2024. 06. 20. csütörtök

Rafael
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

A nemzeti parlamentek sikeresen megfelelnek a kihívásnak

Az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti politikai párbeszéd jelentősen megerősödött 2010-ben. Azóta, hogy Barroso elnök 2006-ban útjára indította e politikai kezdeményezést, a Lisszaboni Szerződés értelmében komoly új felelősségek hárulnak a tagállami parlamentekre az európai politikai döntéshozatal terén. A Bizottság és a nemzeti parlamentek kapcsolatairól szóló, ma elfogadott éves jelentés bemutatja, hogy a tagállami parlamentek a korábbinál szorosabb és konstruktívabb módon élnek a lehetőséggel, hogy részt vegyenek az európai ügyekben. Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős európai bizottsági alelnök a következőket nyilatkozta: „A nemzeti parlamentektől az Európai Bizottsághoz beérkezett vélemények száma lényegesen megemelkedett az új szerződés hatálybalépése óta, amit igencsak pozitív és világos jelként értékelünk. A tagállami parlamentek nagyobb mértékben – és a korábbiaknál jóval korábbi szakaszban – részt kívánnak venni az európai kérdésekben. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai párbeszéd elmélyítése mellett és tovább kívánja fokozni a 27 tagállam 40 parlamenti kamarájával való kapcsolatokat és eszmecseréket.”

A ma elfogadott jelentés rávilágít arra, hogy a politikai párbeszéd, ami a Bizottság nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatainak központi részét képezi, mely módon szélesedett ki és mélyült el 2010 során. 2010-ben 387 vélemény érkezett a nemzeti parlamentektől a legkülönbözőbb témákban, ami majdnem 60%-os növekedést jelent.

A politikai párbeszéd keretében a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus 2010-es teljes körű bevezetése révén a nemzeti parlamentek jelentős szerepet kaptak ezen alapvető elv tiszteletben tartásának vizsgálatában. A Bizottsághoz a szubszidiaritás elvének esetleges megsértését illetően érkezett legtöbb figyelmeztető vélemény az idénymunkás-irányelvre (8 szavazat) és legutóbb a közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozó javaslatra (13 szavazat) vonatkozott. A Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az összes beérkezett véleményt, a szavazatoknak azonban el kell érniük egy küszöböt (18 szavazat), ami ahhoz szükséges, hogy a Bizottság felülvizsgálja javaslatát1.

A szubszidiaritásról és az arányosságról szóló, szintén ma elfogadott bizottsági jelentés részletesen ismerteti azt, hogy a Bizottság munkája során miként ülteti át ezen alapvető elveket a gyakorlatba. E két jelentés azt bizonyítja, hogy a Bizottság határozott kötelezettséget vállal a magas színvonalú politikai döntéshozatalra és a tényleges európai párbeszéd megerősítésére.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek