2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 390 HUF
1 GBP 464 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Kultúra
  • »
  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer következő (2024.) évi fordulójához.

 

Az ösztöndíjpályázat keretében Miskolcon 150 pályázó – 130 fő „A” típusú, és 20 fő „B” típusú pályázó– részesülhet támogatásban.

 

Az Önkormányzat idén emelte a támogatás összegét, ugyanis a pályázatokat elbíráló bizottságok döntésétől függően a sikeresen pályázók havonta 5.000-10.000,-Ft közötti önkormányzati támogatásban részesülhetnek. Tekintettel arra, hogy ez egy többszintű támogatási rendszer, a települési önkormányzati forrásból megítélt ösztöndíj összegét a vármegyei önkormányzat tetszőleges összeggel még kiegészítheti, a Kulturális és Innovációs Minisztérium pedig a támogatást az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, de a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

 

Pályázatot az nyújthat be, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 131.500,- Ft-ot.

 

Az elmúlt évhez képest az Önkormányzat emelte a jövedelemhatár összegét is annak érdekében, hogy minél több továbbtanulni szándékozó fiatal részesüljön támogatásban.

 

Az ösztöndíjrendszer keretében „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani.

 

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok a miskolci állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendben alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

 

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok a miskolci állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2023/2024-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, és a 2024/2025-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali munkarendben alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025-ös tanévben valóban megkezdik.

 

A részletes pályázati feltételekről a város honlapján kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők az alábbi linken:

https://www.miskolc.hu/aktualis/kozlemeny-a-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-2024-evi-fordulojahoz-valo

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (az ún. EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

 

A pályázat benyújtását megelőzően előzetes ellenőrzésre a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8. szám) van lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának (postára adás) határideje 2023. november 3. (péntek).

Személyesen a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozban elhelyezve is leadható a pályázat, legkésőbb: 2023. november 3. (péntek) 12.00 óráig.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 5.

Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Ha lemaradtál vagy kimaradtál
Bizonyára sokan vannak azok, akik a február 15-i megadott határidőig nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, most mégis úgy döntenek, hogy szeptem…

További cikkek

Állatkínzás Kerekhegyen
Négy kutyát tartott az éhhalál közelében egy miskolci nő. Állatkínzás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 40 éves helyi nőve…