2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Zsebturkáló

2.Ex-kommunista megyei első titkár, képviselő gyerek, testvér, pártvezető feleség a miskolci önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiban címmel a www.eszakhirnok.hu portálján jelent meg az alábbi levél, amelyet a szerkesztőség kérésére küldött el az önkormányzati cég marketingese, még ez év májusában.

Tisztelt Szerkesztőség!

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. vezetőiről, tagvállalati vezetőiről és javadalmazásukról.

Az IT, FB tagok tiszteletdíjának a törvény által előírt járulékain vannak, mely járulékok kifizetése a
megbízót terheli. Az IT és FB taglétszámok korrigálásában a Miskolc Holding Zrt. a
megalakulását követően több lépést tett. Fontosnak tartotta, hogy létrejöttével egyszerűsítse és átláthatóbbá tegye a vállalatcsoport irányítási struktúráját, hiszen megszüntette a tagvállalatok igazgatóságait, és ügyvezetőket bízott meg a társaságok egyszemélyi vezetési feladatainak ellátására. Emellett a felügyelő bizottságok létszámát a törvényi minimumhoz igazodva határozta meg, amely lépéseivel egyúttal éves szinten közel 100 millió Forintot takarít meg a vállaltcsoportban. Miskolc Holding – IT
*       dr. Halmai Gyula – igazgatóság elnöke
*       Tömösi Katalin – igazgatósági tag
*       Balázs András – igazgatósági tag
*       Juhász Imre – igazgatósági tag
*       Pónus Ferenc – igazgatósági tag
Miskolc Holding – FB
*       Gulyik Zsolt – felügyelő bizottság elnöke
*       Gúr Nándorné – felügyelő bizottsági tag
*       Nyíri Zsolt – felügyelő bizottsági tag
*       Tóth István – felügyelő bizottsági tag
*       Juga György – felügyelő bizottsági tag

MISKOLC HOLDING ZRT.
Tisztségviselők Titulus Tiszteletdíj (Ft/hó/fő)
Miskolc Holding Zrt. Igazgatóság         elnök  420.000
        tag    315.000
Miskolc Holding Zrt. Felügyelő Bizottság         elnök  315.000
        tag    158.000

Tagvállalatok – FB

Tagvállalat     FB elnök        FB tag  munkavállalói képviselő
MVK Zrt.        Rohonka Sándor  Pándi Lajos     Purczel Jánosné
MIVÍZ Kft.      Domán Antal     Murai Gábor     Prohászka Lászlóné
MIK Zrt.        Dr. Kádár László        Imrich István   Jámbor Zoltán
MIHŐ Kft.       Viczek Judit    Kerekes Ferenc  Szemán László
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.      Balabán Péter   Dudla József; Kurucz András
MIKOM Nonprofit Kft.    Barna György    Murai Gáborné, Varga Gergő

TAGVÁLLALAT     FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE TISZTELETDÍJ
(FT/HÓ/FŐ)      FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGOK TISZTELETDÍJ
(FT/HÓ/FŐ)
MIK Zrt.        210.000.-       168.000.-
MVK Zrt.        210.000.-       168.000.-
MIVÍZ Kft.      210.000.-       168.000.-
MIHŐ Kft.       210.000.-       168.000.-
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.      126.000.-       105.000.-
MIKOM Nonprofit Kft.    105.000.-       84.000.-

Tagvállalati vezetők havi jövedelme, sikerdíja

A Miskolc Holding Zrt. megalakulását követően a vezetők javadalmazásának rendkívül szigorú feltételrendszerét alakította ki. A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága minden évben a tagvállalati üzleti tervek ismeretében határozza meg a vezetők személyre szabott, részletes sikerdíj feladatait, azok mértékét és feltételeit. A teljesülés nyomon követése folyamatos, értékelése évente kétszer történik; először a féléves eredményadatok ismeretében, másodszor az üzleti év lezárásakor, jellemzően a tárgyévet követő április hóban kerül sor az éves értékelésre. Az értékelés alapján, az éves teljesítmény arányában kerül meghatározásra a sikerdíj összege,amely nem haladhatja meg a megbízási díj 100%-át. A tagvállalati vezetők jövedelme nem éri el a havi 2 millió Ft-ot, ezek jövőbeni alakulásáról még nem rendelkezünk több információval, viszont emelés semmiképp nem várható.

Tagvállalat      Vezető tisztségviselő   2009. év
                Megbízási díj/személyi alapbér (Ft/hó)
MVK Zrt.        Börzsei Tibor   840 000
MIVÍZ Kft.      Duzsik Gábor    600 000
MIK Zrt.        Molnár Zoltán   767 000
MIHŐ Kft.        Korózs András  924 000
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.   Nagy László     500 000
Szocio Produkt Kft.      Osváth Zoltán  450 000
Régió Park       Stefán Csaba   473 000
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.      Veres István     525 000
Miskolci Turisztikai Kft.       Fridély László  500000
MIKOM Nonprofit Kft.    Karosi Imre     525 000

Miskolc, 2009. május 29.

               Barkóczi Boglárka marketing menedzser

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek