2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Trianon 95-ik évfordulóján

95 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni szerződést, melyről Baldwin brit miniszterelnök azt mondta, hogy „Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.” A békeszerződés értelmében Magyarországtól elcsatolták területének ¾-ét és lakosságának 2/3-át. Magyarország 382.870 km2 területéből 92.963 km2-t, 18.264.533 főnyi lakosságából pedig 7.615.117 főt tarthatott meg.

A trianoni, a versaillesi békerendszer keretében kötött többi szerződéstől eltérően, nem tartalmazta és nem is alkalmazta a népszavazás elvét. „Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében. Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között” – mondta Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke. A népek önrendelkezésének elvét a legkirívóbban ugyan hazánk esetében sértették meg, de nem Magyarország volt a sérelem egyetlen szenvedő alanya. Meghiúsították Írország, Egyiptom és India önrendelkezését is. Az új államok, Jugoszlávia és Csehszlovákia sem a népek önrendelkezési joga alapján születtek. Az önrendelkezés elvét kiszorította a győztes hatalmak gyakorlata a világ újrafelosztására, és a Szovjetunióban végbement forradalmi változás tovaterjedésének feltartóztatására. „Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak” – értékelte Lenin a versaillesi békerendszert. Francesco Nitti olasz miniszterelnök pedig így vélekedett róla: „Trianonban egyetlen országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki sem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek.”

A népek önrendelkezési elve Trianon óta is számtalan esetben megsérült szerte a világon, így Európában is. Ma a leglátványosabban Ukrajnában sérül, ahol még az anyanyelv használatának jogától is megfosztják az országot alkotó népeket, nemzeti kisebbségeket, etnikumokat, köztük a kárpátaljai magyarokat, ruszinokat és Kelet-Ukrajna 7,5 millió orosz lakosát. Teszik ezt az Egyesült Államok egyetértésével, és a kijevi hatalmi csoportnak nyújtott támogatásával. Annak a világhatalomnak a közreműködésével, amely az önrendelkezést alárendelte a keleti terjeszkedéshez fűződő érdekének, és mellyel Magyarország szövetségre lépett a NATO-ban.

Simó Endre

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…