2024. 07. 21. vasárnap

Dániel, Daniella
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Devizahitellel érintett magánszemélyek illetékmentessége

Új illetékmentességi szabályok vonatkoznak azokra a magánszemélyekre, akik Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog, vagy állami készfizető kezesség fedezetével kötött deviza alapú kölcsönszerződéssel rendelkeztek és ezt rögzített árfolyamon teljes egészében kifizették, azaz éltek a végtörlesztés lehetőségével.

2011. november 15-től mentes az ajándékozási illeték alól a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből, illetve a deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésből származó követelés, ha az a rögzített árfolyamon törlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.
Akik nem végtörlesztettek, de az említett tartozásukat a pénzügyi intézmények egyéb „adósmentő konstrukció” keretében elengedik, azoknak szintén nem kell ajándékozási illetéket fizetni, feltéve, hogy
•    a magánszemély kötelezett (adós) és a vele egy háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme – a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában – nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét, vagy
•    a követelés biztosítékául, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.

A végtörlesztés miatt megszűnő kötelezettség után tehát ajándékozási illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, és ezzel kapcsolatban bejelentési kötelezettség sem terheli a végtörlesztő magánszemélyt.

További kedvezmény, hogy annak a magánszemélynek is jár illetékmentesség (nem kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetnie), aki a szociálisan rászoruló természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével vásárol lakást.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek