2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

„A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja”

– a Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség között

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben elindult LHH fejlesztési programhoz kapcsolódva Magyarország 4 felsőoktatási intézményével együttműködve, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kísérleti programot indított. A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület által koordinált program megvalósításába Dr. G. Fekete Éva szakmai vezetésével bekapcsolódott a Miskolci Egyetem Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány (ÉMORKA) is.

A program célja a leghátrányosabb helyzetű térségek és a felsőoktatási – kutatási intézmények közötti munkakapcsolat kialakítása.

A programban a szikszói kistérségből jelenleg 11 település és 11 hallgató (Bsc., Msc és Ph.D. hallgatók több tudományterületről) vesz részt. 2009. november elején sor került egy terepbejárásra, a térségi igények felmérésére, ami segítette a megfelelő települések kiválasztását. Minden hallgató két települést vizsgál az általa kiválasztott témában.

A hallgatói kutatócsoport a   közösségfejlesztéssel, az  alternatív energiák felhasználásával, a   fiatalok letelepedésével, a  romák integrációjával, a  biogazdálkodással, a helyi termékekkel, a  foglalkoztatással, és a turizmussal foglalkoznak..

2010. tavaszán a tervek szerint megtörténik a kistérség értékei és az azokra alapozható fejlesztési lehetőségek feltárása és az eredményeknek egy kiállítás keretében való bemutatása. Ugyancsak ebben az időszakban elkészülnek a kistérség meghatározó személyiségeit bemutató interjú-kötet. Nyáron a hallgatók egy Falukutató Tábor keretében mélyítik el a térségre vonatkozó ismereteiket és dolgozzák ki javaslataikat. Így például az együttműködés során a partnerek kiemelten foglalkoznak az LHH programban szereplő 3 projektek előkészítésével, felmérésekkel való megalapozásával. A kiemelt projektek: a Pedellus program, a Közösségi foglalkoztatási program(ok) és az Egészségterv készítése.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás feladatai között szerepel a partnerek szakmai munkájának támogatása; térségfejlesztéshez kapcsolódó továbbtanulási tájékoztató szervezése a kistérség középiskolájában; az együttműködés megemlítése a szervezet dokumentumaiban; a helyi, illetve az országos sajtó tájékoztatása az együttműködésről; lehetőségek keresése az együttműködés bővítésére és meghosszabbítására. A programban résztvevő települések: Szikszó, Alsóvadász, Homrogd, Kupa, Felsővadász, Gagyvendégi,  Gagybátor,  Selyeb,  Kázsmárk,  Rásonysápberencs,  Léh.

A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet feladatai a következők: félévente munkaterv készítése a következő félévre; a kistérséghez, illetve általában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztéséhez kapcsolódó témakörök beépítése az oktatott tárgyak tematikáiba; OTDK-, illetve szakdolgozati témák kiírása a kistérséghez kapcsolódóan; szakmai gyakorlatok szervezése a kistérséghez kapcsolódóan. Továbbá a kistérség szakembereinek, közösségeinek invitálása a kistérségen kívüli rendezvényekre, konferenciákra, fórumokra félévente beszámoló készítése az eltelt félévről beleértve a sikerek és a kudarcok tömör értékelését, fő következtetések és ajánlások megfogalmazását is.

Az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány feladatai a következők: a hallgatói csoport terepmunkájának szervezése; nyári falukutató tábor szervezése a kistérségben; a kistérség értékeit és az azok hasznosítására irányuló ötleteket bemutató kiállítás szervezése; a kistérség és a régió fejlesztési szakemberei közötti párbeszéd kialakulását elősegítő Térségfejlesztési Szakmai Napok szervezése.

Az együttműködési megállapodás pénteken írták alá ünnepélyesen Szikszón, a  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar részéről      Dr.Kocziszky György, dékán az  Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány részéről Dr.G.Fekete Éva, ügyvezető és a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás részéről  Füzesséri József, elnök.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…