2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Közlemény a Rakacai víztározó kotrási munkálatairól

A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében víziközmű-szolgáltatást végző ÉRV. Zrt. működteti az ország első regionális vízellátó rendszereit, és az egyetlen olyan vízmű, amely ivóvíz célú felszíni víztározókat üzemeltet. A biztonságos szolgáltatást, a vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése közötti egyensúly megteremtését a szolgáltatási területen kialakított hat mesterséges víztározó, valamint kilenc regionális vízműrendszer összekapcsolódása teszi lehetővé.

A Társaság kezelésében lévő Rakacai víztározó Szalonna és Meszes községek között,  a Rakaca patak völgyében helyezkedik el, a vízgyűjtőn 18 község települt meg. A tározó elsősorban az ipari felhasználók, illetve a vízvédelmi technológia egyik fontos vízbázisa, melynek fő feladata a Bódva folyó kisvízi időszakában a vízmennyiség pótlása, egyben árvízvédelmi célokat is szolgál.

A felszíni víztározók ma már természetes környezetet alkotnak annak ellenére, hogy mesterségesen kerültek létrehozásra, ugyanakkor speciális üzemeltetési technikát igényelnek. A tározókat tápláló patakok, illetve egyéb befolyások folyamatosan hoznak magukkal hordalékot, amelyek a meder feltöltődését eredményezik. Ennek hatására a tározók hasznos térfogata folyamatosan csökken. Ez több okból is káros, egyrészt rövidebb ideig vagyunk képesek áthidalni az aszályos időszakokat, másrészt a kisebb vízmennyiség hamarabb felmelegszik, amely olyan kémiai folyamatokat katalizál, ami a nyersvíz minőségének romlásához vezet. A tározókban természetesen zajlik az élet, ami szintén az iszap keletkezését és lerakódását serkenti. A tározók eutrofizációs folyamatának ellensúlyozására rendszeres karbantartási feladatokat kell végrehajtani.

Az ÉRV. Zrt. által működtetett, közvetlen, illetve közvetett formában ivóvíz előállítására használt tározók feliszapolódásának szakszerű kezelésére a Társaság 2018 tavaszán elkészített egy karbantartási koncepciót, amelynek folyamatos anyagi forrását a Társaság többségi tulajdonosa, a Magyar Állam biztosítja.

A koncepció végrehajtása során, a Rakacai víztározón a munkák 2018. decemberében kezdődtek el. Első lépésként, a téli üzemi vízszint beállítását követően, a szakemberek a meglévő hordalékfogóban található szárazanyagból iszaptározó kazettákat alakítottak ki. Ezen kazetták a már meglévő korábbi zagytározók helyén, azokat kibővítve épültek.

A következő munkafázis a tározó hidromechanizációs kotrása, melynek lényege, hogy nagyteljesítményű szívó csővel történik a fenéken lévő iszap felszívása a célterületről a zagytározóba. A vízfelszínre helyezett úszó-kotró hajó által végzett munkálatokat laboratóriumi eszközökkel folyamatosan kontrollálják majd a szakemberek; a rendszeres, dokumentált mintavétel elsősorban a tározóból, valamint a kazettákba helyezett iszapból történik.

A pilot projektnek is nevezhető technikai megoldás célja, hogy a közvetlen ivóvíztermelésre használt tározókból is ilyen módszerrel lehessen eltávolítani azokat az üledékeket, amelyek zavarhatják mind mennyiségileg, mind minőségileg az ivóvíztermelést.

Az ÉRV. Zrt. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a karbantartás során a Szalonna II. számú lakóövezetet érintő munkaterületen szigorú biztonsági előírások érvényesek, melyekre utalnak a helyszínre kihelyezett tiltó táblák is. Ezúton is kérjük az oda látogatókat, hogy a jelzett munkaterületen saját biztonságuk érdekében ne tartózkodjanak!

Már a tervezési, előkészítési szakasz során is nagy figyelem hárult arra, hogy ökológiailag ne sérüljön a környezet, a munkafolyamatok pedig együttműködésben, partnerségben valósuljanak meg az érintettekkel. Az ÉRV. Zrt. a karbantartással kapcsolatban előzetes tájékoztatást nyújtott a Katasztrófavédelemnek, az érintett Hatóságoknak, Szervezeteknek.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság arra törekszik, hogy a Rakacai víztározónál 2015. évben végrehajtott nagyszabású gátrekonstrukciós munkálatokat követően ezzel a projekttel is hozzájáruljon a tározó műszaki állapotának fenntartásához, szem előtt tartva a térségben élők megelégedettségét, a környezet és a vízbázis megóvását.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek