2024. 07. 22. hétfő

Magdolna
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

A víz világnapja Miskolcon

Az ENSZ 47. Közgyűlése az illetékes dublini és Rio de Janeiró-i konferenciák (1992-93.) javaslatára március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, így 1994-óta emlékezünk meg e természeti kincsünkről minden évben más és más összefüggéseire rámutatva.

A világnapok olyan ünnepek, amikor az emberiség számára különösen fontos dolgokra irányul a figyelem. A Víz Világnapja egyike ezen ünnepeknek. E nap jelentősége tehát éppen az, hogy világszerte felhívja a figyelmet az ivóvíz fontosságára, a vízbázisaink fokozott védelmére, a víz különleges értékére, kiváló minőségére, társadalmi elismertségének fokozására, hiszen MINDEN CSEPPJE ÉRTÉK.

Nyílt nap a MIVÍZ Kft.-nél

2012. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából a MIVÍZ Kft. nyílt napot tart az Európai Uniós forrásokból biztosított, fejlesztés előtt álló Szennyvíztisztító Telepén. A nyílt nap alkalmat ad a felnövekvő generáció, Miskolc város lakossága környezettudatos szemléletének megerősítésére és egyben a rendelkezésre álló természeti forrásokkal való gazdálkodás, a fenntartható fejlődés fontosságának tudatosítására.

Miskolc város szerencsés helyzetben van, mivel természeti adottságainknak, a legjobbak között számon tartott, ám sérülékeny karsztforrásainknak, valamint a magas színvonalú, fegyelmezett szakmai munkának köszönhetően a város kiváló minőségű ivóvízzel büszkélkedhet. A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. feladata, hogy minden Fogyasztó számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. A MIVÍZ Kft. elkötelezett a környezetvédelem mellett, nemcsak az ivóvízkészleteink, vízbázisaink, környezetünk védelmének szükségességére hívja fel a figyelmet, hanem a napi munka során is folyamatosan szem előtt tartja környezetünk, természeti kincseink megóvásának szükségességét. Ezért a MIVÍZ Kft., mint szakmai közreműködő 2011. évben 3 pályázatot nyújtott be az Önkormányzat nevében, a KEOP pályázati forrásokat el is nyerte.
KEOP-2.2.3/A – 2008-0012 „Miskolc város üzemelő, sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata”
A projektben elnyert támogatás mértéke 334 567 000 Forint, ahol a támogatás mértéke 100%.  A projekt alapvető célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes, jó vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében. Konkrét cél az előzetes vizsgálatok által kimutatott sérülékeny ivóvízbázison diagnosztikai vizsgálatok végrehajtása. A közvetlen környezetvédelmi célja a fenntartható vízkészlettel való gazdálkodás részére mérési, diagnosztikai hálózat kialakítása, a vízbázis védelme, biztonságba helyezése, közvetett ökológiai cél a felszín alatti karsztvízkészlet jó minőségben való megőrzése. A célkitűzése az elsődleges célcsoport, a mintegy 180 ezer fő egészséges, jó minőségű, tiszta ivóvízzel való ellátása, ami legoptimálisabban a jelenlegi karsztvízbázisról oldható meg. A projekt célcsoportja kibővül az üzleti úton, tanulmányaik végzése okán városunkban tartózkodók, és a turizmus által idelátogatók körével.

K.E.O.P-1.3.0/B – „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázis súlyos veszélyeztetése miatt”
A projektben elnyert támogatás mértéke 2 316 383 804 Forint, ahol a támogatás mértéke 82,174%.   A pályázat alapvető célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a vízellátás biztonságának javítása azokon a településeken, ahol a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt. A tapolcai forrás kutak vizében időszakonként – különösen nagy intenzitású esőzéseket követően – zavarosság, illetve mikrobiológiai behatások jelentkezhetnek. Ezen kockázatok minimalizálására a Tapolcai vízmű területén a jelenleg világviszonylatban is legkorszerűbbnek mondható membrán (ultraszűrés) ivóvíz tisztítási technológia, és a hozzá tartozó járulékos műtárgyak (ivóvíztározó medencék, stb.) kialakítására kapott 82,174%-os vissza nem térítendő támogatást Miskolc Megyei Jogú Város. A beruházás nemcsak Miskolc város ivóvízbiztonságát növeli, de a környező településekét is, hiszen a 2010. júniusi árvizek idején csak nagy nehézségek árán tudta Miskolc biztosítani a napi létszükséglethez kapcsolódó ivóvízmennyiséget az ivóvíz nélkül maradt 24 településnek.

K.E.O.P-1.2.0/B/10 – „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése”
A projektben elnyert támogatás mértéke 3 080 263 480 Forint, ahol a támogatás mértéke 78,8%.  A projekt alapvető célja Miskolc város és ezzel együtt a természeti környezetének a javítása, a keletkező szennyvizek természetre káros hatásainak a csökkentése által. A csatornahálózat fejlesztés Miskolc belterületén a hiányzó helyeken, szórtan és egymástól távol eső területeken valósul meg. A tervek 16 szennyvízcsatorna ellátási körzetet határolnak le.  

A projektek megvalósulását követően javul Miskolc város karsztvizeinek védelme, javul a lakóterületünk környezeti és egészségügyi állapota, a Sajó folyó vízminőségének javulása útján a folyó, mint rekreációs terület újabb lehetőségekkel bővülhet. A projektek végrehajtásában részt vevők a fenntartható fejlődés elvének érvényesülését tartják szem előtt a munka minden fázisában, a beszerzések során a BAT technológia alkalmazását helyezik előtérbe

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek