2024. 06. 13. csütörtök

Antal, Anett
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

Tájékoztató veszélyhelyzet alatti eltérő engedélyezési szabályokról

Egyszerűsödik az ügyintézés számos hatósági engedélyhez kötött tevékenység kapcsán a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) számú Kormányrendelet értelmében.

2020. május 18-tól a kérelemre induló és engedély kiadására irányuló eljárások tekintetében a tevékenység megkezdéséhez elegendő az ellenőrzött bejelentés, így az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül már a bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül elektronikus úton (esetleg szóban vagy távközlő berendezés útján) közölt értesítés közlését követően végezhetők.

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján (e-papír), valamint az engedely@miskolc.hu e-mail címen megtett bejelentés is.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet rónak.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

Amennyiben a hatóság a bejelentéstől számított nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul.

A hivatal többek között akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljeskörűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek közül az eltérő engedélyezési eljárás nem terjed ki:

 

–        azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

–        a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre,

–        azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,

–        az anyakönyvi engedélyezésre.

 

A folyamatban lévő eljárásokban, ahol a hivatkozott rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, kérhető, hogy a már benyújtott engedélykérelem az e rendelet szerinti ellenőrzött bejelentésnek minősüljön.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

Az egyes ügyfajtákhoz tartozó nyomtatványok a www.miskolc.hu honlapról letölthetők.

További kérdés esetén hivatali időben tájékoztatást nyújtunk 46/512-700/2808 telefonszámon.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, hogy újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, amiket a vasárnapi önkormányzati választás során adtak l…