2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
  • Főoldal
  • »
  • B.A.Z.-megyei hírek
  • »
  • Biztonságos Miskolc – 65 millió forint támogatást nyújt a miskolci önkormányzat a helyi rendőrségnek

Biztonságos Miskolc – 65 millió forint támogatást nyújt a miskolci önkormányzat a helyi rendőrségnek

Miskolc város legfrekventáltabb pontjain 20 fős gyalogos járőrszolgálat kezdi meg munkáját- erről kötött együttműködési megállapodást ma a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr- Főkapitányság és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az együttműködési megállapodást Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és dr. Mecser Tamás, a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság rendőrségi főtanácsosa látta el kézjegyével.

A járőrpárosok rendőrökből és közterület felügyelőkből állnak majd. Az új, közbiztonság erősítését célzó járőr-szolgálat kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszíroz.

Az együttműködési megállapodást követően Miskolc polgármestere és dr. Pintér Sándor Belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott. Dr. Kriza Ákos elmondta, hogy a

közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat elsőrendű kötelessége. Miskolc város vezetése tenni akar az életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló deviáns, antiszociális magatartásformák ellen, javítani kívánja a lakosság biztonságát, ezért nagymértékű hatósági jelenléttel és szankcionálással küzd a probléma megoldása érdekében.

Folyamatos, komplex ellenőrzések, társszervek bevonásával: Rendőrséggel, Gyámügyi Osztállyal, Egészségügyi és Szociális Osztállyal, Okmány Osztállyal, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztállyal, a Miskolci Családsegítő Szolgálattal, a Népegészségügyi Intézettel, a Miskolci Városgazda Kft.-vel, MIK Zrt.-vel, polgárőrséggel és a szolgáltató társaságokkal, mint az ÉMÁSZ Nyrt., MIVÍZ Kft. és MIHŐ Kft.

Növeltük 11 fővel a Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály létszámát.
A külterületeken a 8 fő mezőőr mellett, lovas mezőőrséget indítottunk el. Jelenleg 4 fő lovas mezőőr teljesít szolgálatot.
A közterületi térfelügyeleti szolgálaton 79 kamera képének folyamatos megfigyelése zajlik. Az Osztályon diszpécserszolgálat működik, illetve 0-24 óráig ingyenesen hívható telefonszámon teheti meg a lakosság a bejelentéseiket.
Megszűnt a közterületen történő járandóságok kifizetése. Miskolc város vezetése kezdeményezte megszüntetését melynek eredményeként mára megszűnt a posták körüli csoportosulás, jelentősen javítva ezzel a közbiztonságot.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt év során szoros napi együttműködésre törekedett a rendvédelmi és a közigazgatási szervekkel, az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében. Ellenőrzéseink célja a jogszabályok és rendeletek maradéktalan betartatása, jogkövető magatartás kialakítása. Ellenőrzéseink hatására 48 ingatlanból költöztek el olyan személyek, akik a jogszabályi, rendeleti előírásokat nem tudják, nem akarják betartani, kötelezettségeiket nem teljesítik. Mától Miskolc legfrekventáltabb területein összesen 4 rendőr járőrpár, és 6 rendőr-közterületfelügyelő pár kezdi meg a szolgálatot. Összesen 20 fő. A helyszínekről nem a Polgármesteri Hivatal döntött, hanem a lakosság. A velük való egyeztetés után lettek kijelölve e helyszínek, melyek a tapasztalatok és eredmények alapján később változtathatóak.

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter a következőket mondta:

Csökkent a bűnözés. Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország egyik legnagyobb területű és lakosságszámú megyéje, azonban az országban regisztrált bűncselekmények csak mintegy 6% át követik el itt. Miskolc város területén 2008-2010 közötti időszakban a Robotzsaru Neo adatai szerint összesen 19.134 bűncselekményt regisztráltunk, majd az ezt követő két év során 18.145-öt, ami 6,4%-os csökkenésnek felel meg.

Az egyes bűncselekmény-kategóriák vonatkozásában megállapítható, hogy a megjelölt időszakokban a személy elleni bűncselekmények (-1,49%), a közlekedési jogsértések (-20,63%), a közrend elleniek (-24,26%), míg a gazdasági deliktumok (-28,23%) előfordulása egyaránt csökkenő tendenciát mutatott. Az embereket leginkább irritáló két vagyon elleni jogsértésnél (mely deliktumoknál látenciáról szinte nem is beszélhetünk), nagyarányú visszaesés figyelhető meg, mivel a rablások száma 29,12%-kal (261-ről 185-re), míg a lakásbetöréseké 30,1%-kal (689-ről 482-re) csökkent.

A fokozott ellenőrzésekben 2010. november 17-e és 2012. augusztus 26-a közötti időszakban Miskolc-Lyukóvölgy illetékességi területén összesen 6758 fő rendőr, mintegy 76906 munkaórában teljesített szolgálatot. A helyszínen az időszakban 214 fő elfogás és 116 fő előállítás került foganatosításra.

A rendőri állomány létszáma a megyében a 2010. évi kormányváltás óta 192 fővel növekedett (2299 fő), ebből Miskolc város rendőri állomány létszáma 31 fővel növekedett (628).

Önkormányzati területen

2010-2012 közötti támogatások. A Stabilitási törvény előírása alapján engedélyre felterjesztett fejlesztéshez kapcsolódó hitelügyletek összege Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 979 196 000 Ft.

ÖNHIKI támogatások: BAZ megye 8 510 471 000 Ft, ebből Miskolc 378 964 000 Ft.

Vis maior támogatások: BAZ megye 4 685 753 315 Ft, ebből Miskolc 821 221 000 Ft.

EU ÖNERŐ ALAP támogatások: BAZ megye 2 320 340 985 Ft, ebből Miskolc 815 199 292 Ft.

Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint a társult feladatellátás támogatása: BAZ megye 441 932 000 Ft, Miskolc 0 Ft.

Egyedi kormánydöntés alapján feladat támogatásra Miskolc 2011. évben 1 200 000 Ft, 2012. évben 500 000 Ft-ot kapott.

Közfoglalkoztatási területen

1358 közfoglalkoztási munkalehetőségeket teremtünk Miskolcon. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása, 36 település összefogásával jött létre. A támogatási kérelem 6 programjából egyedi miniszteri döntés keretében támogatás született 738 fő közfoglalkoztatásával 2012. 05. 16. – 2012. 12. 31. között 6 településen megvalósuló mezőgazdasági és 27 településen megvalósuló belvíz elvezetési programra. A két program teljes támogatási kerete 618 903 931 Ft. 2012. 07. 23. –án újabb miniszteri döntés született. E szerint: 1. Mezőgazdasági földút karbantartása 7 településen, 2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 3 településen, 3. Közfoglalkoztatottak téli foglakoztatásának kialakítása és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás vált lehetővé. A támogatás kerete 324 346 965 Ft, melyből újabb 620 fő közfoglalkoztatásának támogatására nyílik lehetőség.

Összességében a Miskolci Kistérségi Társulás közfoglalkoztatásával megvalósuló program 1358 fő munkáját teszi lehetővé 36 településen. A programok teljes támogatási kerete: 943 250 896 Ft.


A 26-os főút helyzete

Új lendületet kapott a Miskolcot északról elkerülő főút második üteméhez kapcsolódó beruházás. Az M30-as gyorsforgalmi út és a 26-os főút közötti összeköttetést biztosító szakasz egy autópálya-aluljárót, két földút-csomópontot és egy kétnyílású hidat foglal magában. Az 5.814 méter hosszú út megkezdett előkészítő munkáit a 2010-es árvíz szakította félbe. Emiatt vált szükségessé a felhajtó ág áttervezése. A beruházás az Európai Unió támogatásával, közel 8,9 milliárd forintos költséggel. Az árvízvédelem miatt szükséges tervmódosítások közel 2,5 milliárd forintos többletköltséget jelentenek. Mindez teljes egészében uniós forrásból biztosítható. Megkezdődik a közbeszerzési eljárás, amelynek lefolytatását követően a szerződéskötésre, valamint a munkaterület átadására 2012. december végén kerülhet sor.

Büntetés-végrehajtás

500 fős tervezett fogvatartotti férőhelybővítés, – amely beszállítói munkalehetőségeket hoz a területre – Szirmabesenyőn kerül majd végrehajtásra. A projekt a következő stádiumban áll:1. A beruházás megvalósítására kijelölt ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése (a telek jelenleg a Magyar Állam tulajdonában áll, vagyonkezelője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság). 2. Az építési technológia kiválasztása. 3. A döntést követően, a beruházáshoz kapcsolódó, lefolytatandó közbeszerzési eljárások módjának meghatározása.

112-es call center Miskolcon

400 új munkahely. Az Európai Unió egyre növekvő területén 1991 óta működik a 112 segélyhívószám. A szám ingyenesen hívható, vezetékes vagy mobil (akár SIM kártya nélkül is) telefonról. Magyarország az ESR – 112 projekt megvalósulásával hozza be évtizedes lemaradását. A 112-es segélyhívó központ egyik központja Miskolcon épül meg. Ezzel több mint 400 új munkahely lesz Miskolcon és a terület rehabilitációja is megoldódhat. A beruházás tervezett összértéke 3 Milliárd Ft.

fotó:minap

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…