2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 390 HUF
1 GBP 464 HUF

A Köztartozásmentes Adózói Adatbázis előnyei

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján megtalálható nyilvántartás, amely azoknak az adózóknak a nevét, elnevezését, adószámát tartalmazza, akik/amelyek az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
a)    a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozásuk, valamint köztartozásuk;
b)    nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozásuk;
c)    nyilatkozatuk és az adóhatóság vizsgálata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek/tettek;
d)    adószámukat nem függesztették fel;
e)    nem állnak csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
f)    csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
g)    nem minősülnek adó megfizetésére kötelezettnek.

A Köztartozásmentes Adózói Adatbázis legnagyobb előnye, hogy az adózónak nem kell nemleges együttes adóigazolást beszereznie.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan például, akkor is kifizethető a számla ellenértéke, ha a vállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a)    az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b)    az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Nem szükséges továbbá az adóigazolás bemutatása a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés esetén – a teljesség igénye nélkül – az alábbi eljárásoknál:
– Alapítás alatt lévő pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés
– Kincstári vagyonértékesítés
– Személyszállító szolgáltatás engedélyezése
– Temetkezési szolgáltatás alapítás
– Felszámolók névjegyzékébe való felvétel
– Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezése
– Utazásszervező és utazásközvetítő tevékenység nyilvántartásba vétele
– Postai szolgáltatások engedélyezése
– Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékébe való felvétel
– Sport célú ingatlanok elidegenítése, terhelése
– Haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezése
– Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működésének engedélyezése
– Szociális foglalkoztatás engedélyezése
– Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott támogatás igénybevétele

A Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba történő felvétel az adózó erre irányuló kérelme alapján történhet. Az adóhatóság a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján veszi fel az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, amennyiben megfelel az előírt feltételeknek.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem illetékmentes és kizárólag elektronikus úton nyújtható be a 12UK21 számú nyomtatványon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Állatkínzás Kerekhegyen
Négy kutyát tartott az éhhalál közelében egy miskolci nő. Állatkínzás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 40 éves helyi nőve…