2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
DONÁCIÓ-ÉLETMENTŐ SZERVEINK

DONÁCIÓ-ÉLETMENTŐ SZERVEINK

DONÁCIÓ-ÉLETMENTŐ SZERVEINKAz orvostudomány rohamos fejlődésének köszönhetően, az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb
tudományos vívmánya a szervátültetések klinikai megvalósítása. Ezt megelőzően, mondhatjuk,
hogy minden olyan beteg meghalt, akinek valamelyik életfontosságú szerve bizonyos okok
miatt –betegség vagy baleset miatt, elpusztult. A különböző orvosi szakmák kutatóinak és
klinikusainak együtt működő munkája megalapozta és lehetővé tette a szervátültetés kifejlesztését, és eredményes véghezvitelét.

Ezzel a témával kapcsoltban kérdezzük dr Váczy Jánost, a MISEK Kft Eü Központ  diósgyőri- telephelyén működő Anestesiológiai és Intensív- therápiás osztály szakorvosát

Egy kis történelmi visszatekintésként, mikortól számíthatjuk az első sikeres szervátültetést?
A művese felfedezésével, és az1954-ben Bostonban elvégzett egypetéjű ikrek közötti sikeres veseátültetéssel megnyílt az út a vesebetegek életbe tartása, és teljes rehabilitációja előtt.   Az 1960-as évektől végeztek cadaver /agyhalott/ veseátültetést, majd ezt követte a máj, a szív és a hasnyálmirigy átültetése is. A 80-as évektől nagy előrelépésnek számított a kombinált szív-tüdő, majd a két tüdő együttes átültetése, amit később követett a vékonybél transzplantációja is. A csontvelő átültetése/sejtek transzplantációja/  is hasonló fejlődésen ment át. Az 1990-es évektől további fejlődést hoztak a molekuláris biológia óriási előrelépése, a megszerzett klinikai tapasztalatok és a begyakorlott  sebészi  technikáknak .Ma már klinikai rutinnak számít a szerv  transzplantáció így ennek köszönhetően nagy számú beteg él átültetett szervvel a világban.

Kik azok a betegek, akik szerv transzplantációra szorulnak?

Azok a betegek, akiknek valamely létfontosságú szerve- vese máj, szív, tüdő-többé már nem képes ellátni a feladatát, ezért donor szervre lenne szüksége. Ezek a betegek a még hátralévő életük  során, óriási  pszichés  és fizikai megterhelésnek vannak  kivéve .Egy reménysugár  van  csak  előttük ,a  donáció.  Ezzel nem csak az életminősége javulna, de helyre állna az  egészsége, az  ereje, a  zavartalan  családi  élete,  de  egyenrangú tagja lenne a  társadalomnak is.

Mit jelent a donáció?

Szervadományozást jelent, szerv, szervek kivétele más emberbe való beültetés céljából. A latin „dono”-szóból  ered, azt jelenti, hogy adok, adományozok valakinek. Ajándékot adni jó cselekedet, jót tesz valakinek örömet szerez vele a másiknak. Szervátültetés vonatkozásában- örömet szerez azzal, hogy valamilyen szervét magából másnak adja, ezzel megmentse, illetve elviselhetőbbé tegye az így megmentett további életét. Azt a személyt, aki az   eltávolított szervet  gyógykezelés  céljából megkapja, recipiens-nek befogadónak nevezzük.

Többféle donor típusról is beszélhetünk?- mivel  gyakran hallani, hogy  testvérek , rokonok házaspárok  felajánlják bizonyos szerveiket a szeretteiknek.

A  szerveket  átültetés  céljából  élő és cadaver /agyhalott/ donorokból nyerhetünk. Élő donor az  a személy, aki szervet  adományoz  még  életében ,egy másik embernek, beültetés céljából. Élő személy csak páros szervet,/ vese tüdő/  illetve a szerv egy részét /máj  csontvelő/  adományozhatja, amelyeknek eltávolítása jelentősebb funkciókiesést nem okoz nála. Szervet csak cselekvőképes személy adományozhat .Az élő donációnál lehetnek rokonok, de nem rokonok is de itt bizonyítani kell, hogy szoros érzelmi kapcsolatban állnak. Ez esetben a donor és a  recipiens együttes kérelmét a kórház etikai  bizottsága tüzetesen  megvizsgálja. Ha hozzájárul. Akkor végezhető el   a  donáció. A magyar  törvények  előírják, hogy a  szervadomány legyen  önkéntes ,minden kényszer és anyagi ellenszolgáltatás nélkül történjen. A donornak, erről közjegyző előtt kell nyilatkozni.

Kik azok a  személyek, akik  Magyarországon  alkalmasak élő donornak?

Hazánkban a törvény nem tiltja  a nem rokonból  történő átültetést, de nálunk a legnagyobb százalékban  vérrokonból  történt – testvér, szülő-gyerek, de elfogadják  donorként a házaspárokat is. .Nálunk az átültetések kb.4-5%-a történik élő donációból, míg a  skandináv országokban, Norvégiában, ez 50-55%-ra tehető. Az  élő donor alkalmasságát, számtalan immunológiai  és  klinikai  vizsgálattal  állapítjuk meg. A donor életkilátásai a műtét után nem változnak, rizikója nagyon kicsi, becsült halálozás 0,1%.  A gyermek májátültetések  kb. fele , élő donorból történik.

A cadaver donoroknak milyen  kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy szerveik alkalmasak  legyenek a további felhasználásra?

A biztonságos és sikeres eredmény elérése érdekében, jó állapotban lévő, funkcionáló  képes szerveket  kell eltávolítani, és ezeket így megőrizni a beültetésig. A szív 100%-ban a vese 70-60 a máj,  és a tüdő is csaknem 100%-a  cadaver  donációnak. Ezek  a   donorok általában   balesetet, izolált  koponyasérülést, vagy koponyaűri  vérzést szenvedett betegek közül kerülnek  ki. Az  általános  donoralkalmasság   kritériumai, többek  között, a jó szívműködés , megfelelő vérnyomás, és az agyhalál  beállta.

Bizonyára nem mindenki alkalmas donornak. Melyek lehetnek a kizáró tényezők?

Igen! – ilyen kizáró okok  például az  aktív  TBC, HIV-fertőzésre  utaló anamnézis , szepszis ,az  átvihető fertőző betegségek, a hepatitis B, autoimmun-betegség  ,insulinos  cukorbetegség ,különböző anaemiak  /vérszegénység/ rosszindulatú betegség is kivéve az agytumort  és  a  basaliomát, de  még  lehet  más  egyéb is. Az  életkor  is  relatív kontra indikáció,  ami  75. év.

Mikor lehet kijelenteni, hogy a beteg az  agyhalál  állapotába  került, milyen tünetei vannak, illetve  nincsenek?

Az  agyhalál kritériumai az  utóbbi  15-20 évben alig változtak . Egy  orvos csoport  egymástól  függetlenül , egybehangzó véleményét  veszik  figyelembe ,amit a kórkép és a fizikális vizsgálat alapján  jelentenek ki Az  agyhalál  megállapításának  két  fontos  szempontja  van  A  felismerés és az észlelés. De  vannak  kizáró körülmények  amiket  tisztázni  kell,  például,  hogy  nincs- e mérgezés ,gyógyszerhatás  shochos –állapot  különböző eredetű kóma, lehűlés ,ha a  test  hőmérséklete  35C fok, vagy alatta van..Az agyhalál beálltát, szigorú szakmai protokoll alapján, többszöri megismételt vizsgálat elvégzése  után  állapítják meg.Természetesen a donorokat az  agyhalál megállapítása  után is kezelni kell a szervek eltávolításáig, megtartva a vitális  funkciókat. .Megfelelő systolés  vérnyomás kellő vizelet kiválasztás ,normál  vérgáz értékek, ha  hosszabb ideje van lélegeztető gépen  felmerülhet az antibiotikum adása, vérzésveszélynél  transzfúzió .Figyelni kell a 36C fok feletti testhőmérséklet  betartására,  előmelegített infúsiók   adása  melegített  takaró paplan.   

Európában,  de  Magyarországon   is  a  szervkivételt , tőrvény  szabályozza.  Hogy  szól  ez  a  törvény, és  hogyan lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni?

A magyar állampolgárok életükben tehetnek nyilatkozatot, rendelkezhetnek testükkel, haláluk, vagy  visszafordíthatatlan  agyhalál  állapotába   kerülés  esetére is. A szerv és szöveteltávolítás elleni tiltakozás lehetőségét az egészségügyi törvény adta, módját a hatályos 18/1998.(XII.27.)  EüM  rendelet  szabályozza.Az   Országos  Transzplantációs   Nyilvántartás  tartja  nyílván  azon  személyek adatait, akik életükben  rendelkeznek  arról, hogy esetleges  haláluk után a testükből szerveiket és szöveteiket  ne távolítsák el, és szeretnének  bekerülni   az  országos számítógépes  adatbázisba  .A  tiltakozó nyilatkozat, bármikor visszavonható, ha például az illető, egyik családtagjának, testvérének  szeretné adni az egyik veséjét.Hazánkban   a   szerv  kivételt ,a  szervátültetést és az agyhalált, már 1972-ben  törvény  .szabályozta.  Az   agyhalálra  vonatkozólag   korszerűsítve változtatták 1998-ban.
Európában a  donációnak  kétféle  formája  lehetséges. Az  egyik, a   feltételezett  beleegyezés  törvénye, ami  azt  jelenti, hogy  a szervek mindazokból  eltávolíthatók,  akik  ez  ellen  életükben nem tiltakoztak.  A  másik   a pozitív beleegyezés ,amikor a személy, még életében  kijelenti, hogy halála után a szervei eltávolíthatók.  Ebből az új magyar törvény,  megtartotta  a  feltételezett beleegyezést, de a tiltakozás hiányáról, meg kell győződni. Régebben a beteg iratai között keresték a tiltó nyilatkozatot.  Most  a  donort  jelentő osztálynak  kell  megkeresnie ezt a nyilatkozatot  telefonon  pontos adategyeztetéssel  a  központi  nyilvántartásban,  és meggyőződi  arról ,hogy  az  adott  személy  életében  tiltakozott-e, vagy  sem.  De,  régebben  1998-ig  a  törvény  azt  is előírta,  hogy  a  hozzátartozót  is  meg  kell   kérdezni, hogy  tud-e  róla,  hogy  a  beteg  tiltakozott-e  még  életében , hogy  a  szerveit  eltávolítsák./ .az úgynevezett  „nem hozzájárulás „ címén  a  donorok  30%-a elveszett / Sok  félreértés  adódott,  a törvénynek  ezt  a  részét- hogy  a  hozzátartozó hozzájárul-e? a  parlament  1999-ben  képviselői  javaslatra  módosította. Tehát,  ma  már  nem  kell  megkérdezni  a  hozzátartozót, de tájékoztatni  kell  a  donáció tervéről,  illetve  annak már  bekövetkezett  voltáról.De, azt nem tiltja a  törvény,  hogy  a  hozzátartozókkal  elbeszélgessünk –  mondja   Váczy  doktor .A   betegek az  esetek döntő többségében, hirtelen fellépő, gyors lefolyású baleset vagy  trauma  következtében  kerülnek  olyan  állapotba,  hogy  felmerül  a  donorrá válás lehetősége .Ilyenkor  a  hozzátartozóknak  hihetetlenül  nagy  lelki  megterhelést  kell elszenvedniük  Nagyon  fontos  az  együtt  érző,  empatikus  hozzáállás ,és  kiemelt  szerep  jut  az  ápoló  személyzet  munkájának is Vannak „segítők” is / neurológus   pszichiáterek/ – elmondjuk hogy  a betegnek  már nem fáj semmi, nem érez  semmit, nem gondolkodik, és hogy tovább élhet másokban.  Egy   beteg  akár  öt-hat ember életét  is  megmentheti  / A  szívátültetettek 100%   agy halott  donorokból   kerülnek  ki./  
 

Nem  tudhatjuk,  mit  hoz  a  jövő, ha  eljön  az  út  vége  menni kell , de  van  lehetőség  a tovább  élésre!   Szerettünk, halála után is túlélhet valakiben, általa, vele !

 

Gáll Márta

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek