2024. 07. 18. csütörtök

Frigyes
1 EUR 391 HUF
1 GBP 466 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Eu hírek
  • »
  • A biológiai sokféleség védelme az EU-ban: hogyan tovább?
A biológiai sokféleség védelme az EU-ban: hogyan tovább?

A biológiai sokféleség védelme az EU-ban: hogyan tovább?

A biológiai sokféleség védelme az EU-ban: hogyan tovább?A biológiai sokféleség nemzetközi éve kezdetének alkalmából a Bizottság a mai napon a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politika jövőbeli lehetőségeit tárgyaló k özleményt adott ki. A múltbeli erőfeszítések ellenére továbbra is riasztó ütemben folytatódik a fajok kihalása, ezért új koncepcióra van szükség a pusztulás megfékezéséhez. A közlemény bemutatja ezt a koncepciót, és megvalósításához négy lehetséges célkitűzést körvonalaz, amelyek különböző szintű ambíciókat testesítenek meg. A szándék az, hogy elindítsák és megkönnyítsék a tagállamok közti vitát annak érdekében, hogy még az év vége előtt kidolgozzák az EU 2010 utáni időszakra szóló, a biológiai sokféleségre vonatkozó szakpolitikai keretrendszerét. Új célkitűzésekre van szükség, mivel a biológiai sokféleségre vonatkozó jelenleg érvényes uniós és globális célkitűzések 2010 után hatályukat vesztik.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos elmondta: „Fokozni fogjuk erőfeszítéseinket, új politikát és stratégiát hozunk létre a 2010 utáni időszakra. A biológiai sokféleséggel kapcsolatban új koncepcióra és célkitűzésre van szükségünk, tekintettel a fajok folyamatos pusztulására, valamint annak jelzéseként, hogy kiemelt fontosságot tulajdonítunk ennek az ügynek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy kivonjuk magunkat a biológiai sokféleség csökkenése ellen folytatott küzdelemből. A következő időszakban ezért alapvető fontosságú, hogy politikánkat magas szintű elkötelezettséggel támasszuk alá.”

 

Mely lehetséges intézkedésekre tesznek javaslatot?

A Bizottság ma elfogadott közleményében a biológiai sokféleségre vonatkozóan hosszú távú (2050-ig szóló) koncepcióra tesz javaslatot, mely négy lehetséges középtávú (2020-ig szóló) cé lkitűzést tartalmaz. Ez fontos lépés a koncepció megvalósítása felé vezető úton. E koncepció szerint a biológiai sokféleséget és a természet nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatásokat megőrizzük, tiszteletben tartjuk és amennyiben lehetséges, tényleges értékükért helyreállítjuk, lehetővé téve, hogy ezek hozzájáruljanak a gazdasági fellendüléshez és az emberek jólétéhez, valamint megelőzzük a biológiai sokféleség pusztulásával kapcsolatos katasztrofális következményekkel járó változásokat.

A koncepció megvalósítása érdekében a közlemény négy ambíciószintre tesz javaslatot a középtávú (2020-ig szóló) célkitűzés keretében:

1. lehetőség: a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulásának jelentős mértékű csökkentése az EU-ban 2020-ig.

2. lehetőség: a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulásának megállítása az EU-ban 2020-ig.

3. lehetőség: a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulásának megállítása, valamint lehető legnagyobb mértékű helyreállítása az EU-ban 2020-ig.

4. lehetőség: a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulásának megállítása és lehető legnagyobb mértékű helyreállítása az EU-ban 2020-ig, valamint az EU által a biológiai sokféleség globális csökkenésének megakadályozásához biztosított hozzájárulás fokozása .

Ez a koncepció és célkitűzés lehetővé teszi majd, hogy az ősszel Nagoyában (Japán) tartandó, az új globális, a 2010 utáni időszakra vonatkozó, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos koncepcióról és célkitűzésekről szóló következő nemzetközi tárgyalásokat megelőzően az EU határozott közös álláspontot fogalmazzon meg.

A dokumentum ismerteti a biológiai sokféleség jelenlegi válságának mértékét, a biológiai sokféleség helyzetét az EU-ban és a világban, valamint kiemeli a biológiai sokféleség csökkenésének főbb okait és annak a környezet, a gazdaság és a társadalom egészére gyakorolt hatását. A közlemény felvázolja a jelenlegi politika főbb eredményeit és hiányosságait, és kapcsolatba helyezi azt a nemzetközi tárgyalásokkal.

 

Előzmények: mi a probléma lényege?

A globális biológiai sokféleség komoly fenyegetésnek van kitéve, hiszen a fajok a normálisnál 100−1000-szer nagyobb mértékben halnak ki. A vizsgált fajok több mint egyharmadát a kihalás fenyegeti, és a becslések szerint a föld ökoszisztéma-szolgáltatásainak 60%-ában pusztulás következett be az utóbbi 50 évben. Ezt a pusztulást az emberi tevékenység okozza a földhasználat megváltoztatásán, a túlzott kiaknázáson, a nem fenntartható gyakorlatokon, a szennyezésen és a nem őshonos fajok betelepítésén keresztül, melyek az élőhelyek és a fajok pusztulásához, széttöredezéséhez és károsodásához vezetnek. Ebben a folyamatban az éghajlatváltozás is szerepet játszik.

2001-ben az EU célul tűzte ki, hogy 2020-ra megállítja a biológiai sokféleség csökkenését az EU-ban. A jelentős erőfeszítések ellenére azonban világosan látszik, hogy a kitűzött célt nem sikerül elérni. A biológiai sokféleség csökkenésének következményei a mikroszintű változásoktól teljes ökoszisztémák és ökoszisztéma-szolgáltatások – mint például az élelmiszer- és a vízellátás és az éghajlat-szabályozás – összeomlásáig terjednek, mely jövőbeli boldogulásunkat és jólétünket veszélyezteti. A biológiai sokféleség más politikai célkitűzések megvalósítása szempontjából is döntő fontosságú, különösen az élelmiszerbiztonság és az éghajlatváltozás területén, valamint fenntartja a megélhetést olyan különböző ágazatokban, mint például a földművelés, a halászat és a turizmus. Amint azt az ökoszisztémák és a biodiverzitás gazdasági vonatkozásairól szóló friss tanulmány ( The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB ) hangsúlyozza, a természetben bekövetkező pusztulásnak közvetlen hatása van a gazdaságra, melyet nagy mértékben alábecsülnek. A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások olyan természeti értékek, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a növekedés és jólét elősegítésére törekvő jövőbeli gazdasági stratégiákban. A fenti okokból kifolyólag sürgetően szükségessé vált a biológiai sokféleségre vonatkozó, a 2010 utáni időszakra szóló új célkitűzés megfogalmazása.

 

Következő lépések

Hamarosan részletes megbeszélésekre fog sor kerülni a tagállamok, az európai intézmények és az egyéb érdekelt felek között. Ezek a megbeszélések a „Post-2010 Biodiversity Vision and Target” (‘Biológiai sokféleség: a 2010 utáni időszakra szóló koncepció és célkitűzés’) című, 2010. január 26–27-én Madridban, Spanyolországban megrendezett magas szintű európai konferencián veszik kezdetüket, majd a következő hónapokban folytatódni fognak annak érdekében, hogy a felek széles körű megállapodást érjenek el. A Bizottság e megállapodás és a további munka alapján az év végén fogja bemutatni az EU új, a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját, mely a közösen kitűzött cél elérésére irányul.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek