2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

A nyári szünidő kezdetétől egyre több diák vállal munkát, mellyel kapcsolatban az alábbi alapvető szabályok ismerete válhat szükségessé.
A Munka törvénykönyve szerint a 16. életévét betöltött személy létesíthet munkaviszonyt.
Az iskolai szünet időtartama alatt a 15. életévét betöltött általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában nappali képzésben résztvevő tanuló is vállalhat munkát többek között munkaviszonyban, iskolaszövetkezet tagjaként munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel), vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

Az egyszerűsített foglalkoztatás kivételével a felsorolt jogviszonyok esetében a díjazás személyi jövedelemadó köteles, amelyből a munkáltató 16%-os adóelőleget von le, a tanulókat pedig a következő év május 20-áig személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség terheli. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkabérből a foglalkoztató nem vonhat le adót és járulékot, a diáknak pedig nem kell keresetét bevallania, ha annak összege nem haladja meg a mentesített keretösszeget. A mentesített keretösszeg egy napra jutó összege 4.510 Ft. Az e feletti kifizetés esetén a keretösszeget meghaladó rész után a munkavállalónak bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet a foglalkoztatást követő év május 20-áig kell teljesítenie.

Fontos, hogy az iskolaszövetkezet tagjaként, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, így járulékfizetési kötelezettség nem terheli az ebből származó jövedelmet. Megbízási szerződés esetén járulékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a tárgyhavi jövedelem eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.

Részletes tájékoztató olvasható a NAV internetes oldalán (www.nav.gov.hu). Telefonos tájékoztatás a 06/40/42-42-42 telefonszámon kérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága


Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…