken, műholdas kapcsolatba léptünk, a 2 vitorlázóval, akik az megvalósítás időszakában világkörüli úton jártak, olyan hajóval, amelyen a rendezvényeken is megismerhető technológiákat alkalmazták, minimálisra csökkentve az energiafogyasztást, ezzel is példát mutatva a lakosságnak.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ember figyelmét felhívjuk a projektre és annak tartalmára, komplex kommunikációs stratégiát valósítottunk meg. Minden településen óriásplakátokat állítottunk fel, valamint a helyi televíziókban riportokat jelentetünk meg. Rá-dió és TV műsorok legnézettebb műsoraiban is beszámoltunk a programsorozat céljairól. A projektnek saját interaktív honlapot hoztunk létre (http://expediciozzokosan.hu/), s a Greenfo környezetvédelmi portálon és zöld újságokban is megjelentek beszámolók. A rendezvényeken tájékoztató anyagokat osztottunk figyelve arra, hogy a legkörnyezetbarátabb nyomdai technológiákat alkalmazzuk (http://expediciozzokosan.hu/index.php/kiadvanyok). Rajzpályázatot írtunk ki diákok számára, „Van egy zöldítő ötletem” címmel.

A passzív elérések száma a projekt befejeztéig elérte a 6 500 000-t, míg az aktív eléré-seké a 9 ezret. A projekt lebonyolítását a Kötháló részben saját tagjaival, részben külső szak-értők bevonásával és helyi önkéntesekkel végezte.

A helyszíni kérdőíves, interjús és telefonos hatásosság mérés szerint a rendezvényeken résztvevő válaszadók minden tekintetben sokkal környezettudatosabbaknak bizonyultak, mint a telefonos kérdezés alanyai. Jelentős különbségeket mutattak magatartásformájuk és ismereteik szempontjából is: akik ismerték a kampányt, szignifikáns tájékozottabbak, kör-nyezettudatosabbak voltak, azaz kampányunk elérte a célját.

 

felső kép: Kól Dóra (9 éves)

I.kategória, Kaffka Margit általános iskola,Miskolc

alsó kép: Kontó Anna

II. kategória, Szent Mór Iskolaközpont,  Pécs

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek