2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Fejlemények Miskolc köztisztasága ügyében:pro és kontra

Az Önkormányzat képviselői és a civilek között megindult a párbeszéd, és az önkormányzat kötelezettségeknek megfelelően megkezdte a köztisztasági munkálatokat.

1000. db új ingatlan ellenőrzése fog hamarosan megkezdődni, mely ingatlanokban nem megfelelő a folyékony hulladék és a szemét elhelyezése,

A Bábonyi bércen a lakosok 80%.-a nem fizeti a szemétszállítási szerződést,

Hamarosan kerekasztal megbeszélés fog létrejönni a tarthatatlan szilárd és folyékony hulladék elhelyezés tárgyában az önkormányzat és a civilek között.

Részletek:

Beszámoló az Ökológiai Intézet F. Nagy Zsuzsa igazgatónő által szervezett és 2011.09. 09.-én megtartott sajtótájékoztatójáról, melyen részt vett a Települések Megmaradásáért Egyesület is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Miskolc Önkormányzata részéről megtisztelte a sajtótájékoztatót Dobos Tímea szóvivő, Német Rita kommunikációs vezető, Perecsényi Attila Városgazda Kft igazgatója és helyettese és az AVE részéről Vincze Anikó értékesítési vezető.

A sajtótájékoztatón elhangzottakról röviden:

Szilárd hulladék vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte Miskolc Önkormányzatát a Bábonyi bércen és további négy önkormányzati területen /Számozott utcák, Hideg sor, Tetemvár, Lyukó/  lévő illegális hulladéklerakók felszámolására.

Folyékony hulladék vonatkozásában az Igazságügyi Minisztérium is állást foglalt az utcára folyó szennylé ügyben és a BAZ Megyei Kormányhivatal immár ötödik alkalommal kötelezte eljárás lefolytatására Miskolc Jegyzőjét.

Részletes terjedelmében az Egyesület honlapjáról tájékozódhat: http://www.miskolcmegmaradasaert.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/

T.M Egyesület bejelentette, hogy újabb 1000 ingatlan vonatkozásában kezdeményez vizsgálatot, mely ingatlanoknál nem megfelelő a folyékony hulladék elhelyezés.

A vizsgálatokat az egyesület a Kormányhivatal iránymutatása alapján kéri, melyben meghatározták az eljárás menetét, hogy a bejelentést követően a Jegyző köteles meggyőződni a tényállásról hatósági ellenőrzés keretében, és ezt követően, amennyiben törvénybe ütköző állapotokat, szabálytalanságot állapít meg köteles a törvényi előírások teljesítése érdekében intézkedni.

T.M. Egyesület addig kéri az intézkedéseket, ameddig a törvényi előírások meg nem valósulnak. /Büntetéssel való ügyintézési lezárást nem fogad el./

Az Ökológiai Intézet igazgatónője lehetőséget biztosított a megjelenteknek hozzászólni az elhangzottakhoz, ill az Egyesület részéről viszontválaszt adni.

– Dobos Tímea Miskolc szóvivője beszélt arról, hogy Miskolc számára a szeméthelyzet és arról való tudósítás, hogy Nápolyhoz hasonlítják nemkívánatos, mivel a belváros szemétmentes és rendezett. A szeméthelyzet folyamatos szem előtt tartása Miskolc rossz hírének keltése, mivel aki erről hall, az nem biztos, hogy el is látogat Miskolcra, és ez nem tesz jót az idegenforgalom számára.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy nem az nem tesz jót, aki a tényeket közli a városról, hanem az, aki nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, hogy a város tisztább és rendezettebb legyen és ezzel a közrend, köztisztaság helyreálljon.

Szükséges volna szakítani azzal a gyakorlattal, hogy a nem tetsző híreket elhallgatják.

A szóvivő a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt a kérdést vetette fel, hogy „mit csináljunk,?  vegyük el a gyerekeket? Hová tegyük őket?”  szülői veszélyeztetés esetében.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy a gyermekvédelmi intézkedéseket nem az egyesület „találja” ki, hanem azok törvényi előírások, melyet az önkormányzati tisztségviselőknek kötelező betartani és nem megfelelőség esetén úgy rendelkezik: „a családból KI KELL EMELNI a gyereket, amennyiben az veszélyeztetve van”

A szóvivő beszélt még arról is, hogy az újabb 1000 ingatlan leellenőrzése hatalmas, szinte elvégezhetetlen feladat az önkormányzat számára.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy az ellenőrzések már nagyon sok helyen megtörténtek, ’csak’ a törvény szerinti intézkedések maradtak el.

– Perecsényi Attila igazgató úr beszélt arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az önkormányzat, hogy mindenhol össze legyen szedve az illegális hulladék, és hogy újabb és újabb konténereket fognak kihelyezni a területekre adófizetői pénzből, hogy minden fertőzött területről össze tudják szedni a hulladékot.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy kötelezettségeknek eleget kell tenni, de az adófizetői pénzből nem volna szabad mások után összeszedni a szemetet, mivel a hulladékelszállítás kötelező közszolgáltatás és arról mindenkinek saját magának, saját költségén kell/ene/ gondoskodni. A város vezetőinek ilyen irányban egy szemléletváltást kellene végrehajtani, és fokozatosan el kellene érni, hogy egyre kevesebb legyen a város kiadása mások felelőtlensége miatt.

Városgazda Kft helyettese beszélt arról, hogy a civil szervezet kezdeményezése illegális hulladék megszüntetése vonatkozásában egy külső beleszólás az általuk tervezett helyzetbe, mivel ők folyamatosan figyelik az illegális hulladéklerakókat és azokat csak bizonyos telítettség esetén érdemes elszállítani, amikor már megtelik. Jelen esetekben szinte üres lerakókat kellett nekik elvinni, ami nem olyan hatékony.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy nem a hulladéklerakók telítettségét kellene figyelni, hanem azt, hogy kik helyezik el oda a szemetet, és azokat eljárás alá vonni. Ezt követően odáig kellene eljutni, hogy ne legyen illegális hulladéklerakó.

– Vincze Anikó AVE értékesítési vezető megerősítette azokat az információkat, amit mindenki tud, hogy pl a Bábonyi Bércen a lakók 80%.-a nem fizeti a szemét elszállításának a díját, melyet azután az ott élők helyett az önkormányzat kifizet.

Vincze Anikó elmondta, hogy főleg a külterületeken nagyon sok olyan hely van, ahová a szemétszállító autó nem tud eljutni, és így onnan nem tudják elszállítani a szemetet.

T.M Egyesület állásfoglalása, hogy a jelenleg hatályos törvények szerint lakhatási engedély csak oda adható ki, ahol az önkormányzat tudja működtetni a közszolgáltatást. Tehát amennyiben nincs valakinek ott lakhatási engedélye az önkormányzatnak van intézkedési kötelezettsége ugyanúgy, mint a guberálási tilalom érvényre juttatásában kellene.

F Nagy Zsuzsa igazgatónő is hozzászólt, hogy az Ökológiai intézethez is sok bejelentés érkezik azzal kapcsolatban, hogy népes családok kisgyerekekkel egyszerűen beköltöznek pincékbe, lakásra alkalmatlan hétvégi házakba, úgy, hogy nincs WC és szemétszállítás, így a környéket összeszennyezik.

Megállapodás született arról, hogy F Nagy Zsuzsa igazgatónő szervezésében egy kerekasztal megbeszélés fog létrejönni a tarthatatlan szilárd és folyékony hulladék elhelyezéssel kapcsolatban.
Összeállította:
Szemes István elnök
Települések Megmaradásáért Egyesület

Válasz Szemes István feljegyzésére

Az önkormányzat kötelezettségeknek megfelelően már hónapokkal ezelőtt
megkezdte és azóta is folyamatosan végzi a köztisztasági munkálatokat,
az illegális szeméttelepek felszámolását. Az Ökológia Intézet által
szervezett  sajtóreggelin annyit kértem Szemes Istvántól a Települések
Megmaradásáért Egyesület elnökétől, hogy a tényeket ne ferdítse el. Ne
csak arról számoljon be, hogy hol van szemét, hanem arról is, hogy hol
számolta fel az önkormányzat az illegális szemét hegyeket. Nem azt
mondtam, hogy tényeket ferdítsünk el, mert nem kívánatos, hogy Miskolcot
Nápolyhoz hasonlítják, hanem azt kértem, hogy ne tegyünk úgy, mintha az
egész város szeméthegyekkel lenne tele, mert ez nem igaz. A nem tetsző
hírek elhallgatásáról szó nem volt. Szemes István elferdíti azt a
mondatomat is, ami a gyerekek védelmére vonatkozott. A válaszom a lyukói
gyerekekre vonatkozott, mivel Szemes István szerint a koszos, esetleg
tetves  gyerekeket el kell venni a szülőktől. Erre a válaszom az volt,
hogy szülői veszélyeztetés esetén a gyámhivatal és a családsegítő is
megteszi a szükséges lépéseket, de azt ugye senki sem akarhatja, hogy
minden olyan gyereket emeljünk ki a családból, ahol nem fürdenek
rendszeresen. Ha egy gyermek valóban veszélyeztetve van, akkor a
Gyámhatóság teszi a dolgát.
Az újabb 1000 ingatlan leellenőrzése valóban hatalmas feladat. A szinte
„elvégezhetetlent” a Szemes István 30 napos határidejére válaszoltam.
Az ellenőrzések sok helyen már megtörténtek, és nem maradtak el a
törvény szerinti intézkedések.
Szemes Istvánnal abban teljesen egyetértek, hogy az adófizetők pénzből
nem volna szabad mások után összeszedni a szemetet, mivel a
hulladékelszállítás kötelező közszolgáltatás és arról mindenkinek saját
magának, saját költségén kell/ene/ gondoskodni. A Közterület-felügyelők
civil autókból figyelik a szemétlerakók környékét, de tetten érni az
illegális szemetelőket nehéz, hiszen nem ok nélkül azokon a területeken
alakulnak ki a szeméthegyek, ahol kialakulnak. Azzal is egyetértünk,
hogy személetváltásra lenne szükség, hogy egyre kevesebb legyen a város
kiadása mások felelőtlensége miatt. Ezt azonban elég nehéz lesz elérni,
ha Szemes István bejelentései nyomán újra és újra arra kötelezik az
önkormányzatot, hogy a mások által eldobált szeméthegyeket az
önkormányzat takarítsa el.

Szemes Istvánnak egyébként éppen egy lyukói ellenőrzés kapcsán voltak a
Polgármesteri Hivatalhoz kérdései.
Szemes István kérdése: Szeméthelyzettel kapcsolatban Lyukóbánya: amit ma
elhordanak… c. cikkhez /minap, boon/ szeretnék hozzászólni.
Miskolcon a lakhatás alapfeltétele a szemétszállítási szerződés, WC,
Fűtés, legális áramvételezés, fürdőszoba stb. megléte.
Hivatal válasza: Csak a lakcím bejentés helyi szabályairól szóló
rendeletünk tartalmazza a bejelentkezés feltételeként a lakás, így a
lakhatás  feltételeit.
Szemes István kérdése: A mellékelt videón egyértelműen megállapítható,
hogy lakhatási engedéllyel nem rendelkeznek és az illegális szemét a
szemétszállítással nem rendelkező lakosoktól származik.  /BTK szerint,
aki semmilyen hatóság által engedélyezett hulladék elhelyezéssel nem
rendelkezik az kimeríti a 281/A hulladékgazdálkodás rendje elleni
bűncselekményt?/
Hivatal válasza: Lakhatási engedély csak a köznyelvben létezik. Az
építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt szokták így
hívni. A szemét származására vonatkozó kijelentés megállapító jellegű,
de ez még nem garantálja a megállapítás igazság tartalmát. A
szemétszállítási szerződést senki sem hordja magával.  Lyukó egyes
területei nincsenek  bekapcsolva a szervezett szemétszállításba,ugyanis
megközelíthetetlen részei is vannak a területnek. Ez persze nem jelenti,
hogy nem kell megoldania az ingatlan tulajdonosának a szemét
elszállítását.
Erre példa az, amikor ott élők gyűjtötték össze a szemetet, az AVE pedig
elszállította a területről. Szemes István éppen ennek kapcsán tette fel
a kérdéseket is.
Sz. I. kérdése: A lakcímbejelentés elmulasztása rendőrségi intézkedés
keretében kötelező szankcionálni, mivel a lakcímbejelentést a lakos
elmulasztotta. / Miskolc város együttélési kódexban megtalálható/
Válasz:  Számtalanszor vizsgálták a közterület-felügyelők a lakcím
bejelentési kötelezettség teljesítését, és nagyon sok feljelentést
tettek ez ügyben a szabálysértési hatóságunknál, aminek a vége majd’
minden esetben büntetés.

Kérdés: Mivel lyukó teljes területén volt rendőrségi vizsgálat, mely
leadásra került az építési osztályra, szeretném megtudni, hogy ilyen
bírságolás történt e és ha nem miért nem?
Válasz: Nincs ilyen rendőrségi vizsgálat az építési osztályon Az viszont
igaz, hogy Szemes Istvánnak jelenleg is számtalan bejelentése és általa
kezdeményezett vizsgálat van folyamatban.

Kérdés: Ezen túlmenően a lakhatási engedéllyel nem rendelkező
ingatlanokban gyermeket nevelni tilos, mivel a1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szoló törvény szerint
ezek a mulasztások kimerítik a súlyos elhanyagolás és a
gyermekbántalmazás fogalmát is.
Válasz: A gyámhatóság ezekben az esetekben azonnal megteszi a szükséges
intézkedést.

Kérdés: A riportban látható, hogy az önkormányzat illetékes családsegítő
szolgálat tud ezekről a dolgokról. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket
tettek a törvénytelen állapotok megszüntetése tárgyában?

Válasz:   Igen, tud ezekről, és jelzi is. De nem az a
megoldás, hogy minden egyes szegény gyereket kiemeljünk a családból és
állami gondozásba helyezzük.

Dobos Tímea M.M.J.V. Polgármesteri Hivatal

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek