2024. 06. 19. szerda

Gyárfás
1 EUR 395 HUF
1 GBP 467 HUF

A légi utasok jogairól

Közlekedés: a Bizottság ismerteti a légi utasok jogainak fokozott érvényesítésére irányuló következő lépéseket

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke ma számos, az utasok jogaira vonatkozó jogszabályok egyértelműbbé tételére és érvényesítésük elősegítésére szolgáló intézkedést jelentett be, amelyek révén a fogyasztók eredményesebben élhetnek jogaikkal, az ágazatban pedig kevesebb lesz a bizonytalanság, és azonos versenyfeltételek jönnek létre az Unión belül. Az alelnök azt a szándékát is kifejtette, hogy párbeszédet nyit az érdekelt felekkel a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK európai uniós rendelet felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a Bizottság 2012-ben előterjeszthesse a megfelelő javaslatot. A felülvizsgálat különösen az olyan kulcsfontosságú kérdések tisztázására fog koncentrálni, mint a felelősség korlátozása rendkívüli körülmények között, kártérítési küszöbértékek, az utasok útvonalának hatékony módosítása, a szállítási lánc résztvevőinek közös kockázatviselése és más, bizonytalanságokat tartalmazó ügyek, mint a poggyász helytelen kezelése és repülőjáratok átütemezése esetén élvezett védelem. Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas kijelentette: „Az EU utasjogi szabályozása összességében óriási előrelépést jelentett: „biztonsági hálót” nyújt az utasoknak, jelentősen csökkentette bizonyos kereskedelmi gyakorlatok előfordulását és az egész ágazatban szigorította a normákat. Az első hat év elteltével azonban már bőséges tapasztalat áll rendelkezésünkre, és látjuk a további fejlesztésre szoruló területeket. A következő nagy lépést a szabályok fokozott betartatása jelenti, nem elég ugyanis papírra vetni a jogokat, hanem ténylegesen is érvényre kell juttatni őket. Előretekintve vannak olyan ügyek, amelyeket újra meg kell vizsgálnunk, és ezért a jogszabályt részletes elemzésnek és felülvizsgálatnak kell alávetni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk a 2010-es, a vulkáni hamu és a hó okozta válsághelyzetek az utasokra és az ágazatra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak tanulságait. Ez a munka most a joghézagok megszüntetésével, a hiányos rendelkezések megerősítésével, valamint az utasokat és az ágazatot érintő azon kérdések tisztázásával fog megkezdődni, amelyek esetében egyértelmű, hogy hat év elteltével kiigazításra és pontosításra van szükség.”

A mai bejelentések apropóját az adta, hogy a Bizottság közzétette a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK európai uniós rendelet és a mozgáskorlátozott utasokról szóló európai uniós rendelet alkalmazásának első hat évéről szóló felülvizsgálatot. Az elemzést két, az utasjogi rendeletek alkalmazásáról szóló közlemény, továbbá egy bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza, mely a 2007–2009-es időszak vonatkozásában bizonyos fontos tendenciákat érintő adatokat tesz közzé, mint például az utasjogi rendelet által érintett járatok száma (0,5%), a szankciók tagállami hatóságok általi alkalmazásának módja, valamint a jelentős késések által esetlegesen érintett járatok százalékos aránya.

A következő lépések:

Rövid távon a Bizottság az utasjogok Európa-szerte történő alkalmazását javító intézkedéssorozatot fog hozni, mely kiterjed a következőkre: a nemzeti végrehajtó szervek hálózata megbízásának megerősítése (egységes értelmezés alapján történő határozathozatal és a felmerülő esetekben az utasjogok érvényesítése); értelmezési iránymutatások közzététele a nemzeti végrehajtó szervek számára a csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 1107/2006/EK rendelettel kapcsolatban (2011); új fórum létrehozása a fogyasztói csoportoktól, a nem kormányzati szervezetektől és az ágazattól érkező, a jogérvényesítési ügyekkel kapcsolatos visszajelzések kezelésére, valamint a tájékoztatás kibővítése és figyelemfelkeltő kampányok szervezése.

A 261/2004/EK rendelet felülvizsgálatára tekintettel a Bizottság 2011-ben hatástanulmányt fog kezdeményezni, valamint nyilvános konzultációt fog indítani azokról a kérdésekről, amelyek potenciálisan szerepelhetnek a tervezett felülvizsgálatban. Ide számos téma tartozik, például a felelősség tisztázása rendkívüli körülmények esetén, a kártérítés arányossága és a hatékony útvonalmódosítás, továbbá olyan kérdések, amelyek tisztázáshoz még több munkára van szükség, ilyen például az elveszett poggyásszal vagy a járatok átszervezésével kapcsolatos jogok kérdése.

Ezzel párhuzamosan az utasjogoknak a különböző közlekedési módok tekintetében történő egységes érvényesítése érdekében a Bizottság már az idén közleményt fog előterjeszteni, melyben oly módon tisztázza a kulcsfogalmakat, hogy azokat valamennyi szállítási módra – vasúti, légi, tengeri, helyi és távolsági buszos szállításra – egyformán lehessen alkalmazni, például a szállítási módok közötti váltást jelentő útvonalmódosítások esetében.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek