2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 467 HUF

TRIANON 100. – A MAGYAR BÉKEKÖR POLITIKAI NYILATKOZATA

Trianon arra figyelmeztet, hogy hazánk léte kerül veszélybe, ha idegen érdekeknek szolgáltatja magát ki, és békés együttműködés helyett a háború mezejére lép hódító céllal – figyelmeztet a Magyar Békekör Trianon 100. évfordulóján közzétett politikai nyilatkozatában.
Magyarország nem szegődhet birodalmi célok szolgálatába, meg kell őriznie függetlenségét és szuverenitását. A trianoni szerződés a világ újrafelosztását célzó imperialista háború következménye volt. Hazánk a legyőzött imperializmus oldalán állt, a győztes imperialista hatalmak pedig feldarabolták. Kétharmaddal megcsonkították területünket, lakosságunk kétharmadát elcsatolták.
A Magyar Békekör nemzeti létünk ellen irányuló diktátumnak tekinti a trianoni szerződést. „Gyilkosok és mészárosok rabló békéjének” – mint azt Lenin vallotta Oroszország vezetőjeként, mely a versaillesi szerződéseket nem írta alá. A magyar nemzet sorsa másképpen alakulhatott volna, ha nem vettünk volna részt a Szovjetunió megszállásában Hitler náci Németországának oldalán a II. világháborúban. De részt vettünk. Agressziónkért, hódító politikánkért nem csak elcsatolt területeinket nem kaphattuk vissza, hanem még annál is kisebbre zsugorodtunk.
Mi magyarok saját bőrünkön tapasztaltuk, milyen következményekkel jár az olyan politika, amely feláldozza a nemzetet hódító céljainak oltárán. Nem élhetünk úgy, hogy mások felett uralkodjunk! Egymás mellett kell élnünk, békében!
Erkölcsi alapállásunk jegyében kétségbe vonjuk a román vezetők döntését, hogy 1920. június 4-ét „nemzeti emléknappá” nyilvánítják, megünnepelve a hódító politikát, amely Trianont szülte. Az efféle politikától szenved az ott élő magyarság, mert elnyomják, megtagadják autonómiáját, kulturális identitását. A hivatalos román politika egybeforradt azokéval, akik száz évvel ezelőtt feldarabolták Magyarországot, és azóta sem emeltek szót az elszakított területeken élő honfitársaink jogfosztása ellen.
Ezek az államok, Romániával együtt, ma szövetségeseink a NATO-ban. Ez a szövetség ellentmondásos magatartást tanúsít szuverenitásunkkal szemben. Megint birodalmi terjeszkedő célok eszközéül akarnak felhasználni minket, Kelet felé. Ne hagyjuk! Nemzeti érdekünk a békés együttműködés Kelettel és Nyugattal egyaránt. Ott a helyünk, ahol nem akarnak maguknak alárendelni sem minket, sem másokat, hanem tiszteletben tartják függetlenségünket, nemzeti önrendelkezésünket, és egyenjogú félként működnek együtt velünk!
Kovácsoljunk erényt Trianon fölött érzett fájdalmunkból! Bizonyítsuk be, szellemileg, erkölcsileg azért tudtunk nagyok maradni, mert tanultunk a múltból, és meggyőződésünkké vált, hogy a jövőnk közös más népek, más kultúrák, más emberek jövőjével. Ez nem területi vagy lélekszám kérdése, hanem tisztánlátásé, építő hozzáállásé. Magyarként nem csak magunknak vagyunk, hanem az emberiségnek is, melyhez tartozunk!

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek