2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Mozaik
  • »
  • Kormányzati Információs Központ közleménye: Emlékmű minden áldozatnak

Kormányzati Információs Központ közleménye: Emlékmű minden áldozatnak

A történelmi tények önmagukért beszélnek. Eljött az ideje annak, hogy minden áldozatnak emlékművet állítsunk. Ez emberiességi kérdés. Az emlékmű körüli viták érthetőek, hiszen fontos kérdésről van szó, de nagyon reméljük, hogy senki nem vonja kétségbe, hogy az 1944. március tizenkilencedike után történtek áldozatainak kijár az együttérző és tisztességes emlékezés. 1944. március tizenkilencedikén Magyarországot megszállták a náci Németország csapatai, az ország ezen a napon elveszítette függetlenségét.

Magyarország Alaptörvénye világosan fogalmaz: „Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”

 

Ezért döntött a Kormány, hogy a megszállás 70. évfordulója alkalmából felállítja a német megszállás emlékművét, amely minden áldozatnak emléket állít.

 

Arra kérünk mindenkit, hogy ne csináljon az együttérző megemlékezőből politikai kérdést. Magyarország kormányának célja, hogy hazánkban az emlékezés kultúrája kialakuljon.

 Kormányzati Információs Központ közleménye

 

A Magyarország német megszállásának mementót állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozatot (Kormányhatározat), továbbá a beruházás gyorsítása érdekében kiadott Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a Miniszterelnökség feladatkörébe utalta, hogy az emlékmű 2014. március 19-ig kerüljön felavatásra.

 

Mivel a Kormányhatározat és a Kormányrendelet is 2013. december 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben, a Miniszterelnökség ezt követően haladéktalanul, 2013. december 31. napján a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó értékű vállalkozási és felhasználási szerződést kötött az emlékmű műleírásának, koncepciójának- és látványtervének elkészítésére 2014. január 3-i teljesítési határidővel.

 

Az elkészült koncepciótervet Melocco Miklós és Benedek György szobrászművész szakvélemény formájában támogatta azzal, hogy álláspontjuk szerint az „egyedülálló”, „páratlan kvalitásos, kifejező és szuggesztív, környezetébe jól illeszkedő” koncepcióterv alkalmas arra, hogy az alapján a megjelölt határidőre a megjelölt közterületen elkészülhessen az emlékmű. Ezen felül a Budapest Galéria is támogatja az emlékmű ily módon történő megépítését.

 

A szakvéleményben rögzítettek alapján, és tekintettel arra, hogy egyedül az emlékmű koncepció- és látványtervét elkészítő ajánlattevő alkalmas arra, hogy a beruházást a megjelölt határidőn belül kivitelezze, a megjelölt követelményeket teljesítse és megvalósítsa, a Miniszterelnökség a koncepciótervet elkészítő szobrászt kérte fel rendkívüli sürgősségre alapozott közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre.

A fent hivatkozott eljárásban a Miniszterelnökség kizárólag a Párkányi Péter egyéni vállalkozót hívta fel ajánlattételre, amelyre a Kbt. 95. § (4) bekezdése adott lehetőséget.

 

A Miniszterelnökség a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja által lehetővé tett hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján Párkányi Péter egyéni vállalkozóval és a Moratus Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal – mint konzorciummal – kötött vállalkozási szerződést a Magyarország német megszállásának emléket állító emlékmű létesítésére irányuló beruházás megvalósítására.

 

A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 250 millió Ft volt,

A rendelkezésre álló fedezet bruttó 317, 5 millió Ft.

Az ajánlati ár: 211.657.589,- Ft + Áfa volt.

 

Az emlékmű felállításához Budapest V. Kerület önkormányzatának közgyűlési határozottal kell hozzájárulnia. Az erre vonatkozó döntés várhatóan hamarosan megszületik.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Ha lemaradtál vagy kimaradtál
Bizonyára sokan vannak azok, akik a február 15-i megadott határidőig nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, most mégis úgy döntenek, hogy szeptem…

További cikkek