2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Kultúra
  • »
  • Szakmai együttműködéssel a XXI. századi könyvtárak megvalósításáért

Szakmai együttműködéssel a XXI. századi könyvtárak megvalósításáért

Az információs társadalom az élet számos területét átalakítja. Változik az olvasás, az információszerzés, és a könyvtárhasználat is. Ezekre az átalakulásokra kínál lehetséges válaszokat a közel három éve indított „Az én könyvtáram” projekt, mely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetésével indult el a hazai szakmai együttműködések keretében. Közös munka eredményeképp születettek meg a hiánypótló olvasáskutatások, 90 mintaprogram és számos elektronikus tanulmány is, valamint a program keretében  alakult meg az országos könyvtári szaktanácsadói hálózat is.

A nagyszabású „Az én könyvtáram” projekt azzal a céllal jött létre, hogy a könyvtárosok választ kínáljanak arra a kérdésre, miként felelhetnek meg a könyvtárak a XXI. század kihívásainak, vagyis, hogy miként segíthető elő az új kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató könyvtári szolgáltatások integrálása. Ennek érdekében fogtak össze a könyvtárosok és végeztek hiánypótló olvasáskutatásokat, dolgoztak ki 90 egyedi, a köznevelés igényeihez igazodó mintaprogramot, melyeket ki is próbáltak 2200 diák bevonásával. A módszertani ajánlásokat, irányelveket és a mintaprogramokat, tapasztalatokat egy 8 kötetes könyvsorozatban jelentették meg, melyek a megyei könyvtárakban szabadon elérhetőek.. A pedagógusok számára készült az Együtt az olvasóvá nevelésért című kötet 10000 példányban jelent meg tájékoztatva és segítve a tanárok munkáját: mikor és hogyan tudják beépíteni a tananyagba a könyvtárak új szolgáltatásait. Az újfajta tudás elmélyítését segítette, hogy a szakmabeliek rendezvényeken és képzéseken is részt vehettek, a megszerzett információkat pedig „elvihették” magukkal és saját hatáskörükben kamatoztathatták.

Az éveken és megyehatárokon átívelő összefogás példaértékű, hiszen a fenti célok érdekében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olyan szakmai partnerekkel működött együtt, mint
a 19 megyei hatókörű városi könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, a Magyar Olvasástársaság, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesülete, illetve a két nagy szakmai szervezet: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

„Az én könyvtáram” projektnek köszönhetően egy olyan tudáscsomag került kidolgozásra, mely hátteret nyújt a modern, köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások tovább-fejlesztéséhez. Ennek részeként állt fel 2017 augusztusában az országos könyvtári szaktanácsadói hálózat is, melybe 2-2 főt delegált minden megye és a főváros is. A hálózat tagjai a program helyi képviselőiként közvetítették a szakmai anyagokat, híreket, segítették a megyei mintaprogramok megvalósulását. Mindezen felül a pedagógusokkal is aktív kapcsolatot alakítottak ki: közreműködésüknek köszönhetően 60 megyei rendezvényen 5000 pedagógus vett részt, ezzel is segítették az iskola és a könyvtár intézményének közelítését.

2017 elején vette kezdetét az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” címet viselő projekt, mely 36 hónapra szóló 2 milliárd forintos

keretösszeget biztosított a konzorciumi együttműködésben pályázó Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak.
„Az én könyvtáram” projekt e keretprogram könyvtári komponense, fejlesztési irányai között megjelent az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, célja pedig, hogy a könyvtárak új kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Ehhez alapvető a közoktatási intézmények és a könyvtárak együttműködése, hiszen ezáltal csökkenthető a korai iskolaelhagyók száma, javítható a hátrányos helyzetben élő csoportok munkaerőpiaci helyzete és erősíthető a társadalmi integráció.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek