2024. 07. 22. hétfő

Magdolna
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Vasárnap önkormányzati képviselőt választanak a miskolci 02.számú választókerületben

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 1/2012.(I.24.) SZ. HVB HATÁROZATÁVAL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 02. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT 2012. ÁPRILIS 22. NAPJÁRA (VASÁRNAPRA) TŰZTE KI.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.Részletes tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához (székhelye: Miskolc, Városház tér 8.) lehet fordulni munkaidőben személyesen, elektronikusan a jegyzo@miskolcph.hu címen, vagy a 46/512-795, 46/512-709 telefonszámokon.

A választás napján a Helyi Választási Bizottság vezetője Dr. Görömbey István, valamint a Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Csiszár Miklós felügyeli a választás törvényes lebonyolítását. A választás napján a Helyi Választási Iroda munkatársai készséggel adnak felvilágosítást a
választási tudnivalókról a 46/512-795, 46/512-709, 46/512-768, 46/512-729 telefonszámokon.

Az időközi választásra Miskolc, Martinkertváros, valamint Szirma területén összesen kilenc szavazókörben kerül sor.
A Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Arany János Tagiskolájában (Miskolc, Csele utca 14.) öt szavazókör (10-14. számú), a Martinkertvárosi Egyesület épületében (Miskolc, Kisfaludy utca 39-41.) egy szavazókör (15. számú), továbbá a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Miskolci utcai épületében (Miskolc, Miskolci utca 38/A.) további három (16-18. számú szavazókör) várja a választópolgárokat.

A szavazóhelyiségek reggel hat órakor nyitnak. Minden szavazóhelyiségben az elsőként szavazó állampolgár jelenlétében a szavazatszámláló bizottság megtekinti, hogy az urnák üresek, erről nyilatkozatot állítanak ki, amelyet az urnába dobnak, majd ezt követően közösen
lezárják és lepecsételik az összes urnát.

A szavazatszámláló bizottság a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján megállapítja a szavazni kívánó polgár személyazonosságát, továbbá azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. A személyazonosság megállapítása történhet régi típusú, lakcímet tartalmazó személyi igazolvánnyal; új típusú, 2001. január 1. utáni személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával; útlevéllel és lakcímkártyával; vezetői engedéllyel és lakcímkártyával; személyi igazolvány készítéséről szóló igazolással és lakcímkártyával; az EU más tagállamának állampolgára esetében útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel. Ezt követően a polgár aláírja a névjegyzéket, s a
szavazatszámláló bizottság a jelenlétében lepecsételi a szavazólapot és borítékkal együtt átadja a részére.

Nem szavazhatnak azok: akik a választókerületben nem rendelkeznek állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel; nem tudják személyazonosságukat és lakcímüket megfelelően igazolni; érvénytelen személyi okmányokkal rendelkeznek; lakcímük érvénytelen, vagy fiktív;
nem szerepelnek a névjegyzékben, és az igazolásra kijelölt szavazókörben nem rendelkeznek igazolással, vagy településszintű lakcímmel; rendelkeznek igazolással, de nem az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kérik a névjegyzékbe történő felvételüket.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki szerepel a névjegyzékben. A szavazóhelyiségekben a választóknak a szavazás során csak a hivatalosan elhelyezett tollat lehet használni. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében Az a
választópolgár, aki esetleg nem tud olvasni, illetőleg testi fogyatékossága akadályoz a szavazásban, más választó, illetve ennek hiányában a számlálóbizottság két tagjának együttes segítségét igénybe
veheti. A választópolgár a szavazófülke használatára nem kötelezhető.

Érvényes szavazatnak tekintendő, ha választópolgár a jelölthöz tartozó körbe tollal elhelyezett egymást metsző két vonallal (+ vagy X) szavazott. Érvénytelennek minősül a szavazat, ha nincs ellátva hivatalos bélyegzőlenyomattal, ha több jelöltre szavazott a polgár, vagy a jelöltek egyikére sem szavazott, ha toll helyett ceruzát használt, vagy ha nem a jelölt melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal történt a szavazás.

Kizárólag a mozgásában gátolt választópolgár kérésére, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, a választópolgár írásban beérkezett kérelmére kerülhet sor mozgóurnás szavazásra. A mozgóurnát a szavazás napját megelőzően írásban a Helyi Választási Iroda vezetőjétől,
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti. A mozgásában gátolt választópolgárt ezt követően a bizottság két tagja lakóhelyén a szavazás miatt felkeresi.

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén  a választópolgár befolyásolása nélkül megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazás 19.00 órakor fejeződik be, azok a választópolgárok, akik ekkor a szavazóhelyiségben vagy annak előterében tartózkodnak, még leadhatják szavazatukat. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja, ekkortól már nem lehet szavazatot elfogadni.

Ezt követően történik a szavazatszámláló bizottság által a szavazatok szavazóköri összesítése, melyről jegyzőkönyv készül két példányban, a jegyzőkönyveket pedig a Helyi Választási Irodához továbbítják feldolgozás céljából. A szavazóköri jegyzőkönyvi eredmények alapján a
Helyi Választási Bizottság állapítja meg a választás eredményét. A jegyzőkönyv a Helyi Választási Irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek