2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

EURÓPAI UNIÓS HÍREK

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK AZ UNIÓRÓL

A Europe Direct Miskolc idén is kiemelten fontosnak tekinti az iskolák támogatását az uniós ismeretek terjesztésében. Ezért szeretnénk felajánlani az érdeklődő iskoláknak, hogy kollégáink szívesen tartanak osztályfőnöki óra keretében tájékoztatást az Európai Unióról, az adott korcsoporthoz igényeihez igazodva. Időpont egyeztetéshez, a részletek megbeszéléséhez keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:

Europe Direct Miskolc

Tel: 06/46/530-159

E-mail: schmidtk@edmiskolc.eu

 

5 MILLIÁRD FORINTNYI TÁMOGATÁS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK

A Bizottság engedélyezte, hogy Magyarország korlátozott összegű állami támogatást nyújtson a gazdasági válság következtében finanszírozási problémákkal küzdő termelőknek. A támogatások 2010. december 31-ig nyújthatók közvetlen támogatás, kedvező kamatozású kölcsön, kamattámogatás és kezességvállalás formájában.

Az Európai Bizottság ismét módosította a közvetlen állami támogatásokra vonatkozó szabályozását, így Magyarország mintegy 5 milliárd forintos támogatást oszthat szét ebben az évben a termelők között. A módosítást megelőzően a támogatást csak a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállaltok kaphatták. A Bizottság szükségesnek ítélte, hogy a kormányok átmenetileg az elsődleges előállítást végző mezőgazdasági termelőket is támogathassák – még ha csak korlátozott mértékben is. http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6379

 

AZONNALI CSELEKVÉS AZ OKTATÁS TERÜLETÉN

Azonnali fellépésre van szükség, hogy megoldódjanak Európa képzettségbeli hiányosságai, és az európaiaknak a jövőben jobb esélye legyen a munkaerő­piaci sikerre – olvasható egy független szakértői jelentésben, amelyet az Európai Bizottság ma tett közzé. „Az új munkahelyekhez szükséges új készségek: most kell cselekednünk” (New Skills for New Jobs: Action Now’) című jelentés hangsúlyozza, hogy az embereknek megfelelő ösztönzőket kell nyújtani arra, hogy továbbképezzék magukat, valamint jobban össze kell hangolni az oktatást és szakképzést a munkaköri elvárásokkal, ki kell alakítani a készségek megfelelő kombinációját, és pontosabban előre kell jelezni, hogy a jövőben milyen készségekre lesz szükség. A jelentés az egyik legfontosabb eredménye az Európai Bizottság „Az új munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezésű menetrendjének.

A jelentés rámutat arra a kellemetlen igazságra, hogy az utóbbi évek eredményei ellenére Európa nagy része még mindig nem eléggé képzett. Európa 25 és 64 év közötti népessége egyharmadának nincs hivatalos képesítése, vagy csak nagyon alacsony, és csak egynegyedének van felsőfokú végzettsége. A képzettek közül nem mindenki rendelkezik azokkal a készségekkel, amelyekre a munkáltatónak szüksége lenne, így a munkaerőpiacon rések keletkeznek. A keresztirányú és egyedi készségek jobb társítására van szükség.

A probléma annál is inkább sürgető, mivel a munkanélküliség és a demográfiai kihívások csak egyre nőnek.

A CEDEFOP – azaz az EU szakoktatási és -képzési referenciaközpontjának -legfrissebb előrejelzései szerint azonban a következő évtizedben várhatóan kb. 80 millió munkalehetőség jön létre. Ezen álláshelyek közül csaknem 7 millió új lesz , és ezek többsége magasan képzett munkaerőt fog igényelni.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/123&format=HTML& aged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

ADÓKEDVEZMÉNY A VASÚTI ÉS BELVÍZI SZÁLLÍTÁSNAK

A Bizottság jóváhagyta a közlekedési koordináció adókedvezményekkel történő magyarországi támogatását

Az Európai Bizottság januárban úgy döntött, hogy nem emel kifogást Magyarország azon határozatával kapcsolatban, amelyben az a vasúti és belvízi szállítás számára jövedékiadó-mentességet biztosít, illetve jövedékiadó-visszatérítést tesz lehetővé. Ennek az intézkedésnek a célja az említett szállítási módok használatának előmozdítása, illetve a közlekedési ágazat által kibocsátott szennyezés és más externális költségek csökkentése.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/14&format=HTML&a ged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

MEGERŐSÍTETTE KLÍMAVÉDELMI VÁLLALÁSAIT AZ EU

Az EU januárban megerősítette korábbi klímavédelmi vállalását, miszerint 2020-ig 20 százalékkal csökkenti károsanyag-kibocsátását az 1990-es bázisévhez képest, amit hajlandó 30 százalékra növelni, amennyiben más nemzetközi szereplők hasonlóan ambiciózus vállalásokat tesznek.

A koppenhágai értekezlet kudarccal zárult, mert az unió nem tudta megfelelő kibocsátás-csökkentési ígéretekre rávenni az Egyesült Államokat, Kínát, illetve a többi nagy légszennyezőket, nem talált partnert ambiciózus éghajlatvédelmi célkitűzéseihez. A dán fővárosban mindenesetre megállapodtak abban, hogy január végéig mindenki megteszi a maga számszerűsített kötelezettségvállalását. Az unió most hivatalos levélben erősítette meg a koppenhágai tárgyalásokon képviselt álláspontját. Az EU-n belül sokáig viták voltak arról, nem kellene-e egyoldalú kötelezettséget vállalni a 30 százalékos csökkentésre akkor is, ha a többiek nem partnerek ehhez, végül ezt elvetették. http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6366

 

PEDAGÓGUSTRÉNING BUDAPESTEN ÉS NÉGY VIDÉKI HELYSZÍNEN

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és az Európa Bizottság Képviselete, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai közreműködésével 2010-ben meghirdeti az „Európai uniós témák feldolgozása és a kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban” pedagógus továbbképzési programot.

Március 18-án Egerbe várják félnapos továbbképzésre az európai uniós ismereteket tanító, elsősorban középiskolai tanárokat. A részvétel a képzésen ingyenes, a más településekrol érkezőknek az útiköltség-térítés biztosított. A pedagógusok a tréning elvégzéséről oklevelet kapnak, valamint beszámíthatják a kötelező pedagógus-továbbképzésükbe is.

További információk és online jelentkezés: www.kultindex.hu/eu2011; www.tka.hu

 

ÚJ ONLINE PARTNERKERESŐ ADATBÁZIS

Az egész életen át tartó tanulás program török nemzeti irodája új online partnerkereső eszközt fejlesztett. A HEZARFEN nevű adatbázisban az LLP illetve a Fiatalok lendületben programokban részt venni szándékozó intézmények alprogramonként, országonként és kulcsszavak szerint kereshetnek partnerintézményt.

Amennyiben egy intézmény regisztrál az oldalon, feltöltheti adatait a rendszerbe, és így közvetett módon is partnerekre találhat.

http://partnersearch.ua.gov.tr/index.cfm?srow=0&CFID=2527581&CFTOKEN=51871 271

Forrás: tka

 

A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI ÉVE

Pályázat!

2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve az

Európai Unióban. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a szegénység és a társadalmi kirekesztés súlyosságára. Ugyanis a szegénység évéről szóló uniós határozat szerint „az elszegényedés veszélye 78 millió embert – köztük 19 millió gyermeket – fenyeget az Európai Unióban.

A magyar eseményeket pályázat útján is támogatja a magyar kormány. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium keresztül hirdetett pályázatot civil programok támogatására a témában (a pályázat kezelője az ESZA Nonprofit Kft.). A pályázat keretösszege 70 millió forint (igényelhető összeg: pályázatonként: 300 ezer – 5 millió forint), beadási határideje 2010. február 15.

A pályázati felhívás az ESZA honlapján: http://www.esza.hu/hirek/hir9.asp?id=HAPYFI

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének magyar honlapja: http://www.szegenysegellen.hu/

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének központi honlapja: http://www.2010againstpoverty.eu

 

KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAM

Pályázat!

A Central European Initiative (CEI) pályázati felhívása a Know-how Exchange Program (KEP) keretében

A CEI örömmel jelenti be az első pályázati felhívását a Know-how Exchange Programban (KEP)

A projekteket Ausztria az Osztrák Fejlesztési Ügynökségén keresztül finanszírozza. A pályázati határidő: 2010. március 1.

 

2. A Know-how Csere Program (KEP)

E program keretén belül, mely 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy közvetítse az EU-ból legjobb gyakorlatokat és tapasztalatokat az újonnan csatlakozók felé. A program támogatja a projekteket, melyek összhangban vannak a támogatók prioritásaival, és alkalmazkodik ezek saját fejlesztési stratégiájához. A program a következő területek támogatására irányul elsősorban: munkahelyi továbbképzés, munkatársak alkalmassá tétele kiküldetési megbízásra, tanulmányi utak, technológiai fejlesztések/képzések stb.

 

Pályázhat: minden magán és nyilvános szerv, nemzetközi és nem-kormányzati szervezet (NGO), mely közösségi érdekeket képvisel, pl. oktatási, helyi szervezet, környezetvédelmi szervezet stb.

2.  A know-how fogadó olyan CEI tag lehet, mely a következő, nem EU tagállamok között szerepel: Albánia, Belorusszia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna.

3.  Megvalósítási időtartam

A projekteknek 2011 februárjáig meg kell valósulniuk, figyelembe véve azt, hogy a záró jelentésnek 2011. március végéig be kell érkeznie a CEI Titkársághoz (CEI-ES-

hoz).

 

Az előnyben részesített területek

Európai integráció, kapacitás növelés és piacgazdaság,

Infrastruktúra tervezés és fejlesztés,

Mezőgazdaság, energiagazdálkodás és környezetvédelem

 

Támogatási összeghatárok

Maximális támogatási összeg a teljes projekt 50%-a lehet, mely nem haladhatja meg a 40 000 eurót. Ettől eltérni a Szervezet külön engedélyével lehet körülbelül 100 000 euró összeghatárig.

 

A részvétel feltételei

 

Az Útmutató alapján a Jelentkezési lap kitöltése (http://www.ceinet.org/KEP ), és a jelentkezési határidőig a következő címekre kell eljuttatni: birnbaum@cei-es.org, illetve a saját nemzeti CEI-koordinátorhoz.

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5195936bd450 88f6c12576a4005cd003?OpenDocument

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÁSI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

Pályázat!

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre a közoktatás, a felsőoktatás, a felnőttoktatás, a szakképzés, a nyelvoktatás vagy a kutatás-fejlesztés és innováció területek valamelyikén dolgozó szakemberek részére.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon magyar anyanyelvű magánszemélyek vehetnek részt, akik

  • a pályázati űrlapon felsorolt tudományterületek valamelyikének elismert szakértői,
  • az EU legalább egy hivatalos nyelvét – elsősorban az angol, a német, a francia, a spanyol, vagy az olasz nyelvek valamelyikét – munkanyelvként használják.
  • Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy szakértői feladatok elvégzésre csak abban az esetben tudjuk alkalmazni pályázóinkat, ha számlaképesek. Erről az űrlap 1. pontjában szükséges nyilatkoznia a pályázónak.

Volt projektkoordinátorok vagy volt egyéni ösztöndíjasok jelentkezését is várjuk. Részletek: http://www.tpf.hu/pages/subpage/index.php?id=1115&page id

 

2010-ES EURÓPAI VÁLLALKOZÓI VIDEÓ DÍJ!

Pályázat!

 

GYŐZTES KERESTETIK!

 

Imádod a filmezést? Egyedi és újító ötleteid vannak? Tudnál mesélni a vállalkozásról? Ha a válasz igen, ne hagyd ki a lehetőséget, vegyél részt a 2010-es Európai Vállalkozás Videó Pályázaton és nyerj több, mint 3000 eurót! Az Európai Bizottság támogatja a vállalkozó kedvű film rajongókat, hogy bemutassák kreativitásukat és képességeiket és készítsenek egy rövid filmet, ami az alábbi kérdésekról szól:

–      Mi a lényege a vállalkozásnak?

–      Hogy lehetne ösztönözni az embereket vállalkozás indítására?

–      Hogy lehetne megszüntetni a régi előítéleteket és új, pozitív vállalkozói képet kialakítani?

 

A Bizottság három kategóriában oszt díjakat:

–      Vállalkozás – Eltérő életstílus

–      Vállalkozás – Kihívások és jutalmak

–      Vállalkozás – Út a jövőbe

A nyertes filmek mindhárom kategóriában az alábbi díjakat kapják:

 

1. díj – 3.333 Euro

 

2.  díj – 2.222 Euro

3.  díj – 1.111 Euro

 

Mindegyik díj átalányösszeg, független a filmkészítés költségeitől.

A fenti díjakon kívül 5 különdíjat is odaítélnek a szervezők 25 év alatti fiatalok

kategóriában 555 Euro értékben.

További információ: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index en.htm

 

EURÓPA KÉPEKBEN – VIDEO PÁLYÁZAT

Egészen 1945-ig visszatekintve az Európai Unió fejlődésével foglalkozó archivált audiovizuális anyagok legnagyobb gyűjteményével az Európai Bizottság audiovizuális szolgálata rendelkezik. A honlapján elérhető digitális anyagok 1300 videofelvételből, 30 000 fényképből és 11 000 történelmi hangfelvételből állnak. Az Európai Bizottság felkéri mind az audiovizuális szakembereket, mind az egyéneket, hogy mérjék össze erejüket egy olyan, legfeljebb 3 perces videoklip elkészítésében, amely az archivált uniós anyagok és a résztvevő által készített új vagy átdolgozott képek egyvelegéből Európát eredeti megvilágításban ábrázolja. A klipnek az internetre kell készülnie, és alkalmasnak kell lennie a mobilkészülékeken és a szociális hálózatokon keresztüli terjesztésre is. A győztes 10 000 eurós nyereményben részesül. Részletek: http://ec.europa.eu/avservices/content360/HU.pdf

 

FOTÓPÁLYÁZAT

Pályázat!

„Mit jelent számunkra az euró?” – ez a címe fotópályázatunknak, amelyen az EU országaiban élő 14 és 18 év közöttifiatalok vehetnek részt, és csoportokat alkotva közösen felfedezhetik, hogy milyen szerepet játszik az euró az Európai Unióban. A részvételhez a pályázóknak olyan eredeti, saját csapatuk által készített fényképet kell benyújtaniuk, amely az euróról alkotott képüket szemlélteti. Mit jelent az euró a számotokra? Mit szerettek az euróval kapcsolatban? A képhez rövid magyarázó feliratot is csatolni kell. Részletek: http://euroinphoto.eu/index hu.htm

 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT / ÁLLAMPOLGÁRI PROJEKTEK

Pályázat!

Az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívás az európai polgárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel összefüggésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és megközelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintű részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek. Pályázati feltételek

– Állami szerveknek vagy jogállással és jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit szervezetnek kell lenniük. A természetes személyek, azaz magánszemélyek nem támogathatók.

 

Pályázati határidő 2010. június 1.

Bővebb információ: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/notfound.php; http://www.tka.hu

 

AKTÍV EURÓPAI EMLÉKEZET

Pályázat!

 

Az akció célja

Az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása. Annak érdekében, hogy valóban értékelni tudjuk e fogalmak jelentését, emlékeznünk kell rá, hogyan sértette meg a nácizmus és a sztálinizmus ezeket az elveket. Néhány példa a támogatható tevékenységekre; megemlékezési ünnepség, videointerjúk, kiállításokhoz végzett kutatások, archívumok digitalizálása, a helyszínek megőrzésére irányuló önkéntes munka stb.

Ki pályázhat?

A pályázatot jogi státusszal és jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek nyújthatják be.

Pályázati határidő: 2010. április 30. – Megvalósulási időszak: 2010. október 1.­2011. szeptember 30. http://www.tpf.hu

 

ÖNKÉNTESSÉG EURÓPÁBAN 50+

Pályázat!

A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén alapuló projektek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő tanulási lehetőségeket kínálják időskorú (50 év feletti) résztvevőknek.

A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 3-8 hetes időtartamra. Az időkorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi természetű hasznot jelent. A partnerek a projekt során egy hosszabb távú, időskorú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefektethetik. Pályázati határidő: 2010. március 31. (postai feladás dátuma) Projektek várható kezdete: 2010. augusztus http://www.tpf.hu

 

EU ÉS KANADA EGYÜTTMŰKÖDÉS

Pályázat!

Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program /

Célkitűzések és leírás A program és e felhívás általános célkitűzése az Európai Unió és Kanada népei közötti kölcsönös megértés elősegítése – amely magában foglalja egymás nyelveinek, kultúráinak és intézményeinek szélesebb körű ismeretét -, valamint a humán erőforrás minőségének javítása az Európai Unióban és Kanadában egyaránt.

Támogatásra jogosult pályázók E felhívás keretében felsőoktatási intézmények,

valamint szakoktatási és képzési intézmények nyújthatnak be támogatás iránti igényt. A támogatásra jogosult pályázóknak az Európai Unió 27 tagállama közül valamelyikben székhellyel kell rendelkezniük.

Támogatható tevékenységek

E felhívásra kétféle tevékenységgel lehet pályázni, mégpedig a transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségekkel, és a tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségekkel. A transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségek (TEP, Transatlantic Exchange Partnerships) esetében az EU és

Kanada felsőoktatási és szakképzési intézményeiből álló konzorciumoknak nyújtanak támogatást, hogy közös tanulmányi és képzési programokat hajtsanak végre, valamint tanulói és oktatói mobilitást valósítsanak meg. A támogatás többek között az igazgatásnak nyújtott segítség, valamint a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg. A TEP projektek maximális időtartama 36 hónap.

http://pafi.hu/ pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ff4d23614dba1 832c12576b500683b22?OpenDocument

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…