2024. 06. 20. csütörtök

Rafael
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Általános iskolai átszervezések Tiszaújvárosban

Több felszólaló is várostörténeti pillanatokat emlegetett május 24-én, Tiszaújváros képviselő-testületének rendkívüli ülésén.Alighanem jogosan, hiszen olyan nagy jelentőségű döntések születtek, mint a tiszaszederkényi alapfokú oktatásmegszüntetése, illetve a Kazinczy iskola fenntartói jogának és az általa ellátott nevelési-oktatási alapfeladat átadása a Tiszaújvárosi Református Egyházközség számára.

Megszűnő Vásárhelyi

Csaknem 361 év után 2012. július 1-jével megszűnik Tiszaszederkényben az alapfokú oktatás – határozott egyhangúlag a testület. A döntés nem előzmények nélküli, hiszen a most záruló tanévtől a felső tagozatos „vásárhelyis” tanulók már az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény városi telephelyein végzik tanulmányaikat. A tiszaszederkényi Vásárhelyi iskola Dózsa György úti épületében jelenleg 32 gyerek tanul az alsó tagozat 4 évfolyamán. A rendkívül alacsony létszám mellett az is a Vásárhelyi iskola megszüntetése mellett szól, hogy az intézményegységben kiugróan magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Olyannyira, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya jogsértőnek minősítette azt.

Önállóan és integráltan

A testületi határozat értelmében a 2. és 4. évfolyamos tanulókat a 2012/2013-as tanévben – a jelenlegi osztályok megtartása mellett –a Hunyadi iskolában helyezik el. Ezzel párhuzamosan két önálló napközis csoport is indul. A 3. és 5. osztályba lépő tanulókat integráltan helyezik el a Hunyadi, a Kazinczy és a Széchenyi iskolák általános tantervű osztályaiban. A 3. évfolyamon két tanuló – az emelt szintű testnevelés képességszint mérésének sikeres teljesítése révén – emelt szintű képzést nyújtó osztályban kap helyet.

Tanulók, szülők, pedagógusok

A hatályos rendelkezések szerint közoktatási intézményt akkor lehet átszervezni, ha a fenntartó továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik a szolgáltatásról és annak igénybevétele a tanulónak, a szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A tiszaszederkényi tanulók jelentkezés alapján eddig is igénybe vehették – és vették is – a városi telephelyeken nyújtott oktatást. Az átszervezést követően nem jelent többletterhet a napi utazás, illetve annak költsége.Ahelyi közlekedés ugyanis igazodik az oktatási időhöz, az érintett hátrányos helyzetű tanulók havi bérletének árát pedig megtéríti az önkormányzat. A Vásárhelyi telephelyen jelenleg tanító pedagógusok és az iskolatitkár továbbfoglalkoztatása is biztosított az átszervezést követően. AV ásárhelyi iskola megszűnésével az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaidő alapja mindent összevetve heti 12,6 órával csökken. Ez intézményi szinten fél álláshelyet jelent, de ez kezelhető az iskola 2012/2013-as tanévének tantárgyfelosztásában.

Egyházi Kazinczy

A képviselő-testület – ugyancsak egyhangú döntéssel – úgy határozott, hogy 2012.augusztus 31. napjától átadja a Kazinczy Ferenc Iskola fenntartói jogát és az ott folyó alapfokú közoktatási feladatok ellátását a Tiszaújvárosi Református Egyházközségnek. Az iskolának helyet adó ingatlan az önkormányzat tulajdonában marad, de ellenérték nélkül, határozatlan időtartamra, de minimum 20 évre az egyházközség használatába adja. Az oktatási feladatok ellátását szolgáló ingóságokat (taneszközök, berendezések, bútorok) ugyancsak az egyház használatába adja az önkormányzat, de 2013. június 30- ig megvizsgálja a tulajdonba adás lehetőségét is. Közoktatási megállapodás A kötelező közoktatási feladatok ellátása érdekében az önkormányzat és az egyházközség közoktatási megállapodást köt. Ennek értelmében a Tiszaújvárosi Református Egyházközség új közoktatási intézményt hoz létre és tart fenn 2012. augusztus 31-től, s a tanulók számára ingyenesen biztosítja az általános iskolai oktatást. Az egyházközség továbbra is foglalkoztatja a jelenlegi munkavállalókat. Az előzetes felmérés, szándéknyilatkozat szerint erre mindenki igényt is tart és munkaviszonyt kíván létesíteni. Az egyházközség átveszi és kimenő rendszerben tovább működteti a jelenleg hatályos pedagógiai programot, melyet a 2012/2013-as tanévtől a saját szempontjai, valamint a hatályos jogszabályok alapján kiegészít. Tiszaújváros önkormányzata vállalja, hogy az egyházközség által fenntartott iskolát az önkormányzati intézményekkel azonos módon kezeli. A megállapodás kitér arra is, hogy a jogszabályok és a költségvetési lehetőségek figyelembevételével az önkormányzat biztosítja a diákok és a pedagógusok számára mindazokat a támogatásokat, lehetőségeket, melyeket az önkormányzati intézményeknek nyújt.

Önkormányzati finanszírozás és kölcsön

A számítások szerint amennyiben önkormányzati fenntartásban maradna az intézmény, az év végéig mintegy 42 millió forintos támogatással lehetne biztosítani a zavartalan működést. Egyházi fenntartásban 21,5 millió forint önkormányzati támogatás szükséges december 31-ig. Ezt az összeget az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, működési támogatásként, elszámolási kötelezettség mellett. Az önkormányzat – ugyancsak az általános tartalék terhére – 64 millió forint rövid lejáratú kölcsönt is nyújt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolának. Erre azért van szükség, mert az állami normatív-, illetve az egyházi kiegészítő támogatás folyósítása csak 2012 decemberében esedékes. Az egyházközség a kölcsönt a támogatások folyósítását követően 15 napon belül fizeti vissza.

Ferenczi László

Szakértői vélemény

Az intézményátszervezésekhez kapcsolódóan az önkormányzat a Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal által kijelölt közoktatási szakértő véleményét is beszerezte. A szakértő az alábbiakat rögzíti: AVásárhelyi Pál Iskola telephelyen a jelen tanévben 1- 4. évfolyamos általános iskolai oktatás folyik. A 2012/2013. tanévtől kezdődően a fenntartó a tanulók elhelyezéséről az intézmény más telephelyei kíván gondoskodni. A tervezett intézkedések alapján a tárgyi és személyi feltételek a többi telephely tekintetében legalább olyan szinten biztosítottak, mint a Vásárhelyi Pál Iskolában, továbbá az átszervezéssel a tanulók és a szülők előtt még szélesebb lesz a választási lehetőség az egyes speciális és emelt szintű oktatás területén. Az átszervezés a tanulók és a szülők részére aránytalan terhet nem jelent. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola telephely fenntartói jogának átadása tekintetében a fenntartói előterjesztés, valamint a Tiszaújvárosi Református Egyházközséggel kötött megállapodás olyan garanciákat ad az önkormányzatnak, melyek birtokában biztonságosan tervezhető a város közoktatási feladatainak további színvonalas ellátása és fejlesztése. Az átszervezés a tanulók és a szülők részére ebben az esetben sem jelent aránytalan terhet.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek