2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Pénzügyi tények és tervek Tiszaújvárosban

ESTE FÉL NYOLCKOR FEJEZŐDÖTT BE A TESTÜLET ÜLÉSE.Több mint öt órán át tanácskozott november 24-én rendezett ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium elbírálta a Tisza Média Kft. ügyvezetői állására beérkezett pályázatokat, elfogadta Tiszaújváros településrendezési tervét, 2012. évi rendezvénytervét, az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. A testület tájékoztatót hallgatott meg a munkanélküliség alakulásáról, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2011. évi pénzügyi terv I.-III. negyedévi teljesítéséről.

Csaknem egy órás késéssel kezdődött az ülés,mivel előtte a Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság zárt ülésen tárgyalt a TiszaMédia Kft. ügyvezetői állására beérkezett pályázatokról, s a tanácskozás – tekintettel a sok pályázóra – elhúzódott. Az érdemi munka megkezdése előtt az önkormányzat nevében Bráz György polgármester köszöntötte városunk három köztiszteletben álló szakemberét, akik a képviselő-testület kezdeményezésére állami kitüntetésben részesültek a közelmúltban.

Új ügyvezető a médiában
A testület zárt üléssel kezdte munkáját, elbírálva a Tisza Média Kft. ügyvezetői állására beérkezett pályázatokat. A Tisza Televíziót és a Tiszaújvárosi Krónikát működtető önkormányzati tulajdonú cég igazgatói posztjára nyolcan aspiráltak. A testület csaknem egy órás tanácskozás
után hozta meg döntését, 2011. december 1-jei hatállyal Szerbinné Radácsi Zsuzsannát nevezve ki a TiszaMédia Kft. ügyvezető igazgatójává. A megbízás határozatlan ideig szól.

Rendezési terv
A képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el Tiszaújváros településrendezési tervét és építési szabályzatát, pontosabban annak első ütemét, amely a 35-ös úttól délre lévő területekre vonatkozik. Az új terv, szabályzat elkészítését a TVK és a MOL szorgalmazta, mivel a módosítások lényegileg e két iparterületre vonatkoznak, lehetővé téve – főleg a TVK területén – a további fejlesztéseket. Városunk területét illetően két lényeges változást kell kiemelni. A zagytér szabályozása ,,nagybevásárló központ” és „gazdasági ipari” övezeti besorolásból „véderdő” besorolásba, míg a Tisza-sziget önkormányzati tulajdonú területeinek szabályozása „üdülőterület” övezeti besorolásból „zöldterület” övezeti besorolásra változott. Az ülés későbbi szakaszában a testületmódosította a helyi értékek védelméről szóló rendeletét. Ennek megfelelően az új rendelkezés nem csupán a védett területeket – Tiszaszederkény településszerkezetét, a Kisfaludi erdőt, a tiszaújvárosi gyep elnevezésű területet, a Morotva erdőt, a Tiszaszigetet, a tiszapalkonyai tölgyfákat -, hanemazok helyrajzi számát is tartalmazza. Még egy „témába vágó” határozatot hozott a testület, döntve 10 – főleg szántó – terület értékesítési feltételeiről. A Tiszaújváros, Sajóörös és Tiszapalkonya külterületein szétszórtan elhelyezkedő ingatlanokat – melyek egy részét korábban bérbeadással hasznosított az önkormányzat
– árverésen értékesítik.

Munkanélküliség

A testület megtárgyalta és elfogadta a munkanélküliség és a munkaerőpiac alakulásáról készült tájékoztatót. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ tiszaújvárosi kirendeltsége által készített anyag szerint térségünkben – Tiszaújvárosban és további 13 településen – 2011-ben kis mértékben javultak a foglalkoztatási mutatók. Az álláskeresők száma mintegy 1 százalékkal csökkent, Tiszaújvárosban a novemberi adatok szerint 857 fő volt munkanélküli, ez kevesebb, mint 6,5 %-os rátát jelent. A tájékoztató szerint városunk munkaerő megtartó képessége térségünkben a legjobb. Az alkalmazásban állók több mint felét a mikroelektronika iparban és a vegyiparban dolgozók teszik ki.

Év végi juttatások

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói részére az idén is megrendezzék a hagyományos munkaértekezleteket. A társaságok összevont munkaértekezlete december 20-án, a közalkalmazottaké és köztisztviselőké december 21-én lesz. Ezeket megelőzően december 17-án belépődíjas sportgálát, december 19-én nyugdíjas gálát rendeznek. A testület úgy határozott, hogy az önkormányzati szféra dolgozói számára nettó 20 ezer forintos karácsonyi juttatást biztosít. A polgármesteri hivatal és a tűzoltóság dolgozói pénzbeli juttatást kapnak, az intézményekben a cafetéria keret megemelésével biztosítják a juttatást. Ez  utóbbi formát alkalmazhatják az önkormányzati tulajdonú társaságoknál is, kivéve a TiszaSzolg 2004 Kft.-t, ahol mindkét megoldás választható. A juttatásra az a dolgozó jogosult, aki 2011. július 1-jétől folyamatosan és a kiosztás napján is aktív dolgozó. Nem részesülhet juttatásban, aki GYED-en, GYES-en van, közfoglalkoztatott, illetve, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, továbbá a cégvezetők, mivel rájuk a javadalmazási szabályzat vonatkozik.

Költségvetési koncepció

A képviselő-testület 8 igen (MSZP, Városért Egyesület) és 2 nem (Fidesz) szavazattal fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. Ennek kereteit elsődlegesen a 2014-ig szóló gazdasági program jelölné ki, ám nem lehet figyelmen kívül hagyni a makrogazdasági hatásokat, a jogalkotást, mivel ezek döntően befolyásolják az önkormányzat mozgásterét. A koncepció készítésekor, tárgyalásakor még számtalan bizonytalansági tényező volt a parlamenti törvényjavaslatok, módosító indítványok miatt. Mindenesetre a testület továbbra is a korábban megfogalmazott alapelveket tekinti a gazdálkodás alapjául. Ezek közül kiemelt szerepet kap a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok teljesítése, illetve a szociálisan rászorultak támogatása.
Kiemelt fontosságú feladat az új bevételi források feltárása, a pályázati lehetőségekhez az önrész biztosítása is, mivel a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem kíván lemondani az önkormányzat. A testület megtárgyalta a 2011. évi pénzügyi terv I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót is. A 8,1 milliárd forintos bevételi előirányzat az év első 9 hónapjában csaknem 86 %-ban teljesült, a kiadási oldal 67%-os felhasználást mutat.

Ferenczi László

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek