2024. 04. 19. péntek

Emma
1 EUR 395 HUF
1 GBP 462 HUF

Új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia

A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén megválasztotta új rendes és levelező tagjait.  Rendes tag lett Prof. Dr. Kaptay György és Prof. Dr. Kecskeméti Gábor. Levelező taggá választották Prof. Dr. Szűcs Pétert.

Kecskeméti Gábor Szolnokon született 1965-ben. 2016 óta az  MTA levelező tagja. Irodalomtörténész, a  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a  Miskolci Egyetem professzora. Szakterülete a textológia, a retorikatörténet és az irodalomkritikai elméletek. Levelező tagsága óta mintegy húsz tanulmányt közölt, feltárta a rámizmus történetét, valamint a történeti kommunikációelmélettel a tudományterület alapfogalmait vizsgálta. Az újabb szövegteóriákat és eszmetörténeti szempontokat szintézisbe rendezte, újabb korszakokra is érvényesen. Jelen kutatói tevékenysége az új magyar irodalomtörténeti szintézis elvi alapjainak kidolgozására irányul. Nemzetközi konferenciák szervezője, könyvsorozatok és folyóiratok szerkesztője.

Kaptay György 1960-ban született Tatabányán. 2016-tól az MTA levelező tagja. A Miskolci Egyetem egyetemi tanára és a Bay Zoltán Kft. tudományos főmunkatársa. Szakterülete az anyagtudomány és a nanotechnológia. Az elmúlt hat évben cikkeinek száma 184-ről 228-ra (+24%), független hivatkozásainak száma 1700-ról 3600-ra (+112%), innen számolt h-indexe 20-ról 30-ra nőtt (+50%). Tudományos vezetésével eddig 12 kolléga szerzett PhD-fokozatot, egyikük ma már egyetemi tanár.  Kiemelkedő eredményei vannak az anyagok, azon belül különösen a nanoanyagok és a határfelületek termodinamikájának továbbfejlesztésében és az anyagok termofizikai tulajdonságainak modellezésében. Vezetésével több műszaki alkotás jött létre és került szabadalmaztatásra. Továbbfejlesztette a Hirsch-indexet, összehasonlíthatóvá téve az egyszerzős és sokszerzős művek szerzőinek becsült egyéni tudományos kiválóságát.

Szűcs Péter 1964-ben született Abaújszántón. 2009 óta az MTA doktora. A Miskolci Egyetem (ME) általános és tudományos rektorhelyettese, a Műszaki Földtudományi Karon a Környezetgazdálkodási Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, az  MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a hidrogeológia, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme és fenntartható hasznosítása. Tudományos eredményei a hidrogeológiai modellezési és kúthidraulikai eljárások fejlesztéséhez, a felszín alatti vízkészletek gazdálkodásához, mennyiségi és minőségi védelméhez, a geotermikus energia hasznosításához, valamint az ásvány- és gyógyvízkészletek feltárásához kötődnek. Fulbright- és egyéb szakmai ösztöndíjak eredményeként többéves nemzetközi kutatási tapasztalatot szerzett rangos kutatóintézetekben, többek között a  Stanford Egyetemen (Stanford University). A  hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagjaként vesz részt. Számos hazai kutatási és kiválósági, valamint több európai uniós Horizont 2020-pályázat szakmai vezetőjeként teremtett jelentős pénzügyi forrásokat nagy léptékű hidrogeológiai alap- és alkalmazott kutatások végzésére. A  KINDRA H2020-projekt hazai vezetőjeként kollégáival felmérték a  hidrogeológiai kutatások helyzetét és jövőbeli lehetőségeit Európában. A tudományos utánpótlás képzésében jelentős szerepet játszik az ME Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola vezetőjeként és törzstagjaként, valamint az MTA Földtudományi Doktori Bizottság tagjaként. Aktívan részt vesz az MTA által kezdeményezett Nemzeti Víztudományi Kutatási Program megvalósításában. A  hidrogeológia és a  vízgazdálkodás területén végzett, nemzetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos tevékenysége elismeréseként 2019-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek