2024. 04. 15. hétfő

Anasztázia, Tas
1 EUR 392 HUF
1 GBP 458 HUF

Felvállalták a magyar szénbányászat képviseletét

Borsod-Abaúj-Zemplén számára a gazdasági tényezőn túl társadalmi, szociális szempontból is fontos a szénbányászat. A megyei önkormányzat pénteki ülésén úgy döntött a közgyűlés, hogy csatlakoznak a brüsszeli székhelyű EUROCOAL szakmai szövetséghez. Az ülésen tájékoztató hangzott el többek közt a regionális fejlesztési program időarányos végrehajtásáról.

Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a közgyűlés elnöke nyitotta meg az ülést. Elsőként a megyei önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot vitatták meg. Az előterjesztéssel kapcsolatban technikai jellegű módosító indítványt tett Pasztorniczky István (Jobbik), nevezetesen a szövegben az új önkormányzati törvénynek megfelelően a főjegyző helyett a jegyző titulust használjanak. Dr. Kovács János főjegyző válaszában emlékeztetett arra, hogy a törvény nem rendelkezik a korábban kinevezettekkel kapcsolatban. A testület nem támogatta a képviselő kezdeményezését.  Lukács András (MSZP) frakcióvezető több, mint 10 százalékos hiányról beszélt, ami a főjegyző szerint a számviteli szabályzat félreértelmezése, szó sincs hiányról. Dr. Mengyi Roland pedig részletesen szólt a következő tervezési ciklusban a megyei önkormányzat számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról. A közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

Riz Gábor (Fidesz), alelnök ismertette az Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő önkormányzati belépésről szóló javaslatot. Emlékeztetett rá, hogy a mélyművelésű szénbányászat 15-20 éve megszűnt megyénkben, az országban is egyetlen bánya maradt. A kormány komolyan számít a szénre az energiastratégiaiában, ami tekintettel adottságainkra, hagyományainkra megyénk számára is kiemelt fontosságú. A szénhez való viszonyunkat európai viszonylatba kell helyezni. A közgyűlés egyhangú igennel szavazott.

A testület elfogadta a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítására tett elnöki előterjesztést, akárcsak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a közbeszerzési tervének módosítására tett javaslatot.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő irodájának, valamint a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda munkájáról készült tájékoztatókat a testület tudomásul vette.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósításáról Koleszár Gábor kirendeltségvezető tájékoztatta a testületet. Kiemelte, hogy az anyag készítésekor 95 százalékos forráslekötésnél jártak és 3 pályázat megjelenése volt várható, azóta kettő megjelent és a harmadikat is kiírják várhatóan még az idén. A források lekötése szempontjából az országos rangsorban 5. helyen áll megyénk. Mindent elkövetnek a megvalósításért, a pénz lehívás gyorsítása érdekében. A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették.

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013 időarányos végrehajtásáról Gutyán Gergely ügyvezető szólt. Kiemelte, hogy a kormányváltás után, az Új Széchenyi Terv keretében felgyorsult a folyamat, nem lesz forrásvesztés a regionális programban. Az egy főre jutó támogatási összeg tekintetében Baranya vezeti az országos listát, második Heves és pár ezer forinttal lemaradva Borsod-Abaúj-Zemplén áll a harmadik helyen. A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.

A hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról készült tájékoztatót is tudomásul vette a testület.

Zárt ülés keretében vitatta meg a közgyűlés  a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekről szóló javaslatot.

Tekintettel a gazdasági érdekekre ugyancsak zárt ajtók mögött tárgyaltak az ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének ügyével kapcsolatban készült, az elnök által jegyzett javaslatról.

Fotó: Dr. Kovács János pontosította a költségvetés értelmezését

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek