2024. 02. 22. csütörtök

Gerzson
1 EUR 387 HUF
1 GBP 452 HUF

Pénzügyi kiigazítás, tarifák, rendezvényterv Tiszaújvárosban

December 22-én, szerdán, lapzártánk után tartotta idei utolsó ülését Tiszaújváros képviselő-testülete. A döntésekről  még nem tudunk beszámolni, de ,,előzetesként” érdemes górcső alá venni néhány előterjesztést a több mint húsz pontból álló napirendi javaslatból. Ilyen például a pénzügyi terv módosítása, a kéményseprő-ipari szolgáltatás tarifáinak és a helyi autóbuszjáratok viteldíjának megállapítása, Tiszaújváros 2011. évi rendezvényterve, valamint az integrált városfejlesztési stratégia elfogadása.
Költségvetési korrekció

A képviselő-testület legutóbb októberben módosította a 2010. évi pénzügyi tervet, csaknem 9,5 milliárd forintban határozva meg a főösszeget. A mostani javaslat szerint mindössze egymillió forinttal csökkent a bevételi és kiadási összeg, ám ezen belül meglehetősen nagy a ,,pénzmozgás”. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mintegy 150 millió forinttal csökkennek a vállalkozói telkek, illetve az egyéb ingatlanok értékesítésének elmaradása miatt. Ezt a hiányt azonban kompenzálja az önkormányzat működési többletbevétele, a véglegesen átvett pénzeszközök és a támogatások, kiegészítések növekménye. Az önkormányzat működési bevételeinek csaknem 100 millió forintos növekedésében az általános forgalmi adó 55 millió forintos többletbevétele a ,,főszereplő”, de jelentős tétel a kamatbevételek 17,6 millió forintos növekménye is.
Kiadási oldalon a felhalmozási és tőkejellegű kiadási előirányzat 180 millió forinttal csökken a javaslat szerint. A folyó működési kiadások viszont 143,5 millió forinttal nőnek, s immár meghaladják az 5,8 milliárd forintot. A módosítás érinti a tartalékokat is, az előterjesztésben foglaltak szerint csaknem 30 millió forinttal emelkedik a céltartalékok előirányzata. Közel 9 millió forinttal nő a szociálpolitikai ellátásokra fordítható összeg is.

Helyi közlekedés, kéményseprés

A közszolgálati szerződés értelmében évente december 31-ig kell felülvizsgálni a helyi autóbusz-közlekedés díjtételeit, s kell döntenie a képviselő-testületnek a tarifákról. Ez általában a díjak emelkedését jelenti, ezúttal azonban nem. A Borsod Volán Zrt. ugyanis nem nyújtott be áremelésre vonatkozó javaslatot. A helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés szolgáltatási kínálatának és színvonalának veszteségmentes fenntarthatósága érdekében azonban szükség lesz állami, illetve önkormányzati működési támogatásra. Ezt a Borsod-Volán a későbbiekben fogja igényelni.
Az idei díjtételeket kívánja alkalmazni 2011-ben is a cég az úgynevezett temetői, bevásárlói és az intézmények által igényelt járatokon is. Ennek várható költsége 3,6 millió forint lesz az önkormányzat számára.
A helyi közlekedésért tehát nem kell többet fizetni januártól, a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari szolgáltatásért azonban igen. A szolgáltató Termoment Kft. átlagosan 4 százalékos díjemelésre nyújtott be javaslatot. A cég szükségesnek látja egy új díjtétel, a rendkívüli kéményégetési díj bevezetését is. Ez abban az esetben esedékes, ha az adott kéményen két éven belül már történt kéményégetés. Ennél gyakoribb égetés ugyanis arra utal, hogy szabálytalan tüzelésről, rossz berendezésekről, vagy hibás tüzelőanyagról van szó.
A Termoment Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés egyébként december 31-én lejár, csakúgy, mint az Émász Nyrt.-vel a közvilágításra és a TiszaSzolg 2004. Kft.-vel a települési szilárd hulladék kezelésére kötött szerződés. Mindhárom esetben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezek folyamatban vannak, ám a szerződések lejártáig nem fejeződnek be, ezért – mindhárom esetben – meghosszabbítják a szerződéseket, legkésőbb 2011. december 31-ig szóló időtartamra.

Városfejlesztési stratégia

A képviselő-testület idén januárban fogadta el a város településfejlesztési koncepcióját. Ebből levezetve készítette el a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. Tiszaújváros integrált városfejlesztési stratégiáját, melynek elfogadása szintén szerepelt a testületi ülés napirendjén. A stratégia egy fejlesztési szemléletű középtávot (7-8 év) átölelő dokumentum, célja a területi alapú, -szemléletű tervezés, a városrészekre vonatkozó célok kitűzése, megteremtve ezzel a városfejlesztési tervezés alapjait. Az integrált városfejlesztési stratégia rendkívül fontos dokumentum, elkészítése feltétele a városrehabilitációs uniós támogatások elnyerésének.
Élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság. Ezek az egyetemes célok fogalmazódnak meg a stratégiában, s az a cél, hogy Tiszaújváros a környező kistérségekkel és a környező városokkal együtt egy erős kisrégiót hozzon létre, és hogy városunk ebben a kisrégióban súlyponti szerepet töltsön be, adottságait felhasználva erősítse pozícióját.
A célokhoz főirányokat, ezekhez rendelt intézkedési javaslatokat dolgoztak ki a stratégia készítői.

Jövő évi rendezvényterv

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület decemberi ülésén tárgyalja Tiszaújváros 2011. évi rendezvénytervét. Ugyancsak a kialakult gyakorlatnak felel meg, hogy a képviselő-testület elsősorban a kiemelt rendezvényeket támogatja. Ezek a nemzeti, társadalmi ünnepek, a hagyományos városi kulturális és idegenforgalmi rendezvények, illetve az egyéb kiemelt rendezvények.
Néhány közkedvelt rendezvény tervezett időpontja: Tiszaújvárosi Városnapok – Tavaszi Fesztivál május 23-28., Gyermek- és családi nap: május 29., Buliszombat: július 9, 23., Triatlon Nagyhét: augusztus 6-14, Biztonság napja: szeptember 24, Színház Határok Nélkül: október 7, 8, 15., november 5,19, Mikulástól karácsonyig: november 27-december 18.
2011-ben lesz településünk várossá nyilvánításának 45. évfordulója. Ebből az alkalomból április 2-án díszünnepséget tartanak, kapcsolódó rendezvényként kiállítás, emléktábla avatás és helytörténeti verseny lesz. A tervek szerint kibővül a 40. évfordulóra készült Képes Krónika kiadvány is az elmúlt évek eseményeivel.
Újdonság, hogy a Derkovits Kulturális Központ kétféle programfüzet kiadását tervezi. Az egyik az úgynevezett városi nagyrendezvényeket, a kiemelt programokat, valamint a közérdekű információkat tartalmazza és három nyelvi mutációval (angol, szlovák, lengyel) készülne. A másik a kisebb városi és környékbeli programokat sorakoztatná fel és magyar, illetve angol nyelven készülne. A képviselő-testület most a támogatni kívánt rendezvények köréről döntött, a támogatási keret mértékéről és annak felosztásáról a költségvetés februári elfogadásakor határoz.

Ferenczi László
tiszaújváros.hu

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Holnaptól 46. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
2024. február 22-25. között Az Utazás kiállítás a látogatói igényeknek megfelelően megújul, interaktív programokkal egészül ki, amelynek köszönhetően…