2024. 07. 15. hétfő

Henrik, Roland
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Múzeumok éjszakája Miskolcon

Megtekinthető kiállítások a Múzeumok Éjszakája időtartama alatt:
(17:00-től 02:00-ig)
Képtár:
• A titkos és a publikus
o A múzeum kiállítása Kövesi István és dr. Petró Sándor műgyűjtők egymással több
szempontból is párhuzamba állítható képzőművészeti gyűjteményeit mutatja be.
o A látogatókat szimbolikus értelemben a két műgyűjtő fogadja. A bevezető szakaszban
Kövesi István és Petró Sándor személyével, élettörténetével ismerkedhetünk meg.
Bepillantást nyerünk otthonaikba, ahová megpihenni, feltöltődni tértek, s amelyeknek
legfontosabb „berendezése” maga a gyűjtemény volt. Az egyéni életutak a történelmi
és műgyűjtéstörténeti háttéreseményekkel párhuzamosan, dokumentumfotókkal
illusztrált idővonal mentén követhetők végig.
o A tárlaton többek között Lotz Károly, Perlmutter Izsák, Gulácsy Lajos, Koszta József,
Rippl-Rónai József, Csók István, Egry József, Czóbel Béla, Vaszary János, Aba-Novák
Vilmos és Szőnyi István művei tekinthetők meg.

• Miskolc anno
o A Miskolc anno című kiállítás anyaga gyűjtői tevékenység eredményeként állt össze
karakteres kollekcióvá. A műgyűjtő jelen esetben a miskolci múzeum, melynek
elhivatott munkatársai az 1920-as évektől kezdve évtizedeken át tervszerűen
szerzeményezték a régi várost ábrázoló festményeket. E tematikai egység
kialakításának és gazdagításának legfőbb szorgalmazója Leszih Andor (1880–1963)
múzeumigazgató.
o A kiállítás időutazás a két világháború közötti Miskolcra. A képzőművészeti alkotások
városrészek szerinti elrendezésben kerülnek bemutatásra, mindemellett a témakörhöz
kapcsolódó tárgyi emlékek és dokumentumok is helyet kapnak. A tárlat a felfedező
típusú kiállítások modelljét kívánja követni, lehetőséget kínálva arra, hogy a régi
városrészek összevethetők legyenek a mai állapotokkal.

Pannon-tenger Múzeum:
1. Dinók Földjén – MezoZOOikum
2. Őserdei ösvényeken – A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora
3. A Kárpátok ásványai

A részben földbe süllyesztett, kétszintes, közel 900 m2 alapterületű „Pannon-tenger Múzeum”
Kiállítóépület 2013 novemberében két természettudományos témájú, állandó kiállítással nyitotta meg
kapuit a nagyközönség előtt. Az „Őserdei ösvényeken – A bükkábrányi mocsárciprus–erdő és kora”
című, sok interaktív elemet tartalmazó tárlat az ősfák történetére építve mutatja be a miocén
földtörténeti kor (23–5,3 millió év) szárazföldi és vízi növény- és állatvilágát, földtani
fejlődéstörténetét.

3

„A Kárpátok ásványai” című tárlat a mintegy 1500 km hosszú hegységvonulat eddig ismert 1300 ásvány
fajtájából ezret vonultat fel. A rendszeres és tervszerű gyűjteményfejlesztésnek köszönhetően a
Herman Ottó Múzeum rendelkezik az egyik legnagyobb hazai ásványgyűjteménnyel (kb. 40000
példány)
2019-től a Kiállítóépület kínálata a „Dinók földjén – MezoZOOikum” című állandó tárlattal egészült ki.
Az új kiállítás, mely a korábbiakhoz hasonlóan kétnyelvű, interaktív, család- és gyerekbarát, egyedi
látványvilágán keresztül a dinoszauruszok korába, azaz a mezozoikumba (251–66 millió év) kalauzolja
a látogatókat. A kiállítás kimondatlan mottója: „Érints meg! Mozgass meg! Nyiss ki! Szagolj meg!
Játssz!”

Herman Ottó Emlékház:
Herman Ottó és felesége, Borosnyay Kamilla egykori nyaralójában, a Peleházban maga a házaspár
fogadja a látogatót. Az emlékházak szokásos életrajzi megközelítéséből kilépve, a hangulatos nyaraló
mindennapjait és a felfedezésre váró természeti csodákat mutatja be a kiállítás. Az emlékházak műfaja
erősen korlátozott, éppen ettől izgalmas „muzeológiai terep.” Az épület, az életrajz, a lokális
kötődések, a személyes tárgyak, az eredeti bútorok, a fotók és a történetek adottak – az értelmezés, a
hangsúlyok, a narratíva és a nézőpont azonban időről időre változik. A berendezés valódi és működő,
a korabeli (illetve korhű) bútorok se nem díszletek, se nem műtárgyak, hanem funkcionális teret
alkotnak. A két szoba egy-egy ülőgarnitúrájába letelepedve, az írónő Borosnyay Kamilla mesekönyveit
lapozgatva, a kettejük kapcsolatát és meghitt családi miliőjét láttató fotók és idézetek között érkezünk
meg lélekben is a Peleházba.

Régészeti Látványraktár:
Az országban egyedülálló Régészeti Látványraktár nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Miskolcon.
A Herman Ottó Múzeum régészeti leletanyaga ipari környezetben lett tálalva úgy, ahogy korábban csak
egy dolgozó láthatta. Raktári környezetben nézhetjük meg a “Találmányok a földből” interaktív
kiállítást, ami arra kérdésre ad választ, hogy hogyan kerül be egy régészeti lelet az ásatástól egészen a
kiállításig. Az ide kiválasztott tárgyak eddig is a Herman Ottó Múzeum raktárában voltak, azonban most
egy új és izgalmas környezetben hozzáadott magyarázattal kerül a látogatók elé. Az ide érkező vendég
bepillantást kap a régész szakma fáradtságos és értékteremtő munkájába.
A kiállításon központi szerepe van a négy nagy magyar géniusznak, akiket a múzeum összeköt és
miskolci kötődéssel is rendelkeznek. Ők Marjalaki Kiss Lajos, Leszih Andor, Móra Ferenc és Móricz
Zsigmond.

Miskolci Galéria Rákóczi-ház:
• Enyém, Tiéd, Miénk című tárlat (Art coaching programmal)
o 20:00.01:00 – Együttérzési próbálkozás”
▪ Art coaching az ENYÉM-TIÉD-MIÉNK sorozat Családban marad című
kiállításában. A tárlat képei, a hívó szóként értelmezhető képcímek, a műalkotások

4

által létrehozott világ inspiratív módon járul hozzá új dimenziók felfedezéséhez. Ez
a közeg segíti a résztvevőket abban, hogy izgalmas kalandozást tegyenek, az ÉN, a
TE és a MI, családi kapcsolatokról, kötődésekről mesélő, érzelem dús világában.

• III. Hangszín kiállítás (múzeumpedagógiai programmal)
o 17:00:01:00 – Hangos-színes kalandok – múzeumpedagógiai játék a III. Hangszín
kiállításban A kiállításhoz kapcsolódó interaktív feladatok korosztályi bontásban. A
gyerekek a műalkotások között sétálva, azokat kipróbálva, a fantáziájukat használva
oldhatják meg a játékos feladványokat. A helyes megfejtők ajándékot kapnak és saját
maguk is alkothatnak.

• Horváth Kinga: Rejtőző történetek című tárlata:
o „Grafikai lapjaimon, rajzaimon, fotóimon – több mint két évtizede – létező, vagy mára már
csak létezett kapuk, lépcsők, kőfallal határolt utak, sajátos történetű és atmoszférájú terek,
természeti képződmények, emberi tevékenység nyomait is őrző tájrészletek jelennek meg
eredeti környezetükből kiragadva, a kifejezés érdekében formálva, hogy a jelképek
világába vezetve személyes gondolatok, érzések közvetítőivé válhassanak. Önálló múlttal,
kulturális vonatkozással, közeggel rendelkező motívumok, téri szituációk ezek, amelyek
szeretném, ha munkáim révén barangolásra, felfedezésre, elmélkedésre, döntések
meghozatalára késztetnének és mesélnének az emberről, életének állomásairól,
környezetéhez való viszonyáról, valamint beszélnének felelősségéről.” Horváth Kinga

• Ferenczy Zsolt: Jegyzetek a partról című kiállítása:
o Ferenczy Zsolt Jegyzetek a partról című kiállítását alapvetően papír alapú munkák alkotják,
méghozzá döntően A/3 és A/4 méretűek, melyekkel a legtöbbet találkozhatunk a
mindennapi élet ügyes-bajos dolgain át a firkák és jegyzetelések mellett. Talán az ilyen
méretű papírok végzik küldetésüket legnagyobb mennyiségben a kidobandó dobozok
mellett a kukában. A papíron megjelenő motívumok a kidobásra ítélet régi újságok
illusztrációinak, valamint a szabad asszociációk és gesztusok képekké konstruált
kollázsszerű recycling lenyomatai. Az alkotó korábbi, hasonló témájú nagyméretű
dobozrajzainak sorozatait folytatja kisebb méretekben, ahol sajátos bepillantást
kaphatunk az ember és természet különös kapcsolatáról.

5

Programok a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai főépületében:
• 17:00 – Viszóczky Ilona – Baranyi Mária: Szentistváni matyó hímzés – kötetbemutató: (I. emelet
terasz):
o A szentistváni matyó hímzést bemutató friss kötet az eddigi etnográfiai kutatás eredményeire
alapozva, az elmúlt évek során a helyiek által megőrzött emlékeket is feltárva összegzi a
szentistváni matyó hímzés jellegzetességeit és ismerteti annak változásait és stíluskorszakait.
A múzeumi textileket bemutató színes műtárgyfotók és archív felvételek hozzájárulnak az
áttekintés teljességéhez.
• 17:00-18:00 – Szitu van! Szituációs játék a Miskolc Anno című kiállításban vállalkozó kedvű
csapatoknak. (Miskolc annoban):
o Keltsük életre együtt a ’20-as, ’30-as évek Miskolcának utcáit! Engedd, hogy beszippantson a
múlt, és éld át a „boldog békeidők” hangulatát! Ha kíváncsiságod kalandvággyal párosul, itt a
helyed akár szereplőként, akár közönségként! Érkezhetsz a családoddal, vagy baráti
társaságoddal, de akkor sem maradsz szerep nélkül, ha egyedül jönnél.
• 18:00 – Az érték összeköt – a 125 éves Herman Ottó Múzeum gyűjteményeinek története: (I.
emelet terasz):
o Az érték összeköt című képes album tizenkét fejezetben mutatja be a miskolci múzeum
gyűjteményeinek történetét, legszebb műtárgyait, legérdekesebb történeteit, a
múzeumtörténet legfontosabb szereplőit és emblematikus épületeit. Az ásványtantól kezdve
a földtörténeten és a régészet át a kortárs képzőművészetig ível a kötet mondanivalója, olyan
különlegességekkel, mint a numizmatikai gyűjtemény vagy a fotótár eddig szinte ismeretlen
története. 352 oldalon huszonegy szerző meséli el a Borsod-Miskolci Múzeum kezdeteitől
napjainkig az egyes tudományágak és művészeti területek múzeumi örökségét. A Bársony-házi
„szakóca”, a karosi honfoglalás kori tarsolylemez, vagy Csontváry „Öreg halász” című
festménye csak a jéghegy csúcsa: a Herman Ottó Múzeum tizenkét gyűjteménye milliós
nagyságrendben őriz műtárgyakat és leleteket. A több mint négyszáz fotóval megjelenő könyv
különleges kiadvány, mindössze néhány hasonlót találunk az elmúlt évtizedek múzeumi
könyvkiadásában.
• 19:00 – Találkozások – A titkos és a publikus tárlatban Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház
igazgatója tart szubjektív tárlatvezetést:
o „Béres Attila a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, rendező, színész és matematikus. Ez így
már önmagában is paradoxonnak tűnhet, azonban megismerve Attilát, pillanatok alatt
természetessé válik, hogy lehet valaki matematikus és színházcsináló is egyben.”
(SzínházOnline2023). Olvasva e sorokat már nem is tűnik meglepőnek, hogy Béres Attila ezúttal
“tárlatvezetőnek” áll. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a színház világa és két
magángyűjtemény, két szenvedélyes gyűjtő sorsa? A miskolciak színháza túl van a 200. ünnepi
évadán, a múzeum idén 125 éves, ez is apropója annak a különleges vállalkozásnak, hogy a
színházi direktor ezúttal a nemrég nyílt Képtár kiállításában tart majd szubjektív tárlatvezetést,
amelynek fő gondolata a művészetek közötti átjárhatóság és a kultúrabtöbbféle műfajában a
kapcsolódások fontossága.
• 20:00 – Kortársunk, a hamisító… – Végvári Zsófia előadása (PTM-Ásványtár)
o A Festményvizsgálati Laboratórium vezetője, Végvári Zsófia 2005 óta foglalkozik festmények
természettudományos vizsgálatával a legkorszerűbb elemzéseket és eredményeket biztosító
műszerpark segítségével, mely technikai felszereltség egyedülálló és rendkívüli mind hazai,

6

mind Közép- Európai viszonylatban egyaránt. Kizárva minden spekulációt, szubjektív
véleményt és megállapítást, professzionális műszerek mérési adataival, valamint fizikai és
kémiai vizsgálatokkal alátámasztott, komplex eredményeket nyújt át megrendelőinek, mely
egyetemes nyelve révén nemzetközi viszonylatban is értelmezhető és megkérdőjelezhetetlen
dokumentációjává válik a vizsgált festménynek.
• 20:00 – Fedor Vilmos miskolci legendái (Miskolc anno):
o Fedor Vilmos Miskolc legnagyobb lokálpatriótájaként ismert, nevéhez jónéhány Miskolc
imázsát alakító kezdeményezés kapcsolódik. Számos közismert embert csábított a városba a
“Vendégségben Miskolcon” sorozatával, hozzá köthető a “Kultúra várost épít” szlogen, nagyívű
vállalkozása volt az Európa Kulturális Fővárosa pályázatra beadott fejlesztési koncepció a 2000-
es években. Több könyve is megjelent, amely a település múltjával foglalkozik. Méltán
népszerű a Csorba Piroska szerzőtársával jegyzett Miskolci legendák és a színház 200 éves
fennállásának ünnepére megjelentetett Színház a város tenyerén című kötet. A Múzeumok
Éjszakáján a Képtár új kiállításában, a Miskolc annóban eleveníti fel a belvároshoz köthető
legendákat, ritkán hallott történeteket a rá oly jellemző könnyed stílusban, a város iránt érzett
szenvedélyes szeretettel.
• 21:00 – És mindig csak képeket hagyunk magunk után: Kónya Ábel grafikusművész szubjektív
tárlatvezetése A titkos és a publikus c. tárlatban
• 21:00 – Leszih Andor és társai – Gavalléros városnézés a Miskolc anno kiállításban – Jakab Mátyás
András, Kapusi Krisztián történészek vezetésével:
o A Herman Ottó Múzeum 125 éves történetét alapvetően meghatározza Leszih Andor (1880–
1963) életútja és munkássága. Pályakezdőként szorgalmazza, hogy a régi város még érintetlen
részleteiről dokumentumigényű művészeti alkotások szülessenek. Az elkészült művekből
1931-ben a miskolci múzeum kiállítást rendez és a bemutatott alkotások egy részét meg is
vásárolja. Gyűjteményébe jelentős városkép-kollekció kerül és azt a későbbiekben tervszerűen
gyarapítják. Leszih Andor nyomán kosztümös társai kivételes városnézésre invitálják Miskolc
szerelmeseit az akvarellek és olajfestmények, Erzsébet királyné eredeti szobra, a Szinva,
Népkert, Avas színpompás világába!Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián a Herman Ottó
Múzeum történészei, számos, a város múltjával foglalkozó publikáció szerzői, akik ezen az
estén a korabeli városi polgárságot megidézve a humort sem nélkülözve mutatják be az egykori
Miskolcot.
• 21:00-22:00 – Varga Andrea színművész sanzonestje: (Képtár – I. emelet terasz)
o “Miskolcot… az első perctől imádtam. A színház stúdiója jó iskola volt, már másodévesként
színpadra állhattunk. Kipróbálhattuk, hogy milyen a súgás, az ügyelés, mindent csináltunk. Az
első nagy szerepem az Evita volt… Amikor elmentem a meghallgatásra, egy másik, kisebb
szerepben bíztam, aztán kiderült, a főszerep az enyém.”
o “Vargaandi” tavaly vehette át a Déryné-díjat. Az Evita című musicalben valószínűleg senki nem
fogja elfelejteni őt Eva Peronként, az utóbbi években pedig olyan emlékezetes előadásokban
láthatták, mint a Hegedűs a háztetőn, ahol Fruma Sárát alakította, A Mester és Margarita
előadás Konferansziéja is ő volt, de a Bál a Savoyban operett és a Veron című opera
előadásokban is emlékezetes pillanatokat láthatott tőle a közönség. Ahogy ő fogalmaz: “Úgy
gondolom, hogy a kultúra, a színház, a zene az, ami igazából értéket közvetít.” A Múzeumok
Éjszakáján sanzonokat hallhat tőle a közönség, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a
Miskolc anno és A titkos és a publikus tárlathoz is.

7

• 22:00 – Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház színészének szubjektív tárlatvezetése A titkos
és publikus c. tárlatban
o Lajos András 2015-től a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja. A közönség olyan
darabokban láthatta, mint a Zorba, a görög című musicalben Nikó, az író szerepében, majd
következett egy Caragiale-vígjáték, a Zűrzavaros éjszaka. Emlékezetes alakítása volt a Kivilágos
kivirradtig Shöller Karcsija, a Csongor és Tünde Balgája, a világhírű musical, a La Mancha lovagja
kedves és megmosolyogtató fegyverhordozója, Sancho Panza. Az utóbbi évek legkedveltebb
előadása a Feketeszárú cseresznye, ebben nyújtott alakításáért a közönségtől “Az év színésze”
elismerést kaphatta meg. Ezen az estén Lajos András számára A titkos és a publikus kiállítás
lesz a színpad, ugyanis szubjektív tárlatvezetésre vállalkozott. A tárlat kapcsán benyomásait,
élményeit osztja meg a látogatókkal. Közreműködik Rónyai Krisztina múzeumpedagógus.
• 22:00 – Zenegép zenekar koncertje (Belső udvar)
o A Zenegép Zenekar 2018-ban alakult újjá egykori rajongóik kérésére egy hosszabb szünet után.
A zenekar erőssége a remek hangszeres tudás, a meglepően tömör hangzás és az egyedi,
energikus női énekhang, amelynek előadásában az AC/DC, Janis Joplin, Elvis, ZZ Top, Tina
Turner vagy akár Joe Cocker slágerei is különleges módon szólalnak meg. Szórakoztató,
táncolható slágereket játszanak saját dalokkal fűszerezve, ami egy szóval is kifejezhető:
örömzenélnek.
• 23:30-00:30 – Vibrátor zenekar koncertje: (Belső udvar)
o A Vibrator zenekar 2015-ben alakult, hogy tisztelegjen a rock- és heavy metal történetének
külföldi klasszikusai előtt, nevét is a Motorhead zenekar első albumának egy számáról kapta.
Immáron kilenc éve őrzi ezt a lángot és hozza el a közönség számára az európai színtérről az
Iron Maiden, a Judas Priest, vagy éppen az Accept és a Helloween, illetve a tengeren túlról a
Metallica dalainak legjavát zömmel a nyolcvanas-kilencvenes évekből.
• Kb. 21:30 Gregovszki Gábor épület fényfestése: (Főépület homlokzata)
o Gregovszki Gábor neve nemcsak a képzőművészetben jártasak, hanem a koncertlátogatók
számára is ismerősen cseng, hiszen Gabetoo néven zenekarok számára is gyakran készít
háttérként fényfestést. Az utóbbi években egyre többet foglalkoztatja a zene, a fény és a
kép kapcsolata. Szerinte a jazz, a blues és a világzene is alkalmas az ilyen fúziókra, így több
zenekarral is sikerült már együtt dolgoznia. Kísérletező kedvét számos épület festése is
bizonyítja, ezúttal a Herman Ottó Múzeum lesz az ihletforrás.

8

Folyamatos programok a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai főépületében:
• 17:00-00:30 – Megelevenedő festmények (Képtárban)
• 17:00-00:30 – Újragondolt festmények (múzeumpedagógiai foglalkoztató)
o Mit mondana az Öreg halász a Proletár anyának egy párizsi bárban? Keltsd életre A
titkos és a publikus kiállítás festményeinek szereplőit, szólaltasd meg őket! Alkoss új
képet a már meglévő szereplőkkel, találj ki új környezetet, írj rövid párbeszédet! Adj
egy találó címet az alkotásodnak! Július 1-től a legsikeresebb parafrázisok a Múzeum
facebook oldalán megtekinthetők. A nyertes alkotót vagy alkotó csapatot a közönség
választja ki!
• 17:30-00:30 – Kódpassz (PTM)
o Szereted az őslényeket és a kutatást? Imádsz játszani és kódokat megfejteni?
Kalandozz a Pannon-tenger Kiállítóépületben a Múzeumok Éjszakáján! Járd végig a
kiállításokat rejtvényes feladványaink segítségével! Ismerd meg az ásványok világát, az
ősfák élőhelyét és a dinoszauruszok életét! Bújj bele a felfedezők bőrébe! Csak egy
okostelefonra van szükséged és máris elindulhatsz az elveszett felfedezők nyomába,
vissza a múltba. A sikeres kitöltők között egy, a kiállításainkról szóló 5000 Ft értékű
könyvcsomagot sorsolunk ki.

• 17:30-00:30 – Ásványkereső játék „A Kárpátok ásványai” kiállításban.
o Vajon mennyire nehéz feladat ezer ásvány között megtalálni azt a hatot, amelyeknek
fényképeit a kezünkben tartjuk?

• 17:00-01:30 – Betekintés a látványrestaurátor-műhelybe
• 19:00-00:00 – Órajáték (konferencia terem előtt):
o 19 órától minden egész órában élőben bejelentkezik a Herman Ottó Múzeum
Órajáték-projektje – értelemszerűen óramű-pontossággal és precíz kidolgozottsággal.
Zenével, képpel, mozgással és élőszóval bemutatkoznak párosával a múzeum
gyűjteményei és tárai, szám szerint tizenkettő.

• 19:00-23:00 – Van képed hozzá? Avagy képtári játék, egy kis bátorsággal és nyomozással
fűszerezve. (A titkos és a publikus)
o Járj nyitott szemmel a Múzeumok Éjszakáján! Ismerd fel a látogatók között a titkos és
a publikus kiállítás festményeinek szereplőit! Keresd meg a figurákhoz tartozó
képeket! Végy egy nagy levegőt; elegyedj szóba a kosztümös emberekkel! Nevezd meg
őket és az alkotójukat is! Ha jók az információid, akkor pecsétet kapsz tőlük. Gyűjts
össze 10 pecsétet és vedd el az érte járó jutalmat!

9
Miskolci Galéria és kiállítóhelyei programsorozata:
• Petró-ház:
o 17:00-20:00 – Miskolc A város című kiállítás ünnepélyes finisszázsa. Találkozás és
beszélgetés az alkotókkal. (A Petró-ház ezután bezár.)

• Thália-ház (színészmúzeum) programja:
o 16:00 – 24. Légyott: Tompa plusz Herman Ottóné és a Kétszáz négyzetcentiméter című
tárlatok megnyitója
o Nonstop programok:
▪ „Gólpassz”:
• Két félidő a sport operettek világában – nostop filmvetítés
• Borítékoljuk a jókedvet!!!! A küldeményművészeti kiállításhoz kötődő
kreatív gyermekfoglalkozás során a posta és a színház világát ötvözzük a
gyermeki fantázia segítségével
• Tarka papírkulisszák: Papírszínház készítése, családi bábozás.
• Átváltoztatunk! Jelmezes beöltözés segítségével mindenki megteremtheti
különleges színházi személyiségét.
• Legyező-játék: A Színházi Élet képsorozatával megismerhetik és
elsajátíthatják a szerelmi legyező-nyelv titkait.
• Színházi társasozás: Családi-baráti versengés színházi tárgyú asztali
társasjátékokkal

• Rákóczi-ház:
o 17:00-18:00 – Lenkey-Tóth Péter festőművész Lassú fordulat című katalógusának
bemutatója. (I. terem)
o 18:00-19:00 – Horváth Kinga: Rejtőző történetek című tárlatának finisszázsa. Beszélgetés
a művésszel alkotásról, tanításról, képzőművészetről és az élet dolgairól. (I. terem)
o 19:00-20:00 – Zsaya Kids koncert
o 20:00 – Ferenczy Zsolt: Jegyzetek a partról című tárlatának megnyitója. A kiállítást
megnyitja: Dr. Zuh Deodáth művészet- és eszmetörténész
o 21:00 – Mujko & Tzuk-Runk zenei formáció koncertje
o 22:30 – Zsaya zenekar lemezbemutató koncertje

Folyamatos programok a Rákóczi-házban:
• 20:00-01:00 – „Együttérzési próbálkozás”
o Art coaching az ENYÉM-TIÉD-MIÉNK sorozat Családban marad című kiállításában. A tárlat
képei, a hívó szóként értelmezhető képcímek, a műalkotások által létrehozott világ
inspiratív módon járul hozzá új dimenziók felfedezéséhez. Ez a közeg segíti a résztvevőket
abban, hogy izgalmas kalandozást tegyenek, az ÉN, a TE és a MI, családi kapcsolatokról,
kötődésekről mesélő, érzelem dús világában.

• 17:00-01:00 – Hangos-színes kalandok
o múzeumpedagógiai játék a III. Hangszín kiállításban A kiállításhoz kapcsolódó interaktív
feladatok korosztályi bontásban. A gyerekek a műalkotások között sétálva, azokat

10

kipróbálva, a fantáziájukat használva oldhatják meg a játékos feladványokat. A helyes
megfejtők ajándékot kapnak és saját maguk is alkothatnak.

A Régészeti Látványraktár és a múzeum régészeti tárának programja:
• 17:00-24:00 – Tárlattotó és vezetés a Látványraktárban. (minden óra félkor induló
tárlatvezetésekkel)
o A játék, mint cselekvési forma fontos szerepet tölt be az emberek életében. Segíti a
gyermekek nevelését és fejlesztését, közösségeket és barátságokat épít vagy éppen frissen
tartja elménket, relaxál és elszakít minket a dolgos hétköznapoktól.
o Látványraktárunkban számos lelet bizonyítja a játékok régészeti korokon átívelő jelenlétét,
legyen az gyermekjáték vagy szerencsejáték. Meginvitáljuk hát a látogatókat egy játékos
tárlatvezetésre, délután 5-től, éjjel 12-ig minden órában, ahol próbára tehetik tudásukat
vagy szerencséjüket a Tárlattotón, miközben látványraktárunk rejtelmeibe nyernek
beavatást.
• 17:00-24:00 – Játékház:
o Játszottál már shagai-t vagy tepuk-ot? Szeretnél idolokkal csocsózni? Látványraktárunk
most játszóházzá válik, ahol a régészeti leletek nyomán összeválogatott játékokat
próbálhatsz ki. Lesznek klasszikusok, mint a malom vagy a sakk, de kipróbálhatod az
asztragalosz vetést vagy dobhatsz kockával is.
o Játékaink között megtaláljátok majd saját klasszikusainkat is. A régészhomokozóban
feltárhatod, hogy milyen kincseket rejt a homok. A kígyók és létrák játékban pedig te
lehetsz a bábu és a tudásod fogja segíteni haladásod. Ne aggódj a tárlatvezetés majd súg
neked!

• 17:00-24:00 – Henna festés és kézművessarok:
o Ülj be hozzánk és készíts drótból őskori ékszereket, nemezelj gyapjút vagy engedd
szabadjára a kreativitásod a régésznövendék színezőben. Alkoss kiégethető gyurmából
saját idolt, állatszobrocskát vagy bármit, ami megihletett téged Látványraktárunk
tárlatában. Ha pedig leleteink ornamentikája
ihletett meg, magadra festetheted hennával. Viseld büszkén a gyönyörű bükki kerámiák
sormintáját vagy valamely régészeti tárgy díszítő motívumát a kezeden vagy karodon.

• 23:00-23:30 – Tűzzsonglőr show:
o Amikor már lement a Nap, de még nem jött fel a Hold, a lángok űzik majd el a sötétséget.
Egy látványos tűzzsonglőr előadással emeljük az éjszaka fényét. Csodáljuk együtt a tűz
játékát, hogy egy igazán emlékezetes zárással, a tudás és öröm lángjától csillogó szemekkel
búcsúztassuk a napot.

11
A Herman Ottó Emlékház programsorozata:
• 15:00-00:00 – Játékos kvíz
• 15:00-00:00 – Házi Gombfoci Bajnokság
• 15:00-00:00 – Herman Ottó „tudományos gólpasszai” -t kutató, „felfedező séta” a Vendégségben
Herman Ottónál című kiállításban
o Az idei év, a Gólpassz! tematikájához alkalmazkodva, áttekintjük az utolsó magyar
polihisztor legfontosabb „tudományos gólpasszait”, azaz milyen eredményeket tett le sok
tudományterület asztalára, hogyan teremtette meg a magyar madártan, ősrégészet,
néprajz és állatvédelem alapjait, kiket indított el, kiknek adott alapokat, azaz gólpasszt a
tudományos életpályájuk során.

BELÉPŐDÍJAK:
• Görgey utca főépület (Képtár, Pannon-tenger Múzeum) egységesen: 1500 ft/fő
• Miskolci Galéria, Thália-ház, Petró-ház, Herman Ottó Emlékház, Régészeti Látványraktár: 1500 ft/fő
• Kombinált (minden helyszínre érvényes): 2500 ft/fő
• Kombinált családi (minden helyszínre érvényes; 2 felnőtt 2 gyerek): 8000 ft
• 6 éves kor alatt és 70 év fölött díjtalan

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
ÚJRA TÁNCPARK!
Nyáresti táncelőadások és interaktív programok a parkban Júliusban még javában tart majd az évad a Nemzeti Táncszínházban. Az elmúlt évek sikerpro…

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…