2024. 07. 22. hétfő

Magdolna
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF
 • Főoldal
 • »
 • Gazdaság
 • »
 • Azért, hogy az orvos mindent rendben találjon, – avagy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének szabályai 2010. évben
Azért, hogy az orvos mindent rendben találjon, - avagy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének szabályai 2010. évben

Azért, hogy az orvos mindent rendben találjon, – avagy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének szabályai 2010. évben

Azért, hogy az orvos mindent rendben találjon, - avagy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének szabályai 2010. évbenManapság, ha orvoshoz megyünk nemcsak egészégi állapotunk vizsgálatára, hanem TAJ kártyánk érvényességének ellenőrzésére is számíthatunk. Azért, hogy a doktortól ez utóbbi területen is megnyugtató híreket kapjunk fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságunkat folyamatosan fenntartsuk. Mit kell erről tudni, mit kell ehhez tenni, hogyan kerülhetjük el a „piros lámpát”, – itt egy kis segítség:

 

A hatályos jogszabályok szerint, azoknak a magánszemélyeknek, akiknek rendezetlen az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya – annak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz – 2010. január 1-jétől havonta 4 950 Ft (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A járulékfizetés további feltétele, hogy a magánszemély a bejelentkezést megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a Magyar Köztársaság területén. Az egy éves időtartamba beszámít egy másik EGT tagállamában szerzett tartózkodási idő is, melyet az E104-es számú nyomtatványon a tartózkodási hely szerinti            tagállam illetékes biztosító szerve igazol le.

 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ezért nem kell járulékfizetésre bejelentkeznie annak   a magánszemélynek aki:

 • biztosított (pl.: munkaviszonyban álló személy, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó stb.)
 • táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, nyugellátásban, ápolási díjban, rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban stb. részesül
 • nevelési, oktatási, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója
 • szociális intézményben elhelyezett
 • fogvatartott
 • legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű vagy legalább 40 százalékban egészségkárosodott
 • önkormányzatnál nyilvántartásba vett hajléktalan
 • szolgálati időt nem keletkeztető nevelő szülői jogviszonyban áll
 • lakóhellyel, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező kiskorú magyar állampolgár, illetve lakóhellyel rendelkező kiskorú külföldi állampolgár
 • szociálisan rászorult és erről az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági igazolvánnyal rendelkezik
 • egészségügyi szolgáltatás megszerzésére megállapodást kötött
 • a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát.

 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve a jogosultság feltételeiknek megszűnését követően – passzív jogon – további 45 napig fennmarad a biztosítási jogviszony vagy a jogosultsági feltétel fennállásának időtartamától függően.

 

A járulékfizetési kötelezettséget a bejelentő lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz kell bejelenteni – 10T1011. számú nyomtatványon – a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül.

A fizetési kötelezettség megszűnését nem kell bejelenteni a 10T1011. számú nyomtatványon, ha a fizetési kötelezettség biztosítással járó jogviszony, illetve egyéni vállalkozás létesítése miatt szűnik meg.

Be kell viszont jelenteni a járulékfizetési kötelezettség megszűnését a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül 10T1011. számú nyomtatványon ha a magánszemély járulékfizetési kötelezettsége téves bejelentkezés vagy egyéb ok miatt szűnik meg (pl. nyugdíjat állapítanak meg részére, gyermekgondozási díjban, segélyben részesül stb.).

Az adatlap papír alapon 2 példányban, vagy elektronikus úton is benyújtható. Az adatlap az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető.

Az adóhatóság a beadott 10T1011. számú nyomtatvány benyújtását követően határozattal a havi járulékfizetési kötelezettséget előírja, majd a befizetéseket nyilvántartja.
A kötelezettséget az adatlapon megjelölt járulékfizetési kötelezettség kezdetének időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon)   kell      megfizetni, készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy átutalással az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlára (számlaszám:        10032000-06056229).

A 10T1011. számú nyomtatványon tett bejelentés alapján a bejelentő jogosulttá válik biztosítottakkal azonos módón, külön térítés nélkül az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére.

A járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, illetőleg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjáig áll fenn.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével kapcsolatban további felmerülő kérdések, problémák esetén az alábbi elérhetőségi helyeken lehet tájékoztatást, segítséget kérni:

 • személyesen:
  • az APEH ügyfélszolgálatain ügyfélfogadási időben
 • telefonon:
  • APEH Általános Tájékoztató Contact Center
   • kék szám (mobilhálózatból is hívható)
    • 40/42-42-42
   • mobilhálózatokból a kék szám
    • 20/33-95-888
    • 30/33-95-888
    • 70/33-95-888
   • 06-1-250-9500
   • külföldről: +36-1-250-9500

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek