2024. 02. 27. kedd

Edina
1 EUR 390 HUF
1 GBP 456 HUF

Ponthatárok és pótfelvételik a Miskolci Egyetemen

Tovább stabilizálta a már tavalyi mutatószámaival is megerősített pozícióját a Miskolci Egyetem ¬– derül ki a július 21-én közzétett ponthatárok első értékeléséből. Több éves rekordot döntött a felvettek száma, s jelentősen emelkedett azoké is, akik akár nagyobb anyagi áldozatot is vállalnak a Miskolci Egyetemen szerzett diplomáért. A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét meghirdeti az egyetem a pótfelvételi eljárásban is.

Az utóbbi öt évhez viszonyítva az idén a legmagasabb a Miskolci Egyetemre felvettek száma: a július 21-én megállapított ponthatárok alapján 3432 fő. A tavalyi 3325-höz képest tehát 107 hallgatóval többen kezdhetik meg tanulmányaikat az Észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézményében szeptemberben. Fontos adat ez, hiszen egyértelműen mutatja, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem erősíti pozícióját.
Alátámasztja e tényt, hogy jelentősen, mintegy 15 százalékkal (a tavalyi 1124-ről 1285-re) nőtt a költségtérítéses képzésre felvettek száma. Ez egyúttal határozottan jelzi, hogy egyre többen biztosak az itt szerzett diploma értékében, s áldoznak is érte. A költségtérítéses alapképzésben résztvevők mutatói tovább erősítik a fentieket: ők nappali képzésben 25 százalékkal (282-ről 353-ra emelkedve), levelezőn pedig 20 százalékkal (468-ról 552-re emelkedve) lesznek többen tavalyhoz képest.

A Miskolci Egyetemre jelentkezők száma továbbra is 8 ezer fölött van. Az intézményt az idén 4424-en jelölték meg az első helyen. Négy karon (Comenius Főiskolai Kar, Egészségügyi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint Műszaki Anyagtudományi Kar) nőtt a jelentkezések száma, máshol pedig nagyságrendileg a tavalyi mutatók ismétlődtek.

A legnépszerűbb szakok karonként, a jelentkezett hallgatók száma szerint: gépészmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, egészségügyi szervező, anyagmérnöki, jogász levelező, műszaki földtudományi, kulturális antropológia, óvodapedagógus, előadóművészet – klasszikus zongora.

Az egyetem három kara és egy intézete ¬– Állam- és Jogtudományi Kar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, Egészségügyi Kar, illetve Gépészmérnöki és Informatikai Kar ¬¬− a tavalyinál több hallgatót tudott felvenni. (A növekmény – ÁJK: 78, BBZI: 9, EK: 55, GÉIK: 29.)
A mesterképzésekre felvettek száma növekedést mutat: a képzésben résztvevők száma 579-re emelkedett.
A felsőfokú szakképzések terén a levelező tagozaton szintén növekedett az egyetemre bekerültek száma.

Az elmúlt évekhez viszonyítva tehát az idén kiemelkedő a Miskolci Egyetem elsőéveseinek létszáma. Ez a tény azért különösen örvendetes, mert egyrészt több felsőoktatási intézmény csak a közelmúltban végbement integráció következtében tudta megelőzni a Miskolci Egyetemet az országos felvételi rangsorban, másrészt pedig hagyományosan csupán néhány nagy budapesti, illetve a nagyvárosok sok intézményből létrehozott tudományegyetemei előzik meg. Mindemellett érdemes azt is figyelembe vennünk, hogy e kedvező jelenség egy gazdasági-társadalmi viszonyait tekintve igen hátrányos régióban megy végbe.

Szembetűnő, hogy az idén is több kart és szakot jellemeznek igen magas ponthatárok. Az idei felvételi eljárásban jellemzően a társadalomtudományi karok képzéseire lehetett magas pontszámokkal bejutni Miskolcon. A legmagasabb pontszámok általánosságban az ÁJK-n, a BTK-n és a GTK-n voltak. (Politológia nappali – 424, jogász szak nappali – 417, levelező – 422, a GTK legnépszerűbb szakjain 400 pont közelében.) A műszaki képzésű karok között az MFK-n realizálódtak a legmagasabb pontok, de más karok mérnökképzési szakjain is emelkedő trendet mutatnak.

 

Kari kiemelések

Műszaki Földtudományi Kar
A Műszaki Földtudományi Kar számára a szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakok eredménye a tavalyihoz hasonló sikerrel zárult. Az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók összlétszáma a tavalyi 167 után most 169. Továbbra is nagy az érdeklődés a műszaki földtudományi és a földrajz alapszakok iránt, itt a 100, illetve 36 fős irányszámból 78, illetve 26 főt államilag támogatott helyre tudtak felvenni.
Mindhárom alapszakjukon – műszaki földtudományi, környezetmérnöki és földrajz – az államilag finanszírozott felvett hallgatók átlagpontszáma 340 feletti, a költségtérítéses felvettek között a legalacsonyabb pontszám is 260. A mesterszakok közül szeptemberben a földtudományi mérnöki, a bánya- és geotechnikai mérnöki, az olaj- és gázmérnöki és a geográfus szakok indulnak, így a februári keresztfélévben már megindult mesterszakokkal együtt a karon jelenleg öt mesterszakon folyik képzés. Pótfelvételit nappali képzésen a környezetmérnök és a műszaki földtudományi alapszakra hirdet a Kar. A jelentkezés részletei a kari honlapról érhetők el.

Műszaki Anyagtudományi Kar

A Műszaki Anyagtudományi Kar továbbra is megtartotta vezető szerepét az anyagtudományi képzés területén. Alapképzésben az országban 6 helyen hirdettek meg anyagmérnöki képzést, amelyek közül Miskolcra jelentkeztek a legtöbben és ide vették fel a legtöbb jelentkezőt. Gyakorlatilag annyit, mint a másik öt intézmény együttvéve. Mesterképzésen – amit a Kar minden félévben indít – is kiemelkedően szerepeltek; nappali anyagmérnöki MSc képzésen háromszor annyi hallgatót vettek fel, mint más intézmények, levelező anyagmérnöki mesterképzés pedig csak Miskolcon indul 14 fővel.
Négyszeresére emelte a költségtérítéses képzéseire felvett hallgatók létszámát a Kar. Az idén összesen 137 hallgató nyert felvételt államilag támogatott képzésre, amely nagyjából megfelel a tavalyi nagyságrendnek. Örvendetes, hogy az anyagmérnöki alapszak (BSc) még mindig népszerű, nappali tagozaton 83 államilag támogatott hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az idén 21 mesterszakos hallgatót vettek fel képzéseikre (anyagmérnöki és kohómérnöki). A 2011-es pótfelvételi alkalmával minden képzését meghirdeti a Kar.

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Évek óta nő a Gépészmérnöki és Informatikai Karon a felvett hallgatói létszám, de mindemellett a Kar a támogatott és a költségtérítéses képzési formában is felül tudta múlni tavalyi eredményeit. 2011 szeptemberében 702 államilag finanszírozott és 137 költségtérítéses gólya kezdheti meg itt a tanulmányait.
A felvettek összlétszáma közel 30 fővel haladja meg a tavalyit.
A Kar a 2011-es pótfelvételi eljárás keretében a 2011/2012-es tanévre az alábbi képzésekre hirdet pótjelentkezést:
Nappali tagozat – alapképzés: gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, műszaki menedzser szak.
– mesterképzés: gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mechatronikai mérnöki és mérnök informatikus (MSc) szak.
Levelező tagozat – alapképzés: gépészmérnöki, mérnök informatikus és villamosmérnöki (BSc) szak.
– mesterképzés: gépészmérnöki (MSc) szak.

Állam- és Jogtudományi Kar
A korábban meghirdetett „nyitási politikának” megfelelően szélesítette az Állam- és Jogtudományi Kar a képzési kínálatát úgy, hogy indít közigazgatási levelező tagozatos mesterszakot; alapszakon, már nappali tagozaton is az alábbiakat: igazgatásszervező szak; munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak; felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton is jogi asszisztens képzést.
A felvételi adatok a tavalyihoz hasonló beiskolázási számokat mutatnak az államilag támogatott képzési forma esetében. A költségtérítéses képzéseknél viszont több mint 20 százalékkal emelkedett a felvett hallgatók létszáma; a pontszámokat alacsonyan tartották, hogy az esetleges pótfelvételi kérelmeknek a pontszám ne jelentse korlátját (de a felvettek átlagpontszáma itt is 300 körül mozog). Pótfelvételit a következő szakokon hirdet a Kar: jogász szak (nappali és levelező tagozat), munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás alapszak (nappali és levelező tagozat), igazgatásszervező alapszak (levelező tagozat); igazságügyi igazgatás alapszak (levelező tagozat).


Gazdaságtudományi Kar

Tíz százalékkal nőtt a költségtérítéses képzésre felvett hallgatók száma a Gazdaságtudományi Karon, mely 2 felsőfokú szakképzésére, 5 alapképzésre és 8 mesterképzésre várta a továbbtanulni szándékozókat. Mind a jelentkezettek magas száma, mind pedig pontszáma azt igazolja, hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara változatlanul igen nagy népszerűségnek örvend a továbbtanulni vágyók körében. A népszerűség különösen a nemzetközi gazdálkodás-, valamint a turizmus-vendéglátás alapszak iránt nagy. A Kar volt hallgatóinak visszajelzése alapján a költség és a kapott szolgáltatás vonatkozásában a miskolci közgazdászképzés országosan is az egyik legjobb. A Kar levelező képzésekre hirdet pótfelvételit, a részletek a honlapon elérhetőek.

Bölcsészettudományi Kar
A Bölcsészettudományi Kar önmagához, és a többi felsőoktatási intézményhez viszonyítottan is jó eredményeket ért el. Ez minden bizonnyal a szélesedő képzési palettának, hallgatóbarát oktatási rendszerének, a campus nyújtotta lehetőségeknek és a mostani nehéz gazdasági helyzetben is elfogadható költségtérítési összegeinek köszönhető. A Karon 9 alap- (BA) és 17 mesterszak (MA) van, valamint 3 felsőfokú szakképzés. A pótfelvételi eljárásban a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi és a pedagógusképzési területen nappali és levelező tagozaton alap- és mesterszakokra, valamint felsőfokú szakképzésekre is hirdetnek jelentkezési lehetőséget. Új szakként most indul először a szociális munka alapszak, egyedüliként a régióban. Mivel a szakot február 15. után akkreditálták, csak a pótfelvételi eljárás során lehet rá jelentkezni.

Comenius Főiskolai Kar

Pozitívumként értékelhető, hogy a jelentkezések száma és a költségtérítéses képzésre felvettek száma egyaránt nőtt a sárospataki Comenius Főiskolai Karon. Megjegyzendő, hogy Budapest „elszívó hatása” a leginkább itt érhető tetten: irreálisan magas szinten álltak be az óvodapedagógus és a tanító képzés ponthatárai (336-382). A jelentkezők tanulmányi eredményei jobbak, pontszámaik jóval magasabbak, mint a megelőző időszakban. A Kar pótfelvételit hirdet meg minden olyan szak és képzési forma esetén, amelyek a normál felvételi eljárásban is meghirdetésre kerültek, azaz nappali és levelező tagozaton óvodapedagógus, tanító, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó és web-programozó szakokon, valamint a nappali tagozaton ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben. A pótfelvételi eljárásban két új, várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó felsőfokú szakképzést indít (gyakorlati oktató és sportkommunikátor) a Kar nappali és levelező tagozaton.

Egészségügyi Kar
A korábbi évek tendenciáját folytatva kiemelkedően jók az Egészségügyi Kar 2011. évi felvételi mutatói a korábbi évekhez képest. A jelentkezések száma a tavalyihoz viszonyítva 32 százalékkal emelkedett. A legnépszerűbb az egészségturizmus-szervező képzés, több mint tízszeres túljelentkezéssel. Örvendetes tény, hogy az Egészségügyi Karra felvett államilag támogatott hallgatók létszáma közel 50 százalékkal több, mint az előző évben. A Kar képzései iránti érdeklődés ilyen fokú növekedése bizonnyal összefüggésbe hozható az itt folyó oktatás színvonalával és a kutatási infrastruktúra látványos fejlődésével és az itt szerezhető diploma piacképességével. Pótfelvételi lehetőségekről a Kar honlapja nyújt tájékoztatást.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Tavalyi eredményeit felülmúlva, a bolognai rendszerben először 2010-ben indított zenetanári mesterképzésre ezúttal 44 államilag finanszírozott helyre vett fel hallgatókat. Az alapképzésben az elmúlt évhez hasonlóan 28 hallgató iratkozhat be az első évfolyamra. Emellett költségtérítéses képzésre a tavalyihoz képest több, 15 főt vett fel az intézet. A zeneművészeti területen megmaradt a felvételi vizsga, hallgatóit 241 jelentkező közül válogatta ki az intézet. A pótfelvételi meghirdetések mellett szakirányú továbbképzéseket is indítanak, ami azt jelenti, hogy a már megszerzett zenetanári diplomája mellett egy másik hangszer oktatására is jogosult lesz a hallgató.


Pótfelvételi lehetőségek

Az augusztus 9-ig beadandó pótjelentkezések eredményeképpen (ekkor már csak költségtérítéses helyekre lehet pályázni) a karok várhatóan még növelni fogják hallgatói létszámukat. A pótfelvételi során megpályázható szakokról az érdeklődők az egyetem és a karok honlapjáról (www.uni-miskolc.hu) a mai naptól kezdődően kaphatnak bővebb információkat.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek