2024. 07. 20. szombat

Illés
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

EURÓPAI UNIÓS HÍREK

TRÖSZTELLENES POLITIKA

A Bizottság módosított versenyszabályokat fogad el az áruk és szolgáltatások forgalmazására vonatkozóan

 

Az Európai Bizottság olyan rendeletet fogadott el, amely csoportmentességet biztosít a gyártók és a forgalmazók között a termékek és szolgáltatások értékesítéséről létrejött megállapodásoknak. A rendelet és az azt kísérő iránymutatás figyelembe veszik az Internet elmúlt tíz év alatt végbement fejlődését: az online értékesítés és a határokon átnyúló kereskedelem fontos csatornájává vált, amit a Bizottság a továbbiakban is ösztönözni kíván, mivel az növeli a termékválasztékot és az árversenyt. Az alapelv továbbra is az, hogy a cégek szabadon dönthetnek termékeik forgalmazási módjáról, feltéve, hogy az általuk kötött megállapodások nem tartalmaznak árrögzítést vagy egyéb alapvető korlátozásokat, valamint sem a gyártó, sem a forgalmazó nem rendelkezik 30%-ot meghaladó piaci részesedéssel. A szerződéses forgalmazók szabadon értékesíthetnek az interneten, mennyiségi, a vásárlók földrajzi helyére, valamint az árakra vonatkozó korlátozások nélkül. A teljes közlemény az alábbi linken olvasható:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/445&format=HT ML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

A 2010-ES IFJÚSÁGI KÁROLY-DÍJ NYERTESE… NÉMETORSZÁG!

 

A „European CNC Network – Train for Europe” elnevezésű német projekt

nyerte az idei Ifjúsági Károly-díjat, amelyet május 11-én, a németországi Aachenben adtak át. A második az írországi „You are here” könyvprojekt, a harmadik a ” BEST Engineering Competition BEC ” névre keresztelt bolgár projekt lett. Az első helyezett díját az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek adta át. A díjat olyan projektek kaphatják meg, amelyek erősítik a fiatalokban az európai identitás és integráció gondolatát.

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, és az esemény másik társszervezője, Michael Jansen, a Károly-díj alapítvány elnöke megnyitó beszédei után Aachen polgármestere, Marcel Philipp köszöntötte a harmadik helyezett bolgár projektet. Az eseményen részt vett Hans-Gert Pöttering, EP-képviselő, az Európai Parlament volt elnöke, aki a második helyezett ír projekt képviselőjének adta át a díjat. Az idei Ifjúsági Károly-díj házigazdája az aacheni RWTH egyetem volt.

 

TAVASZI GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS

Az unió gazdasága fokozatosan talpra áll

 

 

A Bizottság tavaszi előrejelzése is megerősíti, hogy már megkezdődött az EU gazdaságának talpra állása. Történelmének legmélyebb recessziója után az EU gazdasága 2010-ben 1 százalékkal, 2011-ben pedig 1,75 százalékkal nőhet. Az uniós munkanélküliség előláthatóan idén 11 százalékon tetőzik, majd fokozatosan csökken; az infláció továbbra is alacsony szinten marad.

A gyenge belföldi kereslet továbbra is fékezi az élénkülést. A gazdasági fellendülés sebessége az előrejelzések szerint tagállamonként eltér, ami a különböző körülményeket és az egyes országok által folytatott politikák változatosságát tükrözi. A munkaerő-piaci feltételek a közelmúltban némileg stabilizálódtak, és a munkanélküliség az EU-ban a korábban jelzettnél alacsonyabb szinten, de még mindig közel 10 százalékon tetőzik az idén. Az ideiglenes költségvetési intézkedések kulcsfontosságúak voltak az EU gazdasági visszaesésének megállításában, de megnövelték az államháztartási hiányt, ami 2010-ben a GDP 7,25 százalékára emelkedik, mielőtt 2011-ben enyhén csökkenne.

http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6509

 

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ A KULTURÁLIS ÉS KREATÍV ÁGAZATOKRÓL

 

Az Európai Bizottság nyilvános online konzultációt indít Európa kulturális és kreatív ágazatairól azzal a céllal, hogy felszabadítsa a bennük rejlő teljes potenciált. Az előadó- és képzőművészeteket, a kulturális alkotásokat, a film- és zeneipart, a televíziózást és rádiózást, a könyvkiadást, a videojátékokat, az új médiát, az építészetet, a forma- és divattervezést, valamint a reklámipart magában foglaló ágazat EU-szerte 5 millió minőségi állást biztosít. Mindez az európai GDP 2,6%-át teszi ki – ami jóval több, mint amennyit a feldolgozóipar számos területe teljesít.

A kulturális és kreatív ágazatok mindemellett dinamikusabban fejlődnek, mint a gazdaság más területei.

A digitalizáció és a globalizáció új piaci lehetőségeket nyitnak meg, különösen a kisvállalkozások számára. Ezek a vállalkozások azonban igen gyakran csak nehezen tudják kiaknázni teljes potenciáljukat. A nyilvános konzultáció arra ösztönzi az érintetteket, illetve a gazdasági szereplőket, hogy elgondolkodjanak többek között a következő kérdéseken:

–   Hogyan juthatnak könnyebben finanszírozáshoz a kis- és mikrovállalkozások, amelyek egyetlen ütőlapja a kreativitásuk?

–   Hogyan járulhat hozzá az EU ebben az ágazatban a kreatív és a vezetői készségek megfelelő kombinációjának biztosításához?

–   Hogyan ösztönözhető a nagyobb fokú innováció és kísérletezés, beleértve az információs és kommunikációs technológiák szélesebb körű használatát? http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HT ML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

ÚJ IRÁNYT AZ EU-S AGRÁRPOLITIKÁNAK!

 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete is csatlakozott ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy az új uniós agrárpolitika az eddigi iparosított módszerrel ellentétben az élelmiszer-önrendelkezést és az agrobiodiverzitás megőrzését tartsa legfőbb feladatának.

 

Jelenleg folyik a Közös Agrárpolitika 2013-ra tervezett reformjának vitája. Miután évtizedekig a multinacionális cégek és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) diktálták az agrárpolitika alakulását Európában, legfőbb ideje annak, hogy az európai állampolgárok új irányt szabjanak neki. Eljött az élelmiszer-önrendelkezés ideje: hisszük, hogy egy közös agrár- és élelmiszerpolitikának biztosítania és védelmeznie kell az uniós és tagjelölt országainak állampolgárainak cselekvési terét arra, hogy meghatározzák az élelmiszertermelést, -kereskedelmet és fogyasztást érintő szabályozásukat. http://tudatosvasarlo.hu/cikkek71590

 

MÉG HÁROM ÉVIG MARADHAT A FOLYADÉK-SZIGOR A REPÜLŐTEREKEN

 

Az EU legkésőbb 2013-ra megszünteti a repülőgépek fedélzetére felvihető folyadékok mennyiségére vonatkozó korlátozást.

A tilalmat az EU a terrorizmus elleni nemzetközi fellépés fokozásának keretében rendelte el, és egy új biztonsági szabályozás részeként törli majd el. Mint Helen Kearns, a Bizottság közlekedési szóvivője közölte, az új intézkedések keretében a terrorista célokra használható anyagokat nagyobb megbízhatósággal felfedező biztonsági készülékeket helyeznek üzembe a repülőtereken. A szóvivő elismerte, hogy a folyadékok tilalma bosszúságot okoz a légi utasok jelentős részének. http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6502

 

AZ EU A LEGBŐKEZŰBB

 

Fejlesztési segélyek és millenniumi fejlesztési célok: a Bizottság a jelentősebb mértékű és hatékonyabb segélyezés irányában tett lépések felgyorsítására szólította fel a tagállamokat

 

Áprilisban az Európai Bizottság nagyratörő uniós cselekvési tervet fogadott el a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának felgyorsítására. Az uniós segélyezés mértéke 2009-ben (49 milliárd EUR) kis mértékben visszaesett az előző évekhez képest: mindössze az uniós GNI 0,42%-át tette ki, ami messze elmarad a 2010-re kitűzött, a GNI 0,56%-ára vonatkozó közvetlen kollektív céltól, valamint a 2015-re kitűzött 0,7%-tól. Továbbra is az EU minősül világszinten a legbőkezűbb donornak: tőlünk származik a globális segélyek több mint a fele. A Bizottság különböző fellépéseket javasol a tagállamoknak annak érdekében, hogy sikerüljön megvalósítani a millenniumi fejlesztési célokat. A fellépések lényege a segélyezések mértékének növelése, hatékonyságuk fokozása, valamint annak biztosítása, hogy a segélyek mindenekelőtt a legrászorultabb országokba, illetve a legszűkölködőbb ágazatokba áramoljanak. A cselekvési terv mellett a Bizottság adóügyi és fejlesztéspolitikai közleményt is elfogadott, amely azt célozza, hogy a nemzeti adórendszerek megerősítésével és az adócsalás elleni nemzetközi küzdelemmel növekedjenek a fejlődő országok hazai bevételei. A cselekvési terv tartalma uniós álláspontként is szolgálhat majd az ENSZ millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos szeptemberi csúcstalálkozóján. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/451&format=HT ML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en


TEMATIKUS TÁBOROZÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Pályázat!

 

A pályázat célja, kategóriái

A pályázat célja gyermek- és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-25 éves korú gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.

A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat keretében támogatás a programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosítására kizárólag szálláshely szolgáltatás, vendéglátás szolgáltatás igénybevételére nyújtható. A támogatás elszámolása során kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekkel, illetve hazai üdülési számlával számolható el. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/89c03c155d 3d29cdc1257707003a9ca0?OpenDocument

 

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

Pályázat!

 

A pályázat célja

A helyi ifjúsági közösségek erősítése érdekében a fiatalok kezdeményezésére és/vagy aktív szerepvállalásával megvalósuló egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, melyek lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának megmutatására, illetve a településeken felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására. A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 350 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3f985663db afcab4c1257706005aac85?OpenDocument

 

IFJÚSÁGI MUNKA FEJLESZTÉSE

Pályázat!

 

A pályázat célja:

Az Észak-magyarországi régióban ifjúsági fejlesztő munkát végző szakemberek

megerősítését szolgáló kompetenciafejlesztés, az ifjúsági munka támogatása

szakmai találkozók, képzések lebonyolításával.

Az ifjúsági munka valorizációja, társadalmi elismertetése, láthatóvá tétele

települési, kistérségi, megyei, regionális médiatermékek, kampányok és

kiadványok támogatása révén. Jó példák bemutatása az ifjúsági munka

területéről.

A pályázaton legalább 150 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4201b5d499

3ae79fc1257706005a4ea5?OpenDocument

 

RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA

Pályázat!

 

A pályázat céljai:

„A” kategória: Gyermek- és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása

„B” kategória: Gyermek- és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatása

„C” kategória: Gyermek- és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek, valamint egyéb kiadványaik támogatására

 

A pályázaton legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/718dd5398d fc777fc12577040056cf01?OpenDocument

 

A 2010. EURÓPAI ÉV ÚJSÁGÍRÓJA-DÍJ

Pályázat!

 

Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

„A 2010. Európai Év Újságírója” díjat az Európai Bizottság annak érdekében hozta létre, hogy támogassa és elismerje azokat az újságírókat, akik munkájukkal hozzájárulnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés iránti figyelem felkeltéséhez, és a jelenségek jobb megértéséhez.

A versenyben minden olyan, a nyomtatott, az on-line és az audiovizuális sajtót képviselő újságíró részt vehet, aki az Európai Unióban a szegénység és a társadalmi kirekesztés problémájával kapcsolatosan készített cikkeket, illetve riportokat az írott, illetve az audiovizuális média számára. A cikkek, illetve riportok esetében előfeltétel, hogy azoknak 2009. október 1. és 2010. augusztus 31. között kell(ett) megjelenniük, illetve adásba kerülniük a 27 EU-tagállam, Izland vagy Norvégia közül valamelyik ország bármely médiumában.

 

„A 2010. Európai Év Újságírója” díj célkitűzései a következők:

–  Az újságírói kiválóság elismerése a szegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának bemutatásában

–  A 2010. európai év kampányával kapcsolatos ismeretek terjesztése a 27 EU-tagállam, Izland és Norvégia médiumainak képviselői körében

–  A szegénység és a társadalmi kirekesztés, továbbá ezek okai és lehetséges megoldásai jobb megértésének támogatása

 

Az érdeklődők az on-line űrlap kitöltése után tölthetik fel munkájukat a pályázat honlapján (http://www.2010againstpoverty.eu), ahol további információk is olvashatóak a díjról. A végső feltöltési határidő 2010. augusztus 31. A határidő alól mentesség nem adható, és az nem hosszabbítható meg. A nevezés ingyenes.

 

KÖZLEKEDJ OKOSABBAN, ÉLJ EGÉSZSÉGESEBBEN!

Pályázat!

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti immár hagyományos rajz-, és fotópályázatát a 2010. szeptember 16-22. között megrendezendő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/d0a4a0c1c34e28e1c1256b6c007059dd/7c2d6d36 8d833494c125770d0057ac1a?OpenDocument

 

LIFE+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2010. ÉVRE

Pályázat!

 

E pályázati felhívás a következő témákat öleli fel:

  1. LIFE+ természet és biodiverzitás

Fő célkitűzés: A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, figyelemmel kísérése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy 2010-re az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokféleség – többek között a genetikai források sokféleségének – csökkenését.

  1. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás

További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a LIFE-honlapon érhetők el:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 

HALLGATÓI MOBILITÁS

Pályázat!

 

A hallgatói mobilitás célja:

–  féléváthallgatás

–  nyári egyetemen, intenzív kurzuson, hallgatói szakmai kiránduláson való részvétel

–  labormunka

–  szakmai gyakorlat

–  szakdolgozat készítés

A CEEPUS Program – hasonlóan más európai felsőoktatási ösztöndíjakhoz – az Európai Kreditelismerési Rendszeren alapul, ezért a hallgatóknak a fogadóintézményben végzett szakmai munkájuk után is minden esetben kötelező kreditpontokat szerezniük. Részletek:

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72bfb04654 51c44ec12577220051ff9f?OpenDocument

 

FOTÓPÁLYÁZAT A SZEGÉNYSÉG ELLEN

Pályázat!

 

Képzőművészetet tanulsz? Európában élsz?

Szeretnél segíteni a művészeteddel egy szegénységben élő emberen? Akkor te kellesz nekünk!

 

Ha érdeklődsz korunk társadalmi kérdései iránt, fontosnak tartod a szegénység elleni küzdelmet, és készen állsz egy emberi kalandra, akkor ez a projekt neked szól! Csatlakozz a közös alkotási projekthez, amely fotográfushallgatók és szegénységben élő emberek együttműködésére épül! A fotókiállítással egybekötött európai projekt témája: (NEM) LÁTHATÓ. Ne habozz! Július 6-ig van időd jelentkezni. Ezután október 15-ig tölthetsz fel fájlokat. http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/cda5b9e752 a39db2c1257727005f5362?OpenDocument

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek