2024. 04. 15. hétfő

Anasztázia, Tas
1 EUR 392 HUF
1 GBP 458 HUF

A Régió Park Miskolc parkolási Kft. ellenőrzése

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről
Az Állami Számvevőszék befejezte a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. gazdálkodásának 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a fizető parkolással kapcsolatos közfeladat ellátásának önkormányzati megszervezését hiányosságok jellemezték. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. feletti tulajdonosi jogait az előírásoknak megfelelően gyakorolta. A Régió Park Miskolc Parkolási Kft. vagyongazdálkodása összességében szabályszerű volt, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályok szerint teljesítette, hiányosság csak a vagyonnyilvántartásnál jelentkezett. A közérdekű adatok nyilvánosságát a társaság biztosította. Az adatok védelméhez szükséges feltételekről 2013-tól gondoskodtak. A kötelezettségek állománya azonban veszélyeztette a gazdálkodás stabilitását. A közfeladat bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt szabályos, és az ellenőrzés az árképzés terén is hiányosságokat azonosított.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. ellenőrzésére is sor került.
A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2004. március 1-jén a fizető parkolással kapcsolatos kötelező önkormányzati feladat ellátására a város közigazgatási területén. Az ellenőrzött időszakban a társaság feletti tulajdonosi jogokat az önkormányzat által 2006-ban létrehozott Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. kizárólagosan gyakorolta. A társaság elnevezése 2016. szeptember 7-től „RÉGIÓ PARK MISKOLC” Parkolási Nonprofit Kft.-re változott, majd megszűnését követően, 2017-től általános jogutódja a MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. lett.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A 2014 októberétől hatályos közszolgáltatási szerződés tartalma azonban alapvetően nem felelt meg az előírásoknak, mivel az elszámoltathatóság feltételei nem álltak fent. A Régió Park Miskolc Parkolási Kft. feletti tulajdonosi jogait a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta, ennek keretében eleget tett a beszámoltatási és felügyeleti rendszer működtetési kötelezettségeinek.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. rendelkezett a működéshez szükséges szabályzatokkal, ugyanakkor az értékelési szabályzatot késedelmesen, a számlarendet pedig nem az előírásoknak megfelelően készítette el. A vagyonnyilvántartás vezetése nem felelt meg a jogszabályoknak, mivel a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás egyezőségét nem biztosították teljes körűen. A beszámolási kötelezettséget az előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítették.

A társaság közzétételi kötelezettségét teljesítette. 2013-ban elkészítették az adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzatot – mely tartalmazta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályokat –, továbbá belső adatvédelmi felelőst neveztek ki. A kötelezettségállomány mértéke és szerkezete veszélyeztette a Régió Park Miskolc Parkolási Kft. gazdálkodási stabilitását. A bevételek, valamint a költségek és ráfordítások elszámolása nem volt megfelelő. A követelésállomány kezeléséről alapvetően az előírásoknak megfelelően intézkedtek, hiányosság az éven túli követelések nyilvántartásánál és az értékvesztés elszámolásánál jelentkezett. Az ellenőrzés az árképzés terén hiányosságokat azonosított, mivel a várakozási díjra vonatkozó javaslatot nem támasztotta alá költségkalkuláció.

Az ÁSZ jelentésében a társaság általános jogutódja, a MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének négy, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Debrecen Business Forum 2024
A Kelet-magyarországi régió fejlődésének új perspektíváiról csaknem 300 üzleti szereplő - köztük a legnagyobb multinacionális vállalatok hazai vezetői…

További cikkek