2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Mecénás és Ösztöndíj Pályázat Miskolcon

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a város kulturális életének gazdagítására 2012. évben is meghirdeti a Mecénás pályázatot. A pályázat egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A pályázat célja:
•    A város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka támogatása;
•    A város civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média, és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

Pályázhatnak 2012-ben:
Miskolc város közigazgatási határain belül működő kulturális és művészeti egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, csoportok, civil szervezetek.

Kategóriák:
I.    Művelődési és művészeti alkotó közösségek, civil szervezetek
II.    Kórusok és öntevékeny zenei csoportok
III.    Szépirodalmi és művészeti kiadványok szerzői, vagy kiadói

Az elbírálásnál előnyt élveznek Miskolc érdekeit szem előtt tartó pályázatok, az újszerű kezdeményezések és a város kulturális kínálatát gazdagító projektek, valamint a jeles évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények, irodalmi munkák.

A pályázat módja és feltételei:

Pályázni az önkormányzat által kiadott adatlapon lehet;

•    Adatlap és felhívás személyesen szerezhető be Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztályán (3525 Miskolc, Batthyány u. 1.)
•    a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Kultúra/Kulturális pályázatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat konkrét célját, szakmai indoklását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, a megvalósítás összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetését.
Szépirodalmi és művészeti kiadvány esetében a mű szinopszisát és két lektor véleményét, film esetén a forgatókönyvet, és legalább két ajánlást vagy referenciamunkát szükséges mellékelni.
A civil szervezeteknek hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolni működésüket (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata).

A pályázati célok egyeztetéséhez, a pályázatok összeállításához a Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály munkatársa (3525 Miskolc, Batthyány u. 1. Tel.: 503-029) konzultációs segítséget ad.

Pályázati díjak:
50.000.- Ft.-ig terjedő támogatási kérelem esetén                    1.000.- Ft.
50.000-100.000.- Ft.-ig terjedő támogatási kérelem esetén                2.000.- Ft.
100.000.- Ft.-ot meghaladó támogatási kérelem esetén                3.000.- Ft.

A több pályázatot benyújtó egyesületek, közösségek, stb. a pályázati díjat összevontan –egy napon – fizessék be. A pályázati díj a következő számlaszámra utalható: CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-51100005 (Az átutalásra kérjük ráírni: „Kulturális Mecénás Pályázat”.)
A befizetést igazoló átutalási bizonylat másolatát a pályázathoz csatolni kell.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 16.
(A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!)
Helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály, 3525 Miskolc, Batthyány u. 1.

A pályázat elbírálása:
    a támogatások odaítéléséről a közgyűlés Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága dönt,
    a támogatást elnyert pályázóval a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás folyósítása előtt szerződést köt, s a szerződésnek megfelelően a támogatás összegét átutalja a felhasználó bankszámlájára.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:
A felhasználást a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya, valamint Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztálya ellenőrzi és szabálytalan felhasználás esetén kezdeményezi annak visszatérítését.
A támogatás felhasználásáról a pályázó köteles végelszámolást és szakmai összegzést készíteni, működési támogatás esetén 2012. december 31-i felhasználással, egyéb esetben a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. január 31-ig, s azt a Polgármesteri Hivatal Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztályára beküldeni a fenti határidőre.

Nem lehet pályázni:
    beruházásra, felújításra, karbantartásra,
    folyamatos, bérjellegű kiadásra,
    reprezentációnak minősülő költségek fedezésére,
    oktatási intézmények rendezvényeire.
Azon pályázók, akik a 2011. évi Kulturális Mecénás Alapból elnyert támogatás felhasználásával a megadott határidőig nem számoltak el, 2012-ben pályázati támogatásban nem részesülhetnek.

 

Művészeti és tudományos ösztöndíjak 2012.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 18/1999. (V.10.) sz., valamint a 46/2005.(XI.23.) sz. rendelettel módosított 62/1997. (IX.1.) sz. rendelet alapján 2012-ben is meghirdeti a

MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATOT

A pályázat célja:
A város művészeti és tudományos életének fejlesztése, az alkotómunka ösztönzése, a várost gazdagító értékek létrehozása.
Az Önkormányzat 2012-ben az alábbi ösztöndíjak elnyerésére hirdet pályázatot:
•    Alkotói ösztöndíj (havi összege bruttó 60 ezer Ft),
•    Egyszeri alkotói ösztöndíj (összege bruttó 150 ezer Ft),
•    Pályakezdő ösztöndíj: pályázhatnak 30 éven aluliak (havi összege bruttó 50 ezer Ft)
•    „Útravaló Európába” ösztöndíj: külföldi tanulmányúton, mesterkurzuson,
konferencián való részvételre pályázható (összege max. bruttó 120 ezer Ft).
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a Miskolc városát művészeti és tudományos téren gazdagító pályamunkák.
Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjait a Közgyűlés adományozza.
Az ösztöndíj-pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 16.
(a postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő)
A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
•    A pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be. Az adatlap beszerezhető: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztályán (3525 Miskolc, Batthyány u. 1.), valamint az ösztöndíj-rendelet, a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu internetes oldalról is (Kultúra/Kulturális pályázatok).
•    A pályázati célok egyeztetéséhez a Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztályon konzultációs segítség kérhető az alábbi telefonszámokon: 503-020, 503-027, 503-029 vagy e-mail címen: benedekp@miskolcph.hu.
•    A Polgármesteri Hivatal a nyertes pályázókkal szerződést köt.
•    A pályázatok eredményességéről a pályázókat a Polgármesteri Hivatal 2012. június 30-ig írásban értesíti.
•    A nyertes pályázóknak az Önkormányzat az ösztöndíj összegét a megállapodás aláírását követően – a Támogatottal egyeztetett módon – a hatályos adójogszabályoknak megfelelően fizeti ki.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek