2024. 07. 23. kedd

Lenke
1 EUR 390 HUF
1 GBP 463 HUF

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárbővítési pályázat
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron

A pályázat célja
A magyarországi oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tük-rözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia haté-kony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1. Értelmező szótár+ (Ajándék munkafüzettel) 2. Idegenszó-tár 3. Magyar ellentétszótár 4. Magyar közmondások nagyszótára 5. Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómu-tatóval (Ajándék munkafüzettel) 6. Magyarító szótár 7. Növénynevek enciklopédiája 8. Régi szavak szótára 9. Magyar szókincstár 10. Legyőzöm a diszlexiát! 11. Anya – nyelv – ész 12. Hogyan elemez-zünk verset? 13. Kihalt nyelvek, eltűnt népek 14. Népi mondókák 15. Robinson Crusoe 16. Francia társalgási zsebkönyv 17. Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században 18. Magyar–latin közmondásszótár 19. Német–magyar alapszótár és Magyar–német alapszótár (2 kötet együtt) 20. Ma-gyar–német, német–magyar műszaki kisszótár 21. Spanyol társalgási zsebkönyv. 22. Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal (reprint)

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2014. február 15-étől 2014. március 14-éig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2014. április 2-áig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárbővítési pályázat ADATLAPJA a hátoldalon található.
A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Megyéken átívelő akció
A gyanú szerint új pszichoaktív anyaggal kereskedett egy polgári, valamint öt prügyi férfi. A hajdú-bihari rendőrök borsodi kollégáikkal közösen ütött…