2024. 06. 25. kedd

Vilmos
1 EUR 394 HUF
1 GBP 465 HUF

ÉPÍTŐK NAPJA 2017

A Vasas Szakszervezet székház impozáns dísztermében, az Építők Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyén volt június 2-án az építők köszöntésére. Az építőiparban dolgozókat a kormányzat, a szakmai és tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara és a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték.

A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket és a szakmai szervezetek által alapított díjakat is átadtak. A 2017. évi Építők Napja ünnepi ülés védnökei: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár. Az ünnepi rendezvény Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke hagyományosan köszöntőjével kezdődött meg. A kamarai elnök emlékeztetett, hogy június első vasárnapja évtizedek óta az építők ünnepe. Köszöntötte a kormányzat megjelent képviselőit, a szervező társszervezetek képviselőit és az építők társadalmát. Elnöki megnyitójában elmondta, hogy az Építők Napja jeles ünnep az építésben, építésügyben dolgozók számára, amikor az egész ország köszönti az építőket, akiknek áldozatos szellemi és kétkezi munkájától függ épített környezetünk minősége. Az építés olyan tevékenység, mely évszázadok egymásra halmozódó tapasztalatait foglalja magába és fejleszti minden időben a kor igényeinek megfelelően. Szomorú tény, hogy az építőipari termelés értéke 2006 óta folyamatosan csökkent, kivéve a 2013-2015-ig tartó időszakot. 2016-ban a termelési érték 18,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a KSH legfrissebb adatai szerint 2017 februárjában az építőipari termelés nagy volumenű növekedést mutat, azonban nem kis kihívás az építésügynek – az alkalmazott szakemberek, mérnökök szempontjából – ezzel a fajta hektikussággal lépést tartani.
Köztudott, hogy az építési kereslet a többi iparág fejlesztési igényeiből, az infrastruktúra-fejlesztésekből, az intézményi és kereskedelmi építmények építéséből, a lakásépítésből és a meglévő lakás- és épület-állomány felújításából, átalakításából, korszerűsítéséből tevődik össze. Egyre sürgetőbb feladattá vált tehát a magánmegrendelői piac élénkítése. A kormány felismerte, hogy a lakásépítés élénkítése eminens feladat.  Az építésben érintett érdekvédelmi szervezetek régóta szorgalmazott javaslatait figyelembe véve a kormányzati intézkedések hatására a várt fejlesztések elindulhattak/elindulhatnak, és így végre elkövetkezhet az új lakások kínálati piaca. A kormány intézkedéseit e téren csakis üdvözölni lehet. De az erőteljes évkezdés mellett biztató, hogy az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene február végén 117,2%-kal meghaladta az előző évi, alacsony bázist. Az intézkedések hatását igazolják a lakásépítési adatok. A 2015-ben használatba vett lakások száma 7 612 db, 2016-ban 9 994 db volt, ugyanakkor biztató az a tény, hogy a kiadott új lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések száma 2015-ben 12 515, 2016-ban 31 559 volt. Elmondta, patrióta gazdaságpolitikára, az uniós támogatások racionális felhasználására, munkahelyteremtésre, és vállalkozásbarát intézményi szabályozásra van szükség. Magyarország gazdaságának fellendítéséhez a legfőbb adottságok egyike, a mérnöki szürkeállomány rendelkezésre áll, a mérnöki kamarák pedig fölkészülten várják a „társadalmi megrendelést”. A szakképzetlen társadalmi csoportokat az építőipar föllendülése visszavezetheti majd a munka világába, és alkalmat adhat a továbbképzésükre is. Ez utóbbi már társadalmi-szociológiai feladat. Az építés nem szűk szakmai kérdés, hanem össztársadalmi érdek. Az építés közösségformáló ereje lényeges az egész társadalom fejlődése szempontjából. Kiemelte, hogy egészen új világ van kialakulóban az új informatikai eszközök segítségével az építmények tervezése, megvalósítása és üzemeltetése során, gondolva az épületgépészetre és az okos házak kialakítására. Ezen gondolatok jegyében Kassai Ferenc megnyitotta a 2017. évi Építők Napja ünnepi ülést és felkérte a kormányzat és a szakmai szervezetek képviselőit köszöntőjük megtartására.
Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy 2014 óta tartozik a Miniszterelnökség felügyelete alá az építésügy. Úgy véli, hogy e rövid idő alatt történelmi lépéseket tettek az építésügy fejlesztése érdekében, aminek sikere a díjazottaknak is köszönhető. Kassai elnök úr által elmondottakkal egyetért, nem kívánja ismételni. Tolmácsolta Lázár János miniszter jókívánságait az ünnepi ülés minden résztvevőjének, kitüntetettjeinek kifejezte jókívánságait. Elmondta, hogy az építésben résztvevők kitüntetett figyelmet kell, hogy kapjanak a társadalom részéről.
Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy a gazdaság és az építőipar összefonódik. Tájékoztatást adott a nemzetgazdaság pénzügyi helyzetéről és az építést érintő forrás-keretekről, a beruházások növekedéséről is. Bízik abban, hogy az intézkedések elősegítik az építőipari termelés növekedését. A lakásépítés látványos fordulata, növekvő tendenciája, reményeik szerint töretlen lesz az egész évben és a jövőben is. A lakásépítés támogatása kihat az ország demográfiai helyzetére is. Említést tett a XIX. század fordulóján készült építményekről és úgy gondolja, hogy a mai kor is képes lesz kiemelkedő építményeket alkotni, a digitális technikák magasszintű alkalmazásával. Végezetül Varga Mihály miniszter nevében is gratulált a kitüntetteknek.
Dr. Gulyás András, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala főigazgatója örömét fejezte ki, hogy a hivatalukban dolgozó mérnökök részt vehetnek idén is az Építők Napja ünnepségen. Röviden szólt az 1999. évi NATO csatlakozásunk óta eltelt időszak munkájáról, a honvédelmi építmények szabályozási kérdéseiről. E szerint a honvédelmi építmények az általános szakmai szabályokon túl a nemzetbiztonsági előírásoknak is meg kell felelniük. Beszélt arról is, hogy a katonai építményeknél is megkezdődnek az épületenergetikai korszerűsítések. Kitért a Pápai katonai repülőtér építésére, valamint a migrációval kapcsolatos katonai építésekre. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter nevében köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a katonai építmények tervezőinek és kivitelezőinek a kiváló munkát. Köszönetet mondott a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának az együttműködés alapján adott segítségért.
Dr. Horváth Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Geoinformatikai főosztályának vezetője elmondta, hogy nemzeti célok nélkül nem lehet hazát építeni. Véleménye szerint az építőknek társadalmi összefogásra kell buzdítani. Megköszönte a kitüntettek munkáját, átadta Dr. Fazekas Sándor miniszter jókívánságait az ünnepi ülés minden résztvevőjének.
Kling Zoltán, a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztályának vezetője ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az építés volumene fokmérője a nemzetgazdaság fejlődésének. Hangsúlyozta, hogy a vízépítés és a vízgazdálkodás az építés része. Kitért a 2007-2014 év közötti Európai Uniós ciklus vízépítési eredményeire, a települési csapadék-vízgazdálkodás, az ivóvízminőség javítását célzó munkálatokra. Kiemelte a központi szennyvíztisztító, a Tiszai nagy tározó építését, de említést tett az árvízvédekezés eredményeiről is. Elmondta, hogy a kormányzati igény alapján a 2014-2020 közötti ciklus vízépítéssel, vízgazdálkodással kapcsolatos projektjeit elindították. Dr. Pintér Sándor miniszter nevében gratulált a kitüntetteknek.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakaszövetségének elnöke megköszönte az ünnepi ülés résztvevőinek, hogy az építők iránti tiszteletből elfogadták a szervezők meghívását és megtisztelték az építőket jelenlétükkel. Elmondta, hogy az ÉVOSZ üzenete a recessziós időkben az összefogás volt a köztestületek és civil szervezetek felé. A mai időben az ÉVOSZ üzenete, hogy a projektek megvalósítói fogjanak össze. Igyekezzenek az összefogás révén hazai generálkivitelezőkkel biztosítani az építéseket. Erre hívta fel a megrendelők figyelmét is; nem szükséges külföldről behozni generálkivitelezőt, mert a hazai építési vállalkozások is képesek a feladatokat megoldani. Kéri a tervezőket, hogy minél több magyar anyagot, terméket tervezzenek az építményekbe és kéri az építőanyag-gyártókat is, hogy minél több könnyen beépíthető terméket fejlesszenek. Hangsúlyozta továbbá a tervezők és kivitelezők felelősségét a laikus építtetőkkel szemben. Azt kívánja az építők társadalmának, hogy az elkövetkező 10 év is ilyen lendületű legyen, mint amilyennek az idei év ígérkezik.
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke köszöntőjében, felhívta a figyelmet, hogy az építőiparban nincs elegendő számú jólképzett szakmunkás, ugyanakkor soha nem látott feladatok állnak előttünk. Ezek megvalósítása miatt azonban véget kell vetni a hungaropesszimiszmusnak, előtérbe kell helyeznünk a hűséget és kötelességet a szűkebb és tágabb közösség felé. Idézte Radnóti Miklós „Nem tudhatom…” című versét. Példaként állította a költőt, aki bizonyságot tett a hazája iránti hűségéről.  
Pallagi Gyula, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakaszervezeteinek Szövetségének elnöke úgy vélte, hogy a hallott jó gazdasági eredményeket még nem lehet érzékelni az ágazatban dolgozók bérében. Reményét fejezte ki, hogy a lakásépítésekkel kapcsolatos intézkedések meghozzák a várt eredményeket. Jelenleg mintegy 30 ezer szakmunkás hiányzik az építőiparban. Perspektívát kell adnunk az ifjúságnak az építőiparban is. Az ifjúság nem akar az építőiparban dolgozni, mert a jövedelem lényegesen alatta van az országos átlagnak. Tennünk kell azért, hogy ez ne így legyen, fel kell keltenünk az igényt az építésért, hasonlóan más iparágakhoz, vonzóvá kell tennünk magunkat, de ahhoz össze is kell fognunk. Erre buzdította a jelenlévőket is. Az építőknek ki kell harcolni az erkölcsi és anyagi megbecsülés méltó szintjét.
A kitüntetések átadását követően Kassai Ferenc levezető elnök gratulált a kitüntetetteknek. Reményét fejezte ki, hogy jövőre ugyanitt találkozunk. Szózat elhangzása után ünnepi fogadásra került sor.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A kitüntetéseket Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át Juhász-Sala Péter, Báthory Sándor, Benedek Károly, Bodnár Gyula, Bődi Gergely, Cseh-József Gabriella, Duda Lajos, dr. Dudás Zsuzsanna Gyulainé Papercska Magdolna, Fischer Tamás, Kelemen László, Kemény-Beke Ádám, Kékesy Péter, Kocsis Lajos, Kovács Gábor, Langschadl János, dr. Magyar Zoltán, Mihálffy Gábor, Náray Balázs, Pánger László, Pilvein Balázs, Pintér Balázs, Poros Gyula, Sápi István, Szűcs Csaba, Szvoboda Péter, Téglás András Sándor, Valkony Károly Balázs, Vidovszky István, Zoltán Attila részére.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott Bakos László, Bálint Péter, dr. Dalmy Dénes, Frey Lajos, Grobál Károly, dr. Kiss Jenő, Ratskó István, Szalai Levente, dr. Temesvári Jenő és Tuczai Attila részére. A kitüntetéseket Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár adta át.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A kitüntetéseket Kling Zoltán a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály vezetője adta át Andó Mihály, Boda Balázs, Dunai Ferenc, Sándor László és Zsilák Tamás részére.
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A kitüntetéseket Horváth Gábor István, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály főosztályvezetője adta át dr. Csemniczky László, Gilyén Elemér, Kovács István, dr. Németh László és Németh Péter részére.
Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A kitüntetéseket dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke adta át Bordács László és Kanosik Ilona részére.

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter az Építők Napja alkalmából a Honvédelemért Kitüntető cím kettes fokozatát adományozta dr. Káldi Zoltánnak, emléktárgyat adományozott Szalai György úrnak, valamint dr. Havasi Zoltán nyugállományú alezredesnek. A kitüntetéseket dr. Gulyás András ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal főigazgatója adta át.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koji László Lechner Ödön Díjat adományozott Varga Mihály részére.
A Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozata Kardos Andor Díjat adományozott Lengyel Miklós részére.
Az ÉTE díjakat az Építéstudományi Egyesület elnöke, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor adta át. Alpár Ignác Díjban részesült Semmelweis Tamás és Uhrinyi Balázs. ÉTE Érdemrendben részesült dr. Kiss Zsolt István és Szulyovszky László. ÉTE Díjban részesült Diószeghy Miklós. ÉTE Tiszteletbeli Tag elismerésben részesült Dérné Ficze Judit.
A Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke, Asztalos István Szilikátipari Emlékérmet adott át Bobály János, Borbély János, Fabók Zsuzsanna, Kuhár László, Sápi Lajos és Tóth Lajos részére.
Az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége elnöke, Pallagi Gyula kitüntetést adott át Pusztai Krisztina és Szombath János részére.

Dubniczky Miklós

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek