2024. 06. 25. kedd

Vilmos
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

Miskolci közgyűlés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében lesz. Napirendi javaslatok:

1. Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány megállapítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

3. Önálló képviselői indítvány: Javaslat a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.
30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint az ezzel
kapcsolatosan felmerülő többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek
biztosítására

Előterjesztő: Szegedi Márton önkormányzati képviselő

4. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló
21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a
város településszerkezeti tervének módosítására vonatkozó határozat
elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért
fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására és a gépjármű elindulását gátló
kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos
szabályokról szóló 22/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Önálló képviselői indítvány: Javaslat a közterületen lévő
játszótereken a dohányzást tiltó rendelet megalkotására

Előterjesztő: Jakab Péter önkormányzati képviselő

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a
járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010.
(VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9 Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10. Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

12. Javaslat a MIK Zrt által kibocsátott Várost Építünk Miskolc
Kötvényekhez kapcsolódó Miskolc Holding Zrt. kezességvállalásának
jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13. Javaslat a Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt
projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

14. Javaslat a lillafüredi, egykori Zalka Máté laktanya
ingatlancsoportjának értékesítésére hozott határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázati
keretszabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

16. Javaslat a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola (3529 Miskolc,
Jászi O. u. 1.) önkormányzati fenntartásának megszüntetésére, az
ingatlan eladására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

17. Javaslat a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u. 6. sz.)
tagiskolájaként működő 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola
(Miskolc, Kis-Hunyad u. 7. sz.) önkormányzati fenntartásának
megszüntetésére, az ingatlan eladására és a Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

18. Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű
Iskola Vörösmarty Mihály tagiskolája és a Szinva-Népkerti Óvoda Weöres
Sándor tagóvodája önkormányzati fenntartásának megszüntetésére, az
ingatlan eladására, alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

19. Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető
beosztásának ellátására történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20. Javaslat szándéknyilatkozat kinyilvánítására a Komlóstetői
Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. sz.) tagiskolájaként
működő Fazola Henrik Általános Iskola (3533 Miskolc, Téglagyár u. 3.)
önkormányzati fenntartói jogának a Magyarországi Baptista Egyház
részére történő átadása céljából

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

21. Javaslat a 2011. évi ellenőrzési terv módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

22. Javaslat a Bűnmegelőzési Centrum Miskolc, Széchenyi u. 12. szám
alatti további üzemeltetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

23. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a
MAKROVIRKA projekthez

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

24. Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről,
javaslat a 2011. évi turizmus – marketing feladattervre

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

25. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2010. II.
félév)

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

26. Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

27. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

ZÁRT ÜLÉS

28. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes
tulajdonában álló Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására, további
ügyvezető megválasztására és díjazásának megállapítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

29. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont vezetője megbízásának
meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

30. Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb
vezetői beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

31. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes
tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjának
megválasztására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

32. Javaslat az MVM Zrt. MIFŰ Kft-ben lévő üzletrészének MIHŐ
Kft. által történő megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

33. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

34. Javaslat fellebbezés elbírálására behajtási engedélyezési ügyben

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek