2024. 06. 24. hétfő

Iván
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék befejezte a Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület a humánszolgáltatási közfeladat-ellátás alapvető feltételeit megteremtette. A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A költségvetési támogatásokat szabályszerűen kezelte, és a forrásokat a humánszolgáltató intézményei működtetésére használta fel. A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal nem biztosította a közpénzekkel való gazdálkodás nyilvánosságát.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ellenőrzése

A négy magyarországi református egyházkerület egyike, a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 18. században alakult ki, mai formájában 1957-től működik és magában foglalja az egervölgyi (hevesi), borsod-gömöri, abaúji és zempléni egyházmegyéket. Az egyházkerületek élén püspökök állnak világi elnöktársukkal, a főgondnokokkal együtt. A jelenlegi püspök 2003-ban foglalta el hivatalát. A Tiszáninneni Református Egyházkerület a Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy. Tevékenységi köre egyházi tevékenység, gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2014. január 1-jén az egyházkerület, mint intézményfenntartó összesen tizenöt köznevelési intézményt működtetett Borsod-Abaúj Zemplén és Heves megyében. A fenntartott köznevelési intézmények száma 2016-ra – két iskola átvételét és egy intézmény integrációját követően – tizenhatra változott.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület megteremtette a humánszolgáltatási közfeladat-ellátás szabályszerű szervezeti és gazdálkodási kereteit, biztosította a költségvetési támogatások igénybevételének, felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a Kincstár felé a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A közfeladathoz rendelt költségvetési támogatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelte, és a forrásokat humánszolgáltatást végző intézmények működtetésére használta fel.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ellenőrzése

A Tiszáninneni Református Egyházkerület szabályszerűen meghatározta a humánszolgáltatási közfeladatot ellátó intézményei alapfeladatait, biztosította az intézmények közfeladat-ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeit. Az intézményi közfeladat-ellátás szervezeti feltételeinek és a szakmai feladatellátás kereteinek kialakítása a köznevelési intézmények esetében – a fenntartói érvényesítések elmaradása miatt – nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ellenőrzése

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ellenőrzési, értékelési és külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. A jogszabályban előírt közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségét nem teljesítette, ezáltal a köznevelési és szociális intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával – a jogszabályi előírás ellenére – nem számolt el a nyilvánosság előtt.

Az ÁSZ a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…