2024. 06. 23. vasárnap

Zoltán
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Szikszó Város Díszpolgárai – 2012

Dr. Németh Gábor történész, Dobos Sándor matematika- fizika szakos középiskolai tanár, Kaposi Zoltán környezetvédelmi aktivista, egyesületi elnök és  Dr Vigh Bertalan sebész főorvos lettek  2012-ben Szikszó Város Díszpolgárai.

Az október 23-án , az Inkubátor Házban tartott ünnepi képviselőtestületi ülésen Füzesséri József, Szikszó polgármestere adta át az érintetteknek a díjakat. A posztumusz elismerést  Dr Németh Gábor nővére, Németh Erzsébet vette át.
A rendezvényen- a kitüntetettek tiszteletére  Dr Vigh Bertalan és barátai az Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Szövetségének a tagjai adtak nóta és operett műsor.

A kitüntettek életútjai, az ünnepségen elhangzott méltatások:
Dr Németh Gábor
Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete a városért és Szikszó történelmének kutatásáért, Szikszó történelmi –tárgyi emlékinek a világban történő bemutatásáért, a Szikszói Református Templom újjáépítésében végzett önfeláldozó munkájáért Dr Németh Gábor történészt, a Nemzeti Múzeum főmunkatársát, az újkori osztály vezetőjét, elismerése és tisztelete jeléül
Városunk díszpolgárává fogadja
Dr Németh Gábor történész egy jegyzetében a következőképpen vallott magáról: Két nagyon tisztelt dolog létezik számomra, Erkel Ferenc- most nem részletezném miért, hiszen annyian próbálták már ezt- és a Szikszói Református Templom. Ez az épület az, ami végigkíséri az egész életemet.  És a jegyzet szélén ott áll lerajzolva a szikszói templom bejárata.
Dr Németh Gábor, aki Szikszón született és élete minden percében hű maradt a városához, szeretett templomához páratlan szakmai életutat tudhatott magáénak. Még járni alig tudott, de már a nővére művészettörténet könyvét, térképeket forgatott a kezében. A családban a szülők is tisztelték a múltat, így Gábor az elbeszéléseken keresztül is bepillantást nyert a család és a rokonság történelmi pillanataiba. Nővére úgy emlékszik rá, hogy már kicsi korában megmutatkozott fegyelmezettsége, a tanulás, a tudás iránti tisztelete, a rajz iránti szenvedélye.
A szerelem, amely a Szikszói Református templomhoz fűzte általános iskolában kezdődött. Egy osztálytársa csente el a templom kulcsait, hogy bevigye oda Gábort. Aztán Benkő Gyurka bácsi megengedte neki, hogy szabadon szemlélődjön, elemezzen, jegyzeteljen és rajzoljon  a templomban.
A kutatásai  egyben meghatározták a jövőjét is. A Szepsi Gimnázium diákjaként 1968-ban Sopronban egy diákköri pályázaton országos első helyezést ért el a Szikszói Református Templom művészeti elemzésével. Élete első nagy sikere visszaigazolta vonzódását a történelemhez és a művészettörténethez, ez vezette az ELTE  történelem –művészettörténet szakára. Megtanult latinul, hogy eredetiben tudja olvasni az írásos emlékeket.
Az ELTE-re is már kész érdeklődési körrel és kutatási témákkal érkezett.  A templomok, az ónművesség, és a mezővárosi emlékek kutatása volt az ami áthatotta az egész munkásságát. De mindez a gyökereiből, szikszói születéséből, életéből  adódott. A szikszói templomon keresztül a város története rajzolódott ki előtte. Tanulmányt irt a Szikszói Református Egyház úrasztali edényei témakörből, ami elindította az ónművesség kutatása iránt. Ez szenzáció számba ment akkor,hiszen  az ónművességgel  Magyarországon előtte senki sem foglalkozott. Doktorátusát Szabad Györgynél  a Hegyaljai Mezővárosok a  XI-XII-XIII. században írta.  Ezután két hét múlva elfoglalhatta a helyét a Nemzeti Múzeumban, ahol haláláig dolgozott. Aktív éveiben bejárta Európa templomait, fotózott, rajzolt, gyűjtött, de a szívében megmaradt az örök szerelem Szikszó iránt
Dr Németh Gábornak köszönhetjük azt, hogy a világ megismerte Szikszó nevét , hiszen a református egyház úrasztali edényinek a kiállítása nemcsak Budapesten, de a tengeren túlon is láthatóak volt. Foglalkozott Szikszó mezőváros szőlőtermelésével a XIV és XVII. században , családfa kutatásokkal, céhek működésével , szikszói ábrázolásokkal.
1993-ban , amikor életveszélyes állapota miatt bezárták a Szikszói Református templomot megmutatta, hogy nemcsak a múlt, de a jelenért és a jövőért is áldozatokat képes hozni. Élére állt a templom megmentésének. Ha kellett harcolt, érvelt a műemlékvédelemmel, kapcsolatait latba vetve  gyűjtéseket szervezett az építésre,saját kezűleg vett részt az altemplom régészeti feltárásában. Még megélhette, hogy  a Szikszói Református Templom újra régi fényében tündököljön.
15 évvel ezelőtt hirtelen, tragikusan és váratlanul hagyott itt minket. Tele tervekkel, hiszen készült még a Bethánia kápolna kutatására, a szászfai temető kopjafáinak megmentésére,az abaúji zsidó temetők feltárására, Szikszó történetéből adódó turisztikai attrakciók létrehozásra.
Posztumusz díszpolgárrá avatásával fejet hajtunk Dr  Németh Gábor   emberi nagysága, szakmai tudása előtt. Ezzel az elismeréssel szeretnénk kifejezni hálánkat, köszönetünket és megbecsülésünket azért a munkásságért, amivel  Szikszó városát  naggyá tette. Hiszem azt, hogy Szikszó égi Pantheonjában most sokan gratulálnak neki.

Dobos Sándor

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete   a városért és  a középfokú oktatásban végzett több évtizedes kiemelkedő, áldozatos   munkájáért  Dobos Sándor matematika- fizika szakos tanárt  elismerése és tisztelete jeléül
Városunk díszpolgárává   fogadja
Dobos Sándor azok közé a pedagógusok közé tartozik,akit a szikszóik évtizedek óta csupa nagybetűvel,  TANÁR ÚR-nak szólítanak. Személyisége, munkássága, szakmai pályafutása megtestesítője mindazoknak az értékeknek, amelyekre  felnézünk, tisztelünk, amit nagyra tartunk.  
Generációk tanulták  meg tőle úgy a matematikát és fizikát, hogy mindig érezték  rendkívüli felkészültségét, segítő támogatását, az önnön magasugró lécük átugrásához szükséges motivációs erejét.  Dobos Sándor diákjai számára a matematika és a fizika nem a tantárgytól való félelemről szólt, hanem egy lehetőségről, ami segítette őket az életben a saját helyük megtalálására.. Van aki az itt megszerzett tudást országos versenyeken történő elismerésekre,  matematika professzorságra tudta váltani, voltak  olyanak akiket a közgazdászsági, az orvosi, pedagógus  pálya felé vitt, de akadtak olyanok is, akik csak egyszerűen  megállják a helyüket az életben ez által.
Dobos Sándornak az első és az egyetlen munkahelye a Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola.  A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi karáról 1970-ben érkezett a városba. Heves megyében, Poroszlón született, Egerben  a Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, így  Szikszóról nem sok ismerete volt előzőleg. Az egyetemen Borsod- Abaúj- Zemplén megye ösztöndíjasa volt, de Szepsi gimnáziumot ő nézte ki magának, ide pályázott. Azóta sem bánta meg. Bár sok helyről csábítgatták az elmúlt 42 év alatt, de ő hű maradt a várososához.
Kollégái , pályatársai így látják Dobos Sándort: magasan képzett jó szaktanár, jól magyaráz következetesen kér számon, tapintatosan segíti a lemaradókat, szabadidejét is áldozva rá, a tehetségesek verseny felkészítésében példamutató munkát végez. Osztályfőnökként nevelőmunkája középpontjában a becsületes, szorgalmas munkavégzés áll, jellegzetesen halk szavú, konfliktus helyzeteket szelíd humorral, de hatásosan oldja. A fiatal pályakezdő kollégák önzetlen segítője mentora.
2007-ig, nyugdíjazásig több periódusban  töltötte be az iskolaigazgató- helyettesi  posztot , egy időben megbízott igazgatója  is volt  az intézménynek. Éveken keresztül  megyénk középiskoláiban érettségi elnökként tevékenykedett.  A nyugalmazása mellett ma is matematikát tanít a gimnáziumban a diákok és kollégái nagy örömömére.
És hogy mi az ami leginkább büszkeséggel tölti el? Úgy gondolja az a szeretet, ami  árad a jelenlegi és a volt diákjaiból  feléje.  De rendkívül boldognak érzi akkor is magát, amikor az osztálytalálkozókon arról mesélnek a diákjai, hogy rendben megy az életük. Ott vannak,azt teszik, amire leginkább vágytak.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a  több mint négy  évtizedes  pedagógusi  munkát amelyet  Szikszó és Abaúj  diákjaiért  tett. Köszönöm Önnek, hogy a Szepsi Iskola meghatározó személyiségeként  hozzájárult az intézmény jó hírének növeléséhez, a szakmai sikerek eléréséhez.


Kaposi Zoltán

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete  a városért és a környezetvédelemben  kifejtett több  évtizedes  önfeláldozó munkájáért    Kaposi Zoltánt, a Szikszói  Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét elismerése és tisztelete jeléül
Városunk díszpolgárává fogadja
Kaposi Zoltán az a lokálpatrióta, aki nemcsak szereti szülőföldjét, szülővárosát, hanem azért képes áldozatokat is hozni. Bár nem Szikszón született, Alsóvadászon látta meg a napvilágot,  de idestova 60 év köti ehhez a városhoz. Ebből fakad identitása is amelyről így fogalmaz:
„Szikszó iránti szeretetem törhetetlen. A civil tevékenységemben két fontos területet képviselek: azt hogy a köz javait valóban a köz érdekére fordítsuk, és őrizzük meg Szikszó környezeti  értékeit. Őrizzük meg Szikszó tiszta vizét, levegőjét, földjeit , mezőit, erdőit az unokáink számára.”
Az emberek iránti figyelmét a szakmájából hozta. Jó kereskedőként tudta, mire van szüksége a szikszóiaknak. De egy kereskedőhöz sokszor nemcsak azért fordulnak az emberek ,hogy jó terméket vegyenek, hanem azért is, hogy megosszák vele gondjaikat , bajaikat, problémáikra megoldást találjanak.  Ez az ismertség, és a másokért való tenni akarás  indította el a civil mozgalomban a 90-es évek  elején Kaposi Zoltánt.
1990- és 94 között önkormányzati képviselőként dolgozott a közösségért. Ebben az időszakban  sokat lobbizott  a református templom megépítéséért, személy szerint az egyéves képviselői alapját ajánlotta fel a templom építéshez.  A nyilvánosság erejét kihasználva hívta fel a  figyelmet  éveken keresztül a szikszói visszásságokra  a köz javainak az elherdálásáról..  De a  legégetőbb problémák egyike az elmúlt két évtizedben  az volt: mit tesz erdeivel, mezőivel, vizével, levegőjével Szikszó.  Az általa irányított  közösség felismerte azt, érdemes és kell is  élni a demokrácia adta lehetőségekkel.  Civil kontrollal és a szabályok, törvények  betartásának őrködésével meg lehet  őrizni a gyerekeink számára a városunkat.
Kaposi Zoltán mozgalma hat évvel ezelőtt egyesületi formában folytatódott tovább , ekkor  alakította meg társaival  a  Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesületet.  Aki környezetvédőnek áll bizony nehéz civil munkát vállal. Ha körbenézünk a világban látjuk bátorságra, kitartásra, szívósságra,olykor gazdasági érdekcsoportokkal való ütközésekre ,  hosszú évek  áldozatos munkájára van szükség  ahhoz, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el. Az eredmények Szikszón   már láthatóak, érezhetőek.
Kaposi Zoltán nemcsak a környezetvédelemben  tett sokat a városért, hanem egyik sport hobbijával is jó hírét vitte az országban és Európában  Szikszónak. A sport  mindig is fontos volt az életében , de az igazi szerelem, a billiárd  az,  amiben kiteljesedett. A nagy koncentrációt igénylő sportban 1989-ben magyar bajnok lett. Büszke rá, hogy magyar versenyzőtől soha nem kapott ki pályafutása alatt.  Nemzetközi versenyeken öregbítette Szikszó jó hírét: Ausztriában, Csehországban, Németországban versenyzett.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a több évtizedes  áldozatos, kitartó munkát, amely Szikszó demokratikus viszonyainak erősítéséért, a környezetünk védelmében tett. Köszönöm Önnek, hogy kiváló sportteljesítményével jó hírét vitte  szülőföldünknek az országban, a világban.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…