2024. 06. 20. csütörtök

Rafael
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzése

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzése

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának ellenőrzéséről
Az Állami Számvevőszék befejezte a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 és 2014 között a feladatellátást az előírásoknak megfelelően szervezte meg, tulajdonosi jogait vagyonrendeletének megfelelően gyakorolta. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. vagyongazdálkodásában az üzletrészek átruházása és megszerzése, a Társaság legfőbb szervének döntése nélküli ügyletek miatt, nem volt szabályszerű. Az előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette, az adatok védelmét és átláthatóságát biztosította. A Társaság és tagvállalatai kötelezettségállományának nagysága kedvezőtlen volt a gazdálkodás stabilitása szempontjából. Az ellátott feladatok bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt, az önköltségszámítás és az árképzés megfelelt a belső előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzésére is sor került.

A társaság alapításának célja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok egységes irányítását megvalósító holdingszervezet létrehozása volt. A társaság feladata a cégcsoportba tartozó tagvállalatok működési hatékonyságának, eredményességének és átláthatóságának javítása, illetve ennek keretében – egységes stratégiai irányítás és kontroll kialakításával – a (köz)szolgáltatások színvonalának javítása, és a városfejlesztésben való közreműködés volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a feladat-ellátást az előírásoknak megfelelően szervezte meg. A társaság feletti tulajdonosi jogait az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően gyakorolta, ennek keretében eleget tett a beszámoltatási- és felügyeleti rendszer működtetési kötelezettségének.

A társaság az előírt szabályzatokat az önköltség-számítási szabályzat kivételével határidőben elkészítette, azok összességében megfeleltek az előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodásában nem volt szabályszerű, hogy egyes üzletrészek átruházása és megszerzése során nem szerezték be a tulajdonos jóváhagyását, arról szabálytalanul, saját hatáskörben döntöttek. A belső ellenőrzési rendszer nyilvántartási hiányossága miatt nem támogatta megfelelően a belső ellenőrzési megállapítások hasznosulását. Az előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítették; a mérlegadatokat leltárral alátámasztották. Az adatok védelmét és átláthatóságát biztosították.

Az adósságállomány 90%-a az ellenőrzött időszakot megelőzően keletkezett, azonban az eladósodottság mértéke az ellenőrzött időszakban tartósan magas, a gazdálkodás stabilitása szempontjából kedvezőtlen volt.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság bevételeinek, ráfordításainak, beruházásainak és felújításainak elszámolása szabályszerű volt. A társaság által a tagvállalatoknak nyújtott menedzsment és szakértői szolgáltatások önköltség-kalkulációja és árképzése megfelelt a belső előírásoknak.

Az ÁSZ jelentésében a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának négy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek