2024. 02. 22. csütörtök

Gerzson
1 EUR 387 HUF
1 GBP 452 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Eu hírek
  • »
  • Adózás: Az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok megszüntetéséről

Adózás: Az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok megszüntetéséről

A mai napon a Bizottság közleményt tett közzé, amely felvázolja az uniós polgárok határokon átívelő adózással kapcsolatos legsúlyosabb problémáit és az azok megoldására vonatkozó terveket. Amikor valaki külföldre költözik, ott munkát vállal vagy befekteti a pénzét, kettős adózással szembesülhet, vagy egyéb olyan nehézségekbe ütközhet, mint az adó-visszatérítések igénylése és a külföldi adószabályokról szóló információk beszerzése. A közlemény olyan területekre vonatkozó terveket fogalmaz meg, mint a határokon átnyúló jövedelmek, az örökösödési adó, az osztalékadó, a gépjárművek regisztrációs adója és az elektronikus kereskedelem. A mai közlemény azt is megvizsgálja, hogy hol van még szükség további fellépésre mind uniós, mind pedig nemzeti szinten annak érdekében, hogy a tagállami adórendszerek összeegyeztethetőbbek legyenek, hogy a polgárokat ne tántorítsák el a határokon átnyúló tevékenységektől. Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos így nyilatkozott: „Az adózás elengedhetetlenül fontos szerepet tölt be a belső piac megerősítésében, valamint az erős és fenntartható európai gazdaság újjáépítésében. A helyes adópolitikák ösztönözhetik a foglalkoztatást, a beruházásokat és a növekedést. A mai közlemény egy újabb lépés az adóakadályok eltávolítása és az EU-n belüli tisztességes adózás ösztönzése felé annak érdekében, hogy a polgárok az egységes piac által kínált valamennyi előnyt kihasználhassák.”

Megoldandó problémák

Az uniós polgárok által a Bizottságnak benyújtott panaszos ügyek és kérelmek jelentős részét minden évben a határokon átnyúló adózással kapcsolatos kérdések alkotják. A panaszok különféle kérdéseket ölelnek fel a bonyolult külföldi adószabályoktól kezdve a külföldiek egyértelmű tájékoztatásának hiányán át egészen a különböző tagállamok egymásnak ellentmondó rendszereiig. A határátlépő munkavállalók nehézségekbe ütköznek, amikor a külföldi adóhatóságoktól adó-visszatérítést, adókedvezményt vagy adólevonást igényelnek, és gyakran a kettős adózás is sújtja őket. Sokszor előfordul, hogy a külföldi ingatlant vásárló polgárok elesnek az adómentességtől, vagy magasabb ingatlanadót kell fizetniük a honos lakókhoz képest; a gépjárművet másik országba áthelyező vagy határon túl vásárló polgároknak pedig kétszer is meg kell fizetniük a regisztrációs adót. A külföldi befektetésekből jövedelmet szerző személyek számára pedig nehéz hozzájutni jogosultságaikhoz, hogy mentesüljenek a külföldön kivetett forrásadó alól. Sokan kerülnek szembe nehézségekkel a külföldi nyugdíjalapokkal kapcsolatban is, amikor a levonásokat vagy a határokon átnyúló transzfereket kívánják érvényesíttetni, és nem ritka, hogy a másik tagállamból származó örökség magasabb örökösödési illeték vagy kettős adóztatás alá esik.

Az internetes vásárlás is olyan komoly adóügyi akadályokba ütközik (ilyenek a bonyolult héaszabályok és a jelentéstételi kötelezettségek), hogy ennek következtében az EU-n belül forgalmazott áruk mindössze 7%-át vásárolják online egy másik tagállamból.

A Bizottság által az adózás terén évente kezdeményezett, adózással kapcsolatos jogsértési eljárások fele a polgárok panaszaihoz kapcsolódik. A jogsértési eljárások azonban nem oldanak meg mindent. Az olyan kérdések, mint a kettős adózás és az adminisztratív bonyodalmak megoldásának legjobb módja a tagállamok közötti megfelelő együttműködésben rejlik. A ma közzétett közlemény szerint a tagállamoknak maguknak kellene adóügyi intézkedéseiket és gyakorlatukat oly módon megtervezni és végrehajtani, hogy az ne vegye el a polgárok kedvét a határokon átnyúló tevékenységektől. A tagállamoknak sokkal szorosabban kellene együttműködniük, hogy az egymásnak ellentmondó adószabályok ne gördítsenek akadályokat az egységes piac elé.

A problémák megoldása

A Bizottság fokozottan kíván fellépni, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak abban, hogy adórendszereiket összeegyeztethetőbbé tegyék. Ezen túlmenően konkrét intézkedéseket szándékozik javasolni az uniós polgárok adózással kapcsolatos problémáinak megelőzése vagy megszüntetése érdekében. A közlemény e téren számos kezdeményezést sorakoztat fel. Az alábbiak tartoznak ezek közé:

2011-ben elkészül a kettős adózásról szóló közlemény, amely e probléma nagyságát és súlyosságát vizsgálja; ezt 2012-ben megoldásokat kínáló jogalkotási javaslatok követik majd.

2011 közepén javaslatok születnek a határokon átnyúló örökösödési adóval kapcsolatos problémák kezelésére.

A Bizottság intézkedéseket fog hozni a kettős adózás problémájának megoldására, amely olyan esetekben merülhet fel, amikor egy bizonyos tagállamban regisztrált gépjárművet egy másik tagállamba visznek át és ott újból regisztráltatják.

Az egyablakos ügyintézési rendszer kiterjesztése az elektronikus kereskedelemre annak érdekében, hogy a vállalkozások jelentéstételi kötelezettségei egyszerűbbé váljanak és könnyebben tudják áruikat és szolgáltatásaikat online kínálni a külföldi fogyasztók számára. Az elektronikus kereskedelem akadályairól szó lesz még az EU héarendszerének felülvizsgálata során, amellyel kapcsolatban már megkezdődött a konzultációs folyamat (lásd IP/10/1633).

2012-ben javaslatok fognak készülni a határokon átnyúló osztalékkifizetések megadóztatásával kapcsolatos problémák megoldásáról.

Ezenfelül a Bizottság elő kívánja mozdítani a nemzeti hatóságok és az érdekeltek közötti széles körű párbeszédet, hogy megállapítsa, milyen fellépésre van még szükség az adóügyi intézkedések egyszerűsítéséhez a polgárok és az egységes piac javára. Az elképzelések között szerepelnek az EU-szerte egységesített adó-igénylőlapok és adóbevallási nyomtatványok, az információs pontok, ahol a munkavállalók és a befektetők is egyértelmű és megbízható tájékoztatásban részesülhetnek az adókról, valamint a mobil és a határátlépő munkavállalók igényeinek megfelelő, konkrét, nemzeti szintű adóügyi intézkedések.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Holnaptól 46. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
2024. február 22-25. között Az Utazás kiállítás a látogatói igényeknek megfelelően megújul, interaktív programokkal egészül ki, amelynek köszönhetően…