2022. 08. 16. kedd

Ábrahám
1 EUR 399 HUF
1 GBP 472 HUF

Aggteleken több mint 300 millió támogatás

BARLANGOK, JELENTŐS FÖLDTUDOMÁNYI ÉRTÉKŰ MESTERSÉGES ÜREGEK VÉDELMÉT ÉS
ÉLŐVILÁG MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ TERMÉSZETVÉDELMI BEAVATKOZÁSOK

Kezdetét veszi a „A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező
mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó
természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén”című projekt megvalósítása. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 306,7 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által
biztosított pályázati forrás keretében. A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program keretében valósul meg.
Az Aggteleki Nemzeti Park egyedülálló földtani értékekkel bíró terület, amelyek közül a barlangok kiemelkedő,
nemzetközileg is elismert jelentőségűek, unikális formakinccsel és gazdagsággal. Hosszú távú megőrzésük,
fenntartásuk alapvető feladat, védelmük azonban nem csupán a háborítatlanság biztosítására terjed ki, hanem a kialakult esetleges károk helyreállítására, valamint a további károkozás megelőzésére is.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi feladatai körében működési területén védi és őrzi
a karszt jellegzetes felszíni formáit, a barlangrendszereket, a ritka erdő- és állatállomány típusokat, a hegyi
kaszálókat és mocsárréteket, valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágát, és a táj kulturális értékeit. Biztosítja továbbá a tudományos kutatásokhoz szükséges természeti feltételeket, és szolgálja a természeti értékek oktatási-ismeretterjesztési célú bemutatását.
Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, a projekt célja a természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése. Ennek érdekében az Igazgatóság az élettelen természeti értékek (barlangok, bányák, mesterséges üregek) és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését, rehabilitációját szolgáló
infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A kivitelezési munkálatok 2017. áprilisában kezdődnek, a projekt
várhatóan 2018. októberében fejeződik be. A tevékenységek 12 helyszínen valósulnak meg, többek között a volt tornaszentandrási vasércbányában, a Meteor-, a Béke- és a Baradla-barlangokban. A beavatkozások
kizárólag természetvédelmi és balesetvédelmi szempontokat szolgálnak.
A projekt keretében eltávolításra kerülnek a barlangidegen műtárgyak és balesetveszélyes omladékok,
stabilizálásra kerülnek az omlásveszélyes vagy eltömődött barlangbejáratok; több barlang esetében az ott élő denevérpopuláció igényeit figyelembe véve felújításra kerülnek a barlangi lezárások, végül a biztonságos
közlekedést, barlangi munkát szolgáló felújítások, és egyéb tevékenységek (CO2 mentesítés) valósulnak meg.
A beavatkozások eredményeként a barlangokban biztonságos lesz a közlekedés, amely hozzájárul a
természeti értékek további megismeréséhez, segíti a kutatómunkát. A fejlesztésben szereplő helyszínek
különleges élőhelyek, ugyanis telelő- és szaporodó helyei számos denevérnek. A CO2 koncentráció
csökkentésével, az átszellőzés biztosításával, a bejáratok denevérbarát lezárásával, illetve azok felújításával
a denevérek újabb háborítatlan élőhelyekhez juthatnak. A barlangokban az elöregedett, elavult műtárgyak
eltávolításának, azok felszínre hozatalának nemcsak esztétikai jelentősége van, hanem a rozsdamentes létrák
beépítése, új útvonal, illetve a biztonságos közlekedést elősegítő járófelület kialakításával hosszú évekre, akár
évtizedekre megelőzhető a további károkozás. Ezzel egy időben lehetővé válik, hogy a sérült képződmények
újra fejlődni, regenerálódni tudjanak, a természet elkezdje helyreállítani önmagát.
Az értékmentő és értékőrző projekt eredményeként a Világörökség részét képező barlangok, illetve
bányavágatok, fejtési üregek, mint sérülékeny és értékes élőhelyek megőrzését, fenntartását biztosítja a
vagyonkezelői és természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.
A projekt részleteit sajtónyilvános nyitórendezvény keretében 2017. február 28-án mutatják be a megvalósítók.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek