2024. 06. 12. szerda

Villő
1 EUR 395 HUF
1 GBP 469 HUF

Az SzJA és a TB bevételek visszaesése jóval nagyobb az országosnál

Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának félévértékelése

 

2009 I félévében Igazgatóságunk a stratégiai célokhoz igazodva végezte munkáját. Különös figyelemmel voltunk a mindenkit érintő jelenlegi gazdasági helyzetre, eljárásaink során (pl. fizetési könnyítési kérelmek elbírálása, bírságolás) a törvények adta lehetőségekkel élve, és adózóinkhoz egyre közelebb kerülve (tájékoztató kiadványokkal, előadások, nyílt napok tartásával, számunkra eddig idegen helyen, pl. kiállításokon való megjelenésünkkel) segítettük az adózókat abban, hogy „jó adózóink” legyenek.

 

A számszerű adatokat tekintve az APEH által kezelt államháztartási bevételek az előirányzatokat, illetve a tavalyi első félévben elértet megközelítve teljesültek. A régiónkban is tapasztalt elmaradásban már a gazdasági visszaesés hatásai jelentkeznek, mindamellett, hogy méltányosan járunk el, mind a jogkövetkezmények megállapításánál, mind a fizetési könnyítési kérelmek elbírálásánál.

Adóbevételeink

                                                                        millió Ft-ban

Adónem

ÉMO régió

2008 01-06

2009 01-06

Változás %-ban

ÁFA (nettó)

18 356

18 743

+ 2,1

SZJA

36 773

33 013

– 10,2

TB+EHO

89 766

84 850

-5,5

TA

5 747

5 120

-10,9

EVA

2 548

2 452

-3,8

ILLETÉK

5 121

3 960

-22,7

Összesen

158 311

148 138

-6,4

 

Adóbevételeink az országos 3,7 %-os visszaesésnél nagyobb mértékben, 6,4 %-kal csökkentek a bázisidőszakhoz képest.

A 2008. II. félévben bekövetkezett válságfolyamatok régiónkat súlyosabban érintették. Ezt mutatja, hogy

  • mind az üzleti, mind a költségvetési szférában a SZJA és TB bevételek visszaesése jóval nagyobb arányú az országos visszaesésnél,
  • az EVA és TA bevételek a régióban szintén csökkentek, míg országos szinten kismértékű növekedés volt tapasztalható ezen adónemekben. 

 

Régiónk adóbevételének szerkezete kedvezőtlenebb az országosnál. A jövedelem típusú adóknál (SZJA és TB) az üzleti szféra részaránya az ÉMO régióban jóval alacsonyabb az országosnál, a nyolc régió közül nálunk a legalacsonyabbak. (SZJA-nál a régióban 50,9 %, országosan 75,7 %; a TB-nél a régióban 58,4 %, országosan73,4 %. )

 

2009. I. félévben a megyei illeték bevételi számlákra befolyt 3 960 millió Ft jóval kevesebb az előző évinél. Oka ennek egyrészt itt is a válságfolyamat hatása, mivel a visszterhes vagyonátruházások a kedvezőtlenebb hitelfeltételek miatt visszaestek, másrészt a csökkenés irányába hatott azon törvényi változás is, mely szerint a 20 millió Ft alatti öröklési illeték megszűnt.


 

 

Adóügyi tevékenységünk

 

2009. I. félévben 1 142 755 db bevallás fogadtunk, ami 7,2 % -kal magasabb, mint az előző évben. Ebből az idén bevezetett bevallást helyettesítő nyilatkozatok száma 44 316 db volt. A bevallások 65 %-át elektronikusan nyújtották be az adózók.

Az egyszerűsített bevallás adta lehetőséggel 34.240 magánszemély élt.

A 100 ezer forintot el nem érő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségükre adózóknak idén lehetőségük volt legfeljebb 4 hónapos pótlékmentes részletfizetést kérni. Ezzel 5 091-n vették igénybe, 215 millió forintra kérve részletfizetést.

 

Régiónkban a Contact Centeres hívások száma 54 196 volt, amely kevesebb az előző évihez képes, de változatlanul magas, sőt tovább javult a sikeresen fogadott hívások aránya. (98,7 % az előző évi 96,5 %-kal szemben.)

 

Bankkártyás befizetés 660 esetben történt, 34 millió Ft összegben. (2008. I. félévben 285 esetben, 19 millió Ft-ot fizettek be elektronikus fizető eszközzel.)

 

2009. február 10-én jelent meg először a köztartozásmentes adózói adatbázis a hivatal internetes honlapján. Régiónkból 2009. 06. 30-n 1 115 vállalkozás szerepelt az adatbázisban.

 

2009. első félévében 28 137 db adó-, jövedelem- illetve illetőség igazolást adtunk ki.

 

Köztartozások rendezése érdekében 24 628 db visszaigénylést tartalmazó bevallás esetében kellett intézkednünk, mely szám 47 %-kal magasabb az előző évinél.

 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a kötelezettségüket nem teljesítő adózók székhelyvizsgálatára, melyek nyomán az év első hat hónapjában 424 adószám felfüggesztéses és 437 adószám törlésre vonatkozó határozatot adtunk ki. Ez több mint kétszerese a bázis időszakinak. (2008. I. félévében 182 adószám felfügg. 185 törlő határozatot adtunk ki)

 

 

Ellenőrzési tevékenységünk

 

Tárgyév első felében elvégzett ellenőrzéseink száma 14 638 darab , ami 13 %-kal magasabb a bázis időszakitól.

Az ellenőrzések során megállapított nettó adókülönbözet 14 872 millió Ft, ami 33 %-kal magasabb mint a bázis időszaki adat.

 

A feketegazdaság elleni fellépésünk egyik kiemelt eredménye, hogy 2009. I. félévében a jogelőd nélkül, újonnan alakult vállalkozások közül 376 db kockázatosnak ítélt adózót ellenőriztünk, amely a tavalyi vizsgálatoknak csaknem a duplája (182,5 %)

 

A közteherviselés kiegyenlítése érdekében 2007 évben bevezetett minimum nyereség utáni adófizetési kötelezettség, végzett ellenőrzéseink, valamint a bevallások beadása előtt tartott előadásaink, tájékoztatóink hatására, azon adózóink aránya, akik nyereségtípusú adót nem fizetnek, 1%-ra csökkent.

 

A 2009 évben a szabálytalanul működő adózók ügyeiben megtett büntető feljelentéseink száma

-igazgatósági szinten- közel azonos az előző évivel, 128 db.

 

A közérdekű bejelentések száma régiónkban 2009 I félévében 1 259 db volt, mindössze 4 %-kal kevesebb mint 2008 év azonos időszakában. A bejelentések alapján indított ellenőrzéseinkből 436 db zárult jegyzőkönyvvel.

 

 

Végrehajtási tevékenységünk

 

Végrehajtás keretében az ÉM régióban 12 667 millió Ft kintlévőséget szedtünk be, amely 9,8 % -kal haladja  meg az előző évi hasonló időszaki adatot.

 

A működő gazdálkodók hátraléka 2,6 %-kal csökkent, jelenleg 23 063 millió Ft.

A magánszemélyek hátraléka 12 167 millió Ft, amely 4,5%-kal nőtt a megelőző év azonos időszakához képest.

 

Adózóink az idei évben 15 478 db fizetési halasztási illetve részletfizetési kérelmet terjesztettek elő, összesen 10 milliárd Ft összegű tartozásra. Az elbírált ügyeink 74 %-ban engedélyező határozatot adtunk ki.

 

Június végéig a közzétett felszámolási eljárások száma (melyekben az APEH követelés bejelentése megtörtént) 547, mely 57 %-kal több mint az előző évben, a bejelentett hitelezői igény 16 %-kal, 8,6 milliárd Ft-ra nőtt.

 

 

 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Lemaradt a felszállásról
Lemaradt a londoni gépről egy román utas, akit az M4-es autóúton ellenőriztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának járőrei. …