2024. 07. 12. péntek

Dalma, Izabella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Offshore cégeket pénzel a kormány az adóforintjainkból

Mielőtt a Jobbik országgyűlési képviselettel rendelkező párt lett, azt ígértük, hogy el fogjuk számoltatni a közpénzek megcsapolóit, és fel fogjuk tárni a gyanús ügyleteket. Az erre irányuló munka során kiderült, hogy a kormány rengeteg offshore céget támogat elképesztő nagyságú összegekkel az adóforintjainkból. Mivel törvényesen csak „átlátható szervezet” támogatható, Szilágyi György képviselőtársammal több kérdést is intéztünk az érintett cégekkel összefüggésben Németh Lászlóné fejlesztési miniszterhez.

A miniszter egyetlen esetben sem nyilatkozott arról, kik ezeknek a cégeknek a tényleges tulajdonosai, noha erről tudnia kellene, hiszen a tényleges tulajdonosi kör ismerete nélkül ezek a bőkezű támogatások nem is lennének kifizethetők. Alapos kutatómunkánk több magyar politikus érintettségét is feltárta, így a következő hetekben újabb meglepetésekkel fogunk előrukkolni. A kérdés egyes befolyásos csoportokat roppant érzékenyen érint (az első „jóindulatú figyelmeztetéseket” már meg is kaptuk), így a következő időszakban dühödt és durva támadásokra számíthatunk.

Országgyűlési képviselői kérdésünk alább, a tulajdonosi kör adatait mellőző miniszteri válasz pedig alatta tekinthető meg.

Volner János, a Jobbik frakcióvezető-helyettese

Kövér Lászlónak ,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli
kérdést kívánunk intézni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez
„Milyen tulajdonosi struktúrájú szervezetek részesülnek az Európai Regionáli s
Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése által közösen biztosított forrásokból ?
4”
címmel.
A benyújtott kérdésűnkre a választ írásban várjuk.
Tisztelt Miniszter Asszony !

Amint az minden bizonnyal Tisztelt Miniszter Asszony el őtt is ismeretes,
• Magyarország Alaptörvénye („Az Állam 39 . cikk (1 .) bekezdés kimondja, hogy „ a
központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy
teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése ,
valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható” ;
• „a nemzeti vagyonról” szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése rögzíti,
hogy „nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy, vagy átláthat ó
szervezet részére lehet”, továbbá, hogy nemzeti vagyonba tartoznak „az állam vagy a
helyi önkormányzat tulajdonában lévőpénzügyi eszközök” (1 . § (2) bekezdés c) pont);
• „az államháztartásról„szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja
alapján „költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény
benyújtója jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő más szervezet
esetén átlátható szervezetnek minősül”.
Szeretnénk felhívni egyúttal Tisztelt Miniszter Asszony figyelmét arra, hogy
• „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011 . évi
CXII. törvény 32. §-a szerint: „a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó
ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak
végrehajtására, az állami és Önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek
felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők a magánszervezete k
és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan –
köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. „;
valamint arra, hogy
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV. törvény 81 . § (3) bekezdése szerint:
„Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve
az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással,
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével,
az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekből elrendeli. ”
A fentiekre való tekintettel kérjük Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a mellékletben szerepl ő
vissza nem térítendő támogatást elnyert kedvezményezettek vonatkozásában, egyenként i
bontásban bemutatni szíveskedjen, hogy azok részére ténylegesen mikor és milyen mértééC{í
támogatás került kifizetésre.
Kérjük továbbá Tisztelt Miniszter Asszonyt, a 2012. január 1. napját követően kedvező
támogatási döntésben részesült, avagy a 2012. január 1. napját megelőző támogatási
döntésben részesült, de ugyanezen időpontot követően támogatási kifizetéssel érintet t
kedvezményezetteknek „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról” szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény 3 . r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosi körét a támogatási döntés meghozatala, illetve az eltelt időszak folyamán
esetlegesen eszközölt kifizetések időpontjában, valamint amennyiben további kifizeté s
várható, a jelen idő szerinti állapotnak megfelelően bemutatni szíveskedjen.
Mindenre kiterjedő szíves válaszát előre is köszönjük és várjuk!
Budapest, 2013 . március
Tisztelettel :
János Szilágyi György
óbbik Jobbik
Melléklet!
2.
Melléklet
1. QUALCHEM Vegyiárú, Gumi és Műanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zártkör űen
Működő Részvénytársaság, mely 2012 .12.07. napján kelt támogatási döntés alapján
409.542.100.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli részvényese a
Gibraltáron bejegyzett TSEA Holding Ltd. (GI- Gíbraltar , Line Wall Road 57/68.);
2. DANUBIA PHARMA Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű
Társaság mely 2012.12.07. napján kelt támogatási döntés alapján 327 .516.000.- HUF;
illetve 329 .000.000.- HUF támogatást nyert el, és egyedűli részvényese a csendes-óceáni
Efate-szigeten lévő Vanuatui Köztársaságban bejegyzett BATAVIA INVESTMENT S
LTD. (1036 Port Vila Vanuatu, Bougainville House Level 2.);
3. INNOMED MEDICAL Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mely 2012.04.12. napján kelt támogatási döntés alapján 253.776.485;
HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és legutolsó ismert tulajdonosa az USA
Indianapolisban jegyzett MediComplexCO (US- 46256 INDIANAPOLIS, Summertre e
Lane 8542) ;
4. Grepton Informatikai Zártkör űen Működő Részvénytársaság mely 2012 .07.27. napján
kelt támogatási döntés alapján 468 .358.750.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert
el, és legutolsó ismert tulajdonosa a New Frontier International Holding (AT- 1040 Bécs ,
Prinzeugenstrasse 72) ;
5. ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Kft., mely 2012 .07.27. napján kelt
támogatási döntés alapján 430.649.666.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és a CRATIS Ingatlanbefektető és Szolgáltató Zrt-n keresztül egyedüli részvényese a
ciprusi AGRINA Holdings Limited (CY- 1082 Nicosia , Kyriakou Matsi 16 ., Eagle
House Agioi Omologites P.0 10th);
6. BiFarma Szoftverfejleszt ő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.02.24. napján kelt támogatási döntés alapján 173 .647.504.- HUF;
2012.12.07. napján kelt támogatási döntés alapján 232.596.753.- HUF;
2013.01 .15. napján kelt támogatási döntés alapján 452 .288.546.- HUF;
2013.01 .15. napján kelt támogatási döntés alapján 437 .500.000.-.HUF
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa egy magánszemély valamint a
nyitrai cégbíróságon bejegyzett China Innovative s .r.o. (SK- 94501 Komárno,
Svatoondrejská 11 .7. ép.);
7. ContiTech Rubber Industrial Kft ., mely 2012 .04.12. napján kelt támogatási döntés
alapján 143 .843.511 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és egyedüli tagja a
hamburgi cégbíróságon bejegyzett Phoenix Fluid Handling Industry GmbH (DE- 2107 9
Hamburg , Hannoverische Str 88 .);
8. 1NTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely 2012.02.24.
napján kelt támogatási döntés alapján 188 .960.500.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el és egyedűli tagja a Cipruson bejegyzett IND Group Holding Limited .
(CY- 1065 Nicosia , Arch Makariu III 2-4 Capital Ce . ép. 9. cm.);
9. PROFITRADE 90 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft, mely 2012 .07.27. napján kelt
döntés alapján 196 .095.720.- HUF, illetve 2012.12.07. napján kelt döntés alapján
255.800.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és magánszemély tagjain
kívül minősített többségű befolyással bíró tulajdonosa a svájci cégbíróságon bejegyzett
Central European Investment AG (CH- 6302 Zug , Weinbergstrasse 5 .);
3.
10. OLMOS és TÓTH Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ., mely 2012.07.27.
napján kelt döntés alapján 203.998.757.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és egyedüli tagja a madridi GRUPO INVERSOR MONTE NEVADO S .L. (ES- Madrid ,
Claudio Coello 61 .);
11. MOTECH Acélszerkezet- és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.04.12. napján kelt döntés alapján 159 .876.622.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el és magánszemély tagján kívül tulajdonosa a norvégiai
Bronnoysundban jegyzett MOTECH NORGE A.S. (NO- 0277 Oslo, Drammensveien út
167.);
12. Burton Kiln Furniture tűzállóanyaggyártó Kft., mely 2012 .02.24. napján kelt döntés
alapján 60.952.428.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a
németországi Osnabrűck Városi Bíróság által bejegyzett Burton Beteiligungs GmbH
(DE- 49328 Melle-Buer , Barkhausener str 55 .);
13. Solvo Biotechnológiai Zrt., mely 2011 .12.28. napján kelt döntés alapján 121 .700.315:
HUF; majd 2012.05.15. napján kelt döntés alapján 87.954:296.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és a támogatási döntések időpontjában részben a
Washingtonban jegyzett Hawk&Finberg Consulting LLC . résztulajdonában állt;
14. PANNON SZOFTVER Informatikai Kft., mely 2012.12.07. napján kelt döntés alapján
89.000.000: HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Cipruson
jegyzett PSZI LIMITED . (CY- 10654024 Ciprus, Nicosia, Stasikratous Crystal Offtces ,
Krambis Building street 20. B.);
15. Human Value Services Számítástechnikai Kft ., mely 2012.12.20. napján kelt döntés
alapján 134.160.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a társaság
egyetlen magánszemélyen kívüli tagja a Fisher Tech-Invest Korlátolt Felel ősségű
Társaságon keresztül a Brit Virgin-szigeteken jegyzett Fisher Tech-Invest Inc (VGTortola,
Road Town , Intershore Chambers, Wickham’s Cay) ;
16. BURKOLÓLAP 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ., mely 2012.11 .28. napján kelt
támogatási döntés alapján 198 .510.000,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és egy magánszemélyen tagon kívül az A .F. Investment Kft-n kereszűl tulajdonosa a
Beliz-i cégbíróságon bejegyzett Alesandro Finance Ltd ., (BZ- Belize City , Regent 3 5
A.);
17. MK-Property 101 Ingatlanforgalmazó Kft., mely 2012.07.18 napján kelt támogatási
döntés alapján 171 .400.303,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és egyedüli
tagja a Seychelles szigeteken bejegyzett BARROW ENTERPRISES LTD . (Victoria,
Mahé, Seychelles, Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue) ;
18. SUNTEC SYSTEM KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ És GYÁRTÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, mely 2012.07.18 napján kelt támogatási döntés alapján
156.928.302,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a támogatási döntés
idején egyedüli tagja a Marshall-szigeteken bejegyzett Hippokrates Ltd (MH- 96960
Trust Company Complex Ajeltake Road) volt;
19. IPARK PÉCS Ipari Park Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012 .05.18
napján kelt támogatási döntés alapján 461.372.082,- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és résztulajdonosa az osztrák IPP Beteiligungs GmbH (AT- 4040
Linz , Pulverműhlstrasse 23 .);
20. Európa-Center-Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft., mely 2012.06.14. napján kelt
támogatási döntés alapján 364 .390.416,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és résztulajdonosa az S-Bird Hungary Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft ., amely egy
4.
magánszemély és a gibraltári Grandtown Holdings Limited GI- 39 Irish Town, Gibraltár ,
Suite 5 tulajdonában áll;
21. Gima Szolnok Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11 .19. napján kelt
támogatási döntés alapján 292 .296.628,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el ,
és résztulajdonosa a BEKBER Villamos Hálózat Építő és Beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaság, mely egy magánszemélyen kívül a B .E.K. Group s .r.o. (SK- 929011061
Dunajská Streda, Sportová 51/1260 .) tulajdonában áll ;
22. Machine Rentals Group Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012 .11 .19. napján kelt
támogatási döntés alapján 193 .597.656,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és tulajdonosa a Belize Cégbírósága által bejegyzett PLANET MANAGEMENT LTD .
(BZ- Belize City , Newtown Barracks 508 .);
23. IPARI PROJEKT HUNGÁRIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, mely 2012.11 .09. napján kelt támogatási döntés alapján
200.000.000,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa az
osztrák Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. tulajdonában álló SWIETELSKY Építő
Korlátolt Felelősségű Társaság;
24. String-Alba Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségé Társaság, mely 2012 .11 .09.
napján kelt támogatási döntés alapján 179.697.472,- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és résztulajdonosa a támogatási döntés időpontjában a panamai WAX
Worldwide Inc. (PÁ- Panama, Ricardo Arias str Advanced Tower . I. cm.);
25. Mertzon Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., mely 2012 .05.15 napján kelt
támogatási döntés alapján 119 .260.796,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,
és tulajdonosa a Samuelson Investments Kft, az Indotek Befektetési Zrt, az EGMEX Kft ,
a Britex Hungary Ingatlanbefektető Korlátolt Felelősségű Társaság, melyek részben Utah,
Washington, és Colorado államban bejegyzett szervezetek tulajdonában állnak,
(Samuelson CEE LLC, Indotek UK . LLC, Britex Central Europe LLC) ;
26. Angria Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.05.15. napján kelt támogatási döntés alapján 52 .778.970,- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Seychelles szigeteken jegyzett Valon
International Ltd. (SC- Seychelles, Victoria State House Ave, Victoria House, Suit e
206.);
27. D-Z-Company Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.12.28. napján kelt támogatási döntés alapján jelenleg közzé nem tett mérték é
támogatást nyert el, és résztulajdonosa a belizei cégbíróságon jegyzett JODO
INVESTMENT LTD (BZ- 1050 BELIZE , Belize City Dean Street 76 .);
28. HAPPY COMPANY Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátol t
Felelősségű Társaság, mely 2012.05 .15. napján kelt támogatási döntés alapján
65.684.400,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a belizei
cégbíróságon jegyzett JODO INVESTMENT LTD (BZ- 1050 BELIZE, Belize City Dea n
Street 76.);
29. INDUSTRIA BÉTA Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felel ősségű Társaság,
mely 2012.12.28. napján kelt támogatási döntés alapján jelenleg közzé nem tett mérték ű
támogatást nyert el és tulajdonosa IFCS Invest Finance Consult Surveillance AG (CH –
8212 NeuhausenamRheinfat , Rundbuckstrasse 6.);
30. Knurow Property Korlátolt Felelősségé Társaság, mely 2012.11.19. napján kelt
támogatási döntés alapján 67 .180.462,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
5.
tulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett Hediger Business Limited (SC- Victoria
Mahé, Olivier Maradan Street Suite 2 .);
31. OBO Bettermann Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.11 .19. napján kelt támogatási döntés alapján 122.043 .760,- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el és tulajdonosa a liechtensteini Bettermann Stiflung (LI-
9490 Vaduz , Werdenbergerweg 11);
32. Kőrmend Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11 .23 napján kelt
támogatási döntés alapján 199.656.925,- HUF vissza nem térítend ő támogatást nyert el,
és részben a Seychelles szigeteken bejegyzett KENWAY ENTERPRISES Ltd .
(Seychelles, Mahe, Victoria, Oliver Maradan Street, Oliver Maradan Building Suite No
2.) kizárólagos tulajdonában álló Ragasits és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonában áll;
33. WORK & TRADE s.r.o Magyarországi Fióktelep, mely 2012 .05.22. napján kelt
támogatási döntés alapján 193 .753.491,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
egy külföldi vállalkozás fióktelepe ;
34: az ANDRITZ Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.03.24. napján kelt támogatási
döntés alapján 285 .342.225.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
kizárólagos tulajdonosa az ausztriai Andritz AG (AT- 80451053 Graz, Stattegger Strasse
18)
35. IBV Hungária Világítástechnikai és M űanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.03.24. napján kelt támogatási döntés alapján 314.606.865.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el és kizárólagos tulajdonosa az IBV Holding GmbH . (DE-
49084 Osnabrűck , AM Huxműhlenbach 7.)
36. R MAX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, mely 2012 .03 .24. napján
kelt támogatási döntés alapján 86.055.564.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el
és kizárólagos tulajdonosa az AGRIPOOL S . R. L. (IT- 25015 Desenzano del Garda , Vi a
Colombare di Castiglione 81/E.)
37. Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft., mely 2012.06.21 . napján kelt
támogatási döntés alapján 212.449.496.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
tagjai a Jabil Circuit Netherlands B .V., a Jabil Circuit Limited és a Jabil Circuit
Luxemburg S.a.r.l.
38. PCI Formaöntöde Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.05.15. napján kelt
támogatási döntés alapján 481200 .178.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
két magánszemélyen kívüli tagjai a HDPCI Limited (IK- Hong Kong , 1703, Chinachem
Leighton Plaza, 29 Leighton road, Causeway Bay) valamint a VIGEL S.P.A.( IT- 1007 1
Borgaro Torinese , Via Mappano 15/A)
39. Viessmann Technika Dombóvár Kft., mely 2011 .12.14. napján kelt támogatási döntés
alapján 295.603.712: HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és kizárólagos tagj a
a Viessmann Holding Intennational GmbH (DE- 35088 Battenberg , lm Birkenried 1 .)
40. Ardagh Fémcsomagoló Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012 .03.14.
napján kelt támogatási döntés alapján 174.240.000.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el és kizárólagos tagja az Ardagh Aluminium Packaging Netherland s
B.V. (NL- 39051053 Rozenstraat, Veenendal 19 .)
41. Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mely 2012.03.24. napján kelt támogatási döntés alapján 121 .429.279.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el és kizárólagos tagja a Hoya Holdings N .V. (NL- 1422
Uithom , Amsterdamseweg 29.)
6.
42. RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felel ősségű Társaság, mely 2012 .03.14. napján kelt
támogatási döntés alapján 322 .461 .021 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
kizárólagos tulajdonosa az Attila Invest Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Korlátol t
Felelősségű Társaságon keresztül a luxemburgi LANDEWYCK GROUP S .A.R.L. (LU-
1741 Luxemburg , 31 .rue de Hollerich)
43. FRAISA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2011.12.29. napján kelt
támogatási döntés alapján 198 .000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
kizárólagos tulajdonosa a FRAISA Holding AG (CH- 45121062 Bellach, Gurzelenstrass e
7.)
44. „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012 .02.22 napján kelt
támogatási döntés alapján 885 .861 .356.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
két magánszemélyen kívüli tulajdonosa a Debrentium s .r.o. (4001 Kosice, Bankov 7 .)
45. Gustav Wolf Miskolci Drótgyár Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.01.23. napján
kelt támogatási döntés alapján 121 .000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert
el, és kizárólagos tagja a Gustav Wolf Beteiligungs GmbH (DE- 33332 Gütersloh ,
Sundernstrsasse 40 .)
46. Johnson Electric Ózd Elektromechanikai Termékek Korlátolt Felelősségű Társaság, mely
2012.01.23-án kelt támogatási döntés alapján 163 .984.487.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és tulajdonosai a SAIA-Burgess Electronics CH 224-0530705- 7
Holding AG (CH- 3280 Murten, BahnhofstraBe 18) valamint a Johnson Electri c
International AG (3280 Murten , Bahnhof út 18 .)
47. Konecranes Supply Hungary Korlátolt Felel ősségi’ Társaság, mely 2011.12.29. napján
kelt támogatási döntés alapján 999 .900.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert
el, és kizárólagos tulajdonosa a finn Konecranes Finance Oy (FI- 58301037 Hyvink ,
Koneenkatu 8.)
48. Parat Ungarn Korlátolt Felel ősségű Társaság, mely 2012.12.28. napján kelt támogatási
döntés alapján 555 .554.220.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
kizárólagos tagja a PARAT Beteiligungs GmbH (DE- 94089 Neureichenau, Schachtla u
3-4.)
49. Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság, mely
2012.06.14. napján kelt támogatási döntés alapján 154.991 .791.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tagja a Zollner Elektronik AG (DE-
934991016 ZandtBudapest , Industriestrasse 2-14 .)
50. LuK Savaria Kuplunggyártó Korlátolt Felel ősségű Társaság, mely 2012 .03 .05. napján
kelt támogatási döntés alapján 1 .000.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és kizárólagos tagja a LUK Verm őgensverwaltungsgesellschaft mbH (DE –
778151062 Bühl, Industriestrasse 3 .)
51. VNT Metal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2011 .12.01 . napján kelt
támogatási döntés alapján 155 .837.769.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el ,
és tagjai a Vogel & Noot Technologie GmbH. (T- 8661 Wartberg, Grazer str. 1 .)
valamint a VNT Beteiligungs GmbH. (AT- 8661 Wartberg im Mürztal, Grazer str 1 .)
52. „TECHNOCAR-MC-2003” Gépipari Kft, mely 2011 . december 29-én kelt támogatási
döntés alapján 100.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
tulajdonosa 2012. október 30-ig a montanai WHITEFISH HILLS, LLC valamint a ciprus i
DESILCO LIMITED (CY- 1066 Nicosia , Margarita House, Themistokli Dervi 15 .)
voltak, illetve jelenleg résztulajdonosa szintén a DES1LCO LIMITED, és amely
7.
• a „Tudomány – Innováció Program” keretében 2012 .06.05-án további
25.000.000.- HUF
• a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” pályázaton
2012.09.14-én további 16 989 984.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert
el;
53. HAFI-INDUSTRIES Gépgyártó Korlátolt Felel ősségű Társaság mely 2011 . december
29-én kelt támogatási döntés alapján 100 .000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és többségi szavazati joggal bíró tulajdonosa a lichtensteini HIH HAFI Holdin g
Aktiengesellschaft (LI- 9490 Vaduz , Landstrasse 36) és amely
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” c .
pályázaton 2012.01.16-án további 24.640.254.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
54. SCTTEC Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság amely 2012 . január 17-én
kelt támogatási döntés alapján 99 .246.044.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyer t
el, és tulajdonosa a támogatási döntés meghozatalakor az Armadillo Verwaltungs AG
CH- 6370 Stans , Nidwalden, Tottikonstrasse 66. volt, jelenleg a luxemburgi Scitec
International S .á r.l (LU- 1653 Luxemburg , Avenue Charles De Gaulle 2.) és amely
• a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozáso k
számára” pályázaton 2011-ben további 95.916.685.- HUF, 2012 .-ben további
99.833.128.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
55. CHIORINO Szállítószalag és Laposszíj Export-Import Kereskedelmi Korlátol t
Felelősségű Társaság, amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján
99.246.044.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és minősített többségű
szavazati joggal bíró tulajdonosa 2012 . április 20.-ig a luxemburgi CHIORINO
PARTICIPATIONS S.A. (LU- 1724 Luxembourg , Bulevard du Prince Henri 19-21.)
volt (jelenlegi tulajdonosa a CHORINO PARTECIPAZIONI ESTERE srl, TT- 1390 0
Biella , Via Sant’ Agata 9 CAP) ;
56. King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.
január 17-én kelt támogatási döntés alapján 66 .149.338.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és minősített többségű szavazati joggal bíró tulajdonosa a ciprusi
ACRYLSTONE LIMITED (CY- Larnaca , Agion Anargyron 30.); .
57. CUBITEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ., amely 2012 . január 17-én kelt támogatási
döntés alapján 46.145.610.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és minősített
többségű szavazati joggal bíró tulajdonosa a Marshall szigeteken jegyzett TECHINVEST
Ltd. (IC- 96960 Trust Company Complex , Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands,
Ajeltake Road), illetve amel y
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére”
pályázaton 2011-ben további 18 .276.307.-HUF, 2012ben további 19.890.000:
HUF,
• a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” c- pályázaton
2012.04.03-éntovábbi 10.745.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
60. AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft ., amely 2012. január 17-én kelt
támogatási döntés alapján 19.330.713.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és
közvetett tulajdonosai az Utah államban jegyzett Samuelson CEE LLC ., a Colorado
államban jegyzett Bohemian Real Estate I. LLC., illetve a Nevadában jegyzett Britex
Central Europe LLC
61. MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29 kelt
támogatási döntés alapján 100.000.000 HUF vissza nem térítendő támogatásban
8.
részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a . Seychelles-szigeteki MEDION
INVEST & TRADE LTD . (Vic. Mahé Seychelles , Revolution, Ansuya Estate 9 .), illetve
amely
• Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára c. pályázaton 2011.08.18-án további 50.000.000.- HUF vissza nem
térítendő támogatásban részesült;
• tulajdonosi kőre teljes mértékben megegyezik az Észak-Alföldi régióban
ugyanezen konstrukció keretében szintén 100.000.000 HUF vissza nem térítendő
támogatást elnyert DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Korlátolt Felelősségű
Társaság tulajdonosi körével .
60. VAS És TÁRSAI Műanyag feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság amely
2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 90 .000.000.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el (részére eddig összesen 45 .000.000-HUF támogatás került kifizetésre,
legutoljára 2012.11 .27. napján) és kizárólagos tulajdonosa a Cipruson jegyzett TEMPA
FINANCIAL CORP. LIMITED (CY- 1097 Nicosia , Egypt street 12 .), illetve amely
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat
keretében 2012.03.02-án további 20 .000.000.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
61. „LOWLAND WINE” Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
amely 2011 .12.29-én kelt támogatási döntés alapján 70.651 .430: HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tulajdonosa a Cipruson jegyzett DISBURY
HOLDINGS LIMITED (CY- 1105 Nicosia , Agiou Pavlou street 15.)
62. PRONTO CAR Korlátolt Felelősségű Társaság amely 2011 .12.29-én kelt támogatási
döntés alapján 16 .707.500 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el é s
résztulajdonosa a Dover államban jegyzett CONTROLLING LLC (US- 19904 Dover , 3 2
Loockermann Square Suite 101D .), illetve amel y
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c . pályázat
keretében 2012.03 .20-án további 14.011.808.- HUF,
• Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére c. pályázat
keretében 2012.03.29-én további 24.843.000.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el;
63. AGROKÉMIA Sellye Zártkörű Részvénytársaság amely 2012.01 .17-én kelt támogatási
döntés alapján 98.005.820.- HUF. vissza nem térítendő támogatást nyert el és
résztulajdonosa a ciprusi PETERS & BURG HOLDING LIMITED (CY- 6042 Lamaca
CIPRUS , Inomenon Ethon 8 . ép . 2. em. 202.), illetve amely
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat
keretében 2012.05.07-én további 7.500.878.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
64. GASCATOR Magyarország Ingatlenberuházó és -Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság, amely 2012 .01 .17-én kelt támogatási döntés alapján 66 311 420.- HUF. vissza
nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett
Lawton Investements Ltd. (SC- 2919 Global Gateway , Rue de la Perle Providenc e
Mahe), illetve amely
• „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások c.
pályázat keretében,, 2011 .11.15-én további, 93 .590.159.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el (amelynek mintegy harmada 2012.09.21 . napjáig
kifizetésre is kerűlt);
9.
65. Európa Humán-Rent Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. december 29-én
kelt támogatási döntés alapján 100 .000.000.- HUF. vissza nem térítendő támogatást nyert
el és jelenlegi tulajdonosa á Seychelle-szigeteki MOBEX ASSETS HOLDING LTD.
(SC- Ansuya Estate , Revolution Avenue, Victoria Suite 9.)
66. DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság, amely
2012.07.16-án kelt támogatási döntés alapján 100 .000.000 HUF vissza nem térítend ő
támogatásban részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a Seychelles-szigeteki
MEDION INVEST & TRADE LTD. (Vic. Mahé Seychelles , Revolution, Ansuya Estate
9.), illetve amely
• Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára c. pályázaton 2012.04.12-én további 24 .883.849.- HUF vissza nem
térítendő támogatásban részesült;
• tulajdonosi kőre teljes mértékben megegyezik az ugyanezen konstrukci ó
keretében szintén 100 .000.000 HUF vissza nem térítendő támogatást elnyert
MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi körével.
69. SZÍNES INGATLANVILÁG Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű társaság, amely
2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 42.369.571 .- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és tulajdonosa az Oregon államban jegyzett WORLDWIDE
TRADING SERVICES LLC. (US- 97304 USA , Oregon, NW Salem, Windemere D r
942.)
70. General-Léna Építőipari, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011 .12.29-
én kelt támogatási döntés alapján 18 .725.868.- HUF vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és tulajdonosa a floridai 6 MILES BRANDING, LLC (US- 34239 Sarasota ,
South Tuttle, Ave 2015 Florida) .), illetve amely
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat
keretében 2011 .07.26-én további 19 .128.000: HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
72. POLIPROP HOLDING Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
amely 2012 .10.30-én kelt támogatási döntés alapján 68 .250.000.- HUF vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a floridai DUPLEX METAL INC. (US-
33009 Hollandale Beach FL , 1001 North Federal 238.)
73. LAVATIO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely
2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 53.984.700.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és résztulajdonosa a floridai DIVONTER USA INC. (US- 33009
Hallandale Beach , 1001 North Federal Highway Suite 238 .), amely székhelye
megegyezik a POLIPROP HOLDING résztulajdonosának székhelyével ;
74. Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely
2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 51 .536.995.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és résztulajdonosa az újzélandi COFFEE GREEN BEAN Limite d
(NZ- 8024 Christchurch , Middleton, Birmingham Drive 38.)
75. PETRO-PLAST Kereskedelmi-Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely
2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 16.568.245.- HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és közvetett résztulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzet t
Aphrodisiac Worldwide Limited (SC- Mahé , Rue de la Perle utca 653 .)
76. CNC RAPID Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely 2011.12.29-én
kelt támogatási döntés alapján 79 .304.362.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert
10.
el, és résztulajdonosa a VINCENT & PARTNERS L. L. C. (US- 19720 New Castle ,
North DuPont Parkway 201 .), illetve amely
• a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások” c .
pályázat keretében2011 A8 .18-án 41 .091 .210.- HUF, illetve 2012.06.18-án
további 91 044 817 : HUF;
• az Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére c . pályázat
keretében pedig 2012.0320-án további 25.000.000: HUF vissza nem térítendő
támogatást nyert el;
74. Dentident Implant Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011 .12.29-én kelt
támogatási döntés alapján 43 556 327 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
tulajdonosa a PINEWARE INC. (US- 19801 Wilmington , New Castle County, Delaware
Avenue 800 .) valamint a LA ROSA INVESTMENT Inc (US- 19904 Dover , Suite 206 ,
Bradford Street 155.) illetve amely
• a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c . pályázat
keretében 2012.08.22-án további 18 .523.920.- HUF;
• a„Innováció a fogászatban” c. pályázat keretében 2012 .07.23-én további
25.421.199.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el .
11 .

Válasz:

NÉMETH LÁSZLŐNÉ
miniszter
PKF/ 7611 -5- /2013-NFM
Szilágyi György úr részére
országgyűlési képviselő
Volner János úr részére
országgyűlési képviselő
Budapest
Széchenyi rkp. 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Urak!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi )(XXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében
foglaltak szerint hozzám intézett „Milyen tulajdonosi struktúrájú szervezetek
részesülnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarorszá g
költségvetése által közösen biztosított forrásokból? 4 .” című , K/10564. számú
írásbeli kérdésükre az alábbi tájékoztatást adom :
Az említett 74 darab pályázóval kapcsolatban a vonatkozó támogatási konstrukció k
esetében az volt a támogatási döntés el őkészítése során kiemelt vizsgálati szempont ,
hogy olyan vállalkozásokat támogassunk, amelyek hosszú távú, fenntarthat ó
beruházásaikkal eredményesen képesek hozzájárulni Magyarország és az érintet t
kisebb földrajzi terület fejlesztési terveihez és felzárkóztatásához .
Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elsősorban azt vizsgált a
minden pályázat, igy a kérdésben nevesített pályázók esetében is, hogy a vállalkozá s
képes-e megvalósítani a kiírásban szabott feltételeket, a projekt műszakilag és
pénzügyileg megfelelően előkészített-e, képes-e a fejlesztéssel létrejött
projekteredmény az új, hozzáadott érték megteremtésére, és hozzájárul-e a z
indikátorok teljesítéséhez össztagállami szinten .
A Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák az átláthatóságot
biztosító rendelkezéseket. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik ,
hogy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő más szervezet esetén
átlátható szervezetnek min ősül. Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó
bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve
a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen, ha a
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter®nfm .gov.hu
2
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvény 6 .
§-a szerinti összeférhetetlenség fennáll .
Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény alapján fedezet nélkül nem
fizethető ki támogatás, a garancia formái a 2007-2013 programozási id őszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohézió s
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 412011 .(1 .28 . )
Kormányrendeletben szabályozottak . A projekt megvalósításának ideje alatt a már fen t
említett előleg garancián túl a projekt megvalósítására is szükség van garanciára, tehá t
ha a megvalósíthatósági idő alatt meghiúsul a projekt, az állam részére visszafizetés i
kötelezettség áll fenn. Ennek a garanciának a mértéke általánosságban 100% .
E kritériumok alapján garantáljuk az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásaiva l
szemben támasztott kohéziós-politikai és felzárkóztatási célkitűzések minél
hatékonyabb teljesülését.
Postacím ; 1440 Budapest, Ft, 1 Telefon: (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
3
A hivatkozott pályázókkal kapcsolatos információk az alábbiakban olvashatóak :
1. QUALCHEM Vegyiárú, Gumi és Műanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely a 2012 .12.07-ei támogatás i
döntés alapján 409.542 .100 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és
egyedüli részvényese a Gibraltáron bejegyzett TSEA Holding Ltd . (GIGíbraltar,
Line Wall Road 57168 .);
Szerződött összeg: 409 542 100 F t
Kifizetett előleg összesen: 204 771 050 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.01 .29.
2. DANUBIA PHARMA Gyógyszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátol t
Felelősség ű Társaság, amely a 2012.12.07-ei támogatási döntés alapjá n
327.516.000 forint, illetve 329.000.000 forint támogatást nyert el, és egyedüli
részvényese a csendes-óceáni Efate-szigeten lévő Vanuatui Köztársaságba n
bejegyzett BATAVIA INVESTMENT S LTD. (1036 Port Vila Vanuatu ,
Bougainville House Level 2 .) ;
Szerződött összeg: 327 516 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 163 758 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013 .03.25.
Szerződött összeg : 329 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen : 164 500 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.01 .29.
3. INNOMED MEDICAL Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, amely a 2012.04.12-ei támogatási döntés alapjá n
253.776.485 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és legutolsó
ismert tulajdonosa az USA Indianapolisban jegyzett MediComplexCO (US-
46256 INDIANAPOLIS, Summertre e Lane 8542);
Szerződött összeg: 253 776 485 F t
Kifizetett elő leg összesen: 126 880 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 59 259 165 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.03.13.
4. Grepton Informatikai Zártkörűen Mű ködő Részvénytársaság amely a
2012 .07.27-ei támogatási döntés alapján 468.358.750 forint vissza nem
térítend ő támogatást nyert el, és legutolsó ismert tulajdonosa a New Frontie r
International Holding (AT- 1040 Bécs, Prinzeugenstrasse 72) ;
Szerződött összeg: 468 358 750 Ft
Kifizetett előleg összesen: 234 179 374 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2013 .01 .14.
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (061) 795 5666 Fax : (061) 795 0631 E-mail: miniszter@nfm .yov.hu
4
5. ORMOSSZÉN Szénkitermelő ás Kereskedelmi Kft ., amely a 2012 .07.27-ei
támogatási döntés alapján 430.649.666 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és a CRATIS Ingatlanbefektető és Szolgáltató Zrt-n keresztül egyedül i
részvényese a ciprusi AGRINA Holdings Limited (CY- 1082 Nicosia , Kyriako u
Matsi 16 ., Eagle House Agioi Omologites P .010th);
Szerződött összeg: 430 649 666 Ft
Kifizetett előleg összesen: 107 662 416 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.10.18.
6. BiFarma Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felel ősségű Társaság ,
amely
2012.02.24-ei támogatási döntés alapján 173 .647.504 forint;
2012.12.07-ei támogatási döntés alapján 232.596.753 forint;
2013.01 .15-ei támogatási döntés alapján 452.288.546 forint;
2013.01 .15-ei támogatási döntés alapján 437.500.000 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa egy magánszemély ,
valamint a nyitrai cégbíróságon bejegyzett China Innovative s .r.o. (SK- 9450 1
Komámo, Svatoondrejská 11 .7. ép.);
Szerződött összeg : 173 647 504 Ft
Kifizetett előleg összesen : 86 800 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.02 .19.
Szerződött összeg: 232 596 753 F t
Kifizetett előleg összesen: 116 298 375 F t
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.02.28.
Építőipari tervszolgáltatást innovatív műszaki megoldásokkal támogató SaaS
szolgáltató központ technológia kialakítása :
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
Kiterjesztett valóság alapú interaktív felhasználói útmutató (Users manual) technológi a
kutatás-fejlesztése :
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
7. ContiTech Rubber Industrial Kft., amely a 2012.04.12-ei támogatási döntés
alapján 143.843.511 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és
egyedüli tagja a hamburgi cégbíróságon bejegyzett Phoenix Fluid Handlin g
lndustry GmbH (DE- 2107 9 Hamburg, Hannoverische Str 88 .);
„A környezetterhelés csökkentése nagyátmérőj ű gumitömlők továbbfejlesztésével ”
tárgyú projekthez még nem tartozik kifizetés .
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax: (06 1) 795 0631 E-mail : miniszterQnfm,gov,hu
5
8. 1 NTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a
2012.02.24-ei támogatási döntés alapján 188 .960.500 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Cipruson bejegyzett IN D
Group Holding Limited . (CY- 1065 Nicosia, Arch Makariu tll 2-4 Capital Ce . ép.
9. cm.);
Szerződött összeg : 188 960 500 Ft
Kifizetett előleg összesen : 47 240 125 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .04.25.
9. PROFITRADE 90 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft ., amely a 2012 .07.27-ei
döntés alapján 196 .095.720 forint, illetve a 2012 .12 .07-ei döntés alapján
255.800.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és magánszemély
tagjain kívül minősített többségű befolyással bíró tulajdonosa a svájc i
cégbíróságon bejegyzett Central European lnvestment AG (CH- 6302 Zug ,
Weinbergstrasse 5 .);
„Play2gether virtuális online próbaterem, koncertterem és zenei stúdió technológi a
kidolgozása” tárgyú projekthez még nem tartozik kifizetés .
10 .OLMOS és TÓTH Mez őgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ., amely a
2012.07.27-ei döntés alapján 203 .998.757 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és egyedüli tagja a madridi GRUPO INVERSOR MONTE
NEVADO S .L. (ES- Madrid, Claudio Coello 61 .);
Szerződött összeg: 203 998 757 Ft
Kifizetett előleg összesen: 101 999 378 F t
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.01 .17.
11.MOTECH Acélszerkezet- és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely
a 2012.04.12-ei döntés alapján 159 .876.622 forint vissza nem térítend ő
támogatást nyert el, és magánszemély tagján kívül tulajdonosa a norvégiai
Bronnoysundban jegyzett MOTECH NORGE A.S. (NO- 0277 Oslo,
Drammensveien út 167 .) ;
Szerződött összeg : 159 876 622 Ft
Kifizetett előleg összesen: 39 969 155 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.06 .14.
12. Burton Kiln Furniture tűzállóanyag-gyártó Kft., amely a 2012 .02 .24-ei döntés
alapján 60 .952.428 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és egyedül i
tagja a németországi Osnabrück Városi Bíróság által bejegyzett Burto n
Beteiligungs GmbH (DE- 49328 Melle-Buer , Barkhausener str 55 .);
Szerződött összeg : 60 952 428 Ft
Kifizetett előleg összesen: 30 476 214 Ft
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail: miniszter@nfm.gov.hu
6
Számla alapú kifizetés összesen : 22 030 363 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.02.25.
13. Solvo Biotechnológiai Zrt ., amely a 2011 .12.28-ai döntés alapján 121 .700.31 5
forint, majd a 2012.05.15-ei döntés alapján 87 .954.296 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és a támogatási döntések id őpontjában részben
a Washingtonban jegyzett Hawk8Finberg Consulting LLC . résztulajdonába n
állt;
Szerződött összeg : 87 954 296 Ft
Kifizetett előleg összesen : 35 181 718 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 12 316 317 F t
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.03.14 .
14.PANNON SZOFTVER Informatikai Kft ., amely a 2012 .12.07-ei döntés alapjá n
89.000.000 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a
Cipruson jegyzett PSZI LIMITED . (CY- 10654024 Ciprus, Nicosia, Stasikratou s
Crystal Offtces, Krambis Building street 20 . B.);
Szerződött összeg : 89 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen : 22 250 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013 .02.22.
15.Human Value Services Számítástechnikai Kft., amely a 2012 .12.20-ai döntés
alapján 134.160 .000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a
társaság egyetlen magánszemélyen kívüli tagja a Fisher Tech-Invest Korlátolt
Felelősség ű Társaságon keresztül a Brit Virgin-szigeteken jegyzett Fisher
Tech-lnvest Inc . (VGTortola, Road Town, lntershore Chambers, Wickham’s
Cay);
A Terragraf alapú innovatív hálózatmenedzsment-rendszer fejlesztése tárgy ú
projekthez még nem tartozik kifizetés .
16. BURKOLÓLAP 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely a 2012 .11 .28-ai
támogatási döntés alapján 198 .510.000 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és egy magánszemély tagon kívül az A .F . lnvestment Kft .-n keresztül
tulajdonosa a Beliz-i cégbíróságon bejegyzett Alesandro Finance Ltd ., (BZBelize
City , Regent 3 5A.) ;
Az „iparterület fejlesztése Balástyán” tárgyú projekthez még nem tartozik kifizetés .
17.MK-Property 101 Ingatlanforgalmazó Kft ., amely a 2012.07.18-ai támogatás i
döntés alapján 171 .400.303 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és
egyedüli tagja a Seychelles szigeteken bejegyzett BARROW ENTERPRISE S
LTD . (Victoria, Mahé, Seychelles, Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue) ;
A »Metropolisz ipari terület fejlesztés” tárgyú projekthez még nem tartozik kifizeté s
Postacini: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
7
18.SUNTEC SYSTEM KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ És GYÁRTÓ KORLÁTOL T
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, amely a 2012.07.18-ai támogatási döntés alapjá n
156.928.302 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a támogatás i
döntés idején egyedüli tagja a Marshall-szigeteken bejegyzett Hippokrates Lt d
(MH- 96960 Trust Company Complex Ajeltake Road) volt ;
A „Vállalkozói inkubátorház létrehozása a Szegedi Logisztikai és Ipari Park területén ”
című projekthez még nem tartozik kifizetés .
19 .IPARK PÉCS Ipari Park Fejlesztő Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.05.18-ai támogatási döntés alapján 461 .372.082 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa az osztrák IPP Beteiligung s
GmbH (AT- 4040 Linz , Pulvermühlstrasse 23 .);
Az „iPark Pécs-Dél Ipari Park fejlesztésének II. üteme” című projekthez még nem
tartozik kifizetés .
20.Európa-Center-Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft ., amely a 2012.06.14-ei
támogatási döntés alapján 364 .390.416 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és résztulajdonosa az S-Bird Hungary Ingatlanforgalmazó é s
Beruházó Kft., amely egy magánszemély és a gibraltári Grandtown Holding s
Limited (GI- 39 lrish Town, Gibraltár, Suite 5) tulajdonában áll ;
Szerződött összeg: 364 390 416 F t
Kifizetett előleg összesen : 182 195 208 F t
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12.05.
21 .Gima Szolnok Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a 2012.11 .19-ei
támogatási döntés alapján 292 .296.628 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és résztulajdonosa a BEKBER Villamos Hálózat Építő és Beruházó
Korlátolt Felelősség ű Társaság, mely egy magánszemélyen kívül a B .E.K.
Group s .r.o. (SK- 929011061 Dunajská Streda, Sportová 5111260 . )
tulajdonában áll ;
Szerződött összeg: 324 403 811 F t
Kifizetett előleg összesen: 129 761 524 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 194 642 287 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .05.02.
22.Machine Rentals Group Korlátolt Felelősségü Társaság, amely a 2012.11 .19-ei
támogatási döntés alapján 193 .597.656 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és tulajdonosa a Belize Cégbírósága által bejegyzett PLANE T
MANAGEMENT LTD. (BZ- Belize City , Newtown Barracks 508 .);
Az „Ipari terület fejlesztése Vásárosnaményben” cím ű projekthez még nem tartozik
kifizetés.
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
8
23. IPARI PROJEKT HUNGÁRIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátol t
Felelősségű Társaság, amely a 2012.11 .09-ei támogatási döntés alapjá n
200.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a z
osztrák Swietelsky Baugesellschaft m .b.H . tulajdonában álló SWIETELSKY Épít ő
Korlátolt Felelősségű Társaság;
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
24.String-Alba Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012 .11 .09-ei támogatási döntés alapján 179.697.472 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a támogatási dönté s
időpontjában a panamai WAX Worldwide Inc . (PÁ- Panama, Ricardo Arias str
Advanced Tower . I . cm .);
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
25. Mertzon Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., amely a 2012 .05.15-ei
támogatási döntés alapján 119 .260.796 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és tulajdonosa a Samuelson lnvestments Kft., az lndotek Befektetés i
Zrt., az EGMEX Kft., a Britex Hungary lngatlanbefektető Korlátolt Felelősségű
Társaság, amelyek részben Utah, Washington, és Colorado államba n
bejegyzett szervezetek tulajdonában állnak, (Samuelson CEE LLC, lndotek U K
LLC, Britex Central Europe LLC) ;
A „Csepel – Irodaház, termel őcsarnok és kiegészítő raktár-fejlesztés° tárgyú projekthez
még nem tartozik kifizetés.
26.Angria Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezel ő Korlátolt Felelősségű Társaság,
amely a 2012.05.15-ei támogatási döntés alapján 52 .778.970 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Seychelles szigeteken
jegyzett Valon International Ltd. (SC- Seychelles, Victoria State House Ave ,
Victoria House, Suite 206 .) ;
Szerződött összeg : 52 778 970 Ft
Kifizetett előleg összesen: 26 389 485 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12.05.
27.D-Z-Cornpany Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel ősség ű Társaság,
amely a 2012 .12.28-ai támogatási döntés alapján 169 .018 .988 forint támogatást
nyert el, és résztulajdonosa a belize-i cégbíróságon jegyzett JOD O
INVESTMENT LTD. (BZ- 1050 BELIZE , Belize City Dean Street 76 .);
A „Betelepülést elősegítő területi és infrastrukturális fejlesztés eszközbeszerzéssel
társítva Úriban„ tárgyú projekthez még nem tartozik kifizetés .
28.HAPPY COMPANY Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátol t
Felelősségű Társaság, amely 2012.05.15-ei támogatási döntés alapjá n
65.684.400 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és résztulajdonosa
Postacím: 1440 Budapest, P# . 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
9
a belize-i cégbíróságon jegyzett JODO INVESTMENT LTD (BZ- 1050 BELIZE ,
Belize City Dea n Street 76.) ;
Szerződött összeg: 65 684 400 Ft
Kifizetett előleg összesen: 32 842 200 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.09.12 .
29.INDUSTRIA BÉTA Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felel ősségű
Társaság, amely a 2012.12.28-ai támogatási döntés alapján jelenleg közzé ne m
tett mértékű támogatást nyert el, és tulajdonosa IFCS Invest Finance Consul t
Surveillance AG (CH – 8212 NeuhausenamRheinfat, Rundbuckstrasse 6 .) ;
Az „Ipari csarnokok építése és infrastruktúrájának fejlesztése az lndustria Béta Kft .-nél”
című projekthez még nem tartozik kifizetés .
Megítélt támogatás : 198 790 650 F t
30.Knurow Property Korlátolt Felel ősség ű Társaság, amely a 2012.11 .19-ei
támogatási döntés alapján 67 .180.462 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és tulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett Hediger Busines s
Limited (SC- Victoria Mahé, Olivier Maradan Street Suite 2 .) ;
A „Budaörsi Vállalkozói Inkubátorház létrehozása” cím ű projekthez még nem tartozi k
kifizetés.
31 .060 Bettermann ingatlankezel ő és Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű
Társaság, amely a 2012.11 .19-ei támogatási döntés alapján 122 .043.760 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a liechtenstein i
Bettermann Stiflung (Ll- 9490 Vaduz , Werdenbergerweg 11) ;
Az „Üzleti környezet fejlesztése az OBO Ipari Parkban” cím ű projekthez még nem
tartozik kifizetés .
32. Körmend Lakópark Korlátolt Felel ősség ű Társaság, amely a 2012.11 .23-ai
támogatási döntés alapján 199 .656.925 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és részben a Seychelles szigeteken bejegyzett KENWAY
ENTERPRISES Ltd. (Seychelles, Mahe, Victoria, Oliver Maradan Street, Olive r
Maradan Building Suite No 2.) kizárólagos tulajdonában álló Ragasits és Társa
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában áll ;
A „Körmend Lakópark Kft . iparterület-fejlesztése” cím ű projekthez még nem tartozi k
kifizetés .
33.WORK & TRADE s.r.o Magyarországi Fióktelep, amely a 2012.05.22-ei
támogatási döntés alapján 193 .753 .491 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és egy külföldi vállalkozás fióktelepe ;
A „Work & Trade ipari és szolgáltató központ” cím ű projekthez még nem tartozi k
kifizetés.
Postacím : 1440 Budapest, Pf . 1 Telefon: (06 1) 795 5666 Fax: (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm.gov,hu
1 0
34. ANDRETZ Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a 2012 .03 .24-ei támogatás i
döntés alapján 285.342.225 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
kizárólagos tulajdonosa az ausztriai Andritz AG (AT- 80451053 Graz ,
Stattegger Strasse 18)
Szerződött összeg : 285 342 225 Ft
Kifizetett előleg összesen : 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 64 690 611 F t
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .12.13.
35.IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari Korlátolt Felel ősség ű
Társaság, amely a 2012 .03.24-ei támogatási döntés alapján 314 .606.865 forint
vissza nem térítend ő támogatást nyert el és kizárólagos tulajdonosa az IB V
Holding GmbH . (DE-49084 Osnabrück , AM Huxmühlenbach 7 .)
Szerződött összeg: 314 606 865 Ft
Kifizetett előleg összesen: 78 651 716 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013 .02.13.
36 . RIMAX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősség ű Társaság, amely a
2012.03.24-ei támogatási döntés alapján 86 .055.564 forint vissza nem térítend ő
támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa az AGRIPOOL S . R. L. (IT-
25015 Desenzano del Garda, Via Colombare di Castiglione 811E .)
Az „Ipartelepítés fröccsöntő csarnok építésével a Rimax Kft .-nél” cím ű projekthez még
nem tartozik kifizetés.
37.Jabil Circuit Magyarország Szerz ődéses Gyártó Kft ., amely a 2012 .06.21-ei
támogatási döntés alapján 212 .449.496 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és tagjai a Jabil Circuit Netherlands B .V., a Jabil Circuit Limited és a
Jabil Circuit Luxemburg S .a.r.l.
Szerződött összeg: 211 198 635 Ft
Kifizetett előleg összesen : 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 211 198 634 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12.04 .
38.PCI Formaöntöde Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a 2012.05.15-ei
támogatási döntés alapján 481 .200.178 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és két magánszemélyen kívüli tagjai a HDPCI Limited (IK- Hong Kong ,
1703, Chinachem Leighton Plaza, 29 Leighton road, Causeway Bay), valamint a
VIGEL S.P.A .( ET-1007 1 Borgaro Torinese , Via Mappano 151A )
Szerződött összeg : 481 150 178 F t
Kifizetett előleg összesen: 240 575 089 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.10.29 .
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax: (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm,govhu
1 1
39.Viessmann Technika Dombóvár Kft., amely a 2011 .12.14-ei támogatási döntés
alapján 295.603.712 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
kizárólagos tagja a Viessmann Holding Intennational GmbH (DE- 3508 8
Battenberg , lm Birkenried 1 .)
Szerződött összeg: 294 542 729 F t
Kifizetett előleg összesen: 67 739 539 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 148 898 091 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.09.12 .
40 .Ardagh Fémcsomagoló Magyarország Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.03.14-ei támogatási döntés alapján 174.240.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tagja az Ardagh Aluminiu m
Packaging Netherlands B .V. (NL- 39051053 Rozenstraat, Veenendal 19.)
Az „Ardagh Kft . ipartelepítése a fenntartható fejlődés érdekében° cím ű projekthez még
nem tartozik kifizetés.
41.Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zártkörüen M űködő
Részvénytársaság, amely a 2012 .03.24-ei támogatási döntés alapján
121 .429.279 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és kizárólagos
tagja a Hoya Holdings N .V. (NL- 1422 Uithom , Amsterdamseweg 29.)
Szerződött összeg : 121 429 279 Ft
Kifizetett előleg összesen : 30 357 319 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 91 071 960 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12 .15.
42. RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a 2012 .03.14-
el támogatási döntés alapján 322 .461 .021 forint vissza nem térítend ő
támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa az Attila Invest Vagyonkezel ő
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül a
luxemburgi LANDEWYCK GROUP S .A.R.L. (LU- 1741 Luxemburg, 31 . rue de
Hollerich)
Az „Új telephely létesítése a kapacitások bővítése és a működési hatékonyság növelés e
céljából a Róna Dohányfeldolgozó Kft-nél” cím ű projekthez még nem tartozik kifizetés .
43. FRAISA Hungária Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a 2011 .12.29-ei
támogatási döntés alapján 198 .000.000 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a FRAISA Holding AG (CH- 4512106 2
Bellach, Gurzelenstrasse 7 .)
Szerződött összeg: 198 000 000 F t
Kifizetett előleg összesen: 49 500 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.05.04 .
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail ; miniszter@nfm .gov.hu
1 2
44.”GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a 2012.02.22-ei
támogatási döntés alapján 885 .861 .356 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és két magánszemélyen kívüli tulajdonosa a Debrentium s .r.o . (4001
Kosice, Bankov 7 .)
Az „Üveggyapotgyár létesítése Szerencsen” cím ű projekthez még nem tartozik kifizetés .
45.Gustav Wolf Miskolci Drótgyár Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.01 .23-ai támogatási döntés alapján 121 .000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tagja a Gustav Wolf Beteiligung s
GmbH (DE- 33332 Gütersloh, Sundernstrsasse 40 .)
Az „Ipartelepítési program megvalósítása a Gustav Wolf Miskolci Drótgyár Kft . miskolci
telephelyén” című projekthez még nem tartozik kifizetés .
46.Johnson Electric Ózd Elektromechanikai Termékek Korlátolt Felel ősségű
Társaság, amely a 2012 .01 .23-ai támogatási döntés alapján 163 .984.487 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosai a SAIA-Burgess
Electronics CH 224-0530705- 7 Holding AG (CH- 3280 Murten, BahnhofstraBe
18) valamint a Johnson Electric International AG (3280 Murten , Bahnhof ú t
18.)
Az „Autóipari alkatrészgyártó- és szerelő kapacitás kiépítése a Johnson Electric Óz d
Kft. új ózdi telephelyén” cím ű projekthez még nem tartozik kifizetés .
47. Konecranes Supply Hungary Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 999 .900 .000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a finn Konecrane s
Finance Oy (FI- 58301037 Hyvin, Koneenkatu 8 .)
Nem találtunk ilyen pályázati győztest.
48.Parat Ungarn Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a 2012.12.28-ai
támogatási döntés alapján 555 .554.220 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és kizárólagos tagja a PARAT Beteiligungs GmbH (DE- 9408 9
Neureichenau, Schachtlau 3-4 .)
Nem találtunk ilyen pályázati győztest.
49.Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely
a 2012.06.14-ei támogatási döntés alapján 154 .991 .791 forint vissza nem
térítend ő támogatást nyert el, és kizárólagos tagja a Zollner Elektronik AG (DE –
934991016 Zandt Budapest , lndustriestrasse 2-14 .)
A „Munkahelyteremtő kapacitásbővítés a Zollner Kft. szügyi gyárában” című projekthe z
még nem tartozik kifizetés.
Postacím: 1440 Budapest, Pf, 1 Telefon: (06 1) 795 5666 Fax: (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
1 3
50.LuK Savaria Kuplunggyártó Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.03.05-ei támogatási döntés alapján 1 .000.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tagja a LU K
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (DE – 778151062 Büht ,
lndustriestrasse 3 .)
Szerződött összeg : 1 000 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 150 000 000 F t
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .07.17.
51 .VNT Metal Hungary Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a 2011 .12.01-ei
támogatási döntés alapján 155.837.769 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, és tagjai a Vogel & Noot Technologie GmbH . (T- 8661 Wartberg ,
Grazer str. 1 .) valamint a VNT Beteiligungs GmbH . (AT- 8661 Wartberg im
Mürztal, Grazer str 1 .)
Szerződött összeg: 1 55 837 769 Ft
Kifizetett előleg összesen: 38 959 442 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 107 029 689 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .10.02 .
52. „TECHNOCAR-MC-2003” Gépipari Kft., amely a 2011 .12.29-ei támogatás i
döntés alapján 100.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
tulajdonosa 2012 . október 30-ig a montanai WHITEFISH HILLS, LLC valamint a
ciprus i DESILCO LIMITED (CY- 1066 Nicosia, Margarita House, Themistokl i
Dervi 15 .) voltak, illetve jelenleg résztulajdonosa szintén a DESILCO LIMITED ,
és amely
• a „Tudomány – innováció Program” keretében 2012.06.05-án tovább i
25.000 .000 forint,
• a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” pályázato n
2012.09.14-én további 16 989 984 forint vissza nem térítendő támogatást nyert
el ;
Szerződött összeg: 100 000 000 F t
Kifizetett elő leg összesen: 50 000 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.03.12 .
Az „innovációs fejlesztés a Technocar-MC-2003 Kft .-nél” című projekthez még nem
tartozik kifizetés .
A „Technocar-MC-2003 Kft . technológia fejlesztése” cím ű projekthez még nem tartozi k
kifizetés.
Postacím : 1440 Budapest, Pf, 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@ntm .gov.hu
1 4
53. HAFI-INDUSTRIES Gépgyártó Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 100 .000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és többségi szavazati joggal bíró tulajdonosa a
lichtensteini HIH HAFI Holding Aktiengesellschaft (LI- 9490 Vaduz,
Landstrasse 36), és amely
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” c .
pályázaton 2012.01 .16-án további 24 .640.254 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
Szerződött összeg : 100 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 50 000 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.11 :09.
Szennyvízkezel ő üzemek újfajta, teljes működési rendszere folyamatának
energiaellátására, vezérlésére és felügyeletére kifejlesztett panel és vezérl őközpont
létrehozása” című projekthez még nem tartozik kifizetés .
54.SCITEC Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.01 .17-ei támogatási döntés alapján 99 .246.044 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és tulajdonosa a támogatási döntés meghozatalakor a z
Armadillo Verwaltungs AG (CH- 6370 Stans, Nidwalden, Tottikonstrasse 66 . )
volt, jelenleg a luxemburgi Scitec International S.á r.l (LU- 1653 Luxemburg ,
Avenue Charles De Gaulle 2 .), és amely
• a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára” pályázaton 2011-ben további 95 .916 .685 forint,
2012-ben további 99.833.128 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el ;
A „Telephelyfejlesztés a SCITEC Kft.-nél” című projekthez még nem tartozik kifizetés .
A „Komplex eszközbeszerzés megvalósítása a Scitec Kft .-nél” című projekthez még
nem tartozik kifizetés.
Az „Eszközbeszerzés a Scitec Kft .-nél 2012-ben”. című projekthez még nem tartozi k
kifizetés.
55. CHIORINO Szállítószalag és Laposszíj Export-Import Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, amely a 2012.01 .17-ei támogatási döntés alapján
99 .246.044 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és min ősített
többség ű szavazati joggal bíró tulajdonosa 2012.04.20-ig a luxemburgi
CHIORINO PARTICIPATIONS S .A. (LU- 1724 Luxembourg, Boulevard d u
Prince Henri 19-21 .) volt (jelenlegi tulajdonosa a CHORINO PARTECIPAZION I
ESTERE srl, TT-1390 0 Biella, Via Sant’ Agata 9 CAP) ;
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax: (06 . 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
1 5
56.King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely
2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 66 .149.338 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és minősített többségű szavazati joggal bíró
tulajdonosa a ciprusi ACRYLSTONE LIMITED (CY- Larnaca, Agion Anargyron
30.) ;
A projekthez még nem tartozik kifizetés .
57. CUBITEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ., amely a 2012 .01 .17-ei támogatás i
döntés alapján 46.145.610 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, és
minősített többség ű szavazati joggal bíró tulajdonosa a Marshall szigeteke n
jegyzett TECHINVEST Ltd. (IC- 96960 Trust Company Complex, Ajeltake lsland ,
Majuro, Marshall lslands, Ajeltake Road), illetve amely
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére ”
pályázaton 2011-ben további 18.276 .307 forint, 2012-ben további 19 .890.000
forint,
• a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” c . pályázaton
2012.04.03-én további 10 .745.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert
el;
Az „Innovatív, 3d játékfejlesztő üzem építése a Cubiteam Kft.-nél” című projekthez még
nem tartozik kifizetés.
A „Termelési folyamat innovációja a CUBITEM Kft .-nél” című projekthez még nem
tartozik kifizetés .
A „Hőformázó berendezés beszerzése a CUBITEAM Kft .-nél” című projekthez még nem
tartozik kifizetés .
Az »Eszközbeszerzés a Cubiteam Kft-nél” cím ű projekthez még nem tartozik kifizetés .
58.AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft ., amely a 2012 .01 .17-ei
támogatási döntés alapján 19 .330.713 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és közvetett tulajdonosai az Utah államban jegyzett Samuelson CE E
LLC ., a Colorado államban jegyzett Bohemian Real Estate I . LLC., illetve a
Nevadában jegyzett Britex Central Europe LLC ;
Szerződött összeg : 19 330 713 Ft
Kifizetett el őleg összesen : 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 19 330 713 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12 .13.
59.MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a 2011 .12.29-ei
támogatási döntés alapján 100.000.000 forint vissza nem térítend ő
támogatásban részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a Seychellesszigeteki
MEDION INVEST & TRADE LTD . (Vic. Mahé Seychelles, Revolution ,
Ansuya Estate 9.), illetve amely
• A „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- é s
középvállalkozások számára” c. pályázaton 2011 .08.18-án további 50.000.000
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült; tulajdonosi köre teljes
mértékben megegyezik az Észak-alföldi régióban ugyanezen konstrukci ó
keretében szintén 100 .000.000 forint vissza nem térítendő támogatást elnyert
Postacím: 1440 Budapest, PL 1 Telefon, (06 1) 795 5666 Fax: (061) 795 0621 E-mail : miniszter@nfm .gov,hu
1 6
DEBRECENI MECHANIKAI M ŰVEK Korlátolt Felel ősségű Társaság tulajdonosi
körével .
A „Lemeztechnológiai beszállító vállalkozás gyártóterületének növelése új telephelye n
gyártócsamok építésével” cím ű projekthez még nem tartozik kifizetés .
Szerződött összeg: 50 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen : 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 49 999 999 F t
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.07 .12.
60. VAS ÉS TÁRSAI Műanyag feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a
2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 90.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el (részére eddig összesen 45 .000.000 forint
támogatást fizettek ki, legutoljára 2012 .11 .27-én), és kizárólagos tulajdonosa a
Cipruson jegyzett TEMPA FINANCIAL CORP. LIMITED (CY- 1097 Nicosia ,
Egypt street 12 .), illetve amely
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c . pályázat
keretében 2012.03.02-án további 20 .000.000 forint vissza nem térítend ő
támogatást nyert el ;
Szerződött összeg : 90 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 45 000 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .11 .27 .
A „Világszínvonalú fóliafújó gép beszerzése a Vas és Társai Kft .-nél” cím ű projekthez
még nem tartozik kifizetés.
61 .”LOWLAND WINE” Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, amely a 2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 70 .651 .430 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tulajdonosa a Cipruso n
jegyzett DISBURY HOLDINGS LIMITED (CY- 1105 Nicosia, Agiou Pavlou stree t
15.)
Szerződött összeg : 70 651 430 Ft
Kifizetett előleg összesen: 35 325 715 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.03.21 .
62 . PRONTO CAR Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a 2011 .12 .29-ei
támogatási döntés alapján 16.707.500 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el és résztulajdonosa a Dover államban jegyzett CONTROLLING LL C
(US- 19904 Dover, 32 Loockermann Square Suite 101D .), illetve amely
• a „Mikro- és kis- ás középvállalkozások technológia fejlesztése” cím ű
pályázat keretében 2012 .03.20-án további 14.011 .808 forint,
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére ”
című pályázat keretében 2012 .03.29-én további 24.843.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el ;
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm.gov.hu
1 7
Szerződött összeg : 16 707 500 Ft
Kifizetett előleg összesen: 8 353 750 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 8 054 287 F t
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.11 .30.
A „Szerviz műhely technológiai hátterének fejlesztés a Prontocar Kft .-nél” című
projekthez még nem tartozik kifizetés .
A „Homlokzati állványrendszerek ellen őrzését biztosító szabvány nemzetköz i
hasznosítása érdekében mérőeszközök beszerzése” cím ű projekthez még nem tartozi k
kifizetés .
63. AGROKÉMIA Sellye Zártkörű Részvénytársaság, amely a 2012 .01 .17-ei
támogatási döntés alapján 98.005.820 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és résztulajdonosa a ciprusi PETERS & BURG HOLDING LIMITED
(CY- 6042 Lamaca CIPRUS, Inomenon Ethon 8 . ép . 2. em. 202.), illetve amely
• „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c . pályázat
keretében 2012.05.07-én további 7.500.878 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
Szerződött összeg: 98 005 820 Ft
Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 98 005 820 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.06.22.
Szerződött összeg : 7 500 878 Ft
Kifizetett előleg összesen : 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 7 359 645 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.10.03.
64. GASCATOR Magyarország Ingatlenberuházó- és Forgalmazó Korlátol t
Felelősségű Társaság, amely a 2012 .01 .17-ei támogatási döntés alapjá n
66 .311 .420 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el, és
résztulajdonosa a Seychelles-szigeteken jegyzett Lawton lnvestements Ltd .
(SC- 2919 Global Gateway, Rue de la Perle Providence Mahe), illetve amel y
• „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozáso k
számára”c. pályázat keretében, 2011 .11 .15-én további, 93 .590.159 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el (amelynek mintegy harmadá t
2012.09.21-éig ki is fizették);
Szerződött összeg : 66 311 420 Ft
Kifizetett előleg összesen: 33 155 710 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.08.29.
Szerződött összeg : 66 311 420 Ft
Kifizetett el őleg összesen : 33 155 710 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.08 .29.
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail: miniszter@nfm .gov.hu
1 8
65.Európa Humán-Rent Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 100.000 .000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és jelenlegi tulajdonosa a Seychelle-szigeteki
MOBEX ASSETS HOLDING LTD. (SC- Ansuya Estate, Revolution Avenue,
Victoria Suite 9 .)
Nem található ilyen pályázati győztes.
66 .DEBRECENI MECHANIKAI M ŰVEK Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a
2012.07.16-ai támogatási döntés alapján 100.000 .000 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a
Seychelles-szigeteki MEDION INVEST & TRADE LTD . (Vic. Mahé Seychelles,
Revolution, Ansuya Estate 9 .), illetve amely
• a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- é s
középvállalkozások számára” c . pályázaton 2012.04.12-én további 24.883.849
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült;
• tulajdonosi kőre teljes mértékben megegyezik az ugyanezen konstrukci ó
keretében szintén 100 .000 .000 forint vissza nem térítend ő támogatást elnyert
MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi körével .
Szerződött összeg : 100 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 50 000 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .11 .09.
Szerződött összeg: 24 883 849 Ft
Kifizetett előleg összesen: 6 220 000 F t
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .06.26 .
67. SZÍNES INGATLANVILÁG Ingatlankezel ő Korlátolt Felelősségű Társaság,
amely a 2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 42 .369.571 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa az Oregon államban jegyzet t
WORLDWIDE TRADING SERVICES LLC . (US- 97304 USA, Oregon, NW Salem ,
Windemere Dr 942.)
Szerződött összeg: 42 369 571 Ft
Kifizetett előleg összesen: 21 184 785 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 15 642 481 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .12.11 .
68 .General-Léna Építőipari, Szolgáltató Korlátolt Felel ősségü Társaság, amely a
2011 .12.29-ei támogatási döntés alapján 18 .725.868 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és tulajdonosa a floridai 6 MILES BRANDING, LLC (US-
34239 Sarasota, South Tuttle, Ave 2015 Florida), illetve amel y
• a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c . pályázat
keretében 2011 .07.26-án további 19 .128.000 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el ;
Postacím: 1440 Budapest, Pf . 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .gov.hu
1 9
Szerződött összeg: 18 725 868 Ft
Kifizetett előleg összesen: 9 362 934 F t
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.04.21 .
A „Gépbeszerzés a Generál-Léna Kft.-nél” című projekthez még nem tartozik kifizetés .
69.POLIPROP HOLDING Vagyonkezel ő és Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű
Társaság, amely a 2012 .10.30-ai támogatási döntés alapján 68 .250.000 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a florida i
DUPLEX METAL INC . (US- 33009 Hollandale Beach FL, 1001 North Federa l
238. )
A „Gépjármű szerviz- és kozmetikai m űhely kialakítása” Miskolcon tárgyú projekthez
még nem tartozik kifizetés .
70. LAVATIO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság,
amely a 2012.10.30-ai támogatási döntés alapján 53.984.700 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a floridai DIVONTER USA
INC. (US- 33009 Hallandale Beach, 1001 North Federal Highway Suite 238.),
amelynek székhelye megegyezik a POLIPROP HOLDING résztulajdonosána k
székhelyével ;
Az „Összeszerelő csarnok építése a Lavatio Kft . miskolci telephelyén” című projekthe z
még nem tartozik kifizetés .
71 .Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felel ősségű Társaság, amely a
2012.10.30-ai támogatási döntés alapján 51 .536.995 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el, és résztulajdonosa az újzélandi COFFEE GREEN BEAN
Limited (NZ- 8024 Christchurch, Middleton, Birmingham Drive 38 .)
Szerződött ősszeg : 51 536 995 Ft
Kifizetett előleg összesen : 22 000 000 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.01 .28.
72.PETRO-PLAST Kereskedelmi-Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság,
amely a 2012.10.30-ai támogatási döntés alapján 16 .568.245 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és közvetett résztulajdonosa a Seychellesszigeteken
jegyzett Aphrodisiac Worldwide Limited (SC- Mahé, Rue de la Perle
utca 653.)
Szerződött összeg : 16 568 245 Ft
Kifizetett előleg összesen: 8 284 122 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2013.03.08 .
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (061) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 e-mail : miniszter@nfm .gov.hu
20
73.CNC RAPID Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősség ű Társaság, amely a
2011 .12.29-$i támogatási döntés alapján 79.304.362. forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a VINCENT & PARTNERS L .
L. C. (US- 19720 New Castle, North DuPont Parkway 201 .), illetve amely
• a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások” c. pályázat keretében 2011 . 08.18-án 41 .091 .210 forint,
illetve 2012.06.18-án további 91 .044.817 forint;
• az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” c.
pályázat keretében pedig 2012 .03.20-án további 25.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el ;
Az „Ingatlanfejlesztés a CNC Rapid Kft .-nél„ című projekthez még nem tartozik kifizetés .
Szerződött összeg : 41 091 210 Ft
Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 41 091 209 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.02.23 .
Szerződött összeg : 91 044 817 Ft
Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 91 044 815 F t
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.1101 .
Szerződött összeg: 25 000 000 Ft
Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 20 218 116 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.12.14.
74. Dentident Implant Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a 2011 .12.29-ei
támogatási döntés alapján 43.556.327 forint vissza nem térítend ő támogatást
nyert el, és tulajdonosa a PINEWARE INC . (US- 19801 Wilmington , New Castl e
County, Delaware Avenue 800.), valamint a LA ROSA INVESTMENT Inc . (US-
19904 Dover , Suite 206, Bradford Street 155 .) illetve amel y
• a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” cím ű
pályázat keretében 2012 .08.22-án további 18.523.920 forint;
• a„Innováció a fogászatban” cím ű pályázat keretében 2012 .07.23-án további
25.421 .199 forint vissza nem térítend ő támogatást nyert el .
Szerződött összeg: 43 556 327 Ft
Kifizetett előleg összesen: 21 778 163 Ft
Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012.10.26 .
A „Technológiafejlesztés a DENTIDENT IMPLANT Clinic Kft .-nél” cím ű projekthez még
nem tartozik kifizetés.
Postacím : 1440 Budapest, Ft 1 Telefon : (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail : miniszter@nfm .yov.hu
2 1
Szerződött összeg : 25 421 199 Ft
Kifizetett előleg összesen : 6 355 299 Ft
Számla alapú kifizetés összesen : 0 Ft
Utolsó kifizetés dátuma : 2012 .10.05 .
Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .
Budapest, 2013. április „JA .”
Üdvözlettel:
Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon: (06 1) 795 5666 Fax : (06 1) 795 0631 E-mail: miniszter@nfm .gov,hu

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…