2024. 06. 24. hétfő

Iván
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Motorvizsgáló laboratórium átadásával jubilálnak

Több mint százmilliós értékű motorvizsgáló laboratóriumot adtak át a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékén október 16-án. Az alapításának 60. évfordulóját ünneplő tanszék jubileumi szakmai konferenciával kötötte össze a tanszékalapító professzorról elnevezett Lancsarics Motorvizsgáló Laboratórium avatóját.
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 1949-es alapítása után 1952-ben érkezett el az a szakmai igény a Gépüzemtan Tanszék alapítására, amelynek fő profilja az áramlás- és hőtechnikai berendezések és gépek oktatása, kutatása. Lancsarics Alajos professzor kapta a feladatot, hogy meghonosítsa ezt a területet. Ma ez a tanszék Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke néven ünnepli alapításának 60. évfordulóját.
Az ünneplésre külön jelentőséget ad egy korszerű motorvizsgáló laboratórium avatása, amelyre az alapító professzor is büszke lenne.
A Tanszék 60 éves pályafutása alatt 3 jól elkülöníthető korszakot élt át. Az első az alapítás építkezés időszaka 1963-ig. E korszak meghatározó egyéniségei Lancsarics professzoron túl Dr. Vida György egyetemi docens volt.
A második jelentős korszak a rendszerváltásig tartott, amikor Dr. Czibere Tibor professzor irányításával a Tanszék a magyarországi vízgépgyártás oktatási és kutatási hátterére koncentrált, és vált elismertté itthon és külföldön. E tevékenységet folytatta Dr. Nyíri András professzor 1996-ban történt nyugdíjazásáig.
A rendszerváltást követően a magyar vízgépgyártás fokozatos háttérbe szorulásával, megtartva a korábbi oktatási kutatási potenciálját, a Tanszék részben új irányba indult el. Ez az irány az áramlás- és hőtechnikai gépeket nagymértékben alkalmazó energetika. Dr. Szabó Szilárd professzor tanszékvezetése alatt e szakterület művelése kiszélesedett, amely az oktatásban Energetikai Mérnök BSc és MSc szakok indításában teljesedett ki.
A jelenleg átadásra kerülő motorvizsgáló laboratórium által pedig a belsőégésű motorok is – újra – nagyobb szerepet kapnak az oktatásban.

Több mint százmilliós komplex féktermi laboratórium
A laboratórium és annak valamennyi részegysége biztonságtechnikai, baleset- és munkavédelmi, valamint technológiai szempontok figyelembe vételével került megtervezésre és kivitelezésre, melyet a tanszék munkatársaival egyeztetve az Energotest Kft. végzett el. A vizsgálatokhoz a mai gépjármű technológiában korszerűnek számító 2,0 TD Common-rail rendszerű diesel motort az Audi Hungaria Motor Kft. bocsátotta az Egyetem rendelkezésére.
A megvalósult korszerű motorvizsgálati laboratórium alkalmas az energetikai folyamatok belső¬égésű motorokon történő vizsgálatára, emisszió- és diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére a jelenleg használatos és a közeljövőben várható diesel személy- és kishaszon gépjármű motorokon, vala¬mint a motorok gyakorlati üzemelésével kapcsolatos oktatási feladatok ellátásra. A jövő mérnökei alapos elméleti tudásuk mellé elengedhetetlenül fontos gyakorlati szaktudásra is szert tehetnek képzésük, valamint az Egyetem tevékenységébe illeszkedő kutató-fejlesztő munkájuk során.
Az oktatási célokon felül a laboratórium lehetőséget biztosít az Egyetem számára közvetlen hasznosításra akár a nagy motorgyártókkal történő kooperációban, illetve fejlesztési vagy tudományos munkák elvégzésére is.
A személy- és kisteher gépjármű motorok kiszerelt állapotban történő vizsgálatára alkalmas komplex féktermi laboratórium
építészeti felújítása a TIOP 1.3.1.-07/1-2F-2008-0005 számú, A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt keretében, a féktermi rendszer kiépítése pedig a TIOP 1.3.1.-10/1-2010-0012 számú, A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése című projekt keretében történt.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…