2024. 07. 12. péntek

Dalma, Izabella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Így ünnepelte a forradalom 170. évfordulóját Gödöllő

A gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása

Idén március 14-én este is több százan vettek részt a fáklyás felvonuláson, amellyel a gödöllői ifjúság tisztelgett az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt.

A március 15-i ünnepség előestéjén hagyományosan a Petőfi-szobornál kezdődött a rendezvény, ahol Gecse Gábor, a Club Színház tagja mondta el a Nemzeti dalt, majd dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester mondott köszöntő beszédet.

Ezt követően a résztvevők a Városi Vegyeskar közreműködésével ’48-as dalokat énekelve vonultak fáklyáikkal a Dózsa György úti temetőbe, az Isaszegi csata hőseinek emlékművéhez, ahol Juniki Noémi szavalatát követően a részt vevők a szabadságharc gödöllői áldozatainak emlékére koszorút helyeztek el; Gödöllő város nevében dr. Pappné Pintér Csilla koszorúzott.

Március 15. ünnepe Gödöllőn

Hagyományosan Gödöllő főterén, a Szabadság téren kezdődött és a Petőfi szobornál koszorúzással, valamint a lovasok felvonulásával zárult a gödöllői március 15-ei megemlékezés.
Az ünnepi műsor kezdetén az Ella Attila által vezetett Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéje köszöntötte az érkezőket, majd Kelemen László: “Bécs várostól, nyugatról keletre…” című dalát hallhatták az egybegyűltek a Cimbaliband, majd Petőfi Sándor: Dicsőséges nagyurak című versét Gecse Gábor előadásában. A megemlékezésen dr. Gémesi György polgármester mondott ünnepi beszédet.

Gémesi György ünnepi beszédét követően a “Nemzeti Dal” című összeállításban az 1848-’49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó versek és énekek csendültek fel a Cimbaliband, a Club Színház és a Piros Hetes Zenekar közreműködésével. Az ünneplők ezt követően vonultak át Petőfi Sándor szobrához, ahol az önkormányzat és intézményei, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyzeték el az emlékezés koszorúit. Gödöllő önkormányzata nevében Gémesi György polgármester, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és Lantai Csaba alpolgármester koszorúzott.

A délelőtti rendezvények sorát hagyományosan a Tarsolyos Lovasegylet által szervezett lovas felvonulás zárta.

Átadták az év Gödöllő Városért Díjait

Nemzeti ünnepünk délutánján, a Művészetek Háza színháztermében adták át a Gödöllő Városért Díjat dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőnek, Fülöp Attilánénak, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetőjének és az Opel Gaál Autóház Kft. kollektívájának.

Az eseményen elsőként a Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerést adta át dr. Gémesi György a Gödöllőn élők biztonságos közlekedésének védelméért kifejtett kiemelkedő munkájáért, a gyalogos átkelőhelyeken az áthaladást segítő láthatósági zászlók kihelyezésének ötletéért Füle Sándornak.
A polgármester ezután mondta el köszöntő beszédét, majd átadta a díjakat.

Dr. Nánási Éva a Szegedi Tudományegyetemen szerzett állam- és jogtudományi diplomát. 1976-ban pályakezdőként került a Szolnok Városi Tanácshoz, a Szervezési és Jogi Osztályra. Azután a Szolnok Megyei Tanácsnál dolgozott, a Titkárságon. Volt alkalma gyakorlatot szerezni a jogalkalmazásban, s a néha jogelméleti válaszokat igénylő disputákban. Jogi szakvizsgát tett, majd 1989-ben pályázattal került Gödöllőre az akkori városi tanácshoz. A frissen megalakuló politikai pártok felkérték, vezesse a helyi „kerekasztal” tárgyalásaikat. Szakmai irányításával került sor az első szabad választásokra, majd azt követően az első önkormányzati választásokra. A városi önkormányzat képviselő-testülete 1990. december 12-én jegyzővé nevezte ki. Hamar tudatosult, a jegyzőnek mélyen kell ismernie a jogszabályokat, azok „zegét-zugát”. A jegyzőség – tárult fel -, sajátos státus, megfelelő alkatot és szakmai tudást feltételez; élveznie kell a testületek, a polgármester bizalmát. Tekintélyének feltétele a professzionalitás, a döntés előkészítés minősége, az igazgatás zökkenőmentes működtetése, mindenekelőtt pedig a lakosság ügyei iránti elkötelezettség. Dr. Nánási Éva 2002-ben megkapta a címzetes főjegyzői stallumot és büszke is erre a kitüntető címre. A jegyző asszony elismertsége a társadalom és a kultúra alkotó szereplői körében alapozta meg aktív közéleti tevékenységét. Alapítója és fővédnöke a Gödöllői Irodalmi Díjnak. A Szent István Egyetemen is évekig tanított közigazgatási jogot és önkormányzati gazdálkodást. Dr. Nánási Éva nemcsak fogyasztója, de gyarapítója is igyekszik lenni az önkormányzatisággal kapcsolatos „tudásbanknak”. Ír szakcikkeket, szerepel szakmai fórumokon, s különös megbecsülés számára, hogy 1995-től a Jegyzők Országos Szövetségének az elnökség tagja, majd 2011-2015 között az elnöke lehetett.
Szerencséjének tartja, hogy Európa számos országában és az Egyesült Államokban „testközelből” tanulmányozhatta a különböző önkormányzati modelleket, s szakigazgatási metódusokat. Meggyőződése a hivatali működésben a legfontosabb tényező az ember. Ezért is kiemelt feladatnak látja munkatársai szakmai kondicionálását, ambicionálását, hogy minél kisebb legyen a távolság a hivatal önértékelése és a társadalmi megítélése között. „Az én jegyzői munkám településspecifikuma” – mondja, hogy „Gödöllőn mindig történik valami”. Városunk sok szempontból frekventált, tőkevonzó, kedvelt kiránduló hely, iskola- és egyetemi város, megbecsült kulturális értékekkel bír, egyszóval, sok mindenért a világ szeme előtt van. Nyitott város, bel- és külkapcsolatai számosak. „Megtapasztaltam, hogy munkám lényege szempontjából nincs kicsi, vagy nagy önkormányzat. Mert ugyan a lépték eltérő lehet, a feladat egy és oszthatatlan. Tenni erőink szerint – ez az én ars poeticám.” A jegyzők között országos szaktekintélynek számít. Összesen 41 évet töltött el a közszférában. 27 évet Gödöllő jegyzőjeként.
Fülöp Attiláné 1975 júliusában kezdett dolgozni az akkor még Juhász Gyula nevét viselő gödöllői városi könyvtárban. A következő 20 év során a könyvtár szinte minden szolgáltatási területének munkájában részt vett: gyermek könyvtáros, tájékoztató és zenei könyvtáros, valamint helytörténész kollégaként is kiváló munkát végzett. 1986-tól csoportvezetői, 1994-től igazgatóhelyettesi, 2010-től igazgatói feladatokat látott el. A napi könyvtárosi és vezetői feladatok mellett rendszeresen továbbképezte magát: többek között kulturális menedzseri, könyvtári szakértői és szakfelügyelői ismereteket is szerzett. A könyvtári feladatok mellett aktívan részt vesz a város kulturális és civil életében. Alapító tagja a Gödöllői Kastélybarátok Egyesületének, a Gödöllői Testvérvárosok Egyesületének. Tagja az Értékvédő Egyesületnek. Szakmai tevékenységének sikerességét bizonyítja, hogy az országos könyvtáros szervezetek, fórumok évek óta elismerik munkáját, szaktekintélyként vesz részt ezek tevékenységében és irányításában. Többek között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének elnöke, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségi tagja. Gödöllő kulturális életében végzett aktív tevékenységét a város Gödöllő Kultúrájáért díjjal ismerte el 2005-ben. A szakmában végzett kiváló munkáját Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékéremmel jutalmazták 2010-ben. Fülöp Attiláné, Mirza munkássága és intézményvezetői pályafutása idején a városi könyvtár Gödöllő egyik meghatározó intézményévé vált. A város lakói egy olvasóbarát, sokszínű és modern szolgáltatásokat nyújtó, közösségi térként is nagyszerűen működő intézmény ajtaján léphetnek be. Mirza szakmai tudása, emberi hozzáállása, vezetői kvalitásai mind előre vitték az intézmény munkáját és megítélését. 2014-ben – városi könyvtárként elsőként az országban – a könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtári címet. A városban elért népszerűség mellett az általa vezetett intézmény országos hírnévre tett szert: ma az ország egyik legelismertebb városi könyvtára a gödöllői.
Az Opel Gaál – Gaál Autóház Kft-t Gaál József alapította, aki korábban termelőszövetkezet melléküzemágként személygépjármű-javítással foglalkozott. Kezdetben a kétállásos műhely mellé 1987-ben egy négyállásos karosszérialakatos-műhelyt, majd 1990-ben egy szintén négyállásos fényezőműhelyt épített. 1989-től már megkezdte az Opel gépkocsik Ausztriából való behozatalát, ezzel együtt megkapta az osztrák cégen keresztül a garanciális javítások jogát is. Azóta is biztos pont a gödöllői autósok szemében, valamint rendszeres lokálpatrióta támogatója a helyi rendezvényeknek – nem beszélve arról, hogy jelentős adóbefizetője Gödöllőnek. A mintegy 30 éves szakmai múlttal rendelkező szakember 1992-ben kft-t alapított Gaál Autójavító Kft. néven. 1993-ban gépjármű bemutató termet és új szerelőcsarnokot épített. 1993-ban csatlakozott az Opel délkelet-európai képviseletét ellátó Opel Southeast Europe Kft-hoz, ezzel Opel márkájú személy- és haszongépjárművek forgalmazására és azok szervizelésének ellátására szakosodott. 1996-ban kialakították a használt gépkocsik tárolására és bemutatására szolgáló területet Gödöllőn. 1997-ben adták át a villanyszerelő műhelyt. A társaság dinamikusan fejlődött. 2005 őszén készült el Gödöllőn a Dózsa György úti telephely, melyen bemutatóterem, négy szerelőállás – ebből egy teherautók javítására szolgál – található. A végrehajtott beruházás sikeres volt, a cég fejlődése folyamatos. A foglalkoztatottak létszáma a kezdeti 4 főről 2000-ben 38 főre, 2007-ben 44 főre gyarapodott. A cég már többször is elnyerte az Opel Magyarországi Minőségi Márkakereskedése díj kitüntetését.
Érdekes színfoltja a Rét utcai telephelynek, hogy itt régi gépjárművek, oldtimerek – főleg Opelek és Mercedesek – restaurálásával is foglalkoznak, melyeket azután kiállítanak a helyszínen. Egyébként ezeket a csodákat bárki megtekintheti, ha ellátogat a Rét utca 18. szám alá. Gaálék rendszeresen részt vesznek hazai raliversenyeken is, számos sikert aratva. Gaál József pedig többször rajthoz állt már a világhírű Dakar ralin is.
A szervizszolgáltatások színvonalára a cégnél bevezetett minőségirányítási rendszer is garanciát nyújt, mely eleget tesz az MSZ EN ISO 9001 szabvány elvárásainak is. A cég tevékenysége sokrétű, teljes autóipari szolgáltatással rendelkezik. Főbb tevékenységek: új- és használt autó értékesítése, teljes körű szervizszolgáltatások, autóvillamossági szerelések, lakatos- és fényezőműhely, helyszíni kárfelvétel, teljes körű kárrendezés bármilyen típusú gépkocsik esetében, veterán autók teljes, vagy részleges felújítása, gépjárműalkatrész-kereskedelem, műszaki vizsgabázis (bármilyen típusú személygépkocsik, valamint kisteherautók 3,5t-ig, utánfutók és motorkerékpárok műszaki vizsgáztatása), gépjárműkölcsönzés, 24 órás autómentés, teljes körű biztosítási ügyintézés (kötelező felelősség biztosítás, CASCO).

A kitüntetetteket köszöntő műsorban közreműködtek Petrák László és Horváth Péter könyvtárosok, a városi könyvtár kórusa, dr. Gémesi György és Mészáros Beáta, Herczenik Anna, L. Péterfi Csaba és a Gödöllő Táncszínház táncosai.

Fotó:Orosz László

Információ:Gödöllői szolgálat

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…