2024. 06. 15. szombat

Jolán, Vid
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Pedagógusnap Kazincbarcikán

Évtizedek óta hagyomány, hogy június első vasárnapján köszöntik a pedagógusokat.
Ilyenkor köszönik meg a szülők, a város, a gyermekek és a tanulók mindazt a fáradozást, amelyet a pedagógusok fejtenek ki a tanév során a jövő nemzedékének nevelése-oktatása érdekében.
Szitka Péter polgármester  kitüntetéseket adott át az ünnepségen:

1.    A 2012. évi pedagógusnap alkalmából Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Dr. Ábrahám Józsefné,
az Ádám Jenő Általános Iskola pedagógusa

Dr. Ábrahám Józsefné tanári diplomáját 1977-ben szerezte a pécsi Tanárképző Főiskola biológia, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán. 1980-tól az Ádám Jenő Általános Iskola napközis nevelője és szaktanára. Közel 40 éves pedagógiai tevékenysége a délutáni napközis foglalkozásokhoz kötődik. Elhivatottan irányítja a kicsik testi, lelki és szellemi fejlődését. Nevelőmunkája során az értékek felfedezésére és megőrzésére törekszik. Nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a tanulók

megismerjék szűkebb környezetük hagyományait és ápolják azokat.
Tanárnő az iskolai rendezvények sokoldalú segítője, lelkesedése ösztönzően hat munkatársaira.
Eddigi példás tevékenysége alapján méltó a kitüntetésre.

2.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Bacskó Éva,
a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára

1995-ben szerezte diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatórium egyetemi karán, mint fuvolaművész és fuvolatanár. Aktív zenész, több kamaraegyüttes, többek között a: Barcika Consort Régizene együttes és a Flautrilla fuvolaegyüttes meghatározó személye. Számos tanítványa mellett ő maga is állandó tagja, segítője a Kodály iskola ifjúsági fúvószenekarának. 2002-től 10 éven át az intézmény igazgatóhelyetteseként hatékonyan vett részt az iskolavezetés munkájában. Ennek során nagy gondot fordított a közösségi erő, az egymásra figyelés, az emberi morál magasabb rendű követelményeire is. Tisztessége, tanári hitvallása, türelme, szakmaszeretete, mesterségbeli tudása példaként állítható valamennyi pedagógus elé.
Mindezek alapján Bacskó Éva méltó az elismerésre.

3.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Bolacsek László,
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium történelem-földrajz szakos pedagógusa

Bolacsek László tanítványai az elmúlt évek során rendszeresen kiemelkedő megyei és országos versenyeredményeket értek el. Ebben a tanévben Lesinszky Lukács, az egyik 10. osztályos diákja megnyerte a Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntőjét méghozzá úgy, hogy mindkét szóbeli fordulóban maximális pontszámot kapott. A tanár úr rendszeresen részt vesz a katolikus iskola sokszínű kulturális életében: verset mond, szabadidős programokat szervez, gitározik, szabadidejét pedig egyéni hangot megütő vőfélyként tölti széles Magyarországon.
Bolacsek László pedagógusi munkássága alapján méltó a Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésre.

4.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Cselei Béláné,

az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ gyógytestnevelője

Cselei Béláné, mindenki Kati nénije 1996-ban szerezte meg óvodapedagógusi végzettségét. 2008 augusztusától dolgozik az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központban mint gyógytestnevelő, illetve jelenleg a gyógytestnevelői munkaközösség vezetője. Munkája szerteágazó, de szívéhez legközelebb az uszodai foglalkozások és terápiák állnak.

2009-től a korai fejlesztés terapeutájaként segíti az egészen pici gyermekek megfelelő mozgásfejlődését. Nagyfokú gyermekszeretetével, igényes munkájával és vidámságával nemcsak a gyermekek jókedvét, hanem a kollégák nagy tiszteletét is kivívta magának.
Lelkiismeretesen végzett pedagógiai munkájának köszönhetően méltó az elismerésre.

5.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Jancsó Tiborné,
a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa

Jancsó Tiborné 30 éve dolgozik a Pollackban, mint oligofrén pedagógia, pszicho-pedagógia szakos tanár. Gyógypedagógiai munkáját a pontosság és a következetesség jellemzi. Jógagyakorlatokat tart az iskola autista gyermekei számára, akikkel csodálatos eredményeket ér el. Részt vesz az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai megsegítésében is, lovasterápiája országosan is elismert. A tantestület aktív tagja, a pályázatok írásában is lelkesen és eredményesen működik közre, illetve részt vesz az iskolai Közalkalmazotti Tanács munkájában. Sokoldalú és megbízható gyógypedagógiai és közösségi munkája alapján méltó az elismerésre.

6.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

dr. Jankáné Vajda Éva,
a Pollack Mihály Általános Iskola ének-zene szakos pedagógusa

Dr. Jankáné Vajda Éva 2007 augusztusától a Pollack Mihály Általános Iskola elhivatott nevelője. Mindig naprakész, szívesen segít mindenkinek. Jó érzékkel veszi észre, hogy kik azok, akik támogatásra, biztatásra szorulnak. Évek óta eredményesen készíti fel énekversenyre a diákokat, ahol egyéni és csoportos szereplésben is kimagasló helyezéseket érnek el. A Dúdoló csoport vezetője, akik az iskolai rendezvényeket megtöltik öröménekükkel, vidám, csengő hangjukkal. A diákönkormányzatot segítő tanárként a gyerekekkel, felnőttekkel való közvetlen kapcsolata, törődése példaértékű.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

7.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Kálmán Judit,
a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodapedagógusa

Kálmán Judit 1994-től dolgozik a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvodájában. Munkavégzését a gyermekcentrikusság jellemzi. Aktívan részt vett a városi „Beccaria” – bűnmegelőzési munkában. Számtalan cikke, fotója és tudósítása jelent meg az Észak Magyarországban ezzel is segítve óvodájának népszerűsítését. Pozitív életszemlélete, kedves és jó humorral megáldott személyisége népszerűvé teszi kollégái között.
Szívügyének tekinti a művészeti nevelést, kreativitását jól kamatoztatja az óvodai Irodalmi Munkaközösség irányítása során. Sikeresen szervezi az OVIS GÁLÁ-kat. A bábozás is szívügye, mely ebben a nevelési évben a „Morzsa Színház” megalakításában csúcsosodott ki.
Példaértékű óvodapedagógiai munkája alapján méltó az elismerésre.

8.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Katona Katalin,

a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának pedagógusa

Egyenletesen, szépen felfelé ívelő pályáján megméretett tanítóként, napközis nevelőként és másfél évtizede történelem szakos tanárként, illetve osztályfőnökként is. Jól felkészült, humánus pedagógus. Következetes és elhivatott a munkájában, szigorú, de igazságos a tanítványaival, és maximalista önmagával szemben. Szakterületének kiváló tudója. Összegyűjtött tapasztalataiból, szakmai anyagaiból rendszerezett gyűjteményt készített, megvalósítva ezzel egy kazinczys jó gyakorlatot. Tanítványai felkészülten választják azokat a középiskolákat, ahol meghatározó szerepe van az általa tanított történelem tantárgynak.
Munkája alapján méltó az elismerésre.

9.    Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Kavalyeczné Juhász Krisztina,

a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
történelem szakos tanára

Az akarat, kitartás, határozottság éppúgy meghatározó jegyei személyiségének, mint az érzékenység, az empátia és szeretet. Mondhatnánk úgyis: egyedülálló jelenség. Fontos szerepe van a közösségek összetartásában, szakmai előmenetelében. A folyton haladásra törekvő szellemisége, ami nem kevésbé fontos gyakorlati képességekkel is társul, ösztönzi kollégáit. Méghozzá arra, hogy kövessék a változó világ kihívásait, fejlesszék önmagukat, legyenek képesek megújulni, hiszen ez az egyetlen útja, hogy hatékonyan, s örömmel tudjon tanár és diák együtt tanulni az iskolában.
Munkája alapján Kavalyeczné Juhász Krisztina méltó az elismerésre.

10. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Lovas Tünde,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola
Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolájának pedagógusa

Lovas Tünde 1983-ban pályakezdő orosz-testnevelés szakos pedagógusként került az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolába. Szakmai felkészültsége, jó pedagógiai érzéke, a tanulók szeretete és tisztelete rövid idő alatt népszerű tanárrá tették. Szívügyének tekinti a tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezését. Kezdetben szertorna szakosztályt vezetett – rendkívül sikeresen, az utóbbi időszakban pedig a ritmikus gimnasztika népszerűsítését tűzte ki céljául. A sport szeretete mellett nőies, szép, esztétikai érzékre is tanítja lányait. Munkáját erős kitartással végzi. Mindezek alapján Lovas Tünde méltó a Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésre.

11. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Lukácsné Gaál Ágnes,
az Ádám Jenő Általános Iskola tanítója

Lukácsné Gaál Ágnes diplomája megszerzése óta az Ádám Jenő Általános Iskola tanítója. Külön figyelmet fordít az eltérő képességű tanulók differenciált foglalkoztatására, legyen az hátrányokkal küzdő gyermek vagy kiemelten tehetséges diák. Lelkiismeretes felkészítő munkája eredményeként a szépkiejtési versenyeken és az országos Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen tanítványai kiemelkedő sikereket érnek el. A leány tornacsapatot évek óta megyei megmérettetéseken szerepelteti szép eredménnyel. Ritmikus gimnasztika csapata országos versenyen dobogós helyezést is szerzett.

Szívügyének tekinti a tánc és a mozgáskultúra oktatását. Több éve vezetője a felsős diákönkormányzatnak, erejét és idejét nem kímélve számos programmal varázsolja szebbé a gyerekek szabadidejét.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

12. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Mertus Istvánné,

az Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának tanítója

Mertus Istvánné munkáját magas színvonalon, a rábízott gyerekek érdekeit messzemenően figyelembe véve, a szülők megelégedésére végzi. Tanulói rendszeresen indulnak és eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken, rajzpályázatokon és kulturális bemutatókon.
A tanításon túl is sokrétű tevékenységet végez. A minőségi kör tagja, a kompetenciamérés szervezője, lebonyolítója. Az iskola munkavédelmi felelőseként a biztonságosabb környezet megteremtése érdekében évről évre sikeres pályázatokat ír. Az ő feladata a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulójának megszervezése és lebonyolítása is. Megszerzett tudását, tapasztalatát szívesen megosztja másokkal. Mentorpedagógusként gyakran segíti, irányítja főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát. Példamutató nevelő-oktató munkája alapján méltó az elismerésre.

13. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Nagy Lajosné,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola
Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai Tagiskolájának tagintézmény-vezető helyettese

Nagy Lajosné pedagógiai pályafutását tanító néniként kezdte. Az évek előrehaladtával nyelvtanári végzettséget szerzett, s így a német nyelvet tanítja 11 éve jelenlegi munkahelyén. A tanítás mellett közel állnak hozzá a különböző pályázatok adta lehetőségek is. Így a Leonardo-program keretében éveken keresztül sok-sok tanulót kísért szakmai gyakorlatra Németországba. Több tanuló jutott külföldi munkalehetőséghez a programnak és Olgi néninek köszönhetően. Idejét és energiáját nem kímélve közoktatás vezetői végzettséget szerzett, melyet sikeresen kamatoztat immár ötödik éve. Tőle megértőbb és türelmesebb vezetőt nehéz volna találni. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

14. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Papp Zoltánné,
a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Körúti Tagóvodájának óvodapedagógusa

Papp Zoltánné munkájára a gyermekek iránti feltétel nélküli tisztelet, a nevelőmunka iránti alázat jellemző. Tudatos fejlesztő munkájának köszönhető, hogy év végére a gyermekek többsége önmagához képest jelentősen fejlődik. Tagóvodájának valamennyi gyermeke ismeri, szereti, alig várják, hogy Valika nénivel külön játszhassanak. Több éve nagy szakértelemmel vezeti a fejlesztőpedagógusok, gyermekvédelmi felelősök munkaközösségét. Az óvoda kamarakórusának egyik alapító tagja. Kollégái szeretik, tisztelik, a szülőkkel való kapcsolata példaértékű.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

15. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Rosza Pál,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője

Rosza Pál a pedagógus pályát 1986. augusztus 26-án kezdte nevelő tanárként, majd 1 év múlva műszaki tanári munkakörbe került. Magas színvonalú tevékenysége elismeréseként 98. szeptember 1-jétől megbízást kapott a gyakorlati oktatásvezetői feladatok ellátására. A vezetői feladatkörben szintén bizonyította sokoldalú felkészültségét és irányításra termett vezetői kvalitását.
Jelenleg az ipari jellegű szakmák esetében átfogja és koordinálja a feladatkörébe tartozó rendkívül összetett gyakorlati képzést.

Különleges egyénisége, valamint eredményes nevelő-oktató és vezetői munkájáért méltó az elismerésre.

16. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Sebestyénné Zakor Katalin,
az Alsóvárosi Körúti Tagóvoda óvodapedagógusa

A környezeti nevelés, a természet megismertetése mindig is szívügye volt. 1990-től vezeti a Természetbarát, környezetvédő óvónők munkaközösségét. Minden évben nagy lelkesedéssel szervezi a több száz gyermeket megmozgató regionális Föld napi rendezvényt. Több mint 20 éve vezeti a természetmegismerő táborokat gyermekeknek, a hazánk nevezetességeit, természeti csodáit bemutató túrákat pedig kollégáinak.
A környezet védelme iránti elkötelezettségét 2001-ben Per Naturam díjjal ismerték el. Gyermektánc oktatóként 8 éve a „Zenével, tánccal” tehetséggondozó műhely egyik vezetője. Tagja az óvoda kamarakórusának.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

17. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Somosiné Csík Zsuzsanna,
a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának pedagógusa

A felsős munkaközösség és az iskolai énekkar vezetőjeként az Árpád tantestületének egyik legsokoldalúbb tagja. Munkáját nemcsak a felsős osztályfőnökök tevékenységének összehangolása, hanem az iskolai programok szervezése is fémjelzi. Következetességgel, szerető szigorral és maximális felkészültséggel végzi oktató-nevelő munkáját. Évről évre sikeresen készíti fel tehetséges tanítványait a körzeti, megyei népdaléneklési, zenetörténeti versenyekre, ahol rendszeresen dobogós helyezést érnek el. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként szeretetteljes törődéssel segíti az osztályában és az iskolában a hátrányos helyzetű tanulókat.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

18. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Suga Lászlóné,

a Tompa Mihály Református Általános Iskola munkaközösség-vezetője, pedagógusa

Suga Lászlóné nagy hivatás- és küldetéstudattal rendelkezik, szakmai munkáját az örök keresztyén értékekre építi. Több mint két évtizedes munkásságát a gyermeki személyiséget figyelembe vevő szilárd alapismeretek elsajátíttatására helyezi, nagy szerepet szánva a tehetséggondozásnak és a hátránykompenzációnak egyaránt. Az országos, megyei, kistérségi versenyeken tanítványai kimagaslóan jól szerepeltek, ezzel is öregbítették a református iskolák jó hírnevét. Arra törekszik, hogy az iskola tanulói a tanulás mellett színes, értékekben gazdag diákéletet mondhassanak magukénak. Emberséges magatartásával a rá bízott
gyermekeket jellemes emberekké igyekszik formálni. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

19. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesül:

Tománé Mezey Ildikó,

A Füzike Tagóvoda óvodapedagógusa

Munkáját színvonalasan, lelkiismeretesen látja el. Az egészséges életmódot, a mozgás fontosságát szem előtt tartva maga is mintául szolgál a gyermekeknek és a családoknak egyaránt. A sport, a mozgás megszerettetését szívügyének tartja, ezen a téren a Testnevelési Egyetemen képezte tovább magát, és sportmenedzseri szakon másoddiplomát szerzett. Tagóvodájában több éve vezeti az aerobik csoportot, és szervezi a mozgásos, játékos sportdélutánokat, családos vetélkedőket. Gyermekszeretete, elfogadó személyisége, szakmai  felkészültsége, munkatársakkal, szülőkkel való kapcsolata példaértékű. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

Dr. Réthelyi Miklós, Nemzeti Erőforrás Miniszter a 2012. évi Pedagógusnap alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítette több nyugállományba vonuló pedagógust is, amelyet Klimon István alpolgármester adott át:

1.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Bazsó Bertalanné,
az Ádám Jenő Általános Iskola nyugállományban lévő vezetője

Nyitottságának, innováció-készségének köszönheti szakmai sikereit, melyet a saját életében és a tanulóival is elért. Egyik megálmodója és megalkotója volt a város és környékének élővilágát bemutató „mini vadonnak”. Számos pályázat elkészítésének és megvalósításának volt ő a kezdeményezője és kivitelezője. Publikációi jelentek meg pedagógiai kiadványokban és helyi lapokban. Kiemelkedő munkájáért több alkalommal kapott szakmai elismerést: 2007-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2012-ben pedig Pro Natura Díjat.

A közoktatásban eltöltött több évtizednyi, sikeres oktató-nevelő, intézményvezetői tevékenysége alapján méltó az elismerésre.

2.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Beregszásziné Liakos Diána,
a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának pedagógusa

Beregszásziné Liakos Diána négy évtizede meghatározó pedagógus-egyénisége városunknak. Munkáját nagyfokú szakmai elhivatottság jellemzi. Figyel az érzelmi jelzésekre, érzékeny mások látásmódjára és kultúrájára, önzetlenül segíti társait. Fáradhatatlan, igényes művészi tevékenységének köszönhető, hogy a kazinczys iskolai ünnepségeket maradandó emlékként őrzik mindazok, akik szereplői vagy nézői lehettek. Diákönkormányzati vezetőként nagy figyelmet fordít a diákok szabadidős tevékenységére.
Munkája elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben. Életútja, hivatástudattal végzett munkája, segítőkészsége mintaértékű a jövő pedagógusai számára.

3.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Bodnár Béláné,

a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának tanítója

38 évvel ezelőtt kezdte a pályát, és a legszebb feladatot választotta: kis embereket vezetett be az írás, olvasás, számolás tudományának rejtelmeibe. Nagy gondot fordított a tehetséges tanulók képességfejlesztésére, sok tanítványát eredményesen készítette fel a körzeti, megyei és határon túli versenyekre, ahol kisdiákjai több alkalommal 1-2. helyezést értek el. Több évig vezetett színjátszó szakkört. Mindezt játékosan, érdekesen tett, hogy mindannyiuk figyelmét felkeltse. Biztonságos, szeretetteljes légkört biztosított a gyerekek számára, hogy felfedezzék a tanulás fontosságát, nyitottá váljanak a világra. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

4.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Bodnár László,
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógusa

1972-ben szerezte meg a diplomáját, és szakmai munkáját 1975-ben már „Kiváló Ifjú Pedagógus” címmel, egy évvel később pedig az oktatási miniszter Dicsérő Oklevele kitüntetéssel ismerték el. Aztán 3 évig a Szovjetunióban dolgozott egy vegyi üzemben tolmácsként.
Hazatérését követően nem sokkal a Ságvári Endre Gimnáziumban folytatta tanári munkáját: orosz nyelvet tanított a speciális nyelvi osztályokban, majd újabb végzettségének köszönhetően könyvtáros is lett. Munkája során eredményesen fejlesztette a gimnázium iskolai könyvtárának állományát, korszerűsítette a könyvtár szolgáltatásait. Évekig önállóan szerkesztette az iskola honlapját.

2011. december 31-től nyugdíj mellett óraadóként folytatja csoportjának orosz nyelvi oktatását. Bodnár tanárúrnak gratulálunk az elismeréshez.

5.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Dancs Imréné,

a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa

Dancs Imréné 1984-ben került Kazincbarcikára, a Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskolába. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette: a történelem-orosz szakok mellé 1996-ban német nyelvtanári végzettséget szerzett. Az intézmény-összevonás után a Pollack Mihály Általános Iskolában tanította a diákokat a német nyelv szeretetére. Tanári munkáját gyermekszeretet jellemezte. Tanítványai a városi és a megyei tanulmányi versenyeken mindig jó eredményeket értek el. Nagy figyelmet fordított a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Eredményes, sokoldalú, példaértékű pedagógiai és szakmai tevékenysége alapján méltó az elismerésre.

6.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Feketéné Révai Ágnes,

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodapedagógusa

Hivatását 40 éven át a gyermekek szolgálatában töltötte. Mindig nagy szeretettel és türelemmel, a legjobb tudása szerint nevelte a rá bízott gyermekeket. Nagy gondot fordított a kicsik komplex képességeinek fejlesztésére. Figyelemmel kísérte a művészeti nevelés lehetőségeit: Ovis Gálán való részvétel, színház-, mozilátogatás, rajzpályázati lehetőségek kihasználása. A gyermekek fejlesztésére szívesen használta a saját maga által készített játékgyűjteményét. Hosszú ideig dolgozott az Óvodai Minőségi Körben, és mindezek mellett körültekintően szervezte meg az óvodai ünnepségeket, rendezvényeket. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

7.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Ivády Miklós,
a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának pedagógusa

Tanárúr 1971-től 94-ig az Irinyi János Középiskola kémiatanáraként dolgozott, majd 5 éven keresztül a Jókai Mór Középiskola igazgatója volt. Ezt követően az Árpád Fejedelem Tagiskolában dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1995-ben felvették az Országos Szakértői Névjegyzékbe. Német nyelvtudása lehetővé tette, hogy több alkalommal külföldi tanulmányutakon vegyen részt. Ivády tanár úr utánozhatatlan egyéniség. Mindig elegáns öltözetével, pontos munkakezdésével az igazi pedagógust testesítette meg. A tantestületi összejövetelekről nem hiányozhattak finom humorral átszőtt köszöntői, amivel mindig megnevetette a hallgatóságot.

Sok éves kimagasló munkája elismeréseként méltó a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre.

8.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Kistörő Jánosné,

az Ádám Jenő Általános Iskola pedagógusa

Tanári diplomáját 1977-ben kapta meg az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola történelem-orosz szakán, majd 94-ben német szakos nyelvtanári diplomát is szerzett a Miskolci Egyetemen. 1996-tól az Ádám Jenő Általános Iskola történelem-német szakos tanára. Történelemtanárként a diákjait nagy odafigyeléssel oktatta a múlt tiszteletére. Nagy hangsúlyt fektetett az idegen nyelvek megismertetésére, megszerettetésére, és fontosnak tartotta, hogy a rábízott gyerekek megismerjék más országok kultúráját. A tanítási órákon munkáját a pontosság, szakmai felkészültség, módszertani sokszínűség jellemezte, mely a versenyeken mindig meghozta gyümölcsét. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

9.    Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Kovács Barnabásné,

a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának tanítója

Kovács Barnabásné 1973 óta tanít, jelenlegi intézményében pedig 1982-től, vagyis 30 éve. Gazdag pedagógiai módszertanának köszönhetően munkáját egyaránt elismerik a gyerekek, a szülők és a kollégák. Kiegyensúlyozott, harmonikus személyisége megnyugtatóan hat a környezetére. Nagy gondot fordít a lemaradó tanulók felzárkóztatására és a tehetségfejlesztésre. Tanítványai városi, megyei, sőt országos
versenyeken is szép eredményeket érnek el. Marika néni igazi tanító néni, aki a rá bízott gyermekekkel megszeretteti a tanulást és a valódi értékeket. Reméljük, hogy az általa elvetett magvak – tapintat, finomság, nagylelkűség – életre kelnek a tanítványaiban.
Mindezek alapján méltó az elismerésre.

10. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Légrádi Istvánné,
A Pollack Mihály Általános Iskola tanítója

Pályáját óvónőként kezdte, majd 1978-tól 2011 végéig a Pollack Mihály Általános Iskolában dolgozott tanítónőként egészen a nyugdíjba vonulásáig. Az intézményben eltöltött 33 év alatt pedagógusi munkáját az alaposság, a szakmai igényesség és a tanítványai iránti mérhetetlen szeretet jellemezte. Egyénisége, pozitív életszemlélete, a kollégáival való kiegyensúlyozott kapcsolata a tantestület értékes tagjává tette. Ötleteivel, alkotókészségével aktív részese volt az iskolai élet szervezésének is. Munkában töltött utolsó napjáig példaértékű lelkesedéssel, örömmel és precizitással készült a mindennapi munkára. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

11. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Molnár Jánosné,
az Ádám Jenő Általános Iskola biológia-földrajz szakos pedagógusa

A gyermekek nevelésében az értékek felfedezésére és megőrzésére törekedett. Diákjait nagy odafigyeléssel oktatta a természet szeretetére. Fontosnak tartotta az egészséges életmódra nevelést, melynek keretében hatékony drogprevenciós tevékenységet folytatott. Aktív szervezője volt a tanévenként megrendezett egészségheteknek, és bekapcsolódott az „Egészségesebb iskoláért” országos egyesület munkájába is. A rábízott osztályoknak nemcsak az iskolai munkáját felügyelte, hanem igyekezett a szabadidejük hasznos eltöltését is megszervezni. Tanári pályája példaként állhat mindenki előtt. Munkája alapján méltó az elismerésre.

12. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Pataki Sándor Pálné,
a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának pedagógusa

4 évtizedes pedagóguspályáját 1975-ben kezdte magyar-orosz szakos tanárként a Pollack Mihály Úti Általános Iskolában.

Szakmai munkája elismeréseként igazgatóhelyettes lett, majd 1980 és 89 között csoportvezető tanulmányi felügyelőként tevékenykedett a Városi Tanács művelődési osztályán. 1997-ben került a Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskolába. Könyvtárosi végzettséget szerzett, s egy évtizeden át látta el a könyvtárosi feladatokat, melyet szívvel-lélekkel végzett. Kollégái sokat tanulhattak szakmai tudásából, derűs bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Élete elkövetkezendő évtizedeire kívánjuk, hogy találja meg benne az örömöket, és örvendeztesse meg a környezetében élőket személyisége varázsával.

13. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Pétervári Györgyné,
a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodapedagógusa

1982-től, az óvoda megnyitásától nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig volt tagja az Alsóvárosi Körúti Tagóvoda nevelőtestületének. Munkáját a gyermekszeretet, a kicsik iránti érzékenység és a feltétel nélküli elfogadásuk jellemezte. Fiatalos lendületét, humorát, szeretetét a gyermekek megérezték, ragaszkodtak hozzá. Személyiségéből fakadó csendes következetességgel tudta nevelni a nehezebben beilleszkedő és a hátrányos helyzetű gyermekeket is. A csoportjában végzett és vezető helyettesi munkája iránt mindig magas követelményt támasztott. A szülők és a kollégák is csodálták végtelen nyugalmát, mindig békítő szándékú konfliktuskezelését. Mindezek alapján Pétervári Györgyné méltó az elismerésre.

14. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Pogány Józsefné,
A Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa

Pogány Józsefné 1975-ben szerzett biológia-testnevelés szakos tanári oklevelet az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. Az azóta eltelt 37 évet a Pollack Mihály Általános Iskolában töltötte, ahol kezdetektől a tantestület meghatározó tagjává vált. Munkáját a pontosság, a kitartás, a töretlen lendület, a példaértékű hivatástudat, az önzetlenség és a becsületesség jellemezte. Ennek köszönheti, hogy volt tanítványai még évek múlva is többször felkeresték, tanácsot kértek tőle, és beszámoltak a
sikereikről. Magas színvonalú munkájának ékes bizonyítéka a számtalan nívós biológia versenyeredmény. Gratulálunk a Szolgálati Emlékérem kitüntetéshez.

15. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Schiller Ödönné,
Az Ádám Jenő Általános Iskola tanítója

Szerény, rendkívül nagy kötelességtudattal rendelkező tanító. Munkáját a tudatosság, a szakmai hozzáértés jellemezte. Pedagógiai tevékenységét magas színvonalon, színes módszertani kultúrával végezte. Mindig kész volt megújulni, kereste a továbbfejlődés lehetőségeit. Rendkívüli érzékkel foglalkozott mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges tanulókkal.

Saját magával szemben is mindig igényes volt, tanítási óráira mindvégig óravázlatokkal készült, melyekben differenciáltan kidolgozott, személyre szóló feladatokkal fejlesztette diákjait. Számos országos pályázatba – meseíró, képzőművészeti – nevezte be a gyerekeket, ahol szép sikereket értek el. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

16. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Sipos Emilné,

a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának tanítója

Kezdetben a Május 1. Úti, majd 2003-tól az Árpád Fejedelem Téri Általános Iskolában dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Tanóráin a csoportmunkát, a kooperatív tanulást, a differenciálást, az egyéni fejlesztést, az egyéni képességekhez összeállított fejlesztő feladatlapokat alkalmazta.
Mindez nyugodt, következetes, türelmes, határozott, gyermekszerető egyéniségével, a gyermeki lélekbe látó képességével párosult, melynek következtében a nehezen nevelhető, hiperaktív, tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál is mérhető eredményeket ért el. Tehetséges diákjai sikeresen szerepeltek a különböző versenyeken. Szeretettel gratulálunk a Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismeréshez!

17. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Stefán Györgyné,

a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának pedagógusa

Felnövekvő generációk sokaságát engedte útnak az iskolapadból, megalapozva tudásukat és morális elveiket. Osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként folyamatosan módszertani támogatást nyújtott a kollégáinak, és minden program szervezésében, lebonyolításában az élen járt. A gyerekeket rendkívül jól motiválta. Elsősorban a személyes példamutatásával hatott rájuk, hiszen szakmai munkájában és magánemberként egyaránt elhivatottság, igényesség, pontosság, tolerancia jellemezte. Tehetséges tanulóival – számos körzeti és megyei versenyen – sikert sikerre halmozott. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

18. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesül:

Szomori Ferencné,

a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa

Pedagógus pályáját 1973-ban óvónőként kezdte. 77-ben oligofrén-pedagógia szakos gyógypedagógiai diplomát szerzett, mellyel elkötelezte magát a pedagógia legnehezebb területén való munkálkodásra, a sérült gyermekek oktatására. Szakmai munkáját lelkiismeretesen, odaadással végezte.

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése terén végzett munkája példaértékű volt. Folyamatosan kereste azokat a pedagógiai módszereket, melyek segítségével eredményeket érhetett el oktató-nevelő munkája során. Higgadt, nyugodt személyiségével, emberszeretetével kivívta a szülők és a kollégái megbecsülését. Mindezek alapján méltó az elismerésre.

A Szakmai Kuratórium javaslata alapján 2012-ben a Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető címet Bulláné Farkas Beáta,
az Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának tanítója vehette át.

Bulláné Farkas Beáta diplomáját a Comenius Tanítóképző Főiskolán szerezte. Pályafutását az 1985-ben megnyíló Dózsa iskola nevelőtestületében kezdte, melynek azóta is aktív tagja. Az iskolaotthonos nevelés úttörője. Elsősorban ilyen szervezésű osztályokban tanít magyar, ének, rajz tantárgycsoportot.
A művészetek több ágát is magas színvonalon műveli és képes azok szeretetét a gyerekeknek is átadni. Tanulói figyelemreméltó eredményeket érnek el ének, vers- és prózamondó versenyeken, valamint a színjátszó fesztiválokon. Alkotásaik révén megyei és országos rajzpályázatok díjazottjai között találkozhatunk tanítványai nevével. Az országos színjátszó fesztiválon arany diplomával jutalmazták csoportját.
Művészi vénájának köszönhetően, a saját szerzeményű zenés mesejátékai és népszerű dallamai biztos sikert jelentenek.
Ízlése és esztétikai érzéke, valamint kreativitása dekorációs munkáin keresztül is meghatározzák iskolája arculatát.
Eredményesen tevékenykedett a „Honismeret – életmód” programban is. Bemutató órákat tartott, amelyet nagy érdeklődés kísért. Munkatársai és a szülők is szeretik közvetlen, barátságos természetét, segítőkészségét.
Kulturális és művészeti tevékenysége túllép az iskola falain. Színvonalas műsorai gyakran színesítik a város és a társintézmények programjait is.
Sokrétű művészeti és pedagógiai tevékenysége alapján méltó a Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díjra.

1.    Arany Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Kovács Gáborné,
a Pollack Mihály Általános Iskola nyugállományban lévő pedagógusa

1962-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskolán végzett tanítóként, majd 69-ben rajz-földrajz szakos tanári diplomát szerzett az Egri Tanárképző Főiskolán. 1975-től 96-ig a kazincbarcikai Pollack Mihály Úti Általános Iskolában dolgozott tanárként. Ezen munkája mellett osztályfőnök, rajzszakkör-vezető, osztályfőnöki munkaközösség vezető is volt. A rajzversenyeken a tanulói rendszerint a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel. Festményeik, grafikáik városi, megyei és országos kiállításokon szerepeltek. Munkáik Bulgáriába és Indiába is eljutottak. Tanítványai sikerei büszkeséggel töltötték el. Mindezek alapján méltó az Arany díszoklevélre!

2.    Arany Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Pogány Lajos,

a Ságvári Endre Gimnázium nyugalmazott igazgatója, pedagógusa

1962-ben szerzett magyar-történelem szakos diplomát a József Attila Tudományegyetemen, majd 1974-ben már megbízást kapott a Ságvári Endre Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására. Ekkor indultak az iskola tagozatos osztályai, a fakultációs oktatás, és ekkor jelentkeztek az
első kiemelkedő eredmények. Iskolateremtő tevékenységét elismerve Kazincbarcika városa „címzetes igazgató” címmel tüntette ki, kiemelkedő munkáját az oktatási miniszter 2000-ben „Arany Katedra Emlékplakett” kitüntetéssel ismerte el, 2008-ban pedig megkapta a „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető elismerést is. Mindezek alapján méltó az Arany tanári díszoklevélre.

3.    Gyémánt Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Erdélyi Jánosné,
a Dózsa György Általános Iskola nyugalmazott tanítója

1952-ben a Miskolci Állami Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet, majd 59-ben került a családjával Kazincbarcikára, s így került be az Újvárosi Általános Iskola tantestületébe. Részt vett a rudabányai járás első tantárgy csoportos oktatásának bevezetésében. Sok bemutató órát tartott járási és városi szinten. 18 év után került a Központi Általános Iskolába, majd az akkor nyíló Dózsa György Általános Iskolában tevékenykedett. Máig megismerik a volt tanítványai, és érdeklődő szeretettel veszik körül. Az Arany Díszoklevél után most szívből gratulálunk a Gyémánt Díszokleveléhez.

4.    Gyémánt Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Fekete Józsefné

1952 júniusában szerzett diplomát a debreceni Állami Tanítóképzőben. Hajdúhadháza és a tiszadobi gyermekváros után 1973-ban került Kazincbarcikára az Alsóvárosi Általános Iskolába, mely az akkori
iskolamodell országos hírű bázisa volt. Az évek során összegyűjtött szakmai, pedagógiai és emberi tapasztalata alapján hosszú éveken keresztül alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját, adta át ismereteit. Nemcsak tanítványai, hanem kollégái is tisztelték, szerették, életpályáját végigkísérte a gyermekek iránti odaadás, szeretet. 2003-ban vehette át aranydiplomáját, és most méltó a Gyémánt Díszoklevélre is.

5.    Gyémánt Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Kovács Józsefné,
a Központi Általános Iskola nyugalmazott tanítója

A Miskolci Állami Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet, majd 2001-ben a városi pedagógusnapon kapta meg Arany Díszoklevelét. Tanított Alsógagyban, Sajólászlófalván, Kazincbarcikán a Pollack Mihály Általános Iskolában, majd nyugdíjba vonulásáig a Központi Általános Iskolában. Sok éves pedagógusi munkája során életcéljának tekintette a gyermekek tanítását, nevelését. Munkáját örömmel és igazi elhivatottsággal végezte. Hivatástudata, a pálya szeretete, derűs egyénisége végigkísérte egész tevékenységét. Szívből gratulálunk a mostani gyémánt díszokleveléhez.

6.    Vas Díszoklevél kitüntetésben részesül:

Forgó Istvánné,
a Május 1. Úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója

1947-ben – vagyis 65 éve – szerzett tanítói oklevelet Budapesten a VII. kerületi Állami Tanítóképző Intézetben. Évekig tevékenykedett a Május 1. Úti Általános Iskola igazgatójaként egészen nyugdíjba vonulásáig. Kiemelkedő munkájáért több alkalommal részesült elismerésben, kitüntetésben. Hivatástudata, emberi magatartása, a pedagóguspálya szeretete, meleg, derűs egyénisége végigkísérte a pályán eltöltött munkáját. 1997-ben 50 éves közmegbecsülésre méltó hivatásának teljesítéséért kapott Arany Díszoklevelet. 2007-ben vehette át a Gyémánt Díszoklevelét, mai ünnepségünkön pedig boldog tulajdonosa lesz a Vas Díszoklevélnek.

A kitüntetetteknek  gratulálunk!

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek