2024. 06. 14. péntek

Vazul
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Eu hírek
  • »
  • Előrehaladás a növekedés és a foglalkoztatás terén – a Bizottság előterjeszti a 2011-es országspecifikus ajánlásokat

Előrehaladás a növekedés és a foglalkoztatás terén – a Bizottság előterjeszti a 2011-es országspecifikus ajánlásokat

A Bizottság 27 országspecifikus és egy további, az euróövezet egészére vonatkozó ajánláscsomagot fogadott el annak elősegítésére, hogy a tagállamok a növekedés, a foglalkoztatás és az államháztartás területén kívánatos eredmények érdekében felgyorsítsák gazdaság- és szociálpolitikai intézkedéseiket.

Az év első felében a tagállamok és a Bizottság a jelenlegi válság kezelése és a fenntarthatóbb gazdaság felé vezető folyamat elősegítése érdekében 10 fő prioritásban állapodott meg. Mivel a körülmények az egyes országokban eltérőek, a Bizottság a mai napon minden tagállamnak személyre szabott intézkedéseket ajánl. Ez segítséget jelent majd az egyes országoknak, hogy az elkövetkező 12-18 hónap során a stratégiai lépésekre koncentráljanak, és ezáltal az egész uniós gazdaság lendületet kapjon.

„Az uniós gazdaság kritikus ponton van. A fellendülés kezd teret nyerni, ám a kontinens országait nézve igen egyenlőtlenül érvényesül – és még mindig sok a bizonytalanság” – nyilatkozta José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke. „A tagállamok márciusban a következő 12–18 hónapra vonatkozóan fontos kötelezettségvállalásokat fogadtak el. Most rajtuk van a sor, hogy ezek végrehajtását egyedi sajátosságaiknak megfelelően, nemzeti szinten valamennyien biztosítsák. A ma előterjesztett, célzott és mérhető országspecifikus ajánlásokban a Bizottság értékeli a tagállamok nemzeti terveit. Tudjuk, hogy közösen kitűzött céljaink megvalósítása időnként nehéz döntésekkel jár. Ám ezek az erőfeszítések – ha kellő komolysággal és együttesen hajtjuk őket végre – lehetővé teszik, hogy Európa túljusson a válságon, és jövőbeli jólétünk zálogát jelentik.”

Az ajánláscsomagok részét képezik az európai szemeszternek, amelynek keretében – idén először – a tagállamok és a Bizottság összehangolják gazdasági és költségvetési politikáikat. A prioritások uniós szintű elfogadását követően a tagállamok előterjesztették nemzeti programjaikat, amelyeket a Bizottság az egyedi sajátosságoknak megfelelő, célzott és mérhető ajánlások kidolgozásával teljes körűen értékelt.

Összességében véve a tagállamok igyekeztek érvényesíteni programjaikban az elfogadott uniós prioritásokat, és makrogazdasági feltételezéseik általában realisztikusak. A nemzeti programok azonban gyakran nem eléggé ambiciózusak és konkrétak. Sok tagállamnak ambiciózusabbnak kellene lennie a költségvetési konszolidáció terén, és eközben fent kell tartaniuk a növekedést serkentő intézkedéseket is (kutatás és innováció, üzleti környezet, a szolgáltatási ágazatban érvényesülő verseny). A munkaerőpiacokon további erőfeszítéseket kell tenni a munkaerő-piaci részvétel emelése, a strukturális munkanélküliség elleni küzdelem, a fiatalkori munkanélküliség és a korai iskolaelhagyás csökkentése, valamint a termelékenységet tükröző bérezés biztosítása érdekében.

Előzmények

Az országspecifikus ajánlások elfogadása az utolsó előtti szakasz az EU és a tagállamok közötti intenzív gazdaságpolitikai koordináció hat hónapig tartó időszakában, amelyet európai szemeszternek nevezünk. Az európai szemeszter januárban veszi kezdetét, amikor a Bizottság előterjeszti éves növekedési jelentését, amelyben meghatározza az EU gazdaságpolitikai prioritásait az elkövetkező egy évre vonatkozóan. E prioritásokat az állam- és kormányfők az Európai Tanács márciusi ülésén hagyják jóvá. Április és május folyamán a tagállamok benyújtják (az államháztartásra vonatkozó) stabilitási vagy konvergenciaprogramjukat, valamint (a strukturális reformokra és a növekedést segítő intézkedésekre vonatkozó) nemzeti reformprogramjukat, majd ezekre a Bizottság az országspecifikus ajánlásokban reagál. A Bizottság e folyamat keretében elvégezte az Euró Plusz Paktumban részt vevő tagállamok által tett kötelezettségvállalások értékelését is, és ezt ajánlásaiba is belefoglalta.

Az ajánlások tervezésekor az volt a cél, hogy ezeket a tagállamok 12–18 hónapos időszakon belül végrehajtsák. Felszólítanak arra, hogy azok az intézkedések kapjanak elsőbbséget, amelyek előmozdítják azokat a célokat, amelyeket az EU hosszú távú gazdasági stratégiája, az Európa 2020 tűz ki, az évtized végéig elérendő ambiciózus uniós és nemzeti célértékeket határozva meg a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, az energiaügy és a társadalmi befogadás terén.

Az ajánlásokkal az Unió hozzájárul a nemzeti politikameghatározáshoz. A gazdaságpolitika kialakítása és a nemzeti költségvetés kidolgozása továbbra is az érintett tagállam felelősségi körébe tartozik. Ugyanakkor mára egyértelművé vált, hogy milyen mértékben függünk egymástól, általában az Unióban, és különösen az euróövezeten belül. Ezért fogadtak el a tagállamok az Unióra vonatkozó közös gazdasági prioritásokat, amelyek nemzeti szintű végrehajtására kötelezettséget vállaltak.

Az ajánlásokat az állam- és kormányfők is jóvá fogják hagyni, ami türközi az EU közös gazdasági irányítását, valamint azt is, hogy az Unió egységes gazdasági térséget jelent, nem csupán 27 különálló gazdaság összességét. Az első európai szemeszter megvalósításával az EU felismeri az egymástól való kölcsönös gazdasági függést, valamint minden egyes tagállamnak közös alapon álló iránymutatást nyújt jövőbeli költségvetési, gazdasági és szociális politikáihoz.

Az ajánlások mindegyik ország esetében gazdasági helyzetük mélyreható elemzésén alapulnak. Ezeket az elemzéseket a szintén ma kiadott bizottsági munkadokumentumok ismertetik. A makrogazdasági feltételezéseket a Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzéseivel összehasonlítva értékelték. A programokban felsorolt nemzeti intézkedéseket alaposan megvizsgálták aszerint, hogy megfelelő választ nyújtanak-e a megoldásra váró konkrét kihívásokra.

A következő lépések

Az ajánlásokat a június 23–24-én ülésező Európai Tanács megvitatja és jóváhagyja, az ECOFIN- és EPSCO-Tanácsban folytatott megbeszélések után. A megvalósítást ezt követően az előttünk álló év folyamán a Bizottság, valamint – szigorú és folyamatos kölcsönös felülvizsgálati eljárás keretében – a tagállamok nyomon követik. A Bizottság a haladást uniós szinten a 2012 januárjában kiadandó következő éves növekedési jelentésében, az egyes tagállamok esetében pedig a következő, 2012 júniusában előterjesztendő országspecifikus ajánláscsomagban értékeli.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek