2024. 06. 17. hétfő

Laura, Alida
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Kultúra
  • »
  • KULCS az európai színvonalú hallgatói-oktatói szolgáltatásokhoz

KULCS az európai színvonalú hallgatói-oktatói szolgáltatásokhoz

Mintegy félmilliárdos európai uniós támogatással valósultak meg európai színvonalú hallgatói-oktatói szolgáltatások a Miskolci Egyetemen. A működési hatékonyság növelését és a hallgatói elvárások teljesítését célzó, „KULCS” névre keresztelt projekt záró disszeminációs konferenciáját május 30-án, szerdán tartották.

1.2 Regionális- térségi szolgáltatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések
A Life-Long Learning regionális felnőttképzési klaszter segítségével a munkaerőpiaci igények közvetlen kapcsolatát teremtjük meg. A képzési igények pontosabb megismerése és kielégítése céljából létrehoztuk:
•    Az e-learning Tanácsadó Központot (http://i2agora.odl.uni-miskolc.hu/kulcs/)
•    A Felnőttképzési és Távoktatási Módszerbankot
•    A Felnőttképzési Információs és Nyilvántartó Rendszert
A versenyképesség megtartása és fejlesztése céljából kidolgoztuk a klaszter minőségbiztosítási rendszerét.

1.3 A felsőoktatás szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése
Az alprojekt keretében a versenyképes tudás megszerzését támogató kompetencia alapú keretmodell kialakítását, bevezetését és pilot működtetését végezzük. Megközelítésünk integrálja egyrészt a középiskolai továbbtanulást támogató speciális kompetenciák felmérését és fejlesztését; másrészt egyetemi képzéseink gyakorlatorientáltságát fokozó, a munkaerő-piaci elvárásokat, követelményeket tartalmazó kulcskompetenciák szintjeinek bemérését és differenciált javítását. A kompetenciák fejlesztésére különböző kari megoldások születtek: védőnői mintagyakorlóhely, munkaerő-kapcsolati iroda, pedagógus minta továbbképzés, környezeti jogi iroda, tréningek. Mind a középiskolában, mind az egyetemen elvégeztük a kompetencia elégedettségi kérdőíves felmérést, mely szemléletesen ábrázolta a megkérdezettek önmagukról alkotott kompetencia értékelését, ami jól összehasonlítható volt a definiált elvárás rendszerrel.

2. INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE
A projekt legszerteágazóbb fejlesztési csomagja, amellyel az intézményi belső működés tartalmi és informatikai továbbfejlesztéseit céloztuk meg.
Lehetőségünk nyílt módszertani fejlesztésekre és a szoftveres háttér bővítésére is. Célunk a problémaorientált működés, a gyors és megalapozott döntéshozatal, végső soron pedig a Miskolci Egyetem versenyképességének fejlesztése.

Az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) és kontrolling összehangolt bevezetésével a vezetők pontos és megbízható képet kapnak a lényeges folyamatokról. A kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése révén a vezetők megalapozottabb döntéseket hozhatnak.
A MonFlow folyamatvezérlő alkalmazás és a MonDoc Irat –és Dokumentumkezelő Rendszer, továbbá az EVASYS felméréskészítő és kiértékelő rendszer lehetővé teszik az elektronikus és automatizált ügyviteli folyamatok megvalósítását. Ennek köszönhetően gyorsabban, kevesebb hibalehetőséggel, minimális emberei élőmunkával működtethetők.
A kiválósági értékelésen alapuló minőségirányítási rendszer kiterjesztéséhez és szolgáltatásainak elmélyítéséhez belső auditálási módszertant és Környezetbarát Iroda Programot dolgoztunk ki. Az „ESÉLY” Klaszter számára saját minőségfejlesztési modellt vezettünk be.
Az intézményi jó gyakorlatokat közös portálon gyűjtöttük össze, azok kereshető módon elérhetők minden érdeklődő számára.
A fejlesztésekhez részben felhasználói kézikönyvek, részben pedig elektronikus képzési anyagokat állítottunk össze és tettünk közzé az érintettek számára.

3.2 A hallgatói, oktatói, kutatói ügyfélszolgálatok minőségének fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
Egyetemünk – a fenntarthatóság, illetve a szolgáltatás-alapú, ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet követelményeinek megfelelve 2011. szeptembertől számos olyan újítást vezetett be a hallgatói ügyek intézésében, amelyek a hallgatók, oktatók és ügyintézők számára egyaránt megkönnyítik mindazon hivatalos ügyek intézését, amelyek eddig papír-alapon, személyes megjelenést és utánjárást igényelve voltak intézhetőek. Az alábbi, főbb szolgáltatásokat valósítottuk meg:
•    Hallgatói ügyfélszolgálat fizikai fejlesztése
•    Elektronikus kérelemkezelés
•    Elektronikus leckekönyv
•    Tájékoztatóanyagok
•    Kollégiumi WiFi hálózat bővítése

3.4 Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése
Létrehoztuk a „Tehetséggondozó Műhely”-t, a tehetséggondozás új intézményét. A tehetséggondozási szolgáltatások eredményeként a programban részt vevő hallgatók tanulmányi eredménye emelkedik, növekszik a sikeres nyelvvizsgák és az ösztöndíjas hallgatók száma, az OTDK-n és a regionális tanulmányi versenyeken elért sikerek, az MA-ra programokra való jelentkezés arányának bővülése jelenik meg. A tehetséggondozás részét képezi: esettanulmány megoldó versenyek, tehetséggondozó versenyek (TDV), szakkollégiumok, nemzeti és nemzetközi mobilitás ösztönzése, kultúra iránti igény megjelenése.
A Tehetséggondozásban résztvevő karok: ÁJK, BTK, GTK, MFK, IOK.

3.5 Hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatok fejlesztése
Felméréseket követően, a minimum követelményszintet nem teljesítő hallgatók részére a felzárkóztatás kötelező, egyéb esetben opcionális. Cél, hogy a hallgatók, sikeres felzárkóztatást követően, alkalmassá váljanak az értelmiségi pályára, a munkaerőpiacon való sikeres helytállásra, továbbá, hogy maguk az oktatók is felkészüljenek a felzárkóztatás kezelésére. A felzárkóztatásban résztvevő karok: ÁJK, BTK, GTK, GÉIK, MFK, IOK.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek