2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 467 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Kultúra
  • »
  • Erősödő együttműködés a középiskolák és a Miskolci Egyetem között

Erősödő együttműködés a középiskolák és a Miskolci Egyetem között

Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Avasi Gimná-zium és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 2017. május 4-én. A megállapo-dást a Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor, az Avasi Gimnázium ré-széről Schmidtné Törő Ágnes igazgató írta alá.
Az együttműködés keretében a Miskolci Egyetem a jövőben fogadni fogja az Avasi Gimná¬zium tanulóit a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak meg¬felelően, hogy a tanulók számára hosszútávon biztosítsa a lehetőséget a törvényben megfogalmazott 50 órás kötelező közösségi szolgálat teljesítéséhez. A tanulók a közössé-gi szolgálat keretében a Műszaki Földtudományi Karon technika- és tudománytörténeti je-lentőségű archív dokumentumok digitalizálási feladataiban vesznek részt, amely anyagok a digitalizálásnak köszönhetően a jövőben szélesebb körben tehetőek elérhetővé.

A Miskolci Egyetem mindig is komolyan vette az egyetemek 3. misszióját, ennek kereté-ben a kultúra általános terjesztését, valamint az Észak-magyarországi régió és Miskolc lakóközössége iránti felelősségvállalást. E tevékenységében az együttműködésben vállalt szerepe olyan következő lépés, amelyet a jövőben szeretne kiterjeszteni további középfo-kú oktatási intézményekkel való együttműködésre is.

Az Avasi Gimnázium szintén már a múltban is kitüntetett figyelmet fordított arra, hogy ta-nulói a Gimnáziumban töltött időben számukra, illetve közösségük számára kiemelkedően hasznos tevékenységet folytassanak, és ehhez részükre minden támogatást megadott és a jövőben is meg kíván adni. A Miskolci Egyetemmel megkezdett együttműködés a két intézmény közötti eddigi kapcsolat tovább fejlesztésének eredménye, amely egy újabb mérföldkő az együttműködések sorában.

Az észak-magyarországi régióban a kitűzött célok megvalósítása az országosnál is jelen-tősebb feladat, az átlagosnál több energiát igényel, növelve ezzel jelen partnerség tényle-ges súlyát és szerepét.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek