2021. 09. 21. kedd

Máté, Mirella
1 EUR 354 HUF
1 GBP 413 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Kultúra
  • »
  • Klub-tagság a „Kiváló Magyar Egyetemek” táborába

Klub-tagság a „Kiváló Magyar Egyetemek” táborába

A magyar kormány 2017-ben az „Új Nemzeti Kiválósági Programban” a fiatal kutatók életpálya-támogatása mellett elindította a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot” is.

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célja:
    a felsőoktatási intézményi kutatási feltételrendszer javítása Magyarország kutatási és innovációs kapacitásainak növelése érdekében;
    a kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények működésében;
    a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása;
    a tudományos produktivitás növelése; valamint
    a tudományos eredmények piacra vitele, az innovációs tevékenység fokozása.

Az EMMI által koordinált program pályázati felhívással indult. A pályázat keretében a Minisztérium a hazai egyetemeken folyó K+F+I tevékenységek intenzifikálására, tématerületi fókuszálására és a kiválósági potenciálok erősítésére kívánja ösztönözni a program keretében többletforrást szerző egyetemi kutatócsoportokat. A következő 3 évben – a tervek szerint – évente 15 milliárd forintot fognak szétosztani a legnívósabb kutatási programokat felmutató egyetemek, illetve az ott működő interdiszciplináris csoportok között.

A FIKP keretében kétfordulós pályázati rendszerben lehetett többlettámogatást szerezni. Az első fordulóban az elmúlt évek K+F+I teljesítményei alapján objektív szűrésre került sor, ahol a pályázó egyetemeket mind a hazai, mind a nemzetközi térben kimutatható, dokumentált teljesítményeik alapján rangsorolták. Ebben fontos szerepet kapott az intézmény nemzetközi láthatósága is.
A második fordulóban az intézményeknek – saját rangsorolásuk alapján – jövőre vonatkozó kutatási tervekkel kellett pályázniuk a legperspektivikusabbnak tekintett tématerületeken. Ezeknek több tudományterületet átfogó, komplex programoknak kellett lenniük, amelyekben nemzetközi együttműködést is kellett vállalni. A zsűri a beérkezett kutatási programokat összemérve döntött a támogatottak köréről és a támogatások mértékéről.

A szelektálás kiemelt szempontjai az alábbiak voltak:
    Tématerületi koncentráció erőssége.
    Komplexitás és az Intézményfejlesztési Terv céljaihoz való igazodás.
    Igazolt eredményesség gazdasági, tudományos együttműködési területeken.
    Hazai és nemzetközi láthatóság.
    Innovációs fókusz: gyakorlati megvalósulás.
    Kutatói életpálya megalapozásának elősegítése.
    Intézmény belső támogatás, a kritikus erőforrás-tömeg biztosítása.

Örömmel jelentjük be, hogy a Miskolci Egyetem – 10 másik magyar egyetemmel együtt – bekerült a „Kiválósági Programba”. Összesen 900 millió forintot nyertünk el (2018.) két kiemelt tématerületi programunk megvalósítására.

Nevezetesen:

1.    TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK OPTIMALIZÁLÁSA KORSZERŰ TECHNOLÓGIÁKRA ALAPOZVA: ENERGETIKÁVAL, VÍZZEL, ANYAGFEJLESZTÉSSEL ÉS SMART TECHNOLÓGIÁKKAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK (Koordinátor karok: MFK, MAK és GÉIK)

2.    CREATIVE REGION: TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓK A REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS FELZÁRKÓZÁS SZOLGÁLATÁBAN (Koordinátor karok: BTK, GTK, ÁJK és EK)

A tématerületek mindegyikében a Miskolci Egyetem legalább négy karának és tudományterületének K+F+I teljesítményei megjelennek, természetesen a tématerület adta keretek között eltérő arányokban és intenzitásban.

A tématerületek átfogó leírását az alábbiakban mutatjuk be.

1.    Természeti erőforrások optimalizálása korszerű technológiákra alapozva: energetikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és smart technológiákkal kapcsolatos kutatások

Tématerület vezetője: Dr. Szűcs Péter

E tématerületen a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, Műszaki Anyagtudományi Kara, valamint Gépészmérnöki és Informatikai Kara országos viszonylatban is egyedülálló kutatási sikereket ért el az utóbbi három évben a gazdasági hasznosulást és a nemzetközi együttműködéseket megalapozó pályázatok terén.

A fenntartható környezet, azon belül a természeti erőforrás-gazdálkodás és a fejlett környezetvédelmi technológiák – mint Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiai (S3) irányelvek – szervesen kötődnek a H2020 Európai Uniós tématerületekhez (éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok, anyagtudomány, anyagtechnológia, nanotechnológia, smart technológiák), amelyekhez a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar kutatás-fejlesztési tématerületei is szorosan illeszkednek.
A javasolt tématerület célja a rendelkezésre álló, kitermelhető, vagy a már korábban felhasznált természeti erőforrások hasznosításának optimálása a nanotechnológia, a modern anyagtudomány, valamint a smart technológiák segítségével. A forrásfeltárás, a kitermelhetőség és a gazdasági hasznosíthatóság multidiszciplináris megközelítést kíván. A pályázati felhívásban szereplő területek közül az alábbi négy fő területre koncentrálunk, amelyek alapvetően határozzák meg a fenntartható környezetünket:
­    a víz, mint fenntartható energia-, nyersanyag- és ivóvízforrás,
­    a nyersanyag-gazdálkodás, hulladékból alapanyag,
­    az energiahasznosítás és -tárolás, valamint
­    a smart (intelligens – okos) technológiák.

A Miskolc Egyetem a kiválósági program keretében ezen területek hazai és nemzetközi láthatóságának növelése mellett olyan tématerületi erősödést érhet el horizontális és vertikális értelemben, amelynek eredményeként Magyarországon egyedülálló széles kutatási potenciál és szakértelem jön létre, illetve erősödik meg a következő területeken:

1.1    Felszín alatti vízkészleteink fenntartható és hatékonyabb felhasználása

1.2    Elsődleges nyersanyagok és hulladékok fenntartható hasznosítása a körkörös gazdaság irányelvei alapján

1.3    Energiahatékonyság és az energiaellátó rendszerek biztonságának javítása

1.4    Smart technológiák fejlesztése természeti erőforrások hatékonyabb hasznosítására

2.    Creative Region: társadalmi és kulturális innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkózás szolgálatában

Tématerület vezetője: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária

A tématerület a Miskolci Egyetem társadalomtudományi karainak (Bölcsészet-tudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Egészségügyi Kar) közös K+F+I aktivitásait foglalja magába. A Creative City (CC) nemzetközi szinten elfogadott koncepciójára építve és azt kitágítva regionális szintre kívánjuk kifejleszteni Creative Region (CR) című kutatásainkat. A CR-ben a kulturális innovációk katalizálják a társadalmi és gazdasági fejlődést, amire alapozva kutatásainkban általánosítható és adaptálható kimenetként egyrészt a fenntartható regionális társadalmi-gazdasági fejlődés vizsgálatát és egy a beavatkozások megtervezését támogató keretmodellt, másrészt egy kulturális innovációs modellt (kulturális klaszter koncepciót) hozunk létre.
Ezek a régió tudatos fejlesztésének megalapozása érdekében magukba foglalják a társadalmi innovációk generálása, megvalósítása és monitoringozása módszertani alapjait – a társadalomtudományi, bölcsészettudományi és egészségtudományi karokon rendelkezésre álló multidiszciplináris tudásbázisra és erőforrásokra építve.

A kutatásainkban – a Miskolci Egyetem regionális „missziós” küldetését is kiteljesítve – integráljuk mindazon korábbi kutatási eredményeket, általunk kifejlesztett módszereket, amelyek a helyi közösségek, a helyi kultúra, a helyi társadalmi csoportok és a helyi identitás megerősítését szolgálják, és a regionális gazdaság fejlődésének katalizátorai. Ennek megfelelően a kutatásokba nem csak a gyermekkori hátránykompenzáció, a tehetségfejlesztés, az életminőség javítása, a foglalkoztathatóság növelése, a társadalmi és szervezeti kulturális értékek megőrzése témakörét vonjuk be, de a környezeti, gazdálkodási, pénzügyi és jogi működtetési feltételekkel és a fenntarthatósággal is foglalkozunk.

A kiválósági programba megjelenített területek közül vertikális témáink:

2.1 A fenntartható társadalom
2.2 A fenntartható gazdaság

A két pillérkutatás közös eredménye egy a fenntartható regionális társadalmi-gazdasági fejlődés vizsgálatát és a beavatkozások megtervezését támogató keretmodell, amely kitér a lakossági egészségügyi-munkaegészségügyi, munkaerőpiaci-munkaerőgazdálkodási beavatkozások, a képzési-átképzési és mobilitást élénkítő mozzanatok elemzésére is.

2.3 Kulturális innováció:

A fent említett vertikális témák mellett horizontális témaként jelenik meg a kulturális innováció.

Ennek ernyője alatt integráljuk mindazon kutatásainkat, amelyek egymást erősítve egy kulturális innovációs klaszter alapjául szolgálnak. A klaszter tehát a régió kulturális, történelmi, építészeti, néprajzi, gasztronómiai, irodalmi és nyelvi értékeinek összegyűjtése, valamint a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés érdekében valósítja meg a kulturális innovációt.

A fentiekben jelzett tématerületi kutatási program minősítésének kiemelt indikátorai a következők:

    a foglalkoztatott kutatók ráfordításai (FTE),
    a PhD képzésben résztvevők kutatási ráfordításai,
    a külföldi és hazai kutatók/intézetek/partnerek részvétele,
    az üzleti és projektalapú együttműködések bevételei,
    a szellemi jogvédelem alá eső eredmények száma.
Amennyiben – és ehhez nem fér kétség – a Miskolci Egyetem realizálni fogja a vállalt indikátorokat és ezzel teljesíti a Támogatási Szerződés feltételeit, akkor komoly esély mutatkozik a Kiválósági Program 2019. és 2020. évi folytatásában való részvételre.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Egy személyautó az úttestre lelépett gyalogos férfit ütött el Miskolcon, az Andrássy utcában. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt…

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum